Archiv rubriky: Astrální putování

Minulé, paralelní a budoucí životy

Všechny své životy, minulé, budoucí i paralelní, žije člověk současně. Merkaba dovede mnohem více než materializovat pouze jeden život současně. Merkaba je velmi účinná a  dovede materializovat (promítat hmotu) v jednom čase do různých realit.

Jako hrubé přirovnání by mohlo posloužit televizní vysílání. Všechny programy vysílají současně a přesto váš televizor vybere jen ten jeden správný. Kdyby jste ke stejné anteně připojili další televizor, můžete na něm sledovat jiný program, nezávisle na tom co sledujete na prvním televizoru.

Podobně Merkaba ve stejném okamžiku materializuje život na různých vibračních rovinách, například 3D, 4D, 5D, astrální světy a světy na harmonických frekvencích 3D, 4D, 5D, pokud v těchto realitách žijete. Například k tomu, aby jste mohli mít sny, musí Merkaba pracovat na harmonické frekvenci našeho světa, ale zároveň si ve spánku držíte své fyzické tělo, a tak Merkaba současně musí pracovat i na základní frekvenci tohoto světa a vytvářet vám tělo.

Merkaba současně materializuje realitu paralelních životů a realitu linie minulost-budoucnost. Pro jednoduchost si představme, že záblesky Světla v Merkabě, jsou poskládány do sérií. Každá série záblesků, obsahuje vždy jeden okamžik z každé reality ve které se právě nacházíte. Tyto série jdou jedna za druhou (triliony za vteřinu) a vytváří zdání oddělených realit.

Každý záblesk je nasměrován k odpovídající osobnosti. Na příkladě na spodním obrázku, je záblesk ze života v minulosti vždy směrován k osobnosti žijící v minulosti” a záblesk z přítomnosti je směrován k osobnosti žijící v přítomnosti. Žádná z obou osobností nemá ponětí o tom, že žije ještě v jiném čase. Pouze Vyšší Já si je vědomé dvou životů. 

Zjednodušené schéma materializace reality v Merkabě, v tomto případě ve 3D se dvěma životy. Záblesky reality v Merkabě jsou nesmírně krátké a jednotlivé životy jsou navzájem promíchané, takže kauzalita mezi životy proudí všemi směry, z “minulosti” do “budoucnosti”  z “budoucnosti” do “minulosti”, mezi paralelními životy a mezi dimenzemi, neboť vše se prolíná a ovlivňuje.

Tímto způsobem se nesmírně urychlí sbírání zkušeností vaším Vyšším Já. To co by v lineárním čase trvalo statisíce let, lze prožít a pochopit během reálného času, který se rovná rozpětí jednoho života. Na úrovni Vyššího Já umožňuje mechanizmus fungování Merkaby pochopit jak postoje a činy v jednom životě ovlivňují postoje a události ve druhém životě, jak je vše svázáno dohromady do jednoho živého organizmu, do Života. 

Záznamy Akashické knihovny se neustále přepisují prožíváním událostí znovu a znovu, dokud nejsou jednotlivé lekce plně pochopeny. Proroctví jsou mnohdy výpovědí o minulém průchodu Života určitým letopočtem. To neznamená, že při opakovaném průchodu tím samým datem budou události stejné, to je velmi nepravděpodobné, ne-li nemožné.

Skutečné proroctví je informace o události, kterou si skupina duší naplánovala prožít a která je zapsána do Knihy Života.  Když se vám objeví situace z minulého života, která vás zatěžuje v současnosti, je možno toto trauma projít znovu, přepsat svoji minulost a tím následně změnit svoji současnost.

Je to možné proto, že vaše minulost se nestala v minulosti ale děje se právě teď, jen na jiném místě v prostoru událostí a v Merkabě se materializuje v jiném časovém okně než vaše současnost.

Postup je takový, že v srdci nashromáždíte co největší množství lásky k sobě, jaké jste schopni cítit a vyšlete impulz energie lásky spolu s přáním změny sami sobě do chvíle před svým kritickým rozhodnutím v “minulosti”.

Tím že vaše “minulé” já dostane impuls lásky spolu s příchutí varování z důsledků, většinou změní své rozhodnutí a zachová se jinak než v předchozím běhu polem času. Vaše Merkaba zařadí do svého programu pár okamžiků z minulosti a vytvoří vaše minulé já, které prožije zlomek svého minulého života. Prožijete jen to co jste si uvědomili, že chcete opravit.

Tímto způsobem lze udělat mnoho vnitřní práce. Ta není omezena jen na tuto realitu, lze opravit i situace v jiných světech, na jiných vibračních rovinách, pokud jste v nich inkarnováni. Život vám vždy podá ruku, když si přejete něco pochopit, nebo něco zahojit. Vědomý člověk je nesmírně mocný.

Zdroj: http://www.pravidlazivota.cz/pz13_minule.htm#pz13:47minule

Proč a kam odchazí duše dětí

 

angel-758415

Smrt je jen jedna zastávka naší duše na pouti k dokonalému životu, dokonalé duši. Pochopíme-li, čím život skutečně je, pak ztratí smrt svoji hrůzu. Realita našeho života pokračuje dál. Jak, určujeme my sami. Smrt neznamená ukončení naší životní cesty, ale že je bránou k cestě a  jejímu pokračování na jiné existenční rovině.

Smrt není zánik, ale proměna

„Vita mutatur, non tollitur“

Život nebude zničen, nýbrž přeměněn. Duše může procházet vícero pozemskými životy v různých časových úse­cích, v rozdílných lidských tělech.

V čem spočívá smysl toho, když zemře nemluvně?

Taková duše má možná ještě jen malou vinu k odpykáni. Třeba to ale také může znamenat, že nemluvně pomáhá matce, aby se zamyslela nad smrtí.

Není to ale  trest muset zemřít jako dítě anebo zemřít dokonce při porodu a vůbec se nedočkat života?

My lidé jsme zvykli na to, považovat náš pozemský život za ten život a často je nám zatěžko přijmout to, co nás nyní Duch Boží učí, co si máme uvědomit: Náš pravý, původní a nezničitelný život je naše duchovní existence.

Tato duchovní existence existovala před naší inkarnací a bude i po naší in­karnací stále existovat. Dítě, které smí po krátké zastávce v prostoru a čase jít, tedy život neztrácí, naopak ono jde tím více zpět do svého původního života, domů. Pro tuto duši se můžeme s útěchou radovat.

Již inkarnace sama o sobě znamená odpykání viny. (Tím, že dítě nemá čas se v pozemském životě znovu zatížit, je duši krátkou inkarnací odebrán díl nebo zbytek duševního provi­nění, které ještě předtím nesla).

Ví, že další shledání se sférami, odkud sestupuje, bude možné jen tehdy, překoná-li tam dole správně zkoušky, které si na sebe vzala.

Pozemské narození je smrtí ze stanoviska duchovního světa a smrt je vzkříšením k životu na druhém břehu. Střídání těchto dvou stavů je nutné k vývoji duše a každý z nich je důsledkem a vysvětlením druhého.

Když zemře dítě, nebude duchovně vyvinutý člověk proto držet smutek, i kdyby to bylo vlastní dítě, nýbrž bude se spolu s duší dítěte radovat nad touto velkou milostí.

Modlete se k Pánu, aby daroval duši sílu k poznání, nikdy se však nemodlete přímo k duši, neboť zde je nebezpečí, že ji na sebe upoutáme. Duši máme vždy odevzdat do požehnání Božího.

images (55)

Uvědomme si jednou, kdo je „můj muž, žena, moje dítě“! Nikdo s nich nejsou mým vlastnictvím. Jsou samostatnými duchovními bytostmi, duše, které šly na pozemské pouti kousek cesty se mnou. Spojuje nás karmický (osudový) svazek a proto máme také vůči ním jednat podle přikázání lásky, které je nám pro všechny naše bližní přikázáno.

Když naše společné putování skončí a oni odejdou z po­zemského života, nemáme právo je zadržovat. Nýbrž nechat je volně jít a nevázat je na sebe nepřiměřenými vlastnickými nároky – to je pravá, nezištná láska! Myšlenka úcty k ním ­ta tím nebude ukrácena.

Nejhorší jsou myšlenky typu, proč se mě snažíš opustit? Proč si mi to udělal, vrať se mi, neodcházej! Jsou to sobecké myšlenky. Ale bolest je velká a musí přebolet. 

Po pohřbu má duše už naplánováno jít dál… dál za světlem aby se mohla časem znovu vrátit do nového života, který si naplánuje, ať už tady na naší planetě nebo na uplně jiné, kde se setká s bytostmi, se kterými se setkat má, a nebo se na čas vrátí jako náš průvodce, náš ochránce, anděl atd…  

Jeho obraz, její energie.. ať i na dále zůstává v našich srdcích a vzpomínkách…. Ale nechme ji jít. Nechme jít tuto duši a popřejme jí lásku a poděkujme a pociťujme vděčnost za každou zkušenost prožitou v její blízkosti ať už byla dobrá či špatná (až budeme taky tam doma, tak poznáme, že nic není špatné ani dobré, že to tak mělo být). Popřejme ji, ať se jí po cestě domů dobře kráčí…

Astrální putování – jdeme na to

Zdravím mí milí, začínáme

Až se se všemi bloky a strachy vypořádáte, tím že je na konci cvičení zlikvidujete, tak že si představíte že se rozpouští, nebo že se rozpadají atd.. Mějte oči zavřené a vizuálně si vyberte několik neživých předmětu v místnosti. A představujte si postupně u každého předmětu, že vaše vědomí vstoupilo z vašeho těla do onoho předmětu.

Postupně s pomoci své fantazie a mentálního zraku se snažte vidět své okolí s pohledu těchto předmětu. Snažte si zapamatovat, co vidíte a až otevřete oči, postavte se k těmto předmětům a rozhlédněte se po okolí aby jste zjistili, do jaké míry jste byli schopni si představit jak místnost vypadá s určitého úhlu.

Podvědomí si začne zvykat na stav v projekci, a pokud jste při této zkušenosti přešli do změněného stavu vědomí, možná si potvrdíte některé věci jež jste viděli a které vám prozradí, že jste byli, i když jen na malý okamžik, ve stavu astrální projekce.

Existuje mnoho technik které můžete použít. Nejlepší cestou k úspěchu je experimentovat tak dlouho, dokud nenajdete techniku která bude rezonovat s vaším vnitřním já a umožní vám snadno přejít do astrálního světa. Někdo se naučí astrální putovat během několika týdnu, jinému to trvá celý život. Nenechte se dlouhým časem odradit.

Všechno co za něco stojí, chce čas a vy budete za své snažení odměněni.

duse_opousti_telo

Nevím o nikom, komu by se nakonec úspěšná projekce nepodařila. Zaměřit se úspěšně na cíl vám pomohou tři věci.

 • Přiznejte stav své mysli a mějte ji pod kontrolou
 • Mějte bezprostřední kontrolu nad svým cílem
 • Zachovejte si silné citové zaujetí

 

 • První úkol se zdá snadný, ale není tomu tak. Když se mi to poprvé konečně podařilo, byla jsem tak moc rozrušená že jsem byla okamžitě zase zpátky ve svém těle a musela jsem začínat pěkně od začátku. Když si poprvé uvědomíte, že se vám to začíná dařit – snažte se zachovat co nejvěcnější přístup, jako by se úspěch jednoduše očekával a vy si ho zasloužili.

 

 • Když si uvědomíte že se vám astrální projekce podařila, měli byste se pustit do vytváření svého astrálního světa. A neriskovat rychlý návrat do svého těla. Nejlepší způsob jak co nejdéle setrvat v astrálním světě, je zapojit svou mysl do děje nebo události, na níž vám citově záleží – tady uplatníme cvičení vnitřní fantazie. Pokud budete projekci prožívat i emočně, zjistíte že jste tak získali v astrální rovině odrazový můstek, z něhož můžete cestovat na jakékoli místo nebo do jakékoli doby.

 

 • Nezapomeňte, že astrální tělo se taky nazývá emočním tělem.To je třeba zdůraznit, čím více emocí se do úsilí o astrální projekci zapojí, tím snazší to bude. Poté co se zbavíte omezení fyzického vědomí, je nejlepší ho okamžitě odložit, přenést někam jinam například do imaginárního vozítka, truhly nebo jiného času. Dívat se na místnost, kde ležíte, může být náročné, protože je to emočně nezajímavé. Je lepší najít místo v astrální oblasti, které považujete za poutavé a vzrušující, kde nebudete mít se  soustředím potíže.

Buďte připraveni na neobvyklé pohledy, zvuky nebo vjemy a uvědomujte si je.

 • Pocity kolébání – první jev k němuž často dochází na prahu astrální projekce. Někteří lidé mají pocit, že se jejích astrální dvojník doslova odděluje od fyzického těla.
 • Světla – při prvním vstupu do astrální roviny vidí člověk malá barevná světélka, které se někdy podobají světelným zábleskům které míváte při usínání. Je to znamení že se vám podařilo vstoupit na jinou rovinu vědomí.
 • Zvuky – neslyší je každý, ale nic méně se objevují dost často. Po oddělení astrálního těla  slyší mnoho astrálních cestovatelů bzučivý zvuk, který připomíná zvuk hmyzu a nebo někdy připomíná zvuk atonální hudby. Připisují se tlakům v astrální atmosféře kde se otevřela, aby vás přijala. Dále  přebývajícím bytostem  takzvaným přírodním duchům kteří se pohybují blízko hranic mezi těmito dvěma světy.

girl-811554__180

Na samotnou projekci je třeba se připravit, tak že si důkladně rozmyslíme jak bude vypadat vaše astrální tělo. Až budete připraveni experimentovat doporučuji, ze začátku v žádném případě nebrat na sebe podobu žádného zvířete ani přestrojení za jiné lidi – živé či mrtvé.

Proces přenosu vědomí

Jakmile ležíme či sedíme na tichém, teplém místě, jsme zcela připraveni, zavřete oči a několikrát se pomalu zhluboka nadechněte. Jakmile se začne uvolňovat fyzické napětí, vypuďte ze své mysli všechny negativní myšlenky, pocity. S každým nádechem a výdechem se víc a víc uvolňujte a osvobozujte od negativních energií všeho druhu.

Pokračujte  v pomalém dýchání a postupně se zcela uvolněte. Až budete mít pocit, že jste zcela uvolnění a klidní, můžete začít  z jakoukoli metodou k dosažení změněného stavu vědomí. ( počítání, dýchání, použití mantry atd.). Nezabývejte se o to jak hluboko do změněného stavu vědomí se nyní dostanete. Řiďte se tím co je pro vás nejpřirozenější. V tuto chvíli se tomu věnujte tak dlouho, jak je nutné.

Postupem času budete díky nabytým zkušenostem dosahovat změněného stavu snáze a rychleji.

Až budete mít pocit, že jste tam, kde mentálně potřebujete být, můžete začít vytvářet své světelné tělo. Představte si, jak se toto světelné tělo utváří ve vzdálenosti jednoho metru od vašeho odpočívajícího těla.

Promítněte do něho nejen svou mentální energii, ale také také energii ze země pod sebou nebo z oblohy. To je starý okultní trik. K tomu je třeba, abyste se napojili na zdroj, z něhož chcete čerpat, a potom si vizualizovali, jak z něho proudí energie do vašeho těla, které takto nabíjíte. Nezabývejte se,, barierami “ jako jsou stropy a podlahy.

V tomto stádiu snažení už pro vás čas nebude nic znamenat. Až bude světelné tělo utvořeno tak aby vám to bylo příjemné, vtiskněte do něho mentálně jeho úkol. Takto si potvrdíme, že přebíráme odpovědnost za své činy. Dále platí, že poté co to posloužilo svému účelu, to musíme zrušit!

Přejí všem, ať se vám daří úchvatné cestovní prostorem a časem.   Vaše Světlana

 

 

 

Astrální putování – jak na to

Meditace je jakýmsi odrazovým můstkem k astrální projekci. Na trhu existuje mnoho knih, audio – a videonahrávek jak meditovat. V tomto článku najdete základní informace. https://energieazdravi.cz/meditace-k-dobremu-zdravi-vysokemu-veku/

meditation-278792__180

Až se naučíte se zcela uvolnit přichází na řadu.

Zaměření – jste – li spíš vizuální typ, vyberte si nějaký obraz nebo symbol, který podržíte v mysli. Jste – li spíš typ sluchový který slyší myšlenky, zvolte si větu. Měla by být krátká a měla by souviset s vaším cílem – důvod proč chcete změnit své vědomí.

Například – provádím astrální projekci, vaše afirmace by měla být v každém případě pozitivní a v přítomném čase. Dále je důležité abyste zvolenou větu pronášeli tak jako že je vašem životě již skutečností. Dalším cílem teto afirmace je přesvědčit všechny úrovně vašeho vědomí o její pravdivosti.

Myslet na jedinou věc není tak snadné, jak se to řekne, a zpočátku se bude vaše mysl toulat. A to je okamžik, kdy se mnoho lidi vzdává. Kdykoli se vaše mysl začne toulat a vzdaluje se od vašeho cíle, přitáhněte ji pevně spět k myšlenkám, kterými chcete,  aby se  zabývala a pokračujte tak dlouho  až budete schopni udržet jedinou myšlenku aspoň po dobu 10. minut.

Až zvládnete  první část  umění meditace, které může trvat několik týdnu, někdy i měsíce, přichází na řadu.    

Vytvoření scénáře –  staňte se spisovatelem, sportovní hvězdou, režisérem, a potom se nechte pověsit na krk zlatou medaili, udělte si Oscara. Neexistuje žádné omezení. A nechte jej odvíjet před vnitřním zrakem. Pocit, který při tom ve stavu řízené meditace zažijete, se podobá tomu, co budete zažívat při astrální projekci.

Prozpěvování – dalším způsobem, jak použít rytmicky opakovaně afirmaci, zatímco se mysl soustředí na její hlubší smysl, je prozpěvování. Pro vaše účely bude nejlepší, vybrat si krátkou, jednoduchou průpověď, jako například,,provádím astrální projekci“nebo létám, vznáším se.

Když jste připraveni ukončit meditaci, začnete vnímat své fyzické tělo. Provedete to tak, že se přestanete soustředit na meditaci.

Existuje mnoho dalších způsobu, jak zvýšit šanci že se vám astrální projekce podaří. Patří k ním, vedení záznamu o astrální projekci, práce s čakrami, napojení se na jiné pomocné energie, využívání počasí nebo astrologických faktorů.

Já sama doporučuji si vést záznamy, hlavně na začátku. Jelikož později se většinou postřehy které by bylo třeba zaznamenat špatně zrekonstruují.

Jak pročistit a otevřít čakry se můžete dočíst zde   https://energieazdravi.cz/moznosti-cisteni-aktivovani-caker/      images (9)   

Tak co vlastně potřebujeme? – dvě základní věci 1.uvést se do hladiny alfa, což nazýváme meditace a za 2. klidné místo. Existují však lidé kteří potřebuji různé pomůcky. Jsou různé které lidé požívají, například mají na sobě položený nějaký symbol, potřou si čelo jasmínovým olejem, leží hlavou k severu, zapálí si fialovou svíci, používají bylinky atd...

Snažte se nejprve obejit bez nich. Cvičte každodenně přinejmenším měsíc, a budete – li potřebovat pomůcku, vyzkoušejte jen jednu. Pokud po měsíci budete ještě potřebovat pomoc přidejte další.

Většina začátečníku má před první projekcí strach. Tyto pocity pravděpodobně  vznikly vlivem filmu které líčí dramatické události. Klíčem k bezpečnému cestování je zachovat klid a nebát se. Podobné energie se přitahují, strach přitáhne pouze zkušenosti vyvolávající strach, tak že je třeba se s ním vypořádat, dřív než se vydáme na astrální cestu.

Je třeba si uvědomit a zapamatovat, že nad procesem astrální projekce  máte stále kontrolu vy. Pokud nejste pod vlivem drog. Kam jdete, s kým se setkáte, kdy a jak se vrátíte k normálnímu vědomí řídíte jen vy.

Další pokračování se budu snažit zveřejnit co nejdřív, mějte se krásně vaše Světlana.

 

 

 

Astrální putování – cestování časem

Ve svém astrálním těle můžete cestovat časem i číst ve svých akašických záznamech. Naučit se vyrovnat a vyčistit své čakry a získat poučení od svých duchovních průvodců.

Zde najdete jednoduché návody a techniky. Zanedlouho budete schopní zkoumat nové oblasti. Protože čas a prostor nic neznamenají a nemají  na nás žádný vliv.

Definice,, Jak na hoře, tak dole, jak uvnitř, tak vně“ existuje astrální oblast v nás i mimo nás. Tato definice nám taky připomíná, že máme schopnost tvořit své světy. Proto se to, čemu dovolíme, aby nás ovlivňovalo  zvenčí, nakonec  projeví i uvnitř.

Astrální projekci můžeme v těchto světech – vnitřních nebo vnějších – cestovat nebo se podílet na jejích stvoření. Astrální projekce je umění, kdy člověk záměrně vysílá vlastní vědomí (astrální tělo) na jiná místa, do jiných světů nebo do jiné doby a potom je přivede zpět při plném vědomí a pamatuje si co tam zažil.

