Archiv rubriky: Vše o čakrách

Aktivovat, otevřít šestou a sedmou čakru, ano či ne?

Všechny vás pěkně zdravím

Poslední dobou čtu v různých článcích jak si aktivovat třetí oko, jak otevřít korunní čakru. Ale já si vůbec nemyslím že by jsme měli touto cestou kráčet a vůbec ne násilně napomáhat.

Vše by mělo plynout přirozeně, tak jak v přírodě plyne potůček loukou, pták vzlétne až když je připraven vzlétnout, květ vykvete když je cibule zcela zdravá a plná energie.

Šestá čakra – třetí oko

Aktivita šišinky souvisí blízko s psychickou aktivitou spojenou s meditací či zvýšenou představivostí. Šišinka je zodpovědná za vylučování DMT – dimethyltryptaminu, nazývaného také jako molekula duše. Uvolňování této molekuly je považováno za jeden z nejsilnějších známých halucinogenních neuropřevaděčů.

sídlo intuice a telepatie

Otevřením třetího oka se otevírá rovněž kanál intuice. Pokud tuto schopnost získáme, pak je potřeba naslouchat intuici, vnitřnímu hlasu. Tyto impulzy postupem času nepřicházejí pouze v záblescích a krátkých myšlenkách, ale stávají se přesvědčením provázeným radostí a pocitem správného jednání.

Když se nám podaří odstranit nefunkční systémy, které nás obklopovaly a brzdily v našem konání a jednání, pak jasnost našeho vědění zvýší naše sebevědomí i jistotu v konání.

Otevřením třetího oka získáváme možnost vytvářet nové reality na fyzické a hmotné úrovni a ty staré rušit. Otevřením třetího oka získáme a zesílíme schopnost odpovídat sami za sebe. Mnoho lidí je velice odpovědných ve vztahu k ostatním, ale na sebe zapomíná. Každý z nás má třetí oko, ale málokdo ho umí používat.

Aktivizování třetího oka slouží především pro vlastní duchovní rozvoj a vývoj, pomáhá nám lépe si poradit s vlastním životem, správně se rozhodovat, rozvíjet svoje schopnosti a intuici.

Jakékoliv cvičení na podporu otevření třetího oka by mělo mít pro vás pozitivní vliv. Stupňovat, podporovat a obohacovat vaše duchovní schopnosti a síly.

Nebezpečí, které se skrývá v rychlém otevření třetího oka, bez duchovní vyspělosti, spočívá v tom, že zůstane v tomto bodě ovládán nepřiměřenou touhou po moci. Přestane se duchovně vyvíjet, přestane si uvědomovat celé spektrum energetického těla a může snadno sklouznout do resonančního pole záporných energií. Především pokud si začne myslet, že schopnosti, které se dostavily po otevření třetího oka, mu dávají moc a sílu nad ostatními.

Problémy spojené s problematickou funkcí třetího oka:

 • bolesti hlavy a migrény
 • problémy s viděním, ať už krátkozrakost nebo dalekozrakost
 • záněty horních cest dýchacích
 • problémy s dutinami

Sedma korunní čakra

Při meditaci prostřednictvím čaker na hlavě musíme dbát na to, abychom spojovali energie hlavy neustále se svým tělem. Jelikož si touto jednostrannou zátěží způsobujeme bolesti hlavy, neklidný spánek, noční můry a zmatek v myšlení, který nám krade  náš vnitřní klid a mír.

Meditace a pocity oddanosti k Bohu ti v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohled. na tvou božskou podstatu a vyvolat v tobě zážitky jednoty. Měl bys této příležitosti využít a více než jindy se zaměřit dovnitř, neboť všechno existuje v tobě, v Božském Bytí, se kterým jsi jedno.

Otevřená sedmá čakra nám otevírá pomyslné brány na rozhraní světa hmotného, pozemského a světa astrálního, jehož jsme součástí. Jen si to ne vždy dostatečně uvědomujeme. Aktivace korunní čakry je nemožná, pokud neprojdeme duchovním poznáním a postupně neotevřeme ostatní energetická centra těla.

Když se začíná korunní čakra otvírat, budeš zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Budeš vnímat prolínání světů o kterých jsi do teď ani netušil že existují.

Nechci odrazovat jen nabádat k opatrnosti.

Medituj nebo jen odpočívej v klidu a tichu v přírodě co nejblíže k otevřenému nebi.

Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu jsme výjimečně bdělí a vnímaví všem tónům Stvoření.

Vaše Světlana

Původ a nauka o čakrách

Dostala se mi do rukou zajímavá kniha, tak toho využíji a prozradím Vám ještě něco o původu a nauce o čakrách.

Popis čaker, s nimiž se dnes setkáváme v literatuře, pochází z Indie. Ze starého indického jazyka sanskrtu, jímž se mluví asi od roku 1500 př. Kr., je i slovo ,, čakra „, které známe jako kolo či kruh. Popis jemnohmotných energii jež obklopuji lidské tělo, najdeme i v indiánských a evropských tradicích.

images (9)

V mladších evropských dějinách byly čakry poprvé popsány v teosofii. Dílo ,,čakry“  od Charlese W. Leadbeatera bylo napsáno již v roce 1899, ale vydáno teprve roku 1927 v Londýně a v Indii. Teosofický světový názor, panteismus, – Bůh je vše a ve všem  – se objevuje v různých dějinných epochách.

Dnešní teosofie se odvozuje především od díla madame Blavatské (1831-1891), která měla kontakt na tibetské Mistry a založila Teosofickou společnost, jež od roku 1882 sídlí v Indii. Záměrem madame bylo vytvořit předpoklady pro světové náboženství, v němž by našly ospravedlnění všechny směry víry, a každý jedinec  by měl možnost studovat rozdílné nauky a dopřávat toto právo i ostatním. Tento přístup je ostatně pěstován už v antice, později i v renesanci vášnivě jej pěstovali filosofové, teosofové, přírodovědci, mystici, lékaři, a astrologové.

Madame  Blavatská přiznala – že nauka vyžaduje to správné vnímání objektivních skutečností, abychom nakonec zjistili že jediný skutečný svět je subjektivní. Subjektivní názor se projevuje v teologickém zobrazení čaker, neboť devět původních hlavních čaker zdredukovali na sedm.

Tibetské systémy popisují tři, pět, nebo šest čaker, indické šest, sedm nebo devět, evropské a indiánské devět nebo deset. Zdá se, že si tyto údaje protiřečí – ale jen při povrchním pohledu.

Při důkladnějším zkoumání je jasné, že v podstatě každý systém popis všechny vlastnosti a kvality čaker, ovšem podle filosofického přístupu bývá více čaker určitým způsobem sloučeno. Děje se tak s čakrou kořene a pupku, s čakrou pupku a solárního plexu, s čakrou srdce a brzlíku, s čakrou nosu a čela tak jako s čakrou čela a temene.

goddess-562820
Buddhistická socha s desíti pozdviženými páry paží, jež vyjadřují význam deseti čaker.

Nejvýrazněji se to projevuje v tibetské nauce. Systém tři čaker hraje roli při pojetí trojice,, Buddhovo tělo“(čelo),  ,,Buddhova řeč“(hrdlo),  a Buddhův duch“ (srdce). O pěti čakrách mluvíme, jde  – o aktivitu. Šestá čakra bývá zmiňovaná čakra temene, která v Tibetské tradici hraje roli při procesu umírání.

V teosofii vytvářelo ústřední systém vztahů sedm planet: Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Tomuto sedminásobnému vztahu podléhala nejen astrologie, nýbrž i řada dalších vědeckých oborů. Z tohoto důvodu se došlo jen k sedmi čakrám, ale v Indii k devíti, neboť védská astrologie v Indii rozlišuje vedle uvedených sedm planet ještě přibývající ( rahu) a ubývající ( ketu) měsíční uzel. Měsíční uzly jsou ony body na obloze, v nichž se protínají dráhy Slunce a Měsíce.

