Archiv rubriky: Kde čerpat energii

Čas tvoření a soucitu

Je čas si uvědomit že jsme kosmické bytosti, začíná velké rozpomenutí toho kdo jsme. Je třeba se naladit na naši matku zemi a slunce. Na proměnu která přináší bohužel i těžkosti které si naše duše odžijí, jelikož jsme na počátku zrození nového člověka.

Začínáme vnímat že vše se mění

Vnímám se jako tvořivou sílu, která má obrovský léčivý potenciál. A proto nás nastávající čas zpomalení všechny vybízí k přenastavení naších mezilidských hodnot ( jak se budeme chovat k sobě, našemu tělu, blízkým naši matce zemi).

Z jednou důležitých tvořivých sil lidstva jsou naše slova. S našimi pocity, emocemi a hudbou tvoříme náš nový svět. Aniž by jsme si to uvědomovali.

Slova ubližuji, zraňuji, ubližujeme si velmi často také sami sobě. Ale taky dokážeme slovy chválit, milovat být laskaví. V této době je obzvlášť důležité vyhýbat se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte je správným způsobem, ve jménu pravdy a lásky. Tvořte z rozmyslem.

Slovy vyjadřujeme tvůrčí schopnost.

V závislosti na tom, jak je užíváme, osvobodí nás nebo zotročí. Veškerá kouzla, která máme k dispozici, jsou založena ve slovech. Můžeme stvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše kolem zničit. Nehřešíte-li slovem, šíříte kolem sebe krásu a lásku.

Medituji a vizualizuji

Doporučuji všem věnovat se zvukovým meditacím. Tajemství je opakování. Čím více budu pracovat s pátou dimenzí ve spojení se zvukovou meditací, tím účinnější bude mozek při vytváření neobvyklého a vynalézavého stavu mysli.

Z nejuznávanějších léčitelů zvukem je Tom Kenyon

Tomovy životní studie z více než desetiletí, jeho zkušenosti a vědomosti z mnoha existencí mu umožňují se přesouvat mezi moudrostmi tradic tibetského budhismu, egyptskou vysokou alchymií, taoismem a hinduismem.

V jeho workshopech a pedagogické praxi zprostředkovává skrze tóny nesmírné pole informací, které probouzí všechna fyzická centra, a umožňují hlouběji pochopit tištěná slova a ducha jeho textů. https://tomkenyon.com/

V tomto čase se stáváme tvůrci.

Proto hovořím často s dětmi i starci bez zesměšňování. Hovořím s jejich zářivou moudrou duší. Pokud nebudeme zesměšňovat naše děti, staré lidi můžeme tímto měnit svou perspektivu nového světa. Dnes máme všichni obrovskou sílu ať jsme si ji vědomi nebo ne. To byl jeden z důvodu proč jsem přestala pracovat s lidmi na jejích blocích. Pracujme na sobě, buďme k sobě laskavější, milí, ohleduplnější a upřímní.

Vnímejte obrovskou narůstající míru synchronicity.

Dnes obzvlášť platí princip „Energie proudí tam, kam míří pozornost“ opravdu to funguje dokonale. Život vskutku přináší to, na co se zaměřujeme. A proto je nejdůležitější své problémy, stíny, bloky a programy ze soucitem přijat, ne se na ně zaměřovat a snažit se s nimi pracovat, bojovat, protože v dnešní době se právě naopak fixují a nemizí.

Přijímám vše co mi život přináší a jsem za to vděčná. jelikož mě vše posiluje a tvoří. Žiju tady a teď s vděčností, pokorou, láskou a se vším co mi život přináší a takový ho mám ráda.

I já jsem jsem si protrpěla bolestivé dny i měsíce. Dnes však vím že mě ta bolest a utrpení formuje. Nebyla bych tou Světlanou kterou jsem. Proto jsem tam kde jsem a dnes už vím že vše má svůj důvod. I když ten důvod pokaždé neznám.

Proto se otevřete vaši bolesti

Otevřít se soucitem a láskou k traumatu, je v těchto měsících velmi transformující. Bojem a tlakem se nám nic nepodaří vyřešit. Každý však jdeme svou cestou která je dobrovolná, je třeba ji tolerovat a respektovat. Dnes je velmi důležité nepřistoupit na hru jiných, mít odvahu říct – ne tohle já už nechci, jdu si už svou cestou. Dnes je velmi důležitá odvaha – opustit své pohodlí.

Mějme všichni odvahu vnímat

Věřte že zde nejsme sami, doprovází nás na našich cestách životem spoustu průvodců, strážných a ochránců.

Koronavirus – naše zrcadlo

Koronavirus se dnes skloňuje ve všech pádech. Přemýšlím co nám chce náš svět, Vesmír, Bůh, Gaia prostřednictvím tohoto virusu sdělit? Protože nikdy nic nevzniká náhodou. Vidím však jen odraz, jako kdybych koukala do zrcadla.

Dravý, nelítostný, parazitující, majetnický, chtivý, nepřátelský, přesně takový je tento virus. Který se chová jako většina lidstva, ale vnímám v něm i pravý opak (dobro, které probouzí v lidech). To však většinou vnímají jen lidé kteří mají otevřené oči a chápou co se děje. Jsou vnímaví i v této době. Pro spoustu konzumního obyvatelstva je však nemyslitelné vnímat něco dobrého na tomto viru právě teď a tady.

Koronavirus nám paradoxně pomáhá zastavit se a vnímat právě to co prožíváme teď a tady i když je to pro spoustu lidi bolestivé. Jen tak jsou lidé schopni uvědomit si že je něco v nepořádku, že lidstvo nežije tak jak by mělo.

Avšak nic není samo o sobě ani dobré ani špatné.

Vnímám tento virus také jako urychlení kosmické karmy, na kterou jsme všichni čekali. Jelikož lidem trvá velice dlouho ponaučit se ze svých chyb, pochopit co je méně a více důležité. Nevážíme si naši země, vesmíru, dětí, moudrosti starých lidí.

Naopak, vážíme si majetku, diplomů, peněz. Čím víc máme peněz tím víc máme moci. A od moci je velice krátká cesta k pýše, strachu, chamtivosti a ovládání. To vše se nám krásně zrcadlí i v tomto viru. Tento virus přichází jako na objednávku.

Otázka zní – kdo si ho objednal? A je čas se ještě ponaučit z vlastních chyb a pochopit co se od nás čeká?

Já věřím že ano, ale času už opravdu moc nemáme, tak by jsme měli už konečně pohnout zadkem. Podívat se do toho zrcadla, uznat své chyby, přiznat je, uvědomit si zodpovědnost a začít na sobě makat!!!!

Vaše Světlana

7 kroků k překonání ega


7 kroků k překonání ega

Zde je sedm návrhů, které vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby vám pomohli zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.

můž ve výskoku

1. Přestaňte se urážet

Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co vás uráží, vás pouze oslabuje. Hledáte-li příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje vaše ego, které vás přesvědčuje, že svět by neměl být takový, jaký je. Můžete začít oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete uražení, nemůžete se dostat k síle záměru.

„To, co vás uráží, vás pouze oslabuje.“

V každém případě, počínejte si tak, abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s egem, ale zůstaňte pokojní. Vy, kdo jste součástí jednoty, nejste tedy doma nikde jinde než v míru. Bytí je božské. A vy, kdo jste součástí Boha, nejste doma nikde jinde než v jeho míru. Pokud jste uražení, tvoří to stejně ničivou energii, která se dotkla v prvé řadě vás a vede k útoku, protiútoku a válce.

2. Vzdejte se potřeby vyhrávat

Ego nás velice rádo rozděluje na vítěze a poražené. Honba za vítězstvím je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem. Proč? Protože konec konců, nelze stále jen vyhrávat. Někdo bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a vy se pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste vaše výhry či vítězství. Můžete rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být ve svých myšlenkách. V tomto světě, kde všichni sdílíme ten stejný energetický zdroj nejsou žádní poražení. Vše, co můžete daný den říci je, že jste prováděli srovnání s ostatními na určité úrovni. Ale zítra je další den, s dalšími soupeři a novými okolnostmi k posouzení. A vy jste stále nekonečná přítomnost v těle, které je o další den (nebo desetiletí) starší.

„Ve světě, kde všichni sdílíme stejný zdroj, nejsou žádní poražení.“

Vzdejte se potřeby vyhrávat tak, že nebudete souhlasit s tím, že opakem výhry je prohra. To je strach ega. Pokud vaše tělo dnes nevystupuje vítězným způsobem, pak jednoduše nezáleží na tom, když se neztotožňujete výhradně se svým egem. Buďte pozorovatel, který si všímá a baví se, aniž by potřeboval vyhrát trofej. Buďte v míru a spojte se s energií záměru. Je ironií, ačkoli si toho sotva všimnete, že jakmile se budete méně snažit o vítězství, začne se ve vašem životě objevovat více.

3. Vzdejte se potřeby mít pravdu

Ego je zdrojem mnoha konfliktů a neshod, protože vás tlačí k tomu, abyste přesvědčovali druhé, že nemají pravdu. Když jste nepřátelsky naladěni, jste odpojeni od síly záměru. Tvořivý Duch je laskavý, milující a přístupný; a bez hněvu, zlosti, nebo hořkosti. Tím, že se ve svých debatách a vztazích vzdáte potřeby mít pravdu, je to jako říkat egu : „nejsem Tvým otrokem. Chci přijmout laskavost a odmítám Tvoji potřebu mít pravdu. Ve skutečnosti nabídnu této osobě šanci cítit se lépe tím, že řeknu, že má pravdu a poděkuji za to, že mne nasměrovala k pravdě.“

Když se vzdáte potřeby mít pravdu, jste schopni posílit vaše spojení se silou záměru. Ale nezapomeňte, že ego je odhodlaný bojovník. Viděl jsem, jak lidé ukončují své jinak krásné vztahy kvůli tomu, že lpěli na své potřebě mít pravdu. Apeluji na vás, abyste se vzdali své egem řízené potřeby mít pravdu tím, že se zastavíte uprostřed hádky a zeptáte se sami sebe – Chci mít pravdu nebo chci být šťastný? Když si vyberete radostný, milující, duchovní postoj, vaše spojení se záměrem bude posíleno. Tyto okamžiky nakonec rozšíří vaše nové spojení se silou záměru. Univerzální Zdroj s Vámi začne spolupracovat na vytváření života, k jakému jste byli předurčeni.

4. Vzdejte se své potřeby být nadřazení

Opravdová urozenost není o tom být lepší než někdo jiný. Je to o tom být lepší než jste bývali. Soustřeďte se na svůj růst s neustálým vědomím toho, že nikdo na této planetě není nijak lepší než kdokoliv jiný. My všichni vycházíme ze stejné tvořivé životní síly. My všichni máme poslání si uvědomit svou předurčenou podstatu; vše co potřebujeme k naplnění našeho údělu je nám přístupné. Nic z toho však není možné, když vidíte sami sebe jako nadřazeného ostatním. Je to staré pořekadlo, ale přesto pravdivé : V očích Boha jsme si všichni rovni.

Vzdejte se své potřeby cítit se nadřazeně tím, že se budete v každém jedinci snažit vidět rozvíjejícího se Boha. Nehodnoťte druhé na základě jejich vzhledu, úspěchů, majetku a dalších ukazatelů ega. Když vysíláte pocity nadřazenosti, vrátí se Vám to zpět, což povede k rozhořčení a nakonec nepřátelským pocitům. Tyto pocity se stanou vozidlem, které vás zaveze dále od záměru. Kurz Zázraků o této potřebě být zvláštní a nadřazený říká: výjimečnost vždy vytváří porovnávání. Je založena na nedostatcích viděných v ostatních, a udržována hledáním a udržováním všech jasně viditelných nedostatků, které může vnímat.

5. Vzdejte se své potřeby mít více

Mantrou ega je „více“. Není nikdy spokojeno. Nezáleží na tom, čeho jste dosáhli nebo co jste získali, vaše ego bude trvat na tom, že to není dost. Shledáte, že jste ve stavu neustálého snažení, a vyřazujete možnost čehokoli dosáhnout. Jenže ve skutečnosti jste toho už dosáhli, a jak se rozhodnete využít tento přítomný okamžik vašeho života je pouze vaše volba. Paradoxně, když přestanete potřebovat více, do vašeho života přijde více toho, po čem toužíte. A protože jste odděleni od této potřeby, zjistíte, že je pro vás snazší předat to dále druhým, neboť si uvědomíte, jak málo stačí, abyste byli spokojení a pokojní. Univerzální Zdroj je spokojený sám se sebou, neustále se rozrůstá a tvoří nový život, nikdy se nesnaží držet se svých stvoření pro své vlastní sobecké záměry. Tvoří a nechává jít. Jakmile se vzdáte potřeby ega mít více, sjednotíte se s tímto Zdrojem. Tvořte, přitahujte k sobě a nechte to jít, nikdy nepožadujte, aby k Vám přišlo více. Z vděčnosti za všechno, co k Vám přichází se naučíte mocnou lekci, kterou učil František z Assisi : „…. dostáváme dáváním.“ Když umožníte hojnosti, aby proudila k Vám a skrze vás, spojíte se s Vaším Zdrojem a zajistíte, že tato energie bude pokračovat v proudění.

6. Přestaňte ztotožňovat sami sebe se svými úspěchy

Toto může být složitá představa, pokud si myslíte, že Vy jste Vaše úspěchy. Bůh píše všechnu hudbu. Bůh zpívá všechny písně. Bůh staví všechny budovy. Bůh je zdrojem všech Vašich úspěchů. Mohu slyšet Vaše ego hlasitě protestovat. Nicméně zůstaňte naladěni na tuto myšlenku. Vše vychází ze Zdroje! Vy a tento Zdroj jste jedno! Nejste toto tělo a jeho úspěchy. Vy jste pozorovatel. Všímejte si toho všeho a buďte vděční za schopnosti, které jste nasbírali. Vzdejte veškeré uznání síle záměru, která vás přivedla na tento svět, a jejíž jste zhmotněná součást.

Čím méně budete potřebovat být uznáni za své úspěchy, a čím více zůstanete spojeni se sedmi výrazy záměru, tím volnější budete, abyste něco dokázali, a tím více se to projeví. Právě když přilnete k těmto úspěchům a věříte, že vy sami děláte všechny tyto věci, opouštíte mír a vděčnost vašeho Zdroje.

7. Vzdejte se vašeho dobrého jména

Vaše pověst se nenachází ve vás. Sídlí v myslích ostatních. Tudíž nad tím nemáte žádnou kontrolu. Pokud promluvíte s 30ti lidmi, budete mít 30 reputací. Spojit se se záměrem znamená poslouchat své srdce a vést sám sebe na základě toho, co Vám říká vnitřní hlas. To je Váš účel zde. Pokud se přehnaně staráte o to, jak vás ostatní vnímají, pak jste se odpojili od záměru a dovolili, aby vás vedly názory druhých. To pracuje vaše ego. Je to iluze stojící mezi Vámi a silou záměru. Není nic, co byste nemohli dokázat, pakliže se neodpojíte od síly zdroje a nenabudete přesvědčení, že Váš záměr je dokázat druhým jak mistrovský a nadřazený jste a nebudete vynakládat svou energii k tomu, abyste se pokoušeli získat ohromnou pověst mezi dalšími egy. Dělejte, co děláte, protože Váš vnitřní hlas, který je vždy spojený s Vaším zdrojem, jemuž je i vděčný, vás také nasměruje. Držte se údělu, odpoutejte se od výsledků, a přijměte odpovědnost za to, co se nachází ve vás: Váš charakter. Nechte svou reputaci ostatním k diskusi, s Vámi to nemá nic společného. Nebo jak zní název knihy: Co si o mě myslíte není moje věc!

Zdroj: Wayne W. Dyer, Ph.D. (www.drwaynedyer.com)

Léčba zvukem, rytmy

Zvuk a vibrace jsou podstatou všeho a utváří celý náš viditelný svět.

Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace. Nikola Tesla

Binaurální rytmy objevil fyzik Heinrich Wilhem Dov v roce 1839. Ve svém výzkumu objevil, že když se ke každému uchu dostanou dva oddělené zvuky s různým kmitočtem, mozek dokáže detekovat fázový rozdíl mezi dvěma frekvencemi a tento rozdíl se snaží sladit. Je tedy možné, že rytmy mohou vyvolat hormonálně fyziologické změny chování.

Síla zvuku aktivuje naše nevyužité schopnosti, proniká až do jádra buněk, které se doslova rozzáří a probíhá v nich zdokumentovaná řada změn, jak na fyziologické, energetické úrovni, tak i na úrovni DNA. Proto ruští vědci požívají úspěšně zvuku, namísto řezání, ke změnám v DNA.

Díky Síle Zvuku a rezonanci můžeme být propojeni v souladu, harmonii a v souzvuku se sebou samým, s druhými, ale i se vším okolo. Cítíme se propojeni s životem a zažíváme vnitřní klid a mír uvnitř sebe. Díky tomu taky vytváříme pokojnou realitu i kolem sebe.

Pokud známe resonanční frekvenci, například nemocného orgánu, můžeme na něj touto frekvencí působit a léčit ho!

Royal Raymond Rife byl špičkový vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení které nebylo do dnešních dní překonáno. Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů.

Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době.

V letech 1921-1922 Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě nemocí. Bohužel se tak nestalo… 

Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy.

Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich „maskovací“ obal na membránách, který mate náš imunitní systém. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení.

Rife ozařoval patogenní mikroorganismy modulovanou radiovou frekvencí produkovanou RF plazmovým zářičem.

Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhali v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé popsán zcela nový jev – tzv. pleomorfismus („přeměna“ patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen…)

Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni (více článek 1). Celá léčba spočívala zjednodušeně v tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření rifeho generátoru s plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence.

Tato fenomenální demonstrace uzdravení nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry. Byl po mnoho let perzekuován, několikrát uvězněn a přes nepochybné úspěchy jeho absolutně nové metody nedošlo k masovému rozšíření těchto generátorů a k pokračování výzkumu. Každému přemýšlivému člověku je jasné, kdo na zastavení této léčby měl největší zájem… 

Vše o tomto géniovy své doby najdete zde https://www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/royal-raymond-rife
h

Existuje velké množství různých nahrávek, které si můžete pořídit, a to zcela zdarma

Tyto rytmy jsou nejčastěji tvořeny dvěma různými zvuky ve vzájemné harmonii. Jsou to zvuky, které jsou slyšet pouze v mozku a na něj působí podobně, jako marihuana. Účinek na mozek je relaxační, uklidňující a meditativní. Existuje mnoho různých typů binaurálních rytmů, která mohou vytvářet dle nastavení specifické nálady a pomáhají proti různým neduhám. Nejčastěji jsou tyto rytmy doporučovány hlavně lidem, kteří mají obecně problémy s uklidněním své mysli a meditací. V takovém případě budou mít rytmy obzvláště silný vliv na schopnost dosáhnout vyšších frekvencí vědomí. Je však třeba vědět, jaké vlny a jaké melodie poslouchat. Každé mají totiž jiný vliv a někdy mohou přinést i to, co ani nechceme aby přinášely.

Hledáte způsob, jak zmírnit stres nebo úzkost? Vyjasnit si svoje plány? Pročistit hlavu? Naladit se na svoje vnitřní já? Jedině při zvolení očekávání budete moct poté rozpoznat, jak jsou na vás binaurální rytmy účinné.

Pro poslech se doporučují kvalitní stereo sluchátka, která dokáží vykreslovat i nízké zvuky a frekvence. Poté už jen stačí zaujmout dobrou a pohodlnou polohu, nejlépe v sedě. Stejně jako při meditaci se zaměřte na svůj dech a dýchejte zhluboka. Myšlenek, které vám v daný moment začnou probíhat myslí (ať už to jsou myšlenky na to, co jste za celý den udělali atp.) si moc nevšímejte a nevěnujte jim svou pozornost. Pro poslech si vyberte skladbu, která je delší než 15 minut. Je to hlavně z důvodu, že mozek pro synchronizaci frekvencí zvuku potřebuje čas minimálně 7 minut.

Na světě existuje nespočet binaurálních rytmů a každý z nich má jiné účinky. Některé se dají zakoupit, jiné si zase můžete poslechnou zdarma například na Youtube. Snažte se proto být trpěliví a zkoušet tolik rytmů, dokud nenajdete svůj oblíbený, který vám vyhovuje nejvíce. Někteří vědci tvrdí, že každý mozek má jen jednu vlnu, která na něj působí.

Doporučuji kanál Magnetic Minds, ukázka binaurálních rytmů.

Sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu. Tyto frekvence se extrémně dotýkají každého jednoho z nás. Jedná se o frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz a pak ještě přidružená frekvence 936 Hz. Ty první frekvence jsou nejdůležitější. Nejzásadnější a korunní frekvencí je centrální frekvence 528 Hz. Každá z těchto sedmi frekvencí má své unikátní účinky zvlášť na organickou hmotu a zvlášť na anorganickou hmotu. Tyto účinky jsou velmi vitální všude tam, kde existuje jakýkoliv sebemenší projev života.

Tyto frekvence jsou součástí Solfeggio stupnice, která má velmi starou historii. Ve starověku byla primárním faktorem ladění všech tehdejších nástrojů. Byla dominantně používána, samozřejmě i kvůli účinkům jednotlivých frekvencí. Vzhledem k vědomostem a znalostem našich předků se tomu nelze nijak divit. Templáři disponovali informacemi o unikátním vlivu všech těchto sedmi základních frekvencí. Tyto informace a vědomosti považovali za tak zásadní, že se je rozhodli dokonce zašifrovat do biblického textu tak, aby je měli k dispozici zasvěcení, ale už ne široká veřejnost.

Stejně, tak jako skrytá frekvence 432 Hz, se ze světa ztratili i frekvence další. Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel. Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na tom, že zvuk je schopen prostupovat skrze jakoukoliv hmotu. Z léčitelského hlediska je zvuk schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou přijímají.
Naše tělo je principem něco jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (jak biorezonancí či poslechem zvuku akustickou cestou), tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují.

Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu „MI“ a toto označení je odvozeno od „MI-ra gestorum“ v latině znamená „zázrak“. 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!

Není divu že hudba byla ve většině lidských kultur považovaná za posvátnou a byla bohatě využívaná k povznášejícím, rituálním i léčivým účelům.

Co jsou Lemurské (Lemurianské) krystaly?

Lemurské křišťály jsou v mnoha ohledech unikátní. Byly nalezeny ve vrstvě písku nikoli v klasterech, jak je u křemenů běžné, ale jednotlivě, zcela oddělené od sebe. Z geologického hlediska tak jde o přírodní anomálii, pro kterou vědci nemají vysvětlení.

Další zvláštností je, že nejsou lesklé, ale mají mléčně zabarvený, matný povrch, avšak jejich vnitřek je průzračný. Mnoho těchto křišťálů vyzařuje díky tenké vrstvě oxidu železa jemnou načervenalou a narůžovělou barvou. Trojúhelníkové stěny a výrazné vyvýšené hroty jsou dalšími charakteristickými rysy těchto křišťálů. Ovšem tím nejunikátnější znakem jsou až desítky horizontálních drážek, kterou vedou napříč jednou nebo více stranami těchto krystalů. Vypadá to, jako kdyby byli vytvořeny laserem.

Jediným místem, kde se tyto křišťály nalézají a těží, je Brazílie.

Podle některých historických pramenů se v Pacifiku nacházela bájná země Lemurie (také Mu), s vyspělou civilizací, po které potopením zbyla Polynésie. Důkazy o existenci Lemurie byly nalezeny z období před 70 tis. lety a předpokládá se, že země existovala před 12 miliony lety. Příčinou potopy byla pravděpodobně srážka s Nibiru/Nimiru, změnil se Jižní a Severní pól a každá změna zároveň ovlivnila počasí.
Jako potomci Lemuřanů (ale i Atlanťanů) se označují např. Tuarégové – Hadí lidé Velkého vznešeného boha ohně, kteří osídlili severní Afriku, dále Baskové ve Španělsku, Daanani – Lidé Moře, kteří osídlili Kypr, Tyrhéni, kteří se rozdělili na Etrusky (osídlili Etrurii, dnešní oblast Toskánka, Itálie) a Féničany (osídlili oblast v Malé Asii), kolonie na ostrově Man v Irském moři atd.

 Co jsou Lemurianské krystaly?

Lemurský krystal je nástrojem pro ty, kteří pracují se světelnými energiemi. Zahájíme-li vibrační posun, lemurské krystaly nám poskytnou dar bezpodmínečné lásky k Zemi. Těm, kteří pracují se světlem, připomínají, že mají pracovat na svém růstu a rozvoji. Při práci s těmito krystaly dosáhneme vnitřních a multidimenzionálních zážitků, učí nás, že jsme multidimenzionální bytosti a poskytne objektivní pohled na předchozí životy. Můžeme ho užít k vytvoření sítě pro kontakt s anděly, otevírá čakru hvězdná brána a ukotvuje starodávnou moudrost do přítomnosti. Vědomě napojuje na minulé poznatky, protože podněcuje duchovní trénink a léčivé schopnosti.

Dopomáhá při terapiích minulých životů, což může zabránit vytvoření nemoci, nebo uvolnění destruktivních emočních vzorců. Hůlky z lemurského krystalu jsou výborné pro vyrovnání a čištění čaker, pomáhají uvolňovat karmu a věci přetrvávající z minulých životů a nedokončené záležitosti, které fungují nevědomě a ovlivňují současný život, např. sliby z minulých životů, které podle zákona vývoje duše přecházejí ze života do života a přitahují minulé partnery zpátky do života. Lemurský krystal aktivuje vyšší rezonance každé čakry a spojuje je se světelným tělem. Učí jak zhmotňovat myšlenky.

Každý lemurský křišťál je energeticky spojen s ostatními zárodečnými křišťály. Jejich poselstvím je učit lidi, že jsou nejen individualitami, ale také součástí vesmírného plánu, kde jsou si všechny bytosti rovny, a pomáhat jim udržovat spojení se svým duchovním zdrojem.

Okouzlení minulosti

Ahoj, všechny vás moc pěkně zdravím. Jelikož jsem dlouho nenapsala žádný článek. Rozhodla jsem se to dnes napravit.

O tomto víkendu jsem si naplánovala výlet se svými vnoučaty do archeoparku Chotěbuz. Musím říct že jsem netušila jak na mě toto místo zapůsobí.

Mám 3. vnuky kteří se na tomto místě také vyřadili. Nejvíc je zajímalo jak se vyráběly zbraně k lovu, železo, nebo třeba mouka na chléb, sítě k rybolovu jelikož ten nejstarší 10. lety je nadšeným rybářem.

Nejlepší však bylo když paní průvodkyně  po celkové prohlídce zavelela že si děti mohou jít zastřílet z luků na krásné slaměné terče. Vypadalo to že je odtud  nedostanu domů.

Ale třešničkou na dortu bylo, když si paní průvodkyně všimla že mí kluci se nemají k odchodu. Otočila se ke mně a řekla mi že pokud si je pohlídám tak tam můžeme ještě zůstat. Dovedete si představit tu radost. Kluci běhali pro šípy a stříleli dokud jsem ne zavelela já.

Samotné prolnutí v čase

A na mně začalo působit okolí, najednou se přede mnou  a kolem  mne objevili  lidé, viděla jsem je jak tam žijí, procházejí se, pracují, smějí se povídají si, tančí pláčou atd…. Ale co mně nejvíc zaujalo byl jejich oděv a doplňky. Oděv působil tak  lehce, svobodně, sepjatý s přírodou, působilo to na mně přímo magicky.

Proto muži buďte muži noste volné košile. Mužská košile byla vždy opásaná, pleteným provázkem nebo opaskem, který symbolizoval ochranný kruh Bohů, kteří nositele ochraňovali a vedli správnou cestou. Zároveň opasek symbolicky odděloval svět Navy (temný) od Javi (náš, zjevený).

Muž svou energii čerpá se shora, z kosmu. Ženská energie stoupá ze Země a proto my ženy vraťme si svou ženskost sukněmi a šaty.

Nejenže se opět spojíme s přírodou ale když si oblékne žena pěkné šaty nebo sukni, cítí každá žena, jak se mění její stav, jak se probouzí její ženská energie, jak přitahuje pohledy mužů, kteří dávají přednost pohledu na ženu v šatech před ženou v kalhotách.

Jestliže si žena obléká kalhoty, uzavírá kanál spojení se Zemí, blokuje pohyb energie a svou posvátnou schránu tak nechává prázdnou a nemá se pak o co s mužem podělit.

 

 

Dávání a přijímání

Dávání a přijímání v duchovní praxi

Dávání a přijímání jsou rovnocenně důležité energie a obě jsou nutné pro vyrovnaný život. Služebníci světla  jsou od přírody dárci a opatrovatelé. Mají ve svých duších, instinktech a DNA pomoc druhým, aby se cítili lépe a zdravěji. Je však nezbytné všechno to dávání vyrovnat stejnou mírou přijímání. Přijímání je vám možná proti srsti, protože vás ego nutí cítit se:
 
Zavázáni:„Když mi něco dáš, budu ti dlužit.“
Nepotřební:„Dokud jsem já tím, kdo dává, jsem potřebný/á. Ale když mi dáš něco ty, pak budu potřebovat já tebe.“
Bez kontroly:„Mám sebe a svou činnost pod kontrolou, ale nemohu kontrolovat, když ty něco dáváš mně.“
Provinilí:„Necítím se hoden/hodna toho, abych od tebe něco přijímal/a.“
Pasivně-agresivní: „Nechci, abys měl z mé radosti pocit uspokojení.“
Tyto (obvykle nevědomé) pocity a strach založený na egu mohou mít své kořeny v minulých životech, kdy jste hráli roli služebníka či otroka, nebo jste byli nějakým jiným způsobem pod kontrolou. Obvykle však tyto bloky pramení z naslouchání egu, které je celé o strachu, a jeho záškodnickým plánem je, abyste zapomněli na svou božskou identitu a smysl života. Ego vás a ostatní chce udržet ve strachu a nejistotě, protože to představuje jeho zázemí a živnou půdu.
Naštěstí nemáte jediný důvod naslouchat blábolení ega, neboť onou důležitou částí, která provádí duchovní služby, jež nabízíte, je vaše Vyšší Já, které je jedno s Bohem. Vaše Vyšší Já totiž duchovním učitelem, léčitelem a služebníkem světla již je. Prostřednictvím svého Vyššího Já vyjadřujete čirou božskou lásku, moudrost a tvořivost jako jasným prizmatem slunečného dne.
Pokud pouze rozdáváte a nedovolíte si přijímat, budete mít pocit vyhoření a vyčerpanosti. Budete se také cítit rozmrzele, protože někde hluboko uvnitř si budete přát, aby druzí uhádli vaše přání a splnili je. To ale ve vztazích není fér. Musíte lidem říct, co je pro vás důležité. Jestliže k vašim potřebám nastavují hluché ucho a vy jste je jasně nastínili, pak je asi na čase tento vztah přehodnotit.
Dávání představuje mužskou energii a přijímání zase ženskou. Jak jsem probrala ve své knize Božská magie, pro správně vyvážený život jsou zapotřebí obě dvě. Mimoto jsou přijímání a ženská energie základem parapsychologického uvědomění. Abyste mohli slyšet božská poselství, musíte být vnímaví. Jinak povedete rozhovor, v němž nikdo neposlouchá.
Dávání a přijímání procvičujte každý den, a to alespoň třikrát. Když vám někdo nabídne pomoc, usmějte se a řekněte: „Ano, prosím“ nebo „Děkuji“. Předejte vinu či jiné těžké emoce Bohu a andělům. Výjimky tvoří případy, kdy máte silný vnitřní pocit, abyste si s danou osobou nic nezačínali. Vždy poslouchejte vnitřní pocity.
Když vám budou studenti či klienti platit, prostě jim jen poděkujte a napište účtenku. Nehovořte, prosím, o tom, jak je vám přijímání peněz proti srsti, a jak provinile se cítíte. Tento rozhovor si schovejte pro Boha a své strážné anděly, kteří vám dokážou dodat jistotu a uzdravit vaše pocity.
Tím, že za své služby přijímáte platbu, provádíte „výměnu energie“, kde darované z vaší strany je vyrovnáváno přijetím platby. Vaši studenti a klienti ještě víc ocení vaše služby, protože dali za výměnu něco hodnotného, aby je získali.Vůbec se nelišíte od jiných léčitelů, kteří přijímají peníze, jako jsou lékaři a sestry, kteří také vykonávají posvátnou profesi jako vy
Když za své služby určíte cenu, dostane se vám podpory v mnoha důležitých oblastech.Tyto peníze vám umožní věnovat své učitelské či léčitelské praxi více času. Nepřijmete-li je, pak budete muset trávit cenný čas v práci, abyste peníze vydělali… a to je přesně ten čas, který byste místo toho mohli věnovat službě svým studentům, klientům a Bohu.
Vaše minulé životy, kdy jste stáli s žebráckou miskou, jsou pryč. Dnes jste profesionály, kteří si za svou práci zaslouží mzdu. Nezapomínejte, že Bůh odpovídá na modlitby i prostřednictvím lidí. Vaši studenti a klienti, kteří vám chtějí za práci zaplatit, jsou součástí odpovědi na vaše modlitby.
Prostě jen řekněte „Ano“ a „Děkuji“ a dovolte si přijímat.

* * *

– z knihy Andělská terapie – pracovní kniha, Doreen Virtue

 


 


 

Stříbrná a zlatá – mužská i ženská stránka osobnosti

Když vstřebáváme energie určité barvy, posilují nás a obdařují určitou vlastností, kterou právě potřebujeme.

Všichni v sobě máme mužskou i ženskou stránku osobnosti.

Dalo by se říci, že aspekt Boha otce je spojený se zlatem, Sluncem, Rafaelem a energií tepla, kdežto Bůh matka je spíše stříbrem, Měsícem, Gabrielem a chladnou energií.

Mužský neboli zlatý aspekt je tou částí vaší osobnosti, která ovládá levou polovinu mozku. Ta produkuje logické a analytické myšlení a usměrňuje vaše jednání. Lidé, kteří podnikají, pracují převážně levou polovinou mozku. Pokud se tato část mozku používá izolovaně, výsledek nebude vždycky uspokojivý.

Ženský neboli stříbrný aspekt osobnosti ovládá pravou polovinu mozku. Je vaší pasivní stránkou, jejíž city a myšlenky povstávají z hloubky a do vědomí jsou přiváděny intuicí.

Když vyvážíte a propojíte zlatý i stříbrný aspekt vaší osobnosti, začnete uvažovat a jednat správně. Vaše rozhodnuti budou směřovat k nejvyššímu dobru, protože je předchází intuitivní i analytický myšlenkový proces.

Vibrační energie zlaté barvy

Zlatá představuje jsoucnost, vyšší a božské síly, intuici, moudrost a pochopení. Barva dokonalosti, vizí a skutků, které mohou změnit svět, je důležitá také při projevu altruistických vlastností a ušlechtilosti ducha. Zlatá barva má v sobě fluidum k pochopení všeho co je božské, nadsmyslové a nadhraniční. Podporuje duchovní energie, intuici, věštění, napojení se na energie vyšších sil: podvědomí, nadvědomí, vyšší ,,Já“. Symbolizuje majetek, finance, hmotné zabezpečení, naplňování hlavních ambicí, štěstí a úspěch, kdy je potřeba neustálého nebo důrazného zvratu.

Léčení
Zlatá pomáhá především při překonávání závislostí, obsesích a nutkavém chování, ulevuje při depresích. Je to nejmocnější léčivá barva ze všech, která se spojuje s dlouhým životem a nesmrtelností a poskytuje příliv léčivé energie při všech chronických a oslabujících chorobách. Koloidní zlato ovlivňuje toky energie a uvádí je do rovnováhy. Normalizací elektrického potenciálu na akupunkturních drahách se tím nastartuje ozdravný proces ve všech orgánech těla.

Drahokamy a krystaly
Jantar, zlaté tygří oko, topas, citrín.

 

Vibrační energie stříbrné barvy

Magický a duchovní rozvoj
Stříbrná se hodí pro veškeré formy divinace – především pro věštění ze svíček – pro probuzení a rozvíjení jasnozření, cítění a slyšení. telepatických a psychometrických schopností, astrální projekce, k rituálům na vyvolání ženské síly, intuice a mystiky. Představuje sny, vize a touhy po naplnění mimo materiální svět. V obdobích stresu může odstranit negativitu, eliminuje negativní síly, podporuje vnitřní stabilitu a vnáší do popředí osobní skrytý potenciál. Stříbrná je symbolem meditace, podporuje odhodlání, zajištění hojnosti, ochranu před negativní energií, odstranění zla. Je barvou Měsíce, měsíční magie a měsíčních bohyní.

Léčení
Stříbrná ulevuje při hormonálních problémech u mužů i žen, reguluje a léčí ženský menstruační a reprodukční systém, pomáhá ve všech záležitostech spojených s plodností. Pomáhá také při zadržování vody a nočních můrách. Koloidní stříbro –  není známa žádná nemoc, která by byla způsobena organizmem, jenž může žít v přítomnosti i nepatrného množství stříbra. Podle laboratorních testů dochází k destrukci bakterií, virů a plísní během několika minut od kontaktu se stříbrem. Prakticky není znám mikrob, který by nebyl koloidním stříbrem zničen do 6 minut.

Drahokamy a krystaly
Měsíční kámen –  pomáhá ve všech záležitostech spojených s plodností, jejíchž barva se prohlubuje, když Luna dorůstá, hematit, perly, sněhový křišťál.

Zlatí strážní andělé
Zlatí strážci vám pomáhají v situacích, v nichž pracuje levá /mužská/ polovina mozku. Například když musíte učinit rozhodnutí k nějakému činu fyzické povahy. Všichni andělé přinášejí bezpodmínečnou lásku – zlatí strážci podporuji vaši levou polovinu mozku láskou v podobě zlaté energie. Ta napomáhá logickým a systematickým myšlenkovým procesům, hodnocení situaci, zároveň vám přináší schopnosti činit citelné promyšlená rozhodnutí a následně přikročit ke správným činům.

Stříbrní strážní andělé
Stříbrní strážci pomáhají v těch záležitostech, jimiž se zabývá vaše pravá /ženská/ polovina mozku. Zde musíte využívat intuitivní myšlení, zvažovat věci nejen hlavou, ale i srdcem, analyzovat v dané záležitosti své pocity a instinkty, ale stále přitom mít na mysli rovnováhu. To se týká i vaši duchovní cesty. Láskyplná stříbrná energie, kterou tito strážci přinášejí, vám umožni spatřit sebe i svůj život z jiného hlediska. Můžete třeba upustit od nějakého jednání a nechat situaci volný průběh, což často vede k velikému štěstí.

Ať Vás provází na vašich cestách, to Vám ze srdce přeji.

Vaše Světlana

Zázračná – soda bicarbona

Soda Bicarbona – noční můra farmaceutického průmyslu

soda-bikarbonaPodle výsledků vědeckého výzkumu, se rakovině daří v prostředí, kde je přítomna kyselina mléčná. Ta se vytváří tehdy, jestliže jistá houba nebo plíseň žije bez dostatku kyslíku. 

Také se zjistilo, že pokud se rakovinné buňky vystaví vysoce koncentrovaným molekulám kyslíku, kompletně je to zničí.

Je těžké si pro kohokoli představit, že tak běžná substance, jakou je Soda Bicarbona (nazývaná také Jedlá soda) dokáže poskytnout mnohem více přínosu než drahé farmaceutické léky.

Existují však fascinující důkazy, že tato látka opravdu dokáže léčit mnohá vážná onemocnění, jako například rakovinu nebo cukrovku. Dokonce i lékařům je často doporučeno ji používat, protože má úžasné vlastnosti.

Běžně se aplikuje na onkologii či jednotkách intenzivní péče

Zde je nutné zdůraznit, že Soda Bicarbona je široce zkoumanou látkou a používá se již mnoho let, dokonce i samotnými onkology.

že jejich aplikace často ničí důležité životní orgány jako játra či ledviny. Proto se těmto pacientům běžně podává Jedlá soda, aby se předešlo selhání těchto orgánů.

Na celém světě si ji lidé přidávají do vody, aby tím léčili různé zdravotní problémy, včetně klinické acidózy a dalších onemocnění.

Také se ví, že zachránila mnoho životů na jednotkách intenzivní péče. Kombinace jedlé sody s dalšími přírodními substancemi, například solemi jódu nebo hořčíku, vytvářejí směsi, které jsou v medicínském světě zázrakem.

Acidobazická nerovnováha narušuje v těle biochemické reakce

Hlavním problémem z pohledu lidské fyziologie, je nedostatek bikarbonových iontů. Výsledkem je pak snížení hodnoty pH v krvi, ale také v jiných tkání a mezibuněčných prostorech. Enzymy jsou základní součástí biochemických reakcí. Jsou však vysoce senzitivní na úrovně pH. Reakce probíhají nejlépe v prostředí, které není kyselé.

Fakt, že buňky fungují nejlépe v mírně alkalickém (zásaditém) prostředí, dodává efektivnosti jedlé sody značnou kredibilitu.

Dieta a udržování acidobazické rovnováhy

Strava sehrává při udržování správných úrovní pH v organismu důležitou roli. Bohužel, naše moderní dieta způsobuje snižování těchto úrovní a vytváří v těle kyselé prostředí.

Buněčné aktivity a funkce jsou dramaticky narušeny v případě, že se tkáně permanentně nacházejí ve stavu acidobazické nerovnováhy.

Při nízkých úrovních začínají buňky kolabovat. To pak následně vede k onemocněním jako:

 • rakovina
 • gastritida
 • osteoporóza
 • cukrovka
 • kardiovaskulární onemocnění
 • a mnohé další

Soda Bicarbona přispívá k transportu kyslíku tím, že rozšiřuje cévy a napomáhá tak jeho uvolňování do buněk. Tím se v buňkách vlastně zvyšuje pH.

Nemoci, kterým předchází konzumace sody

Pokud je například pH moči vysoké (zásadité), nedochází ke krystalizaci odpadních látek metabolismu v močovém traktu.

Je známým faktem, že kyselina močová způsobuje dnu, ledvinové kameny, cukrovku a nemoci srdce. Alkosan je toxická sloučenina, kterou vytvářejí houby v kyselém prostředí.Je dokázáno, že tato látka vyvolává několik druhů rakovin a cukrovku.

Orální konzumací jedlé sody dokážete zabránit onemocněním jako artritida, dna a dokonce i chřipka. Také pomáhá slinivce správně vykonávat své funkce, mezi které patří převážně tvorba inzulínu a bílkoviny štěpících enzymů.

Nezáleží na tom, zda člověk trpí těžkým onemocněním jako choroba srdeční, rakovina nebo lehčím, jako například chřipka. Když se mu podá kombinace jedlé sody a chloridu hořečnatého, jde o účinnou a zároveň bezpečnou léčbu.

Tato kombinace pracuje tak efektivně, že dokáže zbavit buňky, tkáně i celé orgány všech toxinů a kyselin.

Jak užívat jedlou sodu

Při akutních onemocněních jako chřipka či nachlazení: Užívejte 1/2 čajové lžičky ve sklenici studené vody 4 až 6 krát denně během několika dní.

Při chronických onemocněních nebo jako forma prevence: Užívejte 1/2 čajové lžičky ve sklenici studené vody 2 krát denně po dobu několika týdnů. Po čase si ale dejte na chvíli pauzu a pak kúru znovu opakujte.

Vodu s Jedlou sodou užívejte vždy alespoň 30 minut před jídlem. Její užití po jídle by neutralizovalo kyselinu v žaludku a narušilo trávení jídla. Nikdy neužívejte více než 5 čajových lžiček denně.

Závěr

Soda je vskutku zázračná přírodní substance. Není proto divu, že pro farmaceutický průmysl je doslova noční můrou.

Zdroj: Baking Soda – The Nightmare of the Pharmaceutical Industry

Hierarchie andělů

Hierarchie andělů

Ohledně hierarchie andělů existují rozdílné názory. Obecně se dělí na tři sféry a v každé z nich existují tři úrovně.

ascension-1568162

První a nejvyšší sféru představují serafíni, cherubíni a trůnové.

Serafíni – jejich podstatou je ryzí láska, jsou považováni za anděly z čisté lásky, ohně a světla. Zajišťují, aby se k božství nedostala žádná negativní energie, tím zajišťují jeho stálou existenci a udržují vibraci stvoření. Tuto energii vysílají i směrem k nám do fyzického světa. Mají po šesti křídlech. Neustále jsou v pohybu a v nějaké činnosti. Slovo serafín znamená „žár“ – jinými slovy tito andělé pracují se spalující božskou láskou a soucítěním.

Cherubíni – jsou strážci světla, hvězd a blankytně modré oblohy. Andělé moudrosti, rozprostírají kolem sebe nepředstavitelné světlo. Vytvářejí a zprostředkovávají pozitivní božskou energii a jejich vzhled je nádherný. Jejich jméno znamená „ti, kteří se přimlouvají“- velcí duchové poznání a nekonečné lásky. V lidském vědomí se často objevují jako pololidé, polozvířata, většinou s obličejem lva. Pracují také jako osobní strážci, a je-li třeba, ohánějí se plamenným mečem.

Trůnové – jsou přiděleni jednotlivým planetám. Vytvářejí, vedou a shromažďují přicházející a odcházející pozitivní energie. Jejich jméno znamená „ti s mnoha očima“, jsou učitelé pokory, průzkumníci ve službách božství. Velkou důležitost má pro ně spravedlnost a její šíření. Svým světlem prosvítí každou nespravedlnost a jakékoliv oběti pošlou léčivou energii.

angel-758415

Druhou sféru představují panstva, mocnosti a ctnosti.

Panstva – plní roli božských vůdců, pomáhají při integraci materiálního a duchovního. Dohlížejí na ty království andělů, která jsou na nižším stupni než oni. Nosí emblémy moci, typu žezla a jablka. Představují zákon příčiny a následku a ve své práci jsou velmi přesní. Panstva dávají „přirozené vůdčí schopnosti“ a snaží se zajistit, aby lidé pod takovýmto vedením prosperovali a byli šťastni. Jsou skvělými prostředníky a smírčími soudci.

Mocnosti – vysílají ohromné paprsky světla ve formě přijatelné pro lidi. Jsou to andělé, díky nimž se dějí zázraky. Udržují záznamy o historii lidí. Do této linie patří andělé zrození a smrti. Fungují jako regulátoři chaosu. Šíří spravedlnost. Jsou to andělé varování a budou-li se chystat vám nějak uškodit, pošlou vám vzkaz. Tato poselství mohou přijít nejrůznějším způsobem. Znamená to, že se musíte zklidnit a naslouchat svému vnitřnímu hlasu.Pracují prostřednictvím lidského šestého smyslu, se kterým se spojují, aby vás lidi naučili jim naslouchat. Jsou to andělé bojovníci a můžete se na ně obracet v případě, že se dostanete do problémů.

Ctnosti – jejich úkolem je přivádět k pozemské rovině a lidskému vědomí obrovská kvanta duchovní energie. Jakožto „andělé zázraků“ propůjčují půvab a statečnost. Jsou duchové pohybu, zpracovávají a vedou energie živlů, které na naši planetu působí. Země, Vzduch, Oheň, Voda Éter, změny počasí planetární proměny spojené se živly, to vše spadá pod záštitu ctností. Jsou to andělé přírody. Mají rádi lidi, kteří se pokoušejí překonat své schopnosti a dosáhnout více, než na co podle názoru ostatních stačí.

Angelic being obscured

 

Třetí sféru představují knížectva, archandělé a andělé.

Knížectva – Pracují v celém vesmíru a opatrují velké skupiny, jako jsou kontinenty, národy, města. Usilují o globální přeměnu. Najdete je všude, kde se setkávají skupiny lidí, aby se učily, rozhodovaly nebo jen bavily. Pracují jako ochránci náboženství a politiky. Sledují lidské vůdce a pomáhají jim správně rozhodovat v záležitostech lidí. Jsou pro ně nejdůležitější lidská práva a ekonomická reforma.

Archandělé – Jsou to vůdci andělských skupin. Jsou zvláštními silami andělské říše. Dohlížejí na ohromné projekty týkající se světla. Ve vesmíru jsou jich miliony a někteří z nich jsou ve spojení s planetou Zemí. Mají domovy v mezihvězdném prostoru kolem planety Země. Jsou strážci paprsků a blíže se o nich dozvíte v samostatné kapitole.

Andělé – spojují se s záležitostmi světa lidí a hmotné manifestace. Často jsou známi pod pojmem „andělé strážní“. Anděla strážného dostáváme při našem narození a je naším nejlepším přítelem, společníkem, ochráncem a učitelem. Je s námi při našem narození a pomáhá nám projít branou smrti. Podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu a ochraňuje nás, když se octneme v nebezpečí. Pokud ho nepožádáme o pomoc, musí respektovat naši svobodnou vůli a není mu dovoleno zasahovat do našeho života. Náš anděl strážný je v neustálém spojení s každým z andělů ze všech devíti kůrů. Jsou schopni si navzájem rychlostí blesku sdělovat informace, a pokud požádáte o pomoc svého anděla strážného, on se obrátí na božství a ostatní anděly. Nikdy na nic nejste sami. Andělé se nikdy nebudou podílet na ničem špatném. Pokud o nich pochybujete, přerušíte své spojení s nimi.

 

Zdroj: mojiarchandele.webnode.cz

Ametyst „ amethustos“

AMETYST (můj oblíbený)

Ametyst má barvu od jemně fialové po purpurovou.  Vlastnosti: receptivní kámen, přiřazen planetám Jupiter, Neptun a elementu vody.
Název ametyst má původ v řeckém „methy“, což znamená medovina, která byla tehdy oblíbeným opojným nápojem. Pojmenování amethy můžete tedy přeložit jako neopojný. Jinak řecky „ amethustos“
amethyst-1576233
Ametyst má velkou moc a obrovskou ochrannou sílu. Měli by ho nosit lidé, kteří jsou vystavováni psychickým útokům. Ametyst vás bude před těmito útoky bránit.
Výborně blokuje geopatogenní zóny. Máte-li doma místa, kde se necítíte dobře, nebo špatně spíte, položte na takové místo kámen ametystu. Kámen položený u postele pomáhá zapamatovat si sny a porozumět jim.
Ametyst má blahodárný účinek na mysl, dokáže ji uklidnit nebo povzbudit podle toho, jak je zrovna potřeba. Podněcuje schopnost rozhodování a posiluje zdravé, racionální uvažování. S jeho pomocí budete otevřeni novým myšlenkám.
Je to výborný pomocník při práci, na kterou se potřebujete soustředit. Ametyst zlepšuje soustředění a pomůže vám udržet pod kontrolou vše, čemu se právě věnujete. Při meditacích dosáhnete s ametystem snadněji rozšířených stavů vědomí.
Ametyst podporuje střízlivost. Působí proti opilosti, nestřídmosti, přehnané tělesné žádostivosti.
Když nemůžete večer usnout, dejte si pod polštář ametyst. Pomůže vám uklidnit mysl. Ochrání vás i před opakujícími se nočními můrami.
Ametyst také odstraňuje strach, vztek, obavy a zlobu. Pomáhá také potlačit smutek a lítost a vyrovnat se s prožívanou ztrátou (proces prožívané bolesti bude o něco kratší, o něco méně bolestný).
Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost, na druhou stranu pomáhá zaměřit se na realističtější cíle. Zlepšuje motivaci a paměť.
V duchovní rovině je to jeden z nejspirituálnějších kamenů vůbec.
Nabízí vhled do skutečné podstaty člověka. Otevírá cestu pro rozvoj intuice. Je to výborný kámen pro meditace a věštění. Ve spánku se dokonce můžete s jeho pomocí dočkat zážitků spojených s pobytem mimo tělo.
AMETYST A ČAKRY
Povzbuzuje činnost třetího oka (přikládat na čelo), působí na činnost krční a korunní čakry. Čistí auru a proměňuje negativní energii.
LÉČIVÉ ÚČINKY AMETYSTU
– podporuje produkci hormonů, vylaďuje metabolismus a systém žláz s vnitřní sekrecí
– posiluje vylučovací orgány a imunitní systém
– je to výborný čistič krve
– výborně dokáže ulevit od tělesné, citové a duševní bolesti nebo od stresu.
– umí zablokovat geopatogenní zóny
– zmírňuje bolesti hlavy a uvolňuje napětí
– zmenšuje podlitiny, léčí rány a pomáhá odstraňovat otoky
– je účinný při potížích v trávicím traktu – léčí žaludeční nerovnováhu, blahodárně působí na střeva, kde reguluje stav střevní flóry, odstraňuje parazity a zlepšuje vstřebávání vody (používat ve formě elixíru)
– léčí nespavost, zajišťuje klidný spánek
Poslouží lidem, jejichž fyzická existence se chýlí ke konci. Dokáže stabilizovat duševní stav, ale nepoužívejte ho v případech paranoie nebo schizofrenie.
UMÍSTĚNÍ
– umístěný v místnosti
– je vhodné nosit jej na krku (nejlépe tak, aby spočíval na srdci)
– v případě nespavosti nebo nočních můr si ho vložte pod polštář
– nevystavujte ametyst slunci, bledne. Pokud ho chcete nabít, vystavte ho měsíčnímu svitu.

Magie – bilá nebo černá ?

Podle mne je jen jedna magie, záleží jen jak tok energie, svou mysl a um použijeme. Můžeme probouzet lásku, odvrácet kledby, pomahat lidem – věštěním, výkladem karet, to je ta pozitivní. Ale taky lze provádět pravý opak zmatek, utrpení a šířít bolest tou negativní. A v tom případě je to hlavně o získání MOCI, používáné plně ve svůj prospěch, aniž by se člověk, který ji využívá, ohlížel na své okolí.

Jak poznat, že jste pod vlivem černé magie

To, že na vás někdo vysílá černou magii, můžete zjistit. Můžete pociťovat negativní energie při usínání a spánku, můžete mít nepříjemně sny, často se měnící až v noční můry. Dalším projevem může být dlouhá, vleklá nemoc nebo zdravotní problém, který má však záhadný původ a nereaguje na klasickou léčbu, v podstatě se nedaří nalézt žádnou příčinu.

Útok pak mohou citlivější osoby pociťovat přítomností někoho jiného vedle sebe, byť nikoho nevidí, nebo se jim stávají různé nezvyklé situace – spoustu mrtvého hmyzu, ztrácejí se jim například osobní věci, zejména pak ty, které používají na ochranu, slyší různá praskání, kroky atd.

Většina lidí si mnohdy vůbec nepřipouští, že by se mohlo jednat o útok černé magie. Problémy jsou totiž mnohdy dlouhodobé, a tak je lidé považují spíš za to, že mají prostě jen smůlu.

book-1012275

Magie je vlastně život sám o sobě.

Magie znamená také tvrdou práci na sobě samém! Když chci změnit vnější okolnosti, musím změnit sebe sama. Magii může zvládnout jen ten, kdo pozná a ovládá sám sebe!! Magie je poznání.

Magie: informace a rady

 • Zodpovědný mág nebo čarodějnice, kteří se chtějí zabývat výlučně pozitivním uměním, si musí zas a znovu klást otázku, jaké důsledky má jejich práce. Mágovi se všechno vrátí nazpět. To je zákon akce a reakce a takový je i zákon karmy. Protože bílá magie, tak jako i dobré a správné skutky, jsou základem pro pokojné soužití.
 • Mágem se stává ten, přes kterého magická síla působí i bez kouzel. Potom vládnou kouzla všude tam, kde se mág nachází. Nejdůležitějším nástrojem je tedy samotný mág a hloubka jeho znalostí.
 • Pozitivní magie se především uplatňuje, aby se předešlo škodám a vytvořila se ochrana. Avšak tato praxe je velmi proměnlivá. Magií ovládáte síly, které ovlivňují váš okolní svět. Zvažte, zdali byste dokázali žít se všemi následky.

Magie se zakládá na určitých poznatcích. Nejde o to ovládat určité rituály, ale celým svým srdcem věřit v život, energii a vědomí. Je to poznání, že všechno je Vědomí !!

 candle-1081142                

Předtím, než začnete praktikovat magii, měli byste mít jasno v jejích možných následcích. Dopředu si promyslete, co činíte. Každý rituál si pečlivě připravte. Znamená to, že magii byste měli umět ovládat za každých okolností. Až potom vám bude uznána svoboda dělat to, co dělat chcete. Tato svoboda je omezená především tím, že byste neměli magií nikomu škodit.

Pokud člověk používá síly správným způsobem, stávají se silami magickými. V každém dalším životě jsou stále mocnější. Ale: pokud jsou tyto síly zneužívané, stávají se stále slabšími.

Řekněme si na rovinu: „Každá lidská bytost je mágem!“ Můžeme tomu opravdu uvěřit, protože každý z nás si přitahuje vlastní realitu, jinými slovy skutečnosti, jakou má ve své pozornosti. To se nazývá vědomí a to není nic jiného než energie.

“Na co dnes myslíš, tím se zítra staneš.”

Nahlédněte do svého nitra, abyste zjistili, proč tu jste! Co chcete a jak byste toho mohli dosáhnout? A potom můžete každý den, každou minutu vašeho života zasvětit tomu, abyste naplnili svůj osud!

Magie však zachází mnohem hlouběji. Zabývá se pojmy jako je karma, čakry a božstva.

Karma je princip akce a reakce na duchovní úrovni. Zákon akce a reakce říká, že každá akce (síla) okamžitě způsobuje rovnocennou reakci (protichůdnou sílu), která se vrací zpět k iniciátorovi akce. To, co dáváme, se nám vrátí zpět v jiném čase. Mág musí být schopný zjistit, proč se v životě některé věci ději „z hlediska karmy.“ Malý příklad: někdo se narodí s jistým tělesným postižením. Je to proto, že v předešlém životě tento člověk způsobil někomu jinému tělesnou újmu.

Čakry jsou „silová centra“ nebo energetické víry v jemnohmotném těle. Ve fyzickém těle ovlivňují činnosti žláz s vnitřní sekrecí a lymfatický systému. https://energieazdravi.cz/sedum-caker-co-s-nimi-souvisi/

Božstva bůh, bohyně nebo božstvo je pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost. Je předmětem náboženské úcty a lidské víry.

Rituály

Výběr správného času

Princip analogii říká: „Jak nahoře, tak i dole; Jak uvnitř, tak i vně; Jak duše, tak i tělo.“

Proto hlavně při přibývajícím Měsíci vykonávají mágové rituály, které slouží k tomu, aby něco rostlo a zvětšovalo se (láska, peníze, štěstí,vztahy…).

Naopak při ubývajícím Měsíci vykonávají rituály, které slouží na zmenšení či eliminaci něčeho (choroba, neštěstí, smůla…)

Keltové uctívaly stromy – duby a buky, protože věřili že vydávají jakousi energií, kterou mohli léčit, zabíjet a spoustu jiných věcí. Keltové se spíše specializovaly na magií stromu, než na přímou magii.

Když se vám něco ve vašem životě nelíbí, potom se naučte tuto věc milovat nebo ji změňte. Všechno ostatní je plýtvání energii!

Nejlepší potraviny, ke zdravému hubnutí

Nejlepší potraviny na hubnutí

 

Pokud si chceš hubnutí usnadnit, tak bašti tyto nejlepší potraviny na hubnutí a tvá postava se bude přetvářet a tvarovat mnohem lépe. Existuje hromada potravin, ale existují i ty nejlepší, které bys do svého  jídelníčku měl/a zařadit. 

Dnešní supermarkety jsou zahlceny především průměrnými potravinami a těch nejlepších není zase až tolik.  Najdou se ale skutečně nejlepší potraviny, které by si zasloužily skončit ve tvém bříšku.

Velice často kupuješ potraviny, které považuješ za dobré a vidíš, že je s oblibou nakupují i ostatní. Bohužel to není záruka kvality! Jedná se o tvé tělo a není dobré se nechat ovlivnit davem. Musíš se tedy rozhodnout, jestli při sestavování zdravého jídelníčku půjdeš, tak říkajíc s davem, nebo se dáš cestou opravdové pravdy.

Připravila jsem pro tebe výběr nejlepších potravin na hubnutí, které ti dodají vše potřebné pro zdravé fungování tvého těla.

Špenát, jako nelepší zelenina.

Špenát opravdu dodává sílu!

Pepek námořník byl chlapík chytrý a věděl moc dobře, co tato jedna z nejlepších potravin ukrývá. Vědci podávali skupině myší vodu obohacenou o nitráty, to jsou chemické látky, které se ve vysokých koncentracích vyskytují v této listové zelenině. Pak porovnávali funkce svalů těchto myší s kontrolní skupinou. Myšky, které baštily nitráty, měly svaly silnější než ty, které nitráty nedostávaly.

Pokud chceš zdravě hubnout a mít sílu do cvičení, tuto jednu z nejlepších potravin do svého jídelníčku určitě napasuj. Tato zelená potravina dále obsahuje vitamíny K, vitamín C a imunitu posilující vitamín A. Pozor: jedná se sice o super potravinu na hubnutí, ale vědci varují před zvýšeným obsahem pesticidů u běžně pěstovaného špenátu. 

Pokud chceš mít jistotu, že kupuješ nejlepší potravinu na hubnutí, sáhni po BIO kvalitě.

Quinoa, jako nejlepší zdroj sacharidů.

Chceš získat pekáč buchet a pochlubit se krásným vysekaným bříškem? Tak to je pro tebe quinoa ideálním řešením. Většina lidí se sacharidů bojí a společně s tuky se těmto složkám potravin vyhýbá.

Jihoamerická quinoa je při hubnutí ideálním řešením. Ořechová chuť a výborný výživový profil z ní činí opravdu nejlepší zdroj komplexních sacharidů pro zvládnutí těžkých tréninků, které ti zároveň pomáhají hubnout. Tato potravina obsahuje také celý zásobník esenciálních aminokyselin, které podporují budování čisté svalové hmoty, která ti pomáhá spalovat přebytečný tuk. Současně je zdrojem vlákniny a hořčíku, který pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Úplně nejlepší na tom je, že quinou uvaříš o polovinu dříve než rýži natural.

Zkus quinou ochutit trochou chilli, výborně se hodí do masových směsí ale i jako náhražka ovesné kaše.

Vajíčka, jako nejlepší zdroj bílkovin. 

Určitě je možné dopřávat si celá vajíčka pravidelně k snídani, ale použít je můžeš i při vytváření oběda nebo večeře.

Pokud se budeme bavit o kvalitním a levném zdroji bílkovin, pak vajíčka nemají konkurenci. Vajíčka jsou bohatá na proteiny, vitamíny, minerály a antioxidanty.

Visačku nejlepší potraviny na hubnutí si vajíčka opravdu zaslouží. Nedávné zkoumání a studie, která analyzovala cca 26 výzkumů došla k závěru, že bílkoviny z vajec mají významný vliv na budování svalové hmoty a hubnutí jako takové.

Chytří pánové, kteří zkoumají a bádají, často používají vajíčka jako standart pro porovnání kvality bílkovin z jiných druhů potravin, protože vajíčka mají dokonalý aminokyselinový profil.

Je pravda, že se žádané bílkoviny nacházejí především v bílku, ani žloutek bys neměl/a podceňovat! Žloutky obsahují celou řadu důležitých živin, mezi nimiž je vitamín D, antioxidant selen a mozkovou činnost podporující cholin.

Fáma, že jsou vajíčka nezdravá, hoď za hlavu a zapiš si za uši, že vajíčka jsou jedna z dalších nejlepších potravin na hubnutí. 🙂

Makrela, nejlepší potravina na obsah omega tuků.

Snaž se kupovat atlantskou makrelu, která má vyšší podíl omega-3 kyselin než makrela španělská.

Makrela obsahuje více omega-3 tuků než kterákoliv jiná rybka. Tato nejlepší ryba by ve tvém jídelníčku neměla chybět, aspoň občas. Nedávno se objevila studie, která prokázala, že omega-3 mastné kyseliny podporují spalování tuků, navyšují sílu svalů a mají příznivý vliv na proteosyntézu svalových bílkovin. Bylo také zjištěno, že dávka rybího tuku podporuje prokrvení během tréninku, což vede ke zlepšení výkonnosti i regenerace. Makrela je také zdrojem zdravých bílkovin a vitamínu D.

Tip: Někde můžeš koupit makrelu celou, což se hodí zejména na gril, ale do sendvičů, salátů a míchaných vajíček jsou vhodnější filety z uzené makrely.

sushi-1565856_1920

Chia semínka

Další nejlepší potravina na hubnutí jsou chia semínka, která jsou bohatá na vlákninu.

Dávej pozor! Tuky obsažené v chia semínkách mohou žluknout, skladuj proto chia semínka v lednici, aby sis zajistil/a tu největší kvalitu. 

Většina lidí se soustřední na to, aby nepřijali moc tuku a sacharidů a mnohdy se zapomíná myslet na to, co by se přijímat naopak mělo.

Vláknina je pro tebe velmi důležitá a chia semínka jsou super zdravým zdrojem. Odborné studie prokazují, že ženy, které baští dostatek vlákniny, mají nižší procento tělesného tuku. Potraviny bohaté na vlákninu ti umožní navodit potřebný pocit nasycení, takže snáze odoláš neřestným choutkám na nezdravé bašty. Současně tím zabráníš náhlému zvyšování hladiny cukru v krvi, která vede k ukládání tuků.

Cca dvě lžíce chia semínek obsahují 7 gramů velmi kvalitní vlákniny. Tím pádem se z chia semínek stává další, nejlepší potravina na hubnutí, která si zaslouží tvoji pozornost i vzhledem k obsahu omega-3 mastných kyselin a antioxidantů, které ti umožní vyvarovat se mnoha chronickým onemocněním.

Nejlepší zdroj antioxidantů jsou borůvky.

Borůvky, které rostou v lese, obsahují více antioxidantů než zahradní varianta.

Mimo borůvkovou sezónu můžeš běžně v supermarketech koupit borůvky mražené.

Já si borůvky přidávám do koktejlů, ovesné kaše, jogurtu, salátů nebo do palačinek.

Antioxidanty jsou definovány jako látky schopné zabránit některým reakcím volných radikálů tím, že neutralizují proces oxidace a tlumí celulární poškození, které přispívají ke vzniku onemocnění, a zpomaluje regeneraci po těžkém tréninku. Česky, jasně a stručně to znamená, že pokud pravidelně sportuješ a chceš zdravě hubnout, měla by být tvoje strava na antioxidanty bohatá.

Chytří pánové zjistili, že borůvky si mezi ovocem a zeleninou drží první místo, co se týče obsahu antioxidantů. Navíc borůvky potlačují záněty probíhající uvnitř těla vlivem velmi intenzivního cvičení.

Sušené maso, jako nejlepší potravina na hubnutí a svačinka. 

V obchodě se snaž vybírat sušené maso, které neobsahuje monosodium glutamát (MSG) konzervant a dochucovadlo. 

Můj typ na zdravou svačinku: smíchej kousky sušeného masa s ořechy, semínky a plátky kokosu.

Pokud jsi zrovna po náročném cvičení, tak máš určitě chuť k jídlu. Zrovna teď, by se ti mohlo sušené maso hodit. Většina sušeného masa obsahuje prakticky jenom bílkoviny, což znamená, že ve 35 g porci na tebe čeká cca 14 gramů velmi kvalitních bílkovin. Jak je známo, bílkoviny tě zasytí a oddálí tvůj hlad a ty pak mnohem lépe odoláš zhřešit.  V poslední době se nabídka sušeného masa hodně rozšířila, dnes již koupíš sušeného lososa, krůtí, hovězí a další masa.

Řecký jogurt jako nejlepší potravina na hubnutí.

Opravdu moc studií potvrzuje, že pokud chceš zlepšit poměr mezi svaly a tělesným tukem, měl/a bys jíst mléčné výrobky. Lidé, které konzumují vhodně bílkovin ve formě mléčných výrobků, spálí více tuku a naberou více zdravé svalové hmoty než ti, jejich jídelníček obsahuje bílkovin z mléka méně. Řecký jogurt obsahuje dvakrát víc bílkovin v porovnání s jogurtem klasickým, zdá se být tedy tou nejlepší variantou. V řeckém jogurtu najdeš také slušnou dávku probiotik, což jsou užitečné bakterie, které zlepšují trávení a posilují imunitu.

POZOR! Určitě se nesnaž hledat netučnou variantu této nejlepší potraviny na hubnutí, protože tuky v jogurtu obsažené, jsou velmi důležité pro vstřebání a absorpci dalších živin. Vyhýbej se spíš doslazovaným variantám! Samozřejmě nejlepší je jogurt bílý.

Tempeh jako nejlepší potravina na hubnutí a zároveň super vegetariánský zdroj bílkovin.

Velké pozor! Většina sóji pěstována v severní Americe je geneticky modifikována, pokud se chceš vyhnout GMO potravinám, vybírej tempeh v bio kvalitě.

Kam mám ten tempeh do svého jídelníčku zařadit?

No, výborně se hodí do polévek, chilli směsí, omáček na těstoviny či tacos.

Sójový protein je velkým kamarádem pro tvoje svaly i hubnutí. Zřejmě nejlepší potravinou na hubnutí, kterou nejíš je tempeh fermentovaný, který se vyrábí z vařených sójových bobů. Fermentační proces vede k tomu, že je potravina snáze stravitelná a živiny v ní obsažené se lépe vstřebávají. Navíc pak tempeh obsahuje důležité baktérie, stejně jako jogurt. Tempeh má ve srovnání s tofu vyšší obsah bílkovin a vlákniny.

Věřím, že jsem ti problematiku nejlepších potravin na hubnutí objasnila.

 

Zdroj informací: Svět kulturistiky 2/14
 
 
 
 

 

 

 

Barvy a jejích vliv

Léčivé energie barev se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané požívali léčebné účinky jak v kosmetice tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávaná pouze jako největší tajemství, upadla v zapomnění.

K jednotlivým barvám se váže i energetické působení vibrací – kamenů, oblečení, potravin, zkrátka všeho čím je náš organismus denně obklopen. Nejúčinnější terapie je terapie paprskem světla o určité barvě po dobu 15mim. Aplikuje se do postižených míst nebo do center čaker, ke které chybějící barva patří.

Světlo je zářící energie. Je jedním z prvních Božích projevů. Veškerý život na Zemi pramení ze světla. Sluneční bílé světlo obsahuje celé spektrum barev, přičemž každá jednotlivá barva, jakožto životodárná síla, předává našim odpovídajícím centrům, čakrám, podle jejich povahy a charakteru, potřebnou energii a současně je tak uvádí i do vzájemně harmonického vztahu.

Každá barva má podle starých nauk sedm základních aspektů:

 • oživuje,
 • povzbuzuje,
 • léčí,
 • objasňuje,
 • informuje,
 • inspiruje
 • a naplňuje.

Barva je nositelkou informace o situaci uvnitř. Barva jako taková neexistuje. Je to efekt, který vzniká kombinací čtyř prvků: světla, objektu, který jej odráží, vizuálního aparátu (oko) a zpracovávajícího orgánu (tj. mozku). S jistotou tedy nelze říct, jakou barvu věci mají. Soudí se, že hmota jako taková je vlastně bezbarvá. Můžeme jedině tvrdit, jakou barvu vidíme. Teprve až přijde světlo, tak vidíme a vidíme barevně.

Každá barva má jinou vlnovou délku. To je vidět při lomu paprsků v krystalu nebo v kapce vody, kdy se bílé světlo rozkládá na jednotlivé barvy. Barvy, které vnímá lidské oko, jsou ty, jež odrážejí okolní objekty. Pokud předmět odráží většinu světla, které na něj dopadá (zhruba 75 procent), vidíme ho jako bílý. Když neodráží téměř nic a naopak světlo pohlcuje, zdá se nám černý.

paper-571938__180

TŘI VÝZNAMY POZNÁVÁNÍ BAREV:

Funkce individuální – Je výborné se před  malými dětmi, zvláště, vyjadřovat co nejpřesněji; děti totiž vnímají barvy asi až o 35 % lépe než dospělí a mají tzv. eidetickou představivost neboli si dokáží cokoliv naprosto reálně představit – i s barvou a tvarem.

Funkce regionální –  V pubertě se  vydáme do světa a poznáváme. Je jasné, že ve Strážnici na krojovaných slavnostech budou barvy působit jinak než v jižní Číně na oslavách boha vody. Např. východní národy používají při pohřbech jako barvu smutku bílou a jako barvu svatební černou. Vše se dá lehce vysvětlit – souvisí to s hodnotovým systémem. Naše civilizace uznává jako prvořadou hodnotu hmotu (ta se symbolicky nalézá v tmavých až černých tónech), civilizace východních národů jako první uznává ducha. Zatímco v jižní Číně při svatbě všichni vědí, že jde v prvé řadě o spojení těla, my tady v Evropě trochu pokrytecky zakryjeme nevěstu do bílého…

Funkce archetypální – Naše archetypální zkušenost je (zažitá mnoha generacemi našich předků a geneticky předávaná). Tato zkušenost je podvědomá, a je tudíž řídicí složkou v naší psychice. Má v naší hlavě navrch. Proč? Protože ty dvě předchozí jsou sice také mocné, ale jenom naučené, ty nám někdo sdělil. Rozdílné použití barev potom detekujeme v rámci jednotlivých kontinentů a národů na základě etnických a regionálních historických zkušeností. To však nevyvrací předchozí hypotézy o univerzálním působení barev. Ty jsou potvrzeny lékařskými pokusy  v mnoha různých zemích všech kontinentů. Proto je také dobrým pomocníkem při tvorbě reklamních materiálů dobrá znalost místní kultury. Teprve s ní se dá vytvořit reklama, která má co říci nejenom svým obrazem…

A jak na nás barvy opravdu působí? Uveďme si několik příkladů, které jsou sice ne zcela uspokojivě vysvětlené, ale prokázané. Barvy ovlivňují naši náladu, vyvolávají agresi, pomáhají léčit některé nemoci. Velká část z více než 7-16 milionů barev, které může lidské oko vnímat, má významný vliv na chování, psychiku i zdraví.

Červená

Vibrace této barvy má tu největší schopnost průniku. Způsobuje nával krve do hlavy, a proto se používá při všech poruchách prokrvení.

Červená je barva srdce, mimoto povzbuzuje smysly a zvyšuje pohlavní potenci.

Červená působí jako energetikum – jako oheň v nás.

Terapeutická aplikace:

Červená barva stimuluje při nedostatku energie a nedostatečném vztahu k realitě.

Podporuje vytváření červených krevních tělísek, povzbuzuje srdeční činnost, dýchání a vylučování, rozšiřuje cévy a podporuje prokrvení.

Červené světlo obsahuje tzv. „růstové paprsky“, a proto se používá také k léčení ran. (Pokud ale rána hnisá, používá se k dezinfekci modré ).

Energie této barvy je účinná také při zánětech, onemocnění kůže, omrzlinách, nízkém krevním tlaku, chronickém kašli, astmatu, onemocnění hrtanu, ale také při zánětech močového měchýře a poruchách zažívání, impotenci a frigiditě.

Oranžová

Oranžová je barva veselosti a veselé mysli, zvyšuje zdravou ctižádost a zprostředkovává sílu i radost.

Vibrace této barvy se používá při depresích, nespokojenosti a pesimismu. Je nezbytná pro zdraví a vitalitu, povzbuzuje chuť a podporuje funkce krevního oběhu.

Terapeutická aplikace:

Oranžová působí povzbudivě na fyzickou i sexuální vitalitu, dodává optimismus a vřelost srdce, posiluje proudění lymfy a pomáhá tělu udržet vápník.

Významný je také antispasmolytický efekt oranžové při křečích, a to i těch, které jsou podmíněné stresem.

Oranžová barva pomáhá při slabosti ledvin, zácpě, působí povzbudivě na žlázy a posiluje plicní tkáň. Ranní únavu je možné odstranit krátkým ozařováním oranžovou barvou.

Žlutá

Tato barva je přiřazována sluneční pleteni, centrálnímu místu nervového systému a sídlu podvědomí. Při ozařování sluneční pleteně žlutou se uvolňuje pozitivní energie – mozek a duše těží z této stimulace. Žlutá působí kromě toho povzbudivě na intelekt, horlivost ve studiu a na duchovní postoj, neboť dodává duchu vzlet a působí proti únavě a nechuti k práci.

Mimoto žlutá zahání zasmušilost a melancholii. Nespokojení, mrzutí lidé mění pod vlivem žlutého světla výraz obličeje.

Terapeutická aplikace:

Žlutá stimuluje centrální nervový systém, trávicí funkci, podporuje látkovou výměnu jater (ta jsou často zodpovědná za celulitidu a akné), posiluje svalový tonus, žaludek a povzbuzuje lymfu.

Žlutá posiluje žlázový systém, činí chronické akutním a doporučuje se při onemocněních jater, měchýře, ledvin a žaludku.

Mimoto žlutá barva působí při alergiích na potraviny, plynatosti, diabetes, při nedostatku cukru v krvi, žlučových kamenech, křečích a potížích s dýcháním.

Zelená

Vibrace zelené barvy symbolizují rovnováhu a harmonii a jsou důležité pro nervový systém a celkový dobrý stav, neboť zelená posiluje vyčerpané nervy, uklidňuje a dodává novou energii. Podporuje vnitřní klid a uvolnění, její účinek je relaxační a uklidňující.

Je také známo, že zeleň listová (chlorofyl) může dodávat člověku až do stáří svěží pleť a mladistvou sílu tím, že brání ukládání degenerativních látek.

Listová zeleň je pokládána za účinný omlazovací prostředek!

Terapeutická aplikace:

Zelená se dobře osvědčovala při nervových potížích, pakostnici, bronchitickém kataru a černém kašli. Mimoto působí pozitivně na tvorbu kostí, posiluje kůži a účinkuje proti  akné.

Zelená zmírňuje srdeční bolesti, působí kompenzačně při vysokém krevním tlaku, projevech vyčerpání a malátnosti. Užívá se také při vředech, cystách a očních onemocněních.

Poruchy spánku se nechají zelenou barvou příznivě ovlivnit.

Modrá

Vibrace této barvy mají uklidňující, harmonizující účinek – modrá je považována za studenou barvu.

Modrá snižuje tepovou frekvenci, pomáhá přetíženým krevním cévám, a působí antiinfekčně, tiší bolest, uklidňuje a chladí.

Modré světlo má chemicky působící paprsky, takzvané „brzdicí paprsky“.

Modrá barva přináší klid, mlčení a zdrženlivost, posiluje životní sílu, tiší neklid a stavy strachu a podporuje vnitřní klid, osvobození (meditace).

Terapeutická aplikace:

Všechny „horké“ nemoci vyžadují modré světlo.

Modrá působí při hnisavých procesech, bolestech a překrvení, při krvácení a nespavosti (umístit na noční stolek modré světlo!). Modř působí na varlata a vaječníky a použití je vhodné také při impotenci a frigiditě.

Modrým světlem se ošetřují také nadměrná funkce štítné žlázy, bolesti krku, horečka, zvýšený krevní tlak, hyperaktivita, záněty, popáleniny, kožní infekce, ekzémy, puchýře (žaludeční vředy), gastritida, koliky, bolesti zad, hemeroidy, oční infekce a záněty v čelisti. Ovlivňuje příznivě nadledviny a působí pozitivně na zužování cév.

Indigová modř

Indigová modř jako předposlední vibrace ve viditelném spektru platí za intuitivní barvu a posiluje rovněž účinek meditací.

Tyto barevné vibrace pomáhají vytvořit rozšířené, pozitivní vědomí.

Terapeutická aplikace:

Nemoci očí, uší a nosu se nechají příznivě ovlivnit typem těchto vibrací.

Indigo dobře působí při průjmu a střevních potížích, všech druzích bolestí a duševního vyčerpání.

Fialová

Fialová je známá jako barva ducha, působí na nevědomí, dodává duchovní sílu a poznání, posiluje každou meditaci a je považována za barvu inspirace.

Fialová má nejvyšší a nejjemnější vibrace z barevného spektra.

Terapeutická aplikace:

Deprese, migrénu, vypadávání vlasů je možné ošetřovat fialovou barvou.

Kromě toho působí tato barva dobře na slezinu a povzbuzuje lymfu. Má také uklidňující účinek na srdce a s její pomocí se mohou vyrovnávat úzkostlivé stavy a harmonizovat stavy velké podrážděnosti.

lake-140228__180

Růžová

Růžová barva Přináší jemnost a laskavost. Stimuluje imunitu, podporuje hormonální systém, ulevuje při ušních problémech, bolestech hlavy a psychosomatických onemocněních. Velmi dobře účinkuje proti nevolnostem v těhotenství. Velice dobře řeší problémy se srdcem, jak na fyzické, tak i na emoční rovině.

Bílá

Bílá barva je symbolem čistoty a nevinnosti. Dodává sílu a probouzí tvořivost. Napomáhá při virových onemocněních. Čistící účinek je dobré využít zvláště při půstu. Působí na vyplavování jedů z organismu. Napomáhá při virových onemocnění. Vylučuje z těla vodu a hleny. Umocňuje působení barvy, se kterou je kombinována.

Černá

Obvykle představuje temnotu, zlo, prázdnotu, smutek, smrt. Ve světě má tato barva i jinou tvář. Ve východních zemích je barvou plodnosti. Černá je tam barvou úrodné půdy, tma zase místem vznikání a klíčení.

Černá dokáže působit nejdepresivněji ze všech ostatních barev a odstínu. V mnoha lidech vzbuzuje pocity strachu a úzkosti. Obvykle zabraňuje proudění energie. Nemocní a lidé trpící proměnlivými náladami či psychickými potížemi by se jí měli vyhýbat.

Hnědá

Hnědá barva Poskytuje fyzickou a psychickou ochranu, pomáhá při osvojování si nových dovedností. Vstřebává bolest, zvyšuje energii a přináší úlevu při bolestech v zádech. Léčí bolavé nohy, ruce a páteř, působí při onemocněních tlustého střeva.
Velký vliv má barva na chuť. Aby potraviny stimulovaly přání jíst, nestačí, aby byly chutné a krásně voněly. Musejí být také barevně přitažlivé. Určitá škála barev je spojena s představou jídla. Existují i barvy, které vyvolávají pravý opak, například modrá. Je dokázáno, že tato barva funguje jako faktor, který chuť potlačuje. V přírodě není příliš mnoho modré potravy.

Zjistilo se, že odezva léku u nemocných je lepší, je-li jeho barva shodná s očekávaným účinkem. Světle modré tedy bývají uklidňující prostředky, červené naopak stimulanty. Proto prostředky proti překyselenému žaludku nejsou oranžové a pilulky na nevolnost nejsou zelené.

Barevnost oblečení a psychika

Vědecké výzkumy potvrdily, že prostřednictvím barev vysíláme zprávy do vnitřního i vnějšího světa – ať už záměrně, či nevědomky. Co o nás barvy vlastně prozrazují? Obvykle si vybíráme takové, které máme rádi, protože s námi nějak souzní, vyjadřují to, jak se cítíme, jací jsme, čeho si na sobě ceníme atd. Jindy si vybíráme barvy, které nás doplňují, cítíme se s nimi úplnější. Často představují i kvality, které bychom v sobě chtěli objevit. Když se do takové barvy oblečeme, cítíme se cennější a přitažlivější.

Švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung zjistil, že extroverti dávají přednost teplým barvám (červené, žluté, oranžové), kdežto introverti mívají v oblibě studené (modrá, zelená).

Léčivé barevné světlo – harmonie duše i těla

Colorterapii můžeme aplikovat i pomocí barevných žárovek. Barevné světlo je vhodné na sebe nechat působit například při relaxaci, práci, četbě či koukání na filmy. Při studiu, četbě či kancelářské práci se hodí světlo oranžové či žluté (dodává energii), fialové či modré světlo (uklidňuje) přijde vhod při relaxacích či meditacích, zelená (léčí) se hodí k televizi, červená zase při intimních chvílích. Vždy je třeba dbát na to, abychom světlo vycházející ze žárovky vnímali blahodárně. Při výběru barvy i délky ozařování je třeba řídit svojí intuicí, citem…

 

Posvátná mandala – květ života

stažený soubor (14)
Květ života – mezi mnoha kulturami po celém světě je tento symbol považován za posvátný. V tomto symbolu lze nalézt všechny základní stavební kameny vesmíru, které nazýváme platónské pevné látky.
Platónská tělesa – jedná se o tetraedr (oheň), hexaedr (země), oktaedr (vzduch), dodekaedr(éter) a ikosaedr (voda). Platón podrobně popsal tělo a k jeho prvkům přidružil platonský obraz světa. Formy produkují jasná, zářící, vysoce kmitající a strukturovaná poselství. Tato světelná informace posvátné energie je schopna obnovit svatost a tím také proces léčení ve všech směrech.
Rovněž může nám lidem umožnit pozvednout naše podvědomí na vyšší úroveň, vstoupit v kontakt s vyšším věděním, a tím získat nové poznatky, popř. rozvinout dovednosti, urychlit proces světelného těla, zahojit rány v energetických polích, rozvíjet sebevědomí a splynout se záměrem naší duše.
Útvary posvátné geometrie, platonská tělesa a koule, jsou základem všeho, co na tomto světě existuje.
V květu života jsou platónské pevné látky porovnávány ve vztahu k lidskému tělu a vědomí, abychom nechápali vesmír pouze intelektuálně, ale měli jsme zde i zkušenost s vědomím „Boha“ a pocit spojení se vším co je.
Platonská tělesa jsou důležitá, protože se nacházejí v primitivní výstavbě organického života, stejně jako hudba, jazyk, a vědomí samo. Dívat se do Květu Života nás vyzývá ke sjednocení naší mysli, srdce a duše. 
Metatronova krychle – z Metatronovy krychle vyplývají všechna Platónská tělesa. Vybráním určitých úseček dostáváme dvojrozměrné projekce zmíněných těles. Je klíčem stvoření, z ní vznikají útvary posvátné geometrie, z nichž vychází celé stvoření. Skrze ni získáváme klíč k neohraničenosti uvnitř ohraničeného stvoření.  Je spojena s Metatronem.

archangel_metatron_full

Metatron je archanděl, který kdysi získal lidskou zkušenost jako Enoch (Henoch). Proto zná omezenost pozemského bytí a ví, jaké potíže čekají na člověka na cestě k nekonečnému potenciálu, k jeho pravé božské přirozenosti. Používá nejvyšší řád proti nejnižšímu, aby změnil věci a sladil je s božským matrixem.
Archanděl Metatron je strážce absolutních tvarů ve všem. Metatronova krychle je obsažena v Květu života  a z něj vzniká. Ve dvojrozměrném zobrazení se skládá ze třinácti kružnic, ve trojrozměrném zobrazení ze sedmnácti koulí a mnoha mřížkových struktur. Ty jsou vzájemně propojeny přímkami vycházejícími ze středu každé z nich.
Okolo atomů v podobě bodů krouží elektrony. Rotací vznikají kulovitá mračna elektronů a tím, jak procházejí mřížkovitými strukturami, tvoří hrany a geometrické útvary. Tak se nekonečná energie formuje do konečných tvarů. Metatronova krychle popisuje proces stvoření.
Číslo 17 obsahuje jedničku a sedmičku. Jednička je mág, který jako pátá síla v centru vede a řídí všechny čtyři síly (země, voda, vzduch, oheň) a sedmička představuje cestu zasvěcení lidstva. MK zahrnuje samotnou kabalu a stavební plán lidstva.

Jakmile jsme schopni vidět celý život jaký skutečně je, jsme posíleni objetím božského v našich životech a můžeme transformovat náš svět prostřednictvím univerzální jednoty.

Kde se Květ života nachází a jak je starý?

Můžeme ho nalézt na různých místech po celé planetě, například v chrámu Osirise, v Abydosu, v Egyptě. Střední chrám v Abydosu je v mnohem nižší nadmořské výšce než ostatní dva chrámy. Chrám byl pohřben v době, kdy faraon Seti vybudoval další dva chrámy v Abydosu a značně se liší v konstrukci. Využití velkých žulových bloků s naprostou přesností odlišuje tento chrám od ostatní egyptské chrámové architektury s výjimkou chrámu u Sfingy.
Květ života byl umístěn na žulovém obkladu tohoto chrámu, nebyl vytesán, ale zdá se že byl vypálen do žuly s neuvěřitelnou přesností. Květ života byl také nalezen v Masadě, v Izraeli, v Mount Sinai, a v mnoha dalších chrámech v Japonsku a Číně. V poslední době byl nalezen i v Indii a ve Španělsku. Najdeme jej často vyobrazený na starodávných posvátných artefaktech, v symbolice gotických katedrál, ve vitrážových oknech posvátných staveb, v kabale je popsán jako strom života.
Prvotní příčina. Prvotní myšlenka prvního dne stvoření. Expanze božského vědomí do zjevené reality, aktivace božského světla, sedm vesmírných, vzájemně se dotýkajících posvátných kruhů, a sedm základních čaker lidského těla. Tak může znít charakteristika geometrického vzorce, základního symbolu stvoření: květu života.

A z mého vlastního pozorování se Semeno života (část květu života) nachází i u nás v nás samých.

Jaká je hodnota Květu života?

V moderní době byl symbol Květu života důkladně studován a zkoumán jen velmi málo. Má obrovské množství skrytých významů a člověk potřebuje otevřenou mysl a nekonečnou pokoru k odhalení jeho tajemství. Květ života může sloužit po celý život jako zrcadlo, ve kterém si můžete pohlížet a nalézat svůj potenciál.
Má schopnost ukazovat, jak vše pochází z jednoho zdroje a jak je vše propleteno. Každý kdo zažije tento hluboký vhled, pochopí provázanost života a vše se začne spojovat. Ale nejprve se musíme naučit otevírat postupně okna Květu Života, abychom svým přičiněním složili z malých částí celek.

Přetnout pouta – vztahů, a znovu se nadechnout

 

Je to poměrně jednoduché kouzlo a samozřejmě není v žádném případě invazivní. Je ochranné. Občas se totiž stává, že vedle normální náklonnosti k druhému člověku jde o jakési pouto, které sice není vidět, ale mnoho z vás jistě poznalo, jak funguje.

Člověk chce začít normální život a skoncovat s nějakou částí minulosti. Ale ouha, je tu bytost, člověk, který ne a ne opustit naši podstatu.

A teď vůbec nemluvím o vztahu, kde toho druhého stále milujete.

Jde tu o pouto, které není možné racionálně vysvětlit a které vnímáme nelibě a jako něco, čeho se přes veškerou snahu nemůžeme zbavit. A pozor, tohle nemusí být jen o bývalých partnerech. Takto nezdravý vztah můžeme mít i s kamarádkou, nebo dokonce vlastní matkou či otcem.

Nyní chci popsat, jak se přebytečných energetických vazeb zbavíme. Proč bychom to měli udělat? Jak říká staré přísloví – stokrát nic umořilo osla. Takže ačkoli z našeho těla proudí jen malá část energie směrem k lidem v našem životě, dohromady to může tvoři 10%, ale klidně i více, z naší celkové energetické hladiny.

Vůbec nejhorší myšlenky přináší vztahy nenaplněné, zklamané. Pokud se s vámi někdo rozejde, věnujete mu lítostivé myšlenky, toužíte, aby to bylo jako dřív. A tímto toužením vysíláte neustále stejné přání, stokrát, tisíckrát denně a to je obrovské množství energie.

Proto jsou lidé po rozchodech tak vyčerpaní a unavení. Po každém odcizení se a rozloučení se s člověkem, jenž byl součástí našeho života bychom měli odpoutat vazbu s ním. Jak na to se dozvíte v tomto článku.
 
Při odpoutávání energetické vazby se uklidněte a nějakým cvičením, na které jste zvyklí, uklidněte svoji mysl. Zhluboka dýchejte, zavřete oči, nekřižte končetiny. Uveďte svoji mysl do stavu absolutního klidu a prázdnoty, nekontrolujte myšlenky, neovládejte je, nechte je volně plynout.
 
wave-64170__180
 
Až se naprosto uklidníte, představte si člověka, na kterého chcete zapomenout, s nímž chcete přerušit svoji energetickou vazbu. Vizualizujte si jej zcela jasně a povšimněte si energetického tunelu, který vede směrem od něj k vám. Jak vypadá? Je široký, úzký, tlustý, tenký? Září světlem nebo je zakalený? Je čistý, špinavý, ostnaný, hladký? Pozorujte jej, pozorujte jak se jím valí proud jasné energie. Jaký je proud? Kolik energie mezi vámi plyne?
 
 
Až si povšimnete všech detailů, požádejte Vesmír a Anděly, aby vás energetické vazby zbavili, plně ji odevzdejte do jejich rukou.
Můžete pronést něco jako:
„Andělé, Bytosti Světla, odevzdávám vám do rukou tuto energetickou vazbu, kterou již nepotřebuji. Děkuji.“
 
 
Pak si vizualizujte, jak se energetická vazba odpoutává od vašeho těla a mizí. Můžete ji přestřihnout neviditelnými nůžkami, můžete ji přetnout světelným mečem a nebo ji jen odpojit, jako by byla na konci zakončená přísavkou, to záleží na vás.
 
 
Při tom třikrát proneste:
„(Jméno dotyčného člověka) odpouštím ti a propouštím tě, nyní jsi volný, já jsem volný (á ).“
 
 
Poděkujte mocnostem světla a pomalu si vydechněte a nadechněte. Uvědomte si, jak jste hned o něco lehčí, jako by něco, co vás doteď tížilo, zmizelo. Energie přestala unikat. Je vám lépe. Pomalu otevřete oči.
 
 
 Archanděl Michael.preview
 
Já osobně většinou používám jen prosbu. Požádám Archanděla Michaela aby mi pomohl vyčistit všechny vazby, energii strachu a přetnout pouta z dotyčnou osobou. Nikdy mě ještě neodmítl. Pokud cítím potřebu, se  té osobě omluvit, tak to učiním a požádám také o odpuštění.
Funguje to

Zásady FENG – ŠUEJ

Jak aplikovat zásady FENG – ŠUEJ v interiéru?

„Voda“ a „vítr“, to je překlad čínských slov Feng a šuej. Kolébkou tohoto umění je Čína a kořeny nauky Feng-šuej leží v taoismu.

Feng-šuej je vlastně nauka o harmonickém soužití člověka s přírodou. Učí nás rozeznávat pozitivní a negativní energie a také to, jak můžeme ty pozitivní posilovat a těm negativním se bránit.

Také se Vám už někdy stalo, že při pohledu na nějaký „zaručeně stylový“ interiér jste jaksi necítili „to něco“, co dělá domov domovem? Nebo naopak, přišli jste do nějaké obyčejné kanceláře a cítili jste se tu jako ve svém?

Energie ve Vašem domově

Co v nás vyvolává pocit harmonie, tepla, nebo třeba jen příjemného posezení?

Možná se Vám to občas stalo při TV pořadech zabývajících se proměnami. Nebo když občas listujete designovými časopisy. Říkáte si: „Je to krásné, ale nevím, bydlet bych tu nemohl“. Samozřejmě, každý jsme jiný a každý považujeme za útulný domov něco jiného.

Jisté však je, že náš domov, či jakýkoliv interiér, má určitou energii. Té se podle tradičního čínského umění říká čchi. Má ji doma ve větší či menší míře každý z nás. A záleží jen na tom, jak si tuto energii dokážeme udržet. Samozřejmě existují i energie negativní. Ty pak zapříčiňují například špatný spánek, bolesti hlavy nebo je nám v určitém místě zkrátka nepříjemně.

Ať už věříte více nebo méně na jakousi „duši“ Vašeho domova, jisté je, že čínské umění Feng-šuej je známé už několik tisíc let a pokud si osvojíte některá jeho pravidla, zjistíte zajímavé změny. Ať už to, že jste se zbavili například vleklých problémů, lépe se Vám daří, zdravotní problémy ustupují, vše do sebe zkrátka tak nějak zapadá a tvoří určitý řád. Stačí se podívat na obrázky japonských zahrad či interiérů a pochopíte.

feng10

Pravidel Feng-šuej je mnoho. Jejich aplikaci si s trochou píle osvojí každý.

Setkala jsem se bohužel i s negativní energií v domě, kde se nikomu nedařilo, dům střídal majitele a nikdo nevěděl, proč tomu tak je. Bohužel se ukázalo, že v domě se před lety stala tragická rodinná událost a přestože zde stál nyní moderní dům, to špatné zde prostě zůstalo. Ale o negativních energiích si můžeme povídat třeba někdy příště. Vraťme se k té pozitivní, kterou chceme mít v našem interiéru asi každý.

Pusťte si domů energii

Zde je pár tipů, jak aplikovat zásady FENG – ŠUEJ

které zaručeně pomohou. A když si nebudete vědět rady, pozvěte si odborníka (tzv. lékaře prostoru) domů.

 • Velmi zvažujte nákup starožitných předmětů. Nikdy nevíte, komu patřily, jaký měl ten dotyčný osud a jakou v sobě předměty nesou energii.
 • Ostré rohy- minimalizujte ostré rohy u nábytku a květiny se špičatými listy (např. palmy) neumisťujte na místa, kde pravidelně sedáváte nebo dokonce spíte. Podle Feng-šuej vyzařují ostré rohy negativní energii, které se říká ša. Ta může mít neblahé důsledky na Vaše zdraví.
 • Velký důraz klade Feng-šuej na úklid. Kolikrát opravdu stačí vyčistit místa a zbavit se nepotřebných věcí, kterých jsme si dlouhou dobu nevšímali. S pročištěním starých zásuvek a skříní, vyčistíme i prostor a hned se Vám bude lépe dýchat.
 • V domě nemějte sušené květiny, to už raději umělé, ale mrtvé květy umrtvují i atmosféru. Nejlepší jsou samozřejmě čerstvé voňavé květiny na Vašem stole.
 • Zastavený čas – všechny hodiny, které máte v domě nenechávejte zastavené. Stagnovat pak bude i Váš život.
 • Co je v domě potřeba opravit, udělejte co nejdříve a neodkládejte! Neustálá myšlenka na kapající kohoutek či vrzající dveře zneklidňuje Vaši mysl.
 • Dveře a okna jsou hlavní místa, kterými životní energie čchi proudí k nám domů. Tato místa udržujte čistá a nezastavujte prostor různými předměty. Například boty poházené po celé předsíni. Často větrejte.
 • Zrcadla, velké ploché televize v ložnici nejsou nic zdravého, obzvláště pokud jsou naproti místu, kde spíme. Naše tělo se ve spánku zbavuje negativní energie, ta se pak od zrcadla odráží a vrací se zpět k nám. Naopak zrcadla jsou velmi dobré umístit v koupelně nebo na toaletě, kde zrcadlo vytvoří tak zvaně okno kudy špatná energie projde skrz, nejlépe už rovnou ven.
 • Totéž platí o elektronických přístrojích, jejich elektro-magnetické pole se dá však zmírnit umístěním vhodného předmětu, který špatnou energii pohltí.  Já například používám kameny.(Orgonit, šungit atd…).
 • Na WC, prkénkem zásadně uzavíráme mísu při odchodu, aby nám neunikala negativní energie do prostoru.

toplina-dnevna-soba (1)

Harmonii a sílu Feng-šuej nenaleznete jen v dobře upraveném interiéru. Lze se rozhlížet všude okolo.

Takovýchto zajímavých rad bychom si mohli napsat ještě spoustu. Vlastně Feng-šuej máme v sobě tak trochu každý. Tak například: Těžko si umístíte doma postel tak, abyste neviděli na dveře. Nebo pracovní stůl neumisťujete zády ke dveřím. Neměli byste z toho zkrátka dobrý pocit. A to je ono!

 

Jak se bránit před negativní energii i duchy

Já osobně jsem po dlouholetých zkušenostech dospěla k tomu, že jediným opravdovým a účinným prostředkem  je láska (ve smyslu dobra v nás), touha ztraceným duším skutečně pomoci, pochopení, soucit a upřímnost.

Sebevíc se budete bát, NIKDY nesmíte zapomenout, že strach uvádí do chodu negativní energie a znásobuje jejich sílu.

Proto když se bojím, volám na pomoc dobré anděly, duchovní průvodce či jiné vesmírné síly a žádám je o ochranu, vedení, pomoc i sílunikdy a nikoho z vás neopustí ani neodmítnou.

Spíš než slovo energie, sem patří označení Síly. Ostatně, stejně tak není dobrá a špatná magie. Jde jen o způsob použití. Je to stejné, jako s elektrickým proudem. Je špatná nebo dobrá? Když  je ji moc, může nám poškodit spotřebiče a také zabít. Je-li ji málo, nebude nám nic fungovat.
Naši předkové znali lidské vlastnosti jako závist a nenávist a také věděli, jakou sílu má myšlenka. Právě proto chránili své hospodářství i sebe sama.
V každém případě, před negativními myšlenkami, které jsou na vás směrovány, se lze uchránit hlavně vlastní vyrovnaností a pohodou.

Existují různé návody, jak se chránit před negativními a nebezpečnými silami, povíme si o tvorbě ochranné bubliny (setkat se můžete i s pojmy, ochranný štít, ochranná koule, mentální ochrana, světelná ochrana, bílé světlo – andělská energie aj.).

Ochrannou bublinu se dá použít proti

 • ztrátě energie
 • energetickým upírům
 • psychickému útoku
 • přenosu nemocí
 • ulpění zlé síly při práci s energiemi

Jak si vytvořit ochrannou bublinu?

Soustřeďte se, klidně a plynule dýchejte a představujte si, jak své tělo balíte do ochranného obalu, kdy se pak nacházíte v kouli plné zářivého světla, jež vás obklopuje a chrání. Stále si opakujte: „Jsem v bezpečí, jsem pod ochranou.“

Rituál ochrany provádějte na začátku dne, budete-li to považovat za nezbytné, řekněte si nahlas, že se vaše bublina automaticky objeví vždy, když bude potřeba. Nepřejte nic špatného tomu, kdo k vám negativní energii vyslal a vysílá.

Ochranné pole lze vytvořit i kolem věcí, například okolo domu nebo auta, které chcete ochránit. Bílým světlem můžete zahalit své blízké, přátele i cizí lidi. Jestli víte o někom, že mu hrozí nebezpečí, poproste pro něj anděly o pomoc.

Světelný štít může mít různé barvy, ty se dají vrstvit za různými účely.

 • Bílá barva: celková ochrana
 • Modrá barva: mentální ochrana
 • Zelená barva: ochrana zdraví
 • Růžová barva: ochrana pozitivní mysli
 • Fialová barva: duchovní ochrana

Ochránit vás dokážou také drahé kameny a minerály. 

Pokud potřebujete podporu, zkuste ochranný kámen. Vybírejte ho srdcem, s myšlenkou na to, před čím vás má chránit, bez ohledu na znamení..

Štít chránící auru umí vytvořit mj. černý turmalín, červený jaspis a ohnivý achát, před magickými útoky a astrálními bytostmi vás potom uchrání černý obsidián.

Dál se můžeme taky chránit před negativní energii, kterou tvoří geopatogenní silové čáry. Informace najdete zde: https://energieazdravi.cz/energie-vsude-kolem-nas/energie-ktera-nas-nici/

Pamatujte si, že onen „tajemný svět“ vůbec není tajemný. Je přívětivý, milý a pomáhá nám na naší životní pouti. A je úplně jedno, jestli v něj věříte nebo ne.

Afirmace – moc přitažlivosti

Afirmace  nemusí být pozitivní, protože afirmace je cokoli, v čem se utvrzujete.

Je potřeba přebrat kontrolu nad tím, v čem se utvrzujeme. A to je, převzetí kontroly nad tím, jak se cítíte, nad obrázky a vjemy, které vytváříte uvnitř svého těla.

Musíte se podívat na to, v čem se právě teď utvrzujete: špatné pocity, špatné emoce,  reakce, prožité zkušenosti, které si v mysli přehráváte, což jsou… afirmace.

Změňte ty špatné afirmace, špatné zkušenosti na pozitivní. To je ten opravdový klíč. Vzít to, co nechceme a změnit ten význam způsobem, kdy Vám dává přesně to, co chcete.Takže afirmace, jsou to, v čem se utvrzujete.

images (12)

Takže v životě dostáváte přesně to, co máte a v co věříte uvnitř sami o sobě. Takže musíte změnit každou vzpomínku a zkušenost v pozitivní. Měnit každou afirmaci, vše, co jste řekli, co jste cítili, vše co bylo negativní a otočit to. A jak to otočíte, Váš život se opravdu začne přirozeně, snadno měnit v něco lepšího.

Usmiřte se s tím, co nechcete a dostaňte dovnitř to, co chcete.  Dělejte pozitivní afirmace. Utvrzujte se v tom, kdo jste a co chcete být a vytvářejte to a zhmotňujte ve svém každodenním životě.

Co by jste měli udělat.  

Všimněte si, v čem se utvrzujete. 
Všimněte si té nejhorší věci, co jste si kdy řekli.
Všimněte si toho nejhoršího zážitku a změňte ty afirmace.
Změňte to do pozitivního.
Změňte to, co si přehráváte uvnitř.  A otočte to, udělejte to pozitivní.

Co je Zákon přitažlivosti? Zákon přitažlivosti je: Co máte v mysli (to znamená, co tam máte teď, není to to, co se snažíte tam nacpat).  To co už jste. Je to, v čem se utvrzujete.  Takže změňte, kdo jste., v čem se utvrzujete a na co se ptáte.

Rozhodneme-li se vkládat do něj samá pozitivní, laskavá a optimistická tvrzení, naše podvědomí nám začne vytvářet a přinášet prospěšné situace, zážitky.Je tedy velmi důležité cíleně pronášet správné, pozitivní afirmace, díky kterým se naše podvědomí  přeprogramuje a pomůže nám soustředit se na naši sílu a na schopnost tvořit si život podle našich přání.

Důležité je, abyste svým afirmacím věřili. Dobré je spojit afirmace s vizualizací.

Opakujte si je několikrát denně, po probuzení, při řízení auta, ve frontě, před spaním, kdykoliv máte chvilku volného času. Měli by se opakovat třikrát za sebou. A po dobu minimálně 21.dnů. Nejlépe než nastane skutečnost po které toužite.

Zázračná voda (spínovaná, sluneční, modrá, křišťálová)

Řekne se voda, lidé si ani neuvědomí jak může být a taky je kouzelná.

 

V knize Zázračná voda. Dr. Emoto ukazuje, jak voda přenášením vibrací přirozených slov může pomoci se změnit a žít pozitivnější a šťastnější život. Dr. Emoto objevuje význam slov a jazyka, jejich původ a vliv na vodu. Pracuje s klíčovým pojmem rezonance, prostředku, jímž se přenáší životní energie.

Z tohoto poznání čerpá poučení, která si můžeme vzít do života a sklízet výhody pozitivní rezonance, jako je harmonizace vztahů, lepší zdraví a zlepšení komunikace. Kniha obsahuje nové a neobyčejné fotografie vodních krystalů, které nám všem poskytují přesvědčivé důvody, proč bychom si měli vybírat pozitivní slova a usilovat o dokonalé souznění, abychom dosáhli zdravějšího a šťastnějšího života v míru.

Chci napsat něco o spínovani vody.

Lidské tělo obsahuje 70-80% z vody. Takže je důležité, jak se ta voda v těle chová. Molekula vody v lidském těle má kolem sebe elektron, jehož kruhová dráha je ve 180° polokruhu směrem na jih. Ale veškeré tekutiny, které konzumujeme, byly prohnány kovovým potrubím, což způsobilo, že elektrony jejich molekul se točí k severu.

(Tato opačná rotace je vlastní třeba hmyzu a kočkám.) Pijeme-li tuto na molekulární úrovni nesprávně ovlivněnou vodu (a to pijeme všichni), znamená to, že „negujeme“ svůj sedmiletý cyklus obnovy buněk, což způsobuje naše rychlé opotřebování a nemoci.

David Kaas říká, že když začal spinovat své pití, zbavil se postupně a zanedlouho svých nemocí i své těžké nadváhy, bez diety a cvičení. Začaly mu opět růst vlasy a dostaly opět barvu. Je zdravý a aktivní, a stejně tak jeho přátelé, kteří dali na jeho radu. Napsal knihu Farmer Physics a natočil několik videí.

