Archiv rubriky: Magie

Stříbrná a zlatá – mužská i ženská stránka osobnosti

Když vstřebáváme energie určité barvy, posilují nás a obdařují určitou vlastností, kterou právě potřebujeme.

Všichni v sobě máme mužskou i ženskou stránku osobnosti.

Dalo by se říci, že aspekt Boha otce je spojený se zlatem, Sluncem, Rafaelem a energií tepla, kdežto Bůh matka je spíše stříbrem, Měsícem, Gabrielem a chladnou energií.

Mužský neboli zlatý aspekt je tou částí vaší osobnosti, která ovládá levou polovinu mozku. Ta produkuje logické a analytické myšlení a usměrňuje vaše jednání. Lidé, kteří podnikají, pracují převážně levou polovinou mozku. Pokud se tato část mozku používá izolovaně, výsledek nebude vždycky uspokojivý.

Ženský neboli stříbrný aspekt osobnosti ovládá pravou polovinu mozku. Je vaší pasivní stránkou, jejíž city a myšlenky povstávají z hloubky a do vědomí jsou přiváděny intuicí.

Když vyvážíte a propojíte zlatý i stříbrný aspekt vaší osobnosti, začnete uvažovat a jednat správně. Vaše rozhodnuti budou směřovat k nejvyššímu dobru, protože je předchází intuitivní i analytický myšlenkový proces.

Vibrační energie zlaté barvy

Zlatá představuje jsoucnost, vyšší a božské síly, intuici, moudrost a pochopení. Barva dokonalosti, vizí a skutků, které mohou změnit svět, je důležitá také při projevu altruistických vlastností a ušlechtilosti ducha. Zlatá barva má v sobě fluidum k pochopení všeho co je božské, nadsmyslové a nadhraniční. Podporuje duchovní energie, intuici, věštění, napojení se na energie vyšších sil: podvědomí, nadvědomí, vyšší ,,Já“. Symbolizuje majetek, finance, hmotné zabezpečení, naplňování hlavních ambicí, štěstí a úspěch, kdy je potřeba neustálého nebo důrazného zvratu.

Léčení
Zlatá pomáhá především při překonávání závislostí, obsesích a nutkavém chování, ulevuje při depresích. Je to nejmocnější léčivá barva ze všech, která se spojuje s dlouhým životem a nesmrtelností a poskytuje příliv léčivé energie při všech chronických a oslabujících chorobách. Koloidní zlato ovlivňuje toky energie a uvádí je do rovnováhy. Normalizací elektrického potenciálu na akupunkturních drahách se tím nastartuje ozdravný proces ve všech orgánech těla.

Drahokamy a krystaly
Jantar, zlaté tygří oko, topas, citrín.

 

Vibrační energie stříbrné barvy

Magický a duchovní rozvoj
Stříbrná se hodí pro veškeré formy divinace – především pro věštění ze svíček – pro probuzení a rozvíjení jasnozření, cítění a slyšení. telepatických a psychometrických schopností, astrální projekce, k rituálům na vyvolání ženské síly, intuice a mystiky. Představuje sny, vize a touhy po naplnění mimo materiální svět. V obdobích stresu může odstranit negativitu, eliminuje negativní síly, podporuje vnitřní stabilitu a vnáší do popředí osobní skrytý potenciál. Stříbrná je symbolem meditace, podporuje odhodlání, zajištění hojnosti, ochranu před negativní energií, odstranění zla. Je barvou Měsíce, měsíční magie a měsíčních bohyní.

Léčení
Stříbrná ulevuje při hormonálních problémech u mužů i žen, reguluje a léčí ženský menstruační a reprodukční systém, pomáhá ve všech záležitostech spojených s plodností. Pomáhá také při zadržování vody a nočních můrách. Koloidní stříbro –  není známa žádná nemoc, která by byla způsobena organizmem, jenž může žít v přítomnosti i nepatrného množství stříbra. Podle laboratorních testů dochází k destrukci bakterií, virů a plísní během několika minut od kontaktu se stříbrem. Prakticky není znám mikrob, který by nebyl koloidním stříbrem zničen do 6 minut.

Drahokamy a krystaly
Měsíční kámen –  pomáhá ve všech záležitostech spojených s plodností, jejíchž barva se prohlubuje, když Luna dorůstá, hematit, perly, sněhový křišťál.

Zlatí strážní andělé
Zlatí strážci vám pomáhají v situacích, v nichž pracuje levá /mužská/ polovina mozku. Například když musíte učinit rozhodnutí k nějakému činu fyzické povahy. Všichni andělé přinášejí bezpodmínečnou lásku – zlatí strážci podporuji vaši levou polovinu mozku láskou v podobě zlaté energie. Ta napomáhá logickým a systematickým myšlenkovým procesům, hodnocení situaci, zároveň vám přináší schopnosti činit citelné promyšlená rozhodnutí a následně přikročit ke správným činům.

Stříbrní strážní andělé
Stříbrní strážci pomáhají v těch záležitostech, jimiž se zabývá vaše pravá /ženská/ polovina mozku. Zde musíte využívat intuitivní myšlení, zvažovat věci nejen hlavou, ale i srdcem, analyzovat v dané záležitosti své pocity a instinkty, ale stále přitom mít na mysli rovnováhu. To se týká i vaši duchovní cesty. Láskyplná stříbrná energie, kterou tito strážci přinášejí, vám umožni spatřit sebe i svůj život z jiného hlediska. Můžete třeba upustit od nějakého jednání a nechat situaci volný průběh, což často vede k velikému štěstí.

Ať Vás provází na vašich cestách, to Vám ze srdce přeji.

Vaše Světlana

Jak vyslat požadavek svého přání – Vesmíru

Tajemství splnění našich přání spočívá v jejich správné formulaci. Existují určité zákony, jak si od Vesmíru přání „objednávat“. Nesmí například být podmínkou vyplnění dalších přání a musí ve vás vyvolávat pouze pocity. Pamatujete si vůbec, kolik přání se vám nevyplnilo čistě jen proto, že jste se se svými plány svěřili úplně každému? To přímo ovlivnilo vyplnění toho, co jste chtěli. Jak tedy přimět Vesmír, aby vás uslyšel a změnil vaše sny v realitu?

Aby se přání vyplnilo, je třeba dodržet 6 pravidel

1. Pouze jedno přání

V okamžiku „objednávky“ musí být přání jen jediné. Někdo si například přeje, aby nějakou kouzelnou cestou zíkal šest milionů korun, jimiž hodlá zajistit nákup nového bydlení, auta, cestování a vzdělání. To však je přehnané přání, ukrývající v sobě několik dalších, která s tím základním nejsou nijak spojena.

Aby Vesmír zareagoval, je třeba složené přání rozdělit na základní části, z nichž každá bude samostatná.

2. Přání nemůže podmiňovat splnění dalších přání

Má-li se přání vyplnit, je třeba si ho dobře promyslet. Vraťme se k těm šesti miliónům. Otázka: K čemu vám budou ty peníze? Odpověď: Chci si koupit byt, auto, jet na dovolenou, zaplatit dluhy atd… A teď je třeba nad každou z těch částí popřemýšlet samostatně.

Otázka: K čemu vám bude byt? Odpověď: Zbavím se rodičovského dozoru. Další otázka: A co bude, když se vaše přání splní? Odpověď: Budu… Dá-li se vaše přání vyjádřit pocity, je to přání, které si u Vesmíru můžete „objednat“.

3. Přání musí vyvolávat pouze pocity, ne myšlenky na další přání

Vraťme se k přání koupit byt. Pokud je byt cestou, jak se zbavit rodičovského dozoru, je třeba si „objednat“ přímo zbavení se dozoru, vždyť pokud si to rodiče usmyslí, budou vás dozorovat kdekoli. I v novém bytě. Pokud sníte o krásném princi, přání musí znít nikoli „chci potkat prince“, ale „chci se vdát za prince“.

4. Přání musí být pozitivní pro všechny

To znamená, že nesmí nijak poškodit lidi kolem vás. Samozřejmě, že vyhnout se úplně všem komplikacím není snadné. Může se tak stát, že byt, o kterém sníte, získáte smrtí příbuzného.

Nicméně občas se stane, že lidé vysloveně chtějí poškodit někoho, kdo jim ublížil. Předtím, než někomu budete přát něco špatného, byste se měli zamyslet, zda máte skutečně absolutní pravdu a váš pohled na věc je ten správný. Pamatujte si, že všechno se vám vrátí, jako bumerang. Je jistě žádoucí, aby se k vám vracelo jen to dobré. Proto nedoporučuji přát nikomu nic špatného.

5. Přání se musí týkat pouze vás

Často jsou naše přání spojena s blízkými lidmi. Například: „Chci, aby moje dítě…“ nebo „Přeji si, aby manžel, dcera…“. Bohužel však taková přání Vesmír neplní.

Aby se přání vyplnilo, musí se týkat výhradně vás a vašich citů. Vše, co je potřeba, je jeho znění správně upravit. Například: „Chci být pyšná na svého syna, že je premiant“, nebo „Chci, aby se mi manžel víc věnoval“.

6. Přejte si jen to „nej“

Když už o něčem sníte, pak o tom nejnej… Chcete auto? Pak si přejte to nejlepší, vždyť všechna omezení ve vašem životě jsou důsledkem malého rozletu fantazie.

Doplňující doporučení ke splnění vašich přání

Začněte s málem. Díky splnění drobnějších přání pocítíte sílu. To vám dodá jistotu.

Nevažte se na čas. Aby se přání vyplnilo, pusťte ho jen tak do prostoru. Vesmír sám ví, kdy je nejlepší vaše přání splnit, proto vypněte a zapomeňte na časový rámec.

Dávejte pozor. Sledujte náhody, které se vám dějí. Všechno, co se přihodilo „samo od sebe“ nebo „z ničeho nic“, je počátkem naplňování vašeho přání.

Nechte minulost jít a berte změny s radostí, důvěřujte svým pocitům.

Mlčte! Má-li se vaše přání vyplnit, nesmíte o něm vykládat všem okolo, ani svým blízkým ne. Pamatujte, že čím menší okruh lidí vaše přání zná, tím menší je pravděpodobnost, že ho ovlivní vlastními přáními.

Zbavte se negativity. Při posuzování svého přání zapomeňte na všechny negativní myšlenky a pocity. Nikdy například nepřejte nezdar konkurentovi v rámci touhy po úspěchu v podnikání. Myslete pouze na svůj úspěch.

Nezapomeňte si zapsat... Každé přání můžete zapsat na zvláštní list papíru a uchovat ho. Pravidelně ho kontrolujte.

Nezapomeňte, že sny se plní. Jen je třeba si věci správně přát, nezapomeňte při vizualizaci na detaily. Důvěřujte sami sobě, Vesmíru a nikdy o svém přání nepochybujte! 

Slované a jejich esoterika, spiritualita a šamanismus

 

František Palacký, Josef Jungmann ani další národní obrozenci by se z nejnovějších vědeckých objevů příliš neradovali. Výzkum DNA ukazuje, že se slovanským původem Čechů to není nijak slavné. Češi jsou totiž Slovany jen z poloviny.

Společnost Genomac zjistila, že genetické znaky typické pro Slovany má ve své DNA jen 51 procent Čechů a Moravanů.

O Slovanech úplně jinak

Když A. Horák svého času přišel s tím, že se mu podařilo rozluštit etruské písmo a své tvrzení doplnil slovy,  že je „bez výhrad přesvědčen o správnosti svých úvah“, jevilo se to jako příliš fantastické. Ale jemu to dávalo smysl a pokračoval.

Byl to objev mimořádného významu, totiž že „tvůrci“ písma byli – Slované! A. Horák dokazuje, že všechny znaky dosud neznámého písma dávných civilizací mají slovanskou akrofonii, takže jde o písmo slovanského původu!

Dávní Slované byli původními obyvateli Itálie, než se stali otroky Etrusků.

Kultura starých Slovanů z doby předkřesťanské jest jedním z nejméně známých a nejméně probádaných esoterismů a kultů.

Naši slovanští předkové měli mezi sebou spirituálně nadané jedince, kteří vykonávali práci šamana. Pouze zatím přesně nevíme, jak jim říkali. Označení šaman se vžilo celosvětově a tak se i používá. Šamanismus vnímáme, co by matku i otce všech náboženství.

Spiritualita Praslovanů měla charakter přírodní se silným vnímáním systému Země – Slunce – Vesmír. Systém „nebe“ plného bohů měl zcela jiný význam, než se nám snaží vysvětlovat teologie v širším (slova smyslu). Termín „teologie“ používal již Platón i Aristoteles.

Slované vyznávali hlavní božstvo a zdroj tvůrčí energii. Bůh Svarog jako demiurg, nad ním Triglav co by tvůrčí princip a zdroj a následující generace „mladších bohů“ reprezentovaná Perunem, Svantovítem, Svarožicem, Velesem a bohyní Mokoš, tvoří základ „Slovanského nebe bohů“. Vše pod Triglavem jsou pouze a jen jeho emanace – rozličné vlastnosti, sloužící k popisu duchovna a k orientaci v jeho nesmírných projevech a variantách.

Naši nejstarší předkové intenzivně vnímali přírodní prostředí, ve kterém žili, ctili Matku Zemi, ale rovněž prožívali Vesmír nad sebou. Vše pro ně mělo materiální i duchovní podstatu a posvátný význam.

Na našem území probíhalo dlouhodobě prolínání etnika keltského, germánského i slovanského. Praslovanský a slovanský živel moravský působil dominantně v teritoriu dnešní Moravy a jejím širokém okolí. Můžeme tedy říci, že šamanská spiritualita je naší původní duchovností, která má svou tradici sahající hluboko do naší historie.

Praslovanská a slovanská duchovnost byla mnoho let ukryta v prachu archívů, tajných knihoven a kronik po celé Evropě i Euroásii. Již několik let se prameny a kořeny odkrývají. Na světlo světa přichází kvantum „nových“ informací. Budeme patrně muset hodně pozměnit historický pohled na slovanský a moravský vývoj.

Praslovanská jednota

V této praslovanské jednotě dokončil se pravděpodobně vývoj vyššího náboženského stupně tak dalece, že po své diferenciaci čerpaly všechny složky slovanských kultur z tohoto společného esoterního pramene. Místní změny jmen, obřadů nebo představ, nebyly dojista nikdy tak závažné a tak radikální, aby zastínily svůj společný původ.

Představa neosobního boha

Představa neosobního a ve své podstatě nepředstavitelného boha, nejvyššího a jediného, jenž přichází do styku s člověkem jen prostřednictvím viditelných projevů, z nichž nejposvátnější a nejuctívanější je oheň, ať už ve tvaru blesku či jiném, ústící v pojem Peruna, neantropomorfisovaného božstva, společného všem Slovanům, zajisté dokazuje neobyčejně vysoký stupeň praslovanského náboženského vývoje.

Základ slovanského panteonu

Veškerou soustavu podstatných božstev, tvořících základ slovanského panteonu, lze vyjádřit jednoduchým schématem, jež zcela odpovídá konstrukci kabalistického šému a znovu vyvrací pověru o primitivnosti staroslovanského esoterismu.

Tento šém vychází z jednoho nejvyššího a původně nepředstavitelného boha Peruna a končí ve styčném bodě světa ideálního se sférou pozemskou dvěma rozličnými principy, štěpí se ve dvě rozdílné síly, dobrou a zlou,personifikovanými Bělbogem a Černobogem.

Srovnáme-li slovanský šém s jinými kulturami, kabalistické nevyjímaje, seznáváme, že slovanské pojetí řady sefir je nejdokonalejší, neboť esoterně nejlépe vysvětluje problém dobra i zla, bytujícího pouze pro individualitu vnímající v čase a prostoru.

Perun, Svarog, Mokoš

Vedle božstev širšího, všeslovanského významu, jako jsou Perun, Svarog, Mokoš, je možné dále rozeznávat ještě divinity okruhu ruského, balkánského, polabsko-baltického a podobně.
Obecné esoterní učení vyvěrá z jednoho, později trojitého principu, kterým je bleskovládný pán ohně, Perun, jak potvrzují již staří historikové jako byli Helmond a Prokopius.

Perun

Perun, první a celému Slovanstvu společné božstvo, byl zobrazován se stříbrnou hlavou a zlatým vousem, což je analogie zřejmě odpovídající oběma hlavním nebeským světlům.

Kamenné křesadlo blesku

Jeho idol měl podobu lidskou. V ruce držel kamenné křesadlo podoby blesku, před ním hořel posvátný oheň živený dubovým dřevem, jenž nesměl nikdy vyhasnout.

Mimo popsanou personifikaci byl ctěn Perun také alegoricky. V pomořské Korenici byl uctíván jakožto Perunič, to jest jako syn Perunův, tedy Perun v širším slova smyslu, jenž v sobě zahrnuje i prolongaci svých vlastností. Jeho obraz byl polycefalický, měl čtyři tváře a pátou na prsou.

 

Radegast

Radegast nebo Radigost, mnohými ztotožňovaný se synem Svarogovým Svarožičem, byl uctíván hlavně v Retře. Jak ukazuje již jeho původ, byl symbolem nižšího typu ohně (slunečního), jakousi analogií římského Marta. Byl také bohem války, jeho idol byl vyzbrojen štítem s obrazem tuří hlavy, přilbice nesla labuť s rozpjatými křídly a jeho ruka byla vyzbrojena kopím. Ze zvířat mu byl zasvěcen kůň, jenž byl také užíván k účelům věštebným obřadům Někteří mají za to, že mu byly přinášeny krvavé oběti.

Svantovít

Arkonský Svantovít, druhý z božstev tohoto pořadí, byl jednou z nejváženějších divinit starých Slovanů. Jeho idol byl postaven ve velikosti nadlidské. Měl dvojí prsa i záda, čtyři obličeje, oholenou hlavu.

V pravé ruce třímal kovový roh, jež kněží k účelům divinačním naplňovali každoročně vínem; levici měl pak opřenou v bok. Oděn byl suknicí sahající až na lýtka. Vedle sochy ležela uzda, sedlo, meč ve stříbrné pochvě a pestrý válečný praporec. Svantovítu byl zasvěcen posvátný bělouš, na kterém, podle tradice, bůh v noci vyjížděl.

Triglav

Triglav je třetím božstvem této úrovně. Jeho hlavní chrám stával ve Stětíně. Bůh byl – jak ostatně naznačuje i jeho jméno – zobrazován se třemi hlavami. Jeho úcta byla spojována jako u spřízněného Svantovíta s kultem posvátného koně, také užívaného k věštectví. Polarizační hodnota odpovídala spíše principu ženskému a zasvěceným kovem bylo stříbro, zatímco Radegast zdůrazňoval spíše síly martické.
(toh)

Siva

Siva, snad Živa, jest jméno slovanské bohyně obdobné antické Venuši. Byla jedním z hlavních božstev polabských se svým vlastním kultem a kněžskou organisací. Tak jako Venuše, i Siva byla bohyní lásky, života a plodnosti vůbec. Její moravské synonymum znělo Krasopaní; v místech nynějšího Brna a Olomouce byly jí zasvěceny krásné svatyně.

Pověst vypráví, že v Brně stál její chrám v místech nynějšího dómu. Byl vystavěn z tesaných kvádrů a uvnitř bohatě vyzdoben zlatem a drahými kameny. V chrámu stála socha bohyně ve voze taženém dvěma labutěmi a dvěma holubicemi. V mythologiích jest socha této bohyně popisována takto:

„Byla zcela nahá, neobyčejně krásných tvarů, sladkých očí; ve tvých polootevřených rtech držela růži, její vlas splýval volně po zádech až ke kolenům. Hlavu zdobil myrtový věnec propletený purpurovými růžemi. Z otvoru v levém prsu, kterým bylo viděti až k srdci, zářil ohnivý paprsek. V pravé ruce držela tři zlatá jablka, v levé kouli, na které byla zobrazena tělesa nebeská …“

Podaga

Podaga, božstvo ctěné ve Vagrii, byl pravděpodobně bohem lovu, rybářství, hospodářství a počasí. Byl zobrazován jako starý muž s krátkou loveckou kazajkou a hranatým obličejem, který mnozí považovali zcela mylně za lví hlavu.

Prove

Prove byl uctíván ve Starogradě v zemi Vagrů jako bůh spravedlnosti a přísný soudce. Jeho jméno pochází etymologicky od kořene prav. Idol jeho nesl na svých prsou hada, symbol chytrosti, a v ruce držel bůh železný štít, který rozžhavený sloužil ke zkouškám ohně, které byly u starých Slovanů druhem tak zvaných „božích soudů“.

Původně byl tento bůh zobrazován jako stařec oděný dlouhým řasnatým rouchem, držící v ruce obětní nůž a mající kolem krku obtočené řetězy. Provemu byl zasvěcen posvátný háj, v jehož blízkosti se každého pondělí shromažďoval lid. Vstup do posvátného háje trestal se však smrtí: byl dovolen pouze ženám, které v páteční den přinášely bohu oběti.

Demonologie

Slovanská démonologie vychází z předpokladu, že celá příroda jest animisována a že „duchové“ žijí ve všech přírodních úkazech, ve všech předmětech a že zapříčiňují všechny osudové a životní projevy. Tak vznikly bytosti vládnoucí horám, stromům, řekám, pramenům, bytosti řídící narození, smrt, pohlavní pudy, lásku, hněv, mstu a podobně. Zvláštní kategorii v tomto oboru tvoří duchové domácí, to jest duchové pozůstalí po předcích, kteří se vyznačovali neobyčejně blízkým vztahem ke svým potomkům a k celému jejich rodu.

Výrazy, označující démona, byly podle novodobého badání dva: div, praarijské slovo, příbuzné s indickým deva a iránským dev, značícího zloducha. Z tohoto slova vzniklo později div, diva nebo divý, výrazy, jimiž se tyto démonické bytosti označovaly. Druhý starý výraz tohoto druhu bylběs, jenž však neměl analogický význam se smyslem dnes užívaného slova, nýbrž znamenal démonickou bytost všeobecně, aneb božství vůbec.

Duše bývala zobrazována podobou ptačí, a u starých Slovanů nejvíce se připomíná jako symbol tohoto druhu holubice, slavík, krkavec nebo vlaštovka.

S vírou v nesmrtelnou duši a s její představou úzce souvisí i vznik víry v tak zvaný vampyrismus, čili upírství, silně zakořeněné v slovanském bájesloví.

gothic-1461462

Mimo to měl slovanský esoterismus zcela svůj vlastní názor na posmrtný život. Třebaže pochopení esoterního dualismu je nesporné,chyběla mu představa ráje a pekla. Pro staré Slovany neexistovalo ani peklo, ani nebe, a otázka posmrtné odměny nebo trestu nebyla vázána na prostředí, do něhož se duše po smrti dostala, aneb do oblastí, jimiž procházela.

Dědové byli v představě tohoto lidu typem ideálních hospodářů. Měli podobu stařečků, kteří brali na sebe mnohdy podoby zvířecí, zvláště hadí. V představě lidu rodinný děd jest první a základní podmínkou zdárného hospodářství a v mnoha místech vžila se představa, že v domě může být  blahobyt teprve tehdy, až zemře hlava rodiny a stane se „dědem“.

Jest pochopitelné, že k představám těchto bytostí vázal se celý magický rituál, jenž se v mnoha krajích zachoval až po naše dny. Tento rituál však na rozdíl od mnohých jiných, vztahujících se na duše zemřelých u jiných národů (Tibet), místo, aby duše odpuzoval, je přivolává, snaží se udržeti je v blízkosti operatéra a nakloniti si je.

Jiným typem slovanských démonů jsou rusalky a víly, z nichž první jsou ženské bytosti původu manistického, zvláště pak duše zemřelých dětí a svobodných dívek člověku nepříznivé, které si lid snažil získati a usmiřovati různými oběťmi. Víly bývají považovány za výtvor tradicí jihoslovanských, jichž původ je velmi starý, takže je nelze s jistotou zařaditi do kategorie démonů manistických nebo animisovaných zjevů přírodních.

Těmto stále mladým a krásným, z rosy a deště se rodícím, ženským démonům byly zasvěcovány ve slovanském dávnověku i některé rostliny, jako je mateřídouška, třemchava a rosan (dictanus albus). Víly mohou býti dobré i zlé. Bylo jim obětováno pod stromy a u pramenů.

Vedle těchto zjevů rozeznává slovanský folklor ještě celou řadu bytostí vílám velmi příbuzných. Jsou to bosorka, lesní žena, divá žena, večernice,polednice, bobovnice, ujemnice, jezinka, medulina, jedubaba, ježibaba, divý muž, hejkal, hejkadlo, zrut, ozrut, žithola, dzivozonka, bogunka, odmjanka,smjernica, vodník, povodnja devica a tak dále.

Typem bytostí osudových jest pak Režanica a Sudvěj. Démonů tohoto druhu má slovanské bájesloví velmi málo, neboť staří Slované neuznávali slepý osud, jak dosvědčuje i zpráva Prokopiova.

„Osudu neznají a vůbec neuznávají, že by měl nějakou moc nad člověkem. Jenom když se blíží smrt buď nemocí nebo válkou, slibují, uniknou-li, obětovati bohu za své zachránění a když vyváznou, obětují co přislíbili, jsouce přesvědčeni, že za svou záchranu děkují této oběti.“

Vedle již zmíněného hada-hospodáře zasvěcovali staří Slované svým bohům i různá zvířata. Niederle ve svých „Slovanských starožitnostech“ píše o tomto předmětu následovně:

„O některých zvířatech víme, že byla zasvěcena jednotlivým bohům, na příklad kůň Svantovítovi a Radegastovi, kanec Radegastovi, kohout bohům slunečním Svarogu a Chordu. Také o býku se napovídá, že byl ctěn jako bůh, ale zprávy staré jsou jednak nesprávné, jednak málo spolehlivé.

Čarodějství – Slované

Pojednání o slovanském esoterismu nebylo by úplné, kdybychom se nezmínili o jeho nejnižším projevu, to jest čarodějství.

Funkci čaroděje obstarával nejdříve automaticky nejstarší člen rodiny, později stávali se čaroději z povolání mužové, kteří čarodějství teoreticky i prakticky ovládali.

Základem čarodějného umění bylo především tak zvané vidění, buď ve snu nebo ve stavu bdělém. V druhém případě vyvolávání vizionářských stavů dělo se buď zavedením orgiastického záchvatu, ať již transem, nebo prudkými pohyby stupňovanými až do extáze, nebo požitím opojných a narkotických prostředků.

Znalost drog, posistického i slovního rituálu a veškerých prostředků sloužících k vyvolávání divinace stála se vbrzku majetkem a bedlivě střeženým tajemstvím několika jedinců, kteří jí nabyli veliké vážnosti u lidu; kouzelník-šaman jest nejtypičtějším představitelem staroslovanského čarodějství.

Staří Slované v dobách pohanských nazývali tyto čaroděje nejčastěji volchvi množným číslem slova volchv, kteréžto slovo znamená člověka, jenž mluví v extázi. Vedle tohoto slova existovala celá řada odvozenin pro tentýž význam ze slov jakými jsou čára, bájiti, hádati, věděti nebo i vražditi, která se vztahují spíše již na specializované čaroděje.

Pozoruhodná a čistě slovanská čarodějnická pověra jest nauka o zlaté trávě, který prý zavedena do žíly v pravém zápěstí činí čaroděje schopna otevírati všechny zámky a nacházeti skryté poklady.

magician-1442642

Praktik, jichž původ není doložen, jest vedle toho celá řada. Saxo se zmiňuje o věštbě pomocí bílých a černých dřívek. Severní Rusové zabíjeli v oběť živé kury, když byli dříve hádali pomocí losů nebo kostek, jak s nimi má býti naloženo; jiná divinační technika bylo hádání nad kostmi mrtvých.

Kasta čarodějů žila původně u starých Slovanů v nejužším styku s kastou kněžskou, takže ještě ke konci doby pohanské nelze zjistiti plné rozlišení obou stavů. Třída čarodějů existovala jen v místech kulturních středisek s chrámy a idoly.

Vzhledem k tomu, že rozlišení mezi knězem a čarodějem bylo tak nesnadné, zdá se býti potvrzena domněnka, že staroslovanské pohanství bylo náboženstvím, jež aplikovalo své zásady přímo na praksi. Bylo to náboženství tedy po výtce magické.

Přímých zpráv o kněžském stavu u starých Slovanů zachovalo se velmi málo, ač jeho existence vyplývá samozřejmě z existence božišť a chrámů.

Jako mocná, třebas malá kasta, objevují se kněží u Slovanů polabských. Staré záznamy zvou je prostě sluhy chrámů a božských idolů. Jejich postavení bylo však vysoké a moc veliká.

 

Magické rituály

 

Oltář je základem, oltář je symbolem Země, pevným opěrným bodem. Může jím být obyčejný malý stolek nebo starodávná truhla která však bude sloužit pouze k magickým účelům. Použít můžete cokoliv, co nezabere moc místa. Oltář postavte na východní stranu rituální místnosti. Oltář a všechny pomůcky zaříkáním posvěťte, tím je uvedete do kontaktu s Duchem.

light-1097599__340

Nejdůležitějším doplňkem je čistá mysl! To si pamatujte v každém okamžiku. Rituální pomůcky fungují jako mentální pomůcky, jejich energie aktivuje podvědomí – rychle a jasně bez časového prodlení. Karafy, kalich, svěcená voda, magické zrcadlo, svíčky, svícny, olejové lampy, karty atd…

Barva místnosti je vhodná bílá v kombinací se světle fialovou. Pokud nemáte  soukromí, uchovávejte ostatní pomůcky na chráněném místě. K oltáři by neměl mít přístup nikdo nepovolaný, neměl by se dotýkat pomůcek, které jsou nabity vaší energií. Velmi důležité je zvolit bezpečné místo, pokud budete pracovat se svíčkami.

Oltář zdobíme dle vlastní fantazie, použijeme oblíbené amulety, talismany, vonné tyčinky, polodrahokamy, sošky, dřevo, křišťály, čerstvé květiny, mech, vodu z přírodního pramene nebo studny. Svěcená bílá křída, olej na potírání svící, pero a černý inkoust na psaní, sušené byliny. Energii oltáře nerušíme ničím, co přímo nesouvisí s rituály a nemá nic společného s magií.

Nejúčinnější jsou meditace, rituály a kouzla v přírodě

Kamínky, borové šišky a ostatní přírodní rezonátory poskládejte na zemi do tvaru trojúhelníku, kruhu, čtverce, spirály nebo hvězdy. Meditace v trojúhelníku působí rychle, intenzivně, posiluje organismus na kratší čas. Meditace ve čtverci nebo kruhu nepůsobí tak intenzivně ale zato trvanlivěji.

Základní rituál ohně

Pracujeme v kruhu, nejlépe v přírodě. Použijte pomocné rezonátory, které se  napojí na vaše podvědomí, probudí potřebné energetické vzory. Potřebujete-li odstranit– účinky pomluv nebo prokletí, potom sepište vaší představu  na bílý papír. Cokoliv můžete  také nakreslit, například v podobě symbolů. Pečlivě sepište vše, co potřebujete ze života odstranit.

Proveďte meditaci v jakékoliv libovolné formě, improvizujte, nechte se unést letní romantikou. Nakonec papír spalte a popel zakopejte do země nebo spláchněte do kanálu. Negativní energii pozře plamen, tím nad vámi ztratí moc. Pomocí upřeného pohledu na plamínek svíčky uvolňuje vnitřní spoutanou energii.

Stejně tak učiňte s jakýmkoliv přáním čeho toužíte ve svém životě dosáhnout. V tomto případě popel pošlete po tekoucí vodě a požádejte živel vody o pomoc. Nechte od této chvíle věcem volný průběh. Buďte ve střehu a konejte vše v pozitivním duchu směrem k vašemu přání. Zabývejte se synchronizací. Dávejte pozor abyste vaše sny a přání nepřeválcovali protiřečením si, jen tak se neocitnete v nesprávnou dobu na nesprávném místě.

Rituál za pomoci spirál

Využijeme magii slova, psaním slov ve tvaru levotočivé spirály. Posílíme tak sílu modlitby, zaříkání, přání, vizualizace. Psát začneme od středu a pokračujeme točením jednotlivých slov do výsledného tvaru spirály. Důležité je formulovat text v pozitivním duchu a v přítomném čase, jako kdyby se naše přání již uskutečnilo. Potřebujeme-li vyřešit například finanční záležitost, formulujeme naprosto přesně své potřeby a tužby, potom nosíme přání u sebe, třeba v peněžence. O pomoc žádáme živel země, neboť energie země se vztahuje k financím.

Pro osobní ochranu si pořídíme talisman ve tvaru pravotočivé spirály, například přívěsek na řetízku.

Potřebujeme-li se čehokoliv zbavit, vše sepíšeme ve tvaru levotočivé spirály. Provedeme příslušný rituál, po jeho ukončení papír s negativně nabitou spirálou neprodleně spálíme a popel spláchneme do kanálu.

Pokud chcete požádat o pomoc některé božstvo, vybíráme takové, od něhož se dá čekat podpora našich záměru. Lze také požádat jen Lunu, Měsíc. Doba novoluní se hodí pro kouzla, která mají podporovat nové projekty a cíle. Naopak při ubývajícím Měsíci se vykonávají rituály, které slouží na zmenšení či eliminaci něčeho (choroba, neštěstí, smůla…)

luna-1826849__340

Nejlepší dobou pro magickou práci za úplňku je okamžik skutečného astronomického úplňku, nebo období těsně před ním. Mezi bohyně úplňku patří Seléné,Deméter, Isis, Aradia Inanna, Lakšmi a keltská Anu.

Úplňkový rituál

Na oltář umístíme vazů s rozvitými květy, zapalte čistou bílou svící. Použijte květinové kadidlo ( růže, santal, levandule). A energii pak přivolejte zpěvem, bubnováním, můžete i tančit. Úplňková magie by se měla soustředit na práci začatou v novoluní. Při obřadu můžete pít víno.

Dalším úplňkovým obřadem je chycení Luny do mísy.   Posaďte nebo postavte se do měsíčního světla v úplňkové noci. Pokud jste uvnitř, zatáhněte závěsy, pak naplňte mísu čistou vodou a zrcátkem usměrněte světlo do mísy. Připravte se na intenzivní zážitek, lunární síla je v tuto chvíli velmi patrná.

Kouzlo s uzly

Vizualizujte si svůj cíl, pak uvažte tři uzly na stříbrné šňůře či stuze. Stuhu uložte na svůj oltář, nebo ji pověste na zahradě na větev stromu a nechte ji tam viset až do následujícího novoluní. Pak uzly rozvažte a šňůru pečlivě vyčistěte.

kouzlo se svící

Připravte si bílou či stříbrnou svící a namočte ji do olivového nebo palmového oleje. Pak se soustřeďte na projekt, na kterém chcete pracovat, nebo na cíl, jehož chcete dosáhnout,  zapalte svíci. Zapalujte ji každý večer ve stejnou dobu až do úplňku.

Nezapomeňte že vaše mysl by vždy měla být čistá a plná lásky. Jedině čistotou myšlenek můžeme proměnit VODU VE VÍNO.

 

Magie – bilá nebo černá ?

Podle mne je jen jedna magie, záleží jen jak tok energie, svou mysl a um použijeme. Můžeme probouzet lásku, odvrácet kledby, pomahat lidem – věštěním, výkladem karet, to je ta pozitivní. Ale taky lze provádět pravý opak zmatek, utrpení a šířít bolest tou negativní. A v tom případě je to hlavně o získání MOCI, používáné plně ve svůj prospěch, aniž by se člověk, který ji využívá, ohlížel na své okolí.

Jak poznat, že jste pod vlivem černé magie

To, že na vás někdo vysílá černou magii, můžete zjistit. Můžete pociťovat negativní energie při usínání a spánku, můžete mít nepříjemně sny, často se měnící až v noční můry. Dalším projevem může být dlouhá, vleklá nemoc nebo zdravotní problém, který má však záhadný původ a nereaguje na klasickou léčbu, v podstatě se nedaří nalézt žádnou příčinu.

Útok pak mohou citlivější osoby pociťovat přítomností někoho jiného vedle sebe, byť nikoho nevidí, nebo se jim stávají různé nezvyklé situace – spoustu mrtvého hmyzu, ztrácejí se jim například osobní věci, zejména pak ty, které používají na ochranu, slyší různá praskání, kroky atd.

Většina lidí si mnohdy vůbec nepřipouští, že by se mohlo jednat o útok černé magie. Problémy jsou totiž mnohdy dlouhodobé, a tak je lidé považují spíš za to, že mají prostě jen smůlu.

book-1012275

Magie je vlastně život sám o sobě.

Magie znamená také tvrdou práci na sobě samém! Když chci změnit vnější okolnosti, musím změnit sebe sama. Magii může zvládnout jen ten, kdo pozná a ovládá sám sebe!! Magie je poznání.

Magie: informace a rady

  • Zodpovědný mág nebo čarodějnice, kteří se chtějí zabývat výlučně pozitivním uměním, si musí zas a znovu klást otázku, jaké důsledky má jejich práce. Mágovi se všechno vrátí nazpět. To je zákon akce a reakce a takový je i zákon karmy. Protože bílá magie, tak jako i dobré a správné skutky, jsou základem pro pokojné soužití.
  • Mágem se stává ten, přes kterého magická síla působí i bez kouzel. Potom vládnou kouzla všude tam, kde se mág nachází. Nejdůležitějším nástrojem je tedy samotný mág a hloubka jeho znalostí.
  • Pozitivní magie se především uplatňuje, aby se předešlo škodám a vytvořila se ochrana. Avšak tato praxe je velmi proměnlivá. Magií ovládáte síly, které ovlivňují váš okolní svět. Zvažte, zdali byste dokázali žít se všemi následky.

Magie se zakládá na určitých poznatcích. Nejde o to ovládat určité rituály, ale celým svým srdcem věřit v život, energii a vědomí. Je to poznání, že všechno je Vědomí !!

 candle-1081142                

Předtím, než začnete praktikovat magii, měli byste mít jasno v jejích možných následcích. Dopředu si promyslete, co činíte. Každý rituál si pečlivě připravte. Znamená to, že magii byste měli umět ovládat za každých okolností. Až potom vám bude uznána svoboda dělat to, co dělat chcete. Tato svoboda je omezená především tím, že byste neměli magií nikomu škodit.

Pokud člověk používá síly správným způsobem, stávají se silami magickými. V každém dalším životě jsou stále mocnější. Ale: pokud jsou tyto síly zneužívané, stávají se stále slabšími.

Řekněme si na rovinu: „Každá lidská bytost je mágem!“ Můžeme tomu opravdu uvěřit, protože každý z nás si přitahuje vlastní realitu, jinými slovy skutečnosti, jakou má ve své pozornosti. To se nazývá vědomí a to není nic jiného než energie.

“Na co dnes myslíš, tím se zítra staneš.”

Nahlédněte do svého nitra, abyste zjistili, proč tu jste! Co chcete a jak byste toho mohli dosáhnout? A potom můžete každý den, každou minutu vašeho života zasvětit tomu, abyste naplnili svůj osud!

Magie však zachází mnohem hlouběji. Zabývá se pojmy jako je karma, čakry a božstva.

Karma je princip akce a reakce na duchovní úrovni. Zákon akce a reakce říká, že každá akce (síla) okamžitě způsobuje rovnocennou reakci (protichůdnou sílu), která se vrací zpět k iniciátorovi akce. To, co dáváme, se nám vrátí zpět v jiném čase. Mág musí být schopný zjistit, proč se v životě některé věci ději „z hlediska karmy.“ Malý příklad: někdo se narodí s jistým tělesným postižením. Je to proto, že v předešlém životě tento člověk způsobil někomu jinému tělesnou újmu.

Čakry jsou „silová centra“ nebo energetické víry v jemnohmotném těle. Ve fyzickém těle ovlivňují činnosti žláz s vnitřní sekrecí a lymfatický systému. https://energieazdravi.cz/sedum-caker-co-s-nimi-souvisi/

Božstva bůh, bohyně nebo božstvo je pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost. Je předmětem náboženské úcty a lidské víry.

Rituály

Výběr správného času

Princip analogii říká: „Jak nahoře, tak i dole; Jak uvnitř, tak i vně; Jak duše, tak i tělo.“

Proto hlavně při přibývajícím Měsíci vykonávají mágové rituály, které slouží k tomu, aby něco rostlo a zvětšovalo se (láska, peníze, štěstí,vztahy…).

Naopak při ubývajícím Měsíci vykonávají rituály, které slouží na zmenšení či eliminaci něčeho (choroba, neštěstí, smůla…)

Keltové uctívaly stromy – duby a buky, protože věřili že vydávají jakousi energií, kterou mohli léčit, zabíjet a spoustu jiných věcí. Keltové se spíše specializovaly na magií stromu, než na přímou magii.

Když se vám něco ve vašem životě nelíbí, potom se naučte tuto věc milovat nebo ji změňte. Všechno ostatní je plýtvání energii!