Existuje mnoho dohadů co vlastně astrální projekce je a jak ji má člověk prožívat. Protože fenomén projekce nelze slovy vystihnout, co při projekci zažíváme, cítíme.

Podstatu astrální oblasti lze charakterizovat starou okultní poučkou – ,,Myšlenka je na astrální úrovni činem“ Prostý akt vůle by vás měl dostat všude, kam chcete, do jakékoli situace, v níž se chcete octnout, nebo by vám měli přivolat téměř každou existující bytost. A proto je velice důležité abyste tuto zkušenost prožívali v uvolněném stavu a pozitivně naladěni. Všechny pocity a energie, které s sebou vezmete  se umocní, jak na ně budete působit vy a nebo jiné bytosti.

Jak na to – tento proces je hlavně třeba pochopit, najít metodu, která vám bude nejvíc vyhovovat, a pak vytrvat tak dlouho, dokud se nezačne pravidelně dostavovat úspěch.

Astrální putování je víc než druh okultního umění, je to magie. Magie je vlastně ve své podstatě transformace (hlavně sama sebe). Jak mile zjistíte že už umíte astrální projekci používat, zjistíte že jste se změnili. To je umění magie a je to umění přirozené a pozitivní.

Jakmile se naučíte ovládat astrální putování, budete mít k dispozici celý vesmír. Můžete cestovat v čase, poznat své minulé životy, probádat jiné světy nebo planety, navštívit bydliště elementárních bytostí, nebo si vytvořit osobní rituál, které pak oživíte i na fyzické úrovni.

A nebo můžete nahlédnout do takzvané akašické kroniky – kde se nacházejí veškeré informace o putování vaši duše, cykly života, smrti a znovuzrození. 

girl-811553__180

Příprava

 • tiché , bezpečné místo
 • tělo v teple
 • pohodlná poloha těla, nesmíte cítit napětí
 • schopnost změnit své vědomí

Vetřelci a diváci nejsou žádoucí. Když se člověk bojí,že bude vyrušen, nemůže se doopravdy uvolnit. S vyjímkou jediného partnera s nimž budete spolupracovat, nedávejte nikomu šanci aby vás zastavil ještě dříve než začnete, i kdyby pokušení se svěřit bylo sebevětší. Nechte si své pokusy s astrální projekci pro sebe a prozatím je co nejvíc utajujte. Člověk který nevěří že je něco takového možné, vám může vytvořit silnou mentální hradbu.

V rušné domácnosti můžete najít pracovní prostor ve své posteli, chvíli před tím než vstanete, nebo před usnutím – podle toho ve které fázi spánkového cyklu jste bdělejší. Pokud to nepůjde musíte vymyslet jinou možnost jak být sami.

atomic-bomb-966008__180

Ticho -někteří začínající  s meditací mohou mít pocit, že je to k zbláznění. Najednou slyšíme zvuky klimatizace, čerpadla, různé vrzání, štěkající pes od sousedu. Je třeba najít tu nejklidnější místnost. Nápomocné nám můžou být taky ucpávky do uší.

Tělo v teple – tělo je třeba udržet v teple, pokud by vám tělo příliš vychladlo bylo by těžké udržet se v meditativním rozpoložení. Stačí lehká teplá přikrývka.

Správná poloha – je třeba najít polohu v které se budete cítit příjemně, a budete schopni v ní zůstat 30 – 40 minut. Nekřížit paže ani nohy, které by mohli bránit ve volném proudění energie. Můžete ležet nebo sedět, jak sami budete chtít. Rozhodnete – li se sedět doporučuje se  držet páteř co nejvíc rovně.

Změnit své vědomí – k uskutečnění astrální projekce  stačí střední oblast úrovně alfa, čím hlouběji se dostanete a čím déle jste schopni se tam udržet, tím lépe. U Prostého fantazírování či denního snění, čtení nebo sledování televize se  sníží frekvence až na úroveň alfa. To vše jsou změněné stavy vědomí. Jediný rozdíl mezi záměrnou meditací je skutečnost, že se snažíte činnost svého mozku řídit a nenechat ji probíhat náhodně. V obou případech se snažíte ovládat funkce svého těla.

pokračování v dalším článku vaše Světlana