Aktivovat, otevřít šestou a sedmou čakru, ano či ne?

Všechny vás pěkně zdravím

Poslední dobou čtu v různých článcích jak si aktivovat třetí oko, jak otevřít korunní čakru. Ale já si vůbec nemyslím že by jsme měli touto cestou kráčet a vůbec ne násilně napomáhat.

Vše by mělo plynout přirozeně, tak jak v přírodě plyne potůček loukou, pták vzlétne až když je připraven vzlétnout, květ vykvete když je cibule zcela zdravá a plná energie.

Šestá čakra – třetí oko

Aktivita šišinky souvisí blízko s psychickou aktivitou spojenou s meditací či zvýšenou představivostí. Šišinka je zodpovědná za vylučování DMT – dimethyltryptaminu, nazývaného také jako molekula duše. Uvolňování této molekuly je považováno za jeden z nejsilnějších známých halucinogenních neuropřevaděčů.

sídlo intuice a telepatie

Otevřením třetího oka se otevírá rovněž kanál intuice. Pokud tuto schopnost získáme, pak je potřeba naslouchat intuici, vnitřnímu hlasu. Tyto impulzy postupem času nepřicházejí pouze v záblescích a krátkých myšlenkách, ale stávají se přesvědčením provázeným radostí a pocitem správného jednání.

Když se nám podaří odstranit nefunkční systémy, které nás obklopovaly a brzdily v našem konání a jednání, pak jasnost našeho vědění zvýší naše sebevědomí i jistotu v konání.

Otevřením třetího oka získáváme možnost vytvářet nové reality na fyzické a hmotné úrovni a ty staré rušit. Otevřením třetího oka získáme a zesílíme schopnost odpovídat sami za sebe. Mnoho lidí je velice odpovědných ve vztahu k ostatním, ale na sebe zapomíná. Každý z nás má třetí oko, ale málokdo ho umí používat.

Aktivizování třetího oka slouží především pro vlastní duchovní rozvoj a vývoj, pomáhá nám lépe si poradit s vlastním životem, správně se rozhodovat, rozvíjet svoje schopnosti a intuici.

Jakékoliv cvičení na podporu otevření třetího oka by mělo mít pro vás pozitivní vliv. Stupňovat, podporovat a obohacovat vaše duchovní schopnosti a síly.

Nebezpečí, které se skrývá v rychlém otevření třetího oka, bez duchovní vyspělosti, spočívá v tom, že zůstane v tomto bodě ovládán nepřiměřenou touhou po moci. Přestane se duchovně vyvíjet, přestane si uvědomovat celé spektrum energetického těla a může snadno sklouznout do resonančního pole záporných energií. Především pokud si začne myslet, že schopnosti, které se dostavily po otevření třetího oka, mu dávají moc a sílu nad ostatními.

Problémy spojené s problematickou funkcí třetího oka:

  • bolesti hlavy a migrény
  • problémy s viděním, ať už krátkozrakost nebo dalekozrakost
  • záněty horních cest dýchacích
  • problémy s dutinami

Sedma korunní čakra

Při meditaci prostřednictvím čaker na hlavě musíme dbát na to, abychom spojovali energie hlavy neustále se svým tělem. Jelikož si touto jednostrannou zátěží způsobujeme bolesti hlavy, neklidný spánek, noční můry a zmatek v myšlení, který nám krade  náš vnitřní klid a mír.

Meditace a pocity oddanosti k Bohu ti v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohled. na tvou božskou podstatu a vyvolat v tobě zážitky jednoty. Měl bys této příležitosti využít a více než jindy se zaměřit dovnitř, neboť všechno existuje v tobě, v Božském Bytí, se kterým jsi jedno.

Otevřená sedmá čakra nám otevírá pomyslné brány na rozhraní světa hmotného, pozemského a světa astrálního, jehož jsme součástí. Jen si to ne vždy dostatečně uvědomujeme. Aktivace korunní čakry je nemožná, pokud neprojdeme duchovním poznáním a postupně neotevřeme ostatní energetická centra těla.

Když se začíná korunní čakra otvírat, budeš zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Budeš vnímat prolínání světů o kterých jsi do teď ani netušil že existují.

Nechci odrazovat jen nabádat k opatrnosti.

Medituj nebo jen odpočívej v klidu a tichu v přírodě co nejblíže k otevřenému nebi.

Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu jsme výjimečně bdělí a vnímaví všem tónům Stvoření.

Vaše Světlana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *