Síla, úloha a funkce čaker

Každý člověk se alespoň někdy ve svém životě položil otázku ,, Kdo jsem? ,, jaké síly to jsou, které ve mně působí?“,,Jaké schopnosti jsou ve mně skrytý?“ Nebo: ,,sem s to čerpat všechny své možnosti ke šťastnému a kreativnímu životu?“
Domnívám se, že žádná jiná oblast vědění nedovede tak celistvě zodpovědět tyto otázky, jako učení o centrech energie – čakrách – v člověku. Když porozumíme způsobu fungování čaker, objeví se před námi obraz člověka, který je svými možnostmi tak fascinující a vznešený, že zase jednou zůstaneme stát před zázrakem stvoření.
.axc
K úspěšné práci s čakrami není třeba být jasnovidcem. Při práci s čakrami se tvoje citlivost a vnímavost neobyčejně zvýší. Také se ti otevřou pohledy na souvislosti, které přirozeným způsobem doplní zlomky tvého vědění a zkušenosti.
Aktivováni a harmonizace čaker jsou opravdu tak jednoduché, že mně napadlo že toto vědění bylo v minulosti tak komplikovaně zaobalené, aby lidé nepodceňovali jeho vnitřní hodnotu a aby ho zasvěcení mohli uchovávat a předávat z generaci na generaci.
Možná je také důsledek nejnovějšího vývoje, že tato pokladnice vědění je dnes mnohem přístupnější a srozumitelnější.
Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energie, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat.
Tento systém obsahuje tři základní složky.
  • vibrační pole energie (energetická těla)
  • čakry (centra energie)
  • nádi (rozvodné kanálky)
Nádi – jsou v tomto systému energii jakousi analogii tepen (arterii) fyzického těla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energii v celém systému.
Prána – absolutní energie představuje prazdroj všech forem energie a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. U zvířat jsou to nižší frekvence než u lidí.
Čiňané a Japonci znají systém kanálu energie, které označují meridiany. Ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura.
Čakry slouží v systému energii člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, buď přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základu každého projevu tvoření a transformuji ji do frekvencí k udržování a rozvoji nejrůznější oblastí lidské bytosti a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařuji energii do okolí.
Úloha a funkce čaker.
Některé staré texty udávají počet čaker až 88 000. Jsou to však čakry velmi malé. Existuje asi 40 vedlejších čaker většího významu. Nejdůležitější z nich jsou v oblasti sleziny, na šíji, na dlaních a na chodidlech.
Sedm hlavních čaker, které se nacházejí na přední straně jsou nejdůležitější pro všechny funkce lidského těla, duše i ducha. Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Rozdělení květů na jednotlivé lístky znázorňuje kanálky energie, nádi, kterými energie proudí do čaker a kterými je vedena dál do vybračních polí.688beac9a4_85615997_o2
Jejích počet je od čtyř kanálků u první čakry až k tisíci kanálku sedmé čakry na temeni hlavy. Jednotlivé čakry  jsou v neustálém otáčivém pohybu. Čakra-v sanskrtu znamená kolo. Otáčivý pohyb těchto ,,kol“ způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Když se změní směr otáčivého pohybu, energie proudí z čaker ven.
Čakry které se u muže otáčejí doprava ( ve směru hod. ručiček), se u žen točí doleva, a naopak. Otáčení doprava je výraz mužské kvality (jang), otáčení doleva je podstaty  (jing). Pravotočivost a levotočivost se střídají a tvaruji muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energie v každé životní oblasti.
e5234065f4_85616008_o2
Čakry mají obvykle průměr 10cm. v každém centru energie jsou vibrace všech barev, avšak jedna barva ( odpovídající hlavní funkci této čakry) vždy dominuje. Při rozvoji člověka se čakry rozšiřují a frekvence vibrací se zvyšují. Také barvy čaker jsou jasnější a zářivější.
Obě základní formy energie jsou přijímány základní čakrou a čakrou temene hlavy. Mezi těmito dvěma čakrami probíhá Sušumna, na kterou jsou napojeny pomoci,,květinových stonků“  a tudy  také napájeny – všechny ostatní čakry. Právě sušumnou stoupá tzv. síla ,,kundalini„,která jinak stočena jako had vyčkává na spodním konci páteře, vstupní bránou je základní čakra.
images (51)
Kundaliní představuje kosmickou energii tvoření, která je nazývána Šakti,neboli ženská forma vyjádření Boha. U většiny lidí proudí síla kundaliní velmi slabě. Z rozvojem se stále více probouzí a stoupá kundaliní tímto kanálem v páteři a aktivuje jednotlivé čakry.
Vedle energie kundaliní existuje ještě další síla, která proudí kanálem sušumny páteří k jednotlivým čakrám Je to energie čistého božského bytí. Vstupuje čakrou temene hlavy a způsobuje,že člověk na všech úrovní života poznává neměnný a všeprostupující prazáklad každé existence.Tato energie působí zejména na odstraňování blokád v čakrách. V indii je označováná jako Šiva, ono božstvo, které je velkým Ničitelem nevědomosti.
Tak pracuji Šiva a Šakti ruku v ruce na celkovém rozvoji člověka.   Kromě Sušumny existuji další dva důležité  kanály energie nazývané Ida a Pingala. Pingala funguje jako nositel sluneční energie plné žáru, začíná vpravo od základní čakry  a končí v horní části pravé nosní dírky. Ida je nositelem chladivé a uklidňující energie, začíná v levo od základní čakry a končí v levé nosní dírce.
Ida  a Pingala jsou schopny přijímat dýcháním pránu přímo ze vzduchu a při výdechu se zbavovat jedovatých látek.
Další článek vám napíšu o sedmi hlavních čakrách a o všem co s nimi souvisí.

Kopírovat pouze v celém znění a s odkazem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *