Čas tvoření a soucitu

Je čas si uvědomit že jsme kosmické bytosti, začíná velké rozpomenutí toho kdo jsme. Je třeba se naladit na naši matku zemi a slunce. Na proměnu která přináší bohužel i těžkosti které si naše duše odžijí, jelikož jsme na počátku zrození nového člověka.

Nastal čas vnímat se jako tvořivá síla, která má obrovský léčivý potenciál. Nastávající čas zpomalení nás vybízí k přenastavení naších mezilidských hodnot ( jak se budeme chovat k sobě, našemu tělu, blízkým i přírodě).

Z jednou důležitých tvořivých sil je naše mluva, naše slova. Naše slova spolu s hudbou totiž tvoří náš nový svět. Lidé slovy ubližuji, zraňuji nejen druhé ale i sebe, jsme k sobě velice neohleduplní. V této době je obzvlášť důležité vyhýbat se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte slovo správným způsobem, ve jménu pravdy a lásky.

Slovem vyjadřujeme tvůrčí schopnosti. V závislosti na tom, jak je užíváno, může nás slovo osvobodit nebo zotročit. Veškerá kouzla, která máme k dispozici, jsou založena ve slovech. Musíme začít chápat, co slovo dělá. Slovo může stvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše kolem zničit. Nehřešíte-li slovem, šíříte kolem sebe krásu a lásku.

Doporučuji všem věnovat se také zvukovým meditacím. Tajemství je opakování. Čím více budete pracovat s Pátou dimenzí ve spojení se zvukovou meditací, tím účinnější bude váš mozek při vytváření neobvyklého a vynalézavého stavu mysli.

Jeden z nejuznávanějších léčitelů zvukem na světě je

Tom Kenyon
Tomovy životní studie z více než desetiletí, jeho zkušenosti a vědomosti z mnoha existencí mu umožňují se přesouvat mezi moudrostmi tradic tibetského budhismu, egyptskou vysokou alchymií, taoismem a hinduismem. V jeho workshopech
a pedagogické praxi zprostředkovává skrze tóny nesmírné pole informací, které probouzí všechna fyzická centra, a umožňují hlouběji pochopit tištěná slova a ducha jeho textů. https://tomkenyon.com/

V tomto čase se stáváme tvůrci a proto je také důležitá síla soucitu. Jde o to hovořit s dětmi i starci bez zesměšňování. Hovořit s jejich zářivou moudrou duší. Pokud nebudeme zesměšňovat naše děti, staré lidi můžeme tímto měnit perspektivu nového světa. Dnes máme všichni obrovskou sílu ať jsme si ji vědomi nebo ne. To byl jeden z důvodu proč jsem přestala pracovat s lidmi na jejích blocích.

Všímejte si obrovské narůstající míry synchronicity.

Dnes obzvlášť platí, když k sobě budeme trochu upřímní, tak uvidíme že princip „Energie proudí tam, kam míří pozornost“ opravdu to funguje dokonale – život vskutku přináší to, na co se zaměřujeme. A proto je potřeba své problémy, stíny, bloky a programy ze soucitem přijat, ne se na ně zaměřovat a snažit se s nimi pracovat, bojovat, protože v dnešní době se právě naopak fixují a nemizí.

Otevřít se soucitem a láskou k danému traumatu, je v těchto měsících velmi transformující. Bojem a tlakem se nám nic nepodaří vyřešit. Každý však jdeme svou cestou která je dobrovolná, je třeba ji tolerovat a respektovat. Ale je dnes také velmi důležité nepřistoupit na hru jiných, mít odvahu říct – ne tohle já už nechci, jdu si už svou cestou. Dnes je velmi důležitá odvaha – jít si svou cestou a opustit někdy i své okolí, blízké i pohodlí.

Mějme všichni odvahu vnímat novou globální transformaci, přijat ji, přiznat si obavy a nejistotu, ptát se kdo je tady ta tvořivá síla. Věřte že zde nejsme sami doprovází nás na našich cestách spoustu průvodců, strážných a ochránců.

Leave a Reply