Jak „spinovat vodu k jihu“? Velmi jednoduchým gestem drženým po dobu 30 sekund. Vidíte ho na obrázku níže. Je prý jedno, která ruka má jakou pozici.

Modrá Sluneční voda.

Voda dokáže prijimat a uchovávat informaceProcesem solarizace vody skrze modré sklo získává voda jedinečné schopnosti očišťovat, uvolňovat a odstraňovat negativní vzpomínky, asociace, bloky a energie, které jsme v průběhu života nashromáždili a které se podílejí na vytváření reality naší existence a my ji pak zažíváme jako fyzické, emocionální, duševní, finanční a jiné problémy.

Pitím modré sluneční vody se těchto negativních energií zbavujeme.

water-1579915

Jaksi připravit modrou sluneční vodu:

Modrou karafu naplňte obyčejnou pitnou vodou z vodovodu
Karafu uzavřete nekovovým uzávěrem (např. papírový ubrousek s gumičkou)
Karafu umístěte na slunce či k žárovce (nikoliv zářivce) na 15 až 60 minut
Nyní je voda připravena k použití.

Jak  používat modrou sluneční vodu?

Můžete z ní vařit, přidávat do vaší koupele, kloktat s ní, zalévat květiny, přidávat jí do pračky, do chladiče vašeho auta a všude tam, kde chcete využívat pozitivní energii modré sluneční vody.

Křišťálová voda.

Tajemství křišťálové vody

Přítomnost drahých kamenů vodu díky procesu „JUWELIZACE“ energeticky vysoce obohatí, čímž dochází k úpravě běžné pitné vody na vodu křišťálovou. Doporučuji skleněné nádoby EVERVIT mají dvojité sklo, kde se nachází směs pravých přírodních křišťálů. Během krátkého okamžiku kameny vodě dodají ztracenou kvalitu, vitalitu a přírodní vlastnosti. Rozdíl poznáte hned při prvním ochutnání vody. Ucítíte její lahodnost a měkkost. Křišťálová voda vás příjemně osvěží, naplní energií a věřte, že se budete cítit naprosto skvěle. Dá se ale vyrobit i v obyčejném skleněném džbánu.

Účinky křišťálové vody.

 • zvyšuje a koncentruje energii v organizmu
 • zvyšuje v těle látkovou výměnu
 • zvyšuje rozpustnost minerálů ve vodě
 • působí jako katalyzátor
 • částečně neutralizuje vliv škodlivin
 • kvalitou je blízká úrovni přírodní vody

Pokud si chcete vyrobit křišťálovou vodu, můžete tak bez problémů učinit sami doma. Potřebujete k tomu pouze vodu z kohoutku a křišťál – nejlépe surový, neopracovaný, bez prasklin, který je očištěný pod tekoucí vodou a nabitý na slunci.

Jedním křišťálem můžete nabíjet  neomezené množství vody. Nejlepší způsob je ponechat křišťál ve vodě přes noc a ráno pak vodu můžete začít pít. Někdy se nedoporučuje pít jenom křišťálovou vodu, ale střídat to s normální, běžnou vodou, protože účinky křišťálové vody jsou velmi silné.

Sama ji mám vyzkoušenou a hodně se osvědčila. Doma jsme do jedné vody dala křišťál, druhou ponechali jen tak stát. Když se po pár hodinách porovnaly chutě obou vod, výsledek byl ohromující. Vodu mohu jen a jen doporučit..

Úprava spirálou 

Budete-li chtít dodat energii nápoji, je třeba hrnek nebo sklenici postavit na levotočivou spirálu.

Dnes se keltská spirála využívá jako prostředek k léčení, doplňování a usměrňování energie, pro odstraňování škodlivých záření, k úpravě energie potravin, vody a využívá se i v pěstitelství malých i větších rozměrů. Tento zářič je biogenerátor, jeho funkce spočívá především v kumulování a následně ve velmi efektivním vyzařování životní energie. Osobě nacházející se v její blízkosti tak pomáhá ozdravovat tělo, dodávat vitalitu a stabilizovat životní funkce.

Podložky pod džbány a sklenice najdete zde:https://energieazdravi.cz/kategorie-produktu/orgonitove-podlozky-orgonitoveho/

Spirálu je třeba po určité době „dobít“. Provede se to tak, že ji opláchnete studenou vodou a asi na 1 týden umístíte na Jih. Zajímavá, ale také zásadní věc: u spirály záleží na tom, zda je pravotočivá nebo levotočivá!

 

A pravotočivá spirála / B levotočivá spirála

Pravotočivá energii ubírá alevotočivá ji naopak přidává. Čeho se spirála dotýkáta strana působí.
Tedy, budete-li chtít spirálu nosit zavěšenou na krku tak, aby Vám dodávala energii, musí se Vás dotýkat levotočivá strana (B). Budete-li chtít dodat energii nápoji, je třeba hrnek nebo sklenici postavit na levotočivou spirálu (B). Pravotočivou spirálou můžete naopak odsávat nemoci nebo oslabovat účinky geopatogenních zón (GPZ). To jsou místa vyskytující se přednostně nad zlomy zemské kůry a vodními zdroji.

Stromy, jak čerpat energii

Naše planeta je doslova obklopena živou hmotou.

Pokud vejdeme do lesa, uklidníme se, dech se prohloubí, rytmus srdce se zpomalí a my se cítíme vyrovnaní, klidní a dobře. Krom toho pohled na zelené listy uklidňuje i naši nervovou soustavu. A navíc energie přírody je velice silným zdrojem inspirace, pohody, harmonie a také – magie.

Stromy

Zdravotní účinky na lidské tělo se mění dle druhu jednotlivých stromů. Dokonce se říká, že každá energie má svého ochránce. Nejdříve je nutné o tuto sílu požádat. Není dovoleno si brát něco, co nám nepatří. Přesun energie je možný objetím nebo pouhým dotekem. Dle citlivosti jedince pocítíte chvění, či obrovský tok zvláštního chvění. Musíte se tomu naprosto odevzdat.strom-svatebcanu-015

Každý strom má své specifické kouzlo. Byla by škoda, kdybychom jejich nevyvratitelnou léčivou moc přehlíželi. Vyzkoušejte jejich pohádkově kouzelnou moc.

Vyhlédněte si zcela zdravý strom – bez boulí a zjevných puklin.

Nejvhodnější “ stromy “ pro dobíjení energie jsou – duby a borovice.

Uvědomte si, že odebíráte energii “ stromu “ – živému organismu!

Vdechujte vědomě energii stromu a přijímejte celým tělem jeho léčivé síly.

Na závěr „stromu poděkujte!

Bříza – navozuje dobrou náladu a napomáhá řešit složité situace.

Buk – zaručí vám více radosti a elánu do života, velice dobrý strom proti migrénám a bolesti hlavy. Podporuje soustředění a upravuje potíže s krevním oběhem.

Dub – pokud se cítíte unavení, malátní, vyhledejte keltský posvátný strom a poproste ho o jeho energii.

Jabloň – tento strom vám navrátí životní odvahu a dobrou náladu. Jde o strom symbolizující plodnost.

Lípa – velice užitečný pomocník při problémy se srdcem. Jde o strom romantiků, rozvíjí v duši lásku.

Ořech – odstraňuje zlozvyky a závislosti. Napomáhá nervové soustavě, zklidňuje.

Vrba – ta je vhodná pro všechny lidi s probléme s trávením. Jinak se jí taktéž říkalo strom smutku. 

Drahé kameny

Chybí vám energie? Čerpejte ji z drahých kamenů.

KDO PŘIŠEL NA TO, CO KTERÝ KÁMEN UMÍ?

mask_kameny

Vnímavým a citlivým duším, spojených s Matkou přírodou, chodí informace duchovního rázu sami. Umí naslouchat rostlinám, kamenům, přírodě atd. Poznají, na co který kámen působí a co ovlivňuje. My máme velikou výhodu v tom, že můžeme tyto vědomosti převzít, stejně jako nemusíme testovat na co je vhodná která bylinka (už to zjistil někdo před námi).

Kameny jsou živé podobně jako rostliny nebo stromy. Vysílají do okolí různé vibrace a tyto vibrace ovlivňují naše chování, zdraví, myšlení. Například vibrace růženínu souzní s láskou. Když máme růženín u sebe, vibrace se nás dotknou a do našeho života tak vstupuje láska.

Stačí si vybrat správný kámen (kámen který se nám na první pohled zalíbí, který nás osloví, který si nás doslova sám najde je ten pravý) a poproste ho o pomoc (o energii).

Léčba pomocí kamenů se nazývá LITOTERAPIE – Často se stává, že díky energetickému vyzařování, dochází k výraznému zdravotnímu zlepšení.

JAK KAMENY DOKÁŽÍ LÉČIT NEMOCI?

Zkuste si vybrat kámen na konkrétní řešení. Mějte ho při sobě několik dní a pozorujte změny na sobě, ve vaší hlavě, i v okolí. Vnímejte své intuitivní myšlenky, záblesky informací, které k vám začnou přicházet, když zrovna na nic nemyslíte. Je potřeba mít kameny ve své blízkosti, aby jejich vibrace mohly naše tělo správně „naladit“.

Kámen by proto měl být vždy v kontaktu s naším tělem.

Velmi často se v těchto případech používají kameny i v podobě drahokamových elixírů. A jiné pomáhají přiložením na čakry.

Péče o kámen

Tak jako o lidské tělo a zdraví je potřeba pečovat i o tělo a zdraví námi vybraného kamene. Kámen, který přijímá energii a špatné vlivy je potřeba čistit. Očista kamenů se provádí pod tekoucí vlažnou vodou či v misce s vodou několik hodin.

Následné nabíjení kamenů se různí podle druhu, podle mé osobní zkušenosti je dobré nabíjet spolu s křišťálem. Také lze nabíjet náročnějším způsobem, vizualizací, modlitbou, kvantovou terapii.

Každý kámen, stejně jako každý člověk, je jiný a proto i on vyžaduje vždy něco jiného. Některé kameny se nabíjí na přímém slunci, jiné za denního světla, ale přímé slunce jim nevyhovuje a některé se mohou nabíjet pouze v noci, za působení měsíce, protože sluneční svit je znehodnocuje.

Kameny, které se mohou nabíjet pouze v noci:
Ametyst, Růženín, Charoit, Křemen, Smaragd, Malachit, Magnezit, Chrysopras, Chalkolit, Granát, Diaspor, Heliotrop, Jaspis, Kunzit, Labradorit, Uvolit, Mezolit, Vltavín (Moldavit), Měsíční kámen (Selenit), Nefrit, Obsidián, Opál, Oranžový kalcit, Rodochrosit, Rubín, Sodalit, Topaz, Lapis lazuli, Magnezit

I kámen se někdy zcela vyčerpá a je potřeba jeho síly obnovit. Doporučuje se kámen vybít alespoň 24 hodin ve vlažné vodě a
potom zakopat pod zem a nechat ho odpočívat.

Způsob podle kterého si vyberete ten správný kámen – Podle intuice a přitažlivosti.

Kámen, který vás na první pohled zaujme a bude vás přitahovat, je pro vás ten pravý.

Květiny a rostliny jsou všude, čerpejte energii

images (2)Rostliny, které působí povzbudivě, stimulují myšlení, dodávají energii, zklidňují agresivitu a bystří úsudek.

Ficus benjaminaBřečťan domácí – obě vstřebávají formaldehydy a jiné chemické látky, vhodné ke kopírkám a tiskárnám apod.
Difenbachie – koncentrace mysli, vhodná pro psychicky pracující. 
Blahočet – Araukárie – aktivizuje tělesné funkce, povzbuzuje a aktivizuje myšlení a konání – nevhodné pro choleriky! – má mocnou energii. 
Monstera – ideální pro prostory, kde se uzavírají obchodní jednání, harmonizuje. Filodendron – ideální rostlina do velkých kanceláří! Signalizuje vitalitu, novou energii do zaběhaných režimů, odbourává škodlivé látky z nábytku, silná energetická květina, není divu, že je v kancelářích oblíbený. 
Sanseviera – Tchýnin jazyk – vitální a vztyčená rostlina pomáhá bojácným lidem. Zvládá pozitivní a negativní reakce, urovnává agresivitu.
Ibišek – čínská růže – podporuje podnikavost, radost z kontaktů a napomáhá introvertům k pootevření duše. 
Maranta – různé druhy – započatou činnost zvládneme až do konce, napomáhá bázlivým lidem dodat energii a odvahu, zvlhčuje vzduch odbourává čpavek.

Rostliny, jež působí klidně, odbourávají stresy a posilují organismus při odpočinku.

Gardénie – laskavá energie, citlivá rostlina, nesnáší hluk reproduktorů, PC a jiná elektronická zařízení. Posiluje v depresi, smutku. Nesnáší kolísání teplot.                     Voskovka – stojící blízko postele přináší lepší spánek a sny. 
Ledviník – odbourává škodliviny, harmonizuje nervový systém. 
Mučenka – působí aktivačně a stimuluje asketické lidi k větší radosti ze života.
Toulcovka – Spathiphyllum – vydává ze sebe energii, kterou opět zpracovává v harmonii a rovnováhu – je vhodná snad všude!
Dracéna – rovnoměrné uklidňují i povzbuzující účinky, energizuje a vyrovnává lidi i zvířata. Možnost širšího umístění.

Blíží se nám vánoce tak ještě něco o PoinsetiiVánoční hvězda. Vánoční hvězda aktivuje srdeční činnost a krevní oběh. V zimě se postará o dobrou náladu a pohodu. Pozor na vytékající mléko a všudypřítomné děti, jako každá pryšcovitá rostlina je jedovatá a dráždí sliznice a pokožku. Odbourává škodlivé chemické látky. Aby vám vydržela co nejdéle, postavte ji na světlé místo, střední teploty, miluje vlhčí vzduch.

Květiny mohou sloužit jako harmonizátor prostředí, mohou zmírňovat dopady elektronegativních vibrací z elektrických přístrojů, pomáhat čistit vzduch v místnosti a tlumit dopady geopatogenních zón. Jsou to živé čističky ,zlikvidují například kouř z cigaret .

Ale jako ve všem, i u květin v bytě platí, že je potřeba najít tu správnou rovnováhu a neudělat si z bytu džungli.

Kaktusy, to jsou trny, a ty mají stejný efekt jako všechny ostré rohy, v interiéru například ty u nábytku; vysílají negativní energii sha. Určitě bych se jim vyhnula v ložnici nebo tam, kde bych u nich pobývala blízko, protože se vzdáleností klesá i jejich negativní vliv

Prospět naopak kaktusy mohou u televize a počítače. „Tam totiž dokáží zabránit stagnaci elektrosmogu, který tyto přístroje produkují. Pokusy skutečně prokázaly, že škodlivé záření počítače nebo televizoru, absorbují právě kaktusy (svícňák, parodie, nopál, opuncie či cereus)

Pokusy NASA, které objektivně dokázaly, že konkrétní druhy pokojových rostlin pohlcují nebo rozkládají takové škodliviny jako nikotin (tchýnin jazyk, popínavka šplhavnice), oxid uhelnatý (například zelenec, opět i šplhavnice, syngónium či difenbachie) a dokonce i formaldehyd (aloe, zelenec, filodenron, fíkus malolistý neboli benjamin, banánovníky i břečťany).

Bonsaje omezují růst a suché květiny? „Ty jsou symbolem pro mrtvou stagnující energii. Není v nich už nic živého a dosloužily. Jejich mrtvá energie člověka udržuje zpátky v minulosti a nedovolí pokrok v životě.

Zajímám se o tajemství našeho života .