Indiánské systémy čaker hodnotu jednotlivých čaker příliš nerozlišují: žádná z nich není lepší či horší ,,spurituálnější“ nebo ,, méně spirituální “ než jiná. Proto se v nich často traduje všech devět tělesných čaker, ba i desátá mimo fyzické tělo ( o šířku dlaně nad hlavou).

S podobným přístupem se setkáváme i v nekřesťanských evropských tradicích. Zde je devět čaker podřízeno třem světům: Asgard( nadsvětí/hlava), Midgard( svět/ prsa) a Utgard( podsvětí/ břicho), ale jejich rozdělení na dobré a zlé ( nebe, země a peklo) je dílem křesťanství. Do té doby byly rovnocenné

tree-66465

Jak o tom hovoří Starší Edda v druhé sloce první písně ( Völuspa): ,,znám devět světů, devět říší , hloubku znám kořenů slavného stromu. “ Tento popis  ,, světového stromu“ byl zároveň obrazem vesmíru i lidské přírody.

Kopírovat pouze v celém znění s odkazem.

Možnosti čištění, aktivování a harmonizování čaker

images (17)

Otevírání čaker je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohů. Je to komplexní metoda k rozvíjení všech potenciálu, které do Tebe jako člověka byly vloženy.

Možnosti jsem označila jako ,,terapie“, slovo terapie“ je z řeckého ,,therapue“ a znamená ,,pomocí někomu na jeho cestě“ – v tomto smyslu nás mohou doprovázet a pomáhat nám na naší cestě otevírání a harmonizování čaker také např. vůně, zvuky, barvy a drahokamy.

Když se uvolňují blokády, je možné , že prožiješ ještě jednou zážitky a pocity, které  byly příčinou blokád. Také mohou nastat na přechodnou dobu akutní fáze chronických nemocí – je to pozitivní a žádoucí. Ponechejl těmto reakcím volný průběh, nezasahuj do nich a nezkoumej je. Nepotlačuj ani smích ani slzy. Všechno, co při tom prožiješ, je nutný a cenný aspekt přirozené očisty tvých čaker. Nechej terapii doznít, zůstaň ještě chvíli sedět nebo ležet.

Mají – li být pozitivní účinky terapie trvalé, musí sočasně probíhat proces vnitřního zrání a růstu. K tomu dbej následujícího.

 • Vyber si jednu terapii která  tě oslovila. A používej ji pokud možno co nepravidelněji. Najdi si vlastní míru.
 • Věnuj pozornost především otevření a harmonizaci čakry srdce, protože v ní je láska, otevírající tě životu a jiným lidem, láska která dokáže neutralizovat všechna napětí a stresy, jež by mohly tvé čakry opět zablokovat.
 • Dbej na to abys začlenil všechny zkušenosti které jsi získal otevíráním čaker do každodenního života. Nic neodmitej, ale pohlížej na vše otevřeně a s láskou.

Čím hustší jsou vibrace prapůvodní energie vědomí, tím konkrétnější a vnímatelnější je její projev, až po tzv. pevnou hmotu. Podobný princip je znám z kvantové fyziky.Ta popisuje sjednocující, pole nejmenší aktivace hmoty, která obsahuje všechny stavy hmoty a ze které hmota emanuje a vytváří viditelný svět.

Na principu rezonance vibrací je možné působit na čakry. Např.působení něžně růžového odstínů vybudí v tvé srdeční čakře pocit hebkosti a něžné lásky.

Z drahokamů vyvolá stejnou rezonanci vibrací růženín, v hudbě např. jemná melodie harfy nebo houslí.

Působení přírody

Krása její krajiny, flóry a fauny se spojují s vibracemi tři dolních a posiluje a podporuje je v jejích základní funkci. Ve spojení se třemi horními čakrami pomáhá krása naší planety vyjádřit jejich energie ( tady a teď) a stabilizovat je.

Nech na sebe přírodu působit ve stavu vnitřního klidu, vděčnosti a připravenosti přijímat.

Obrať pozvolna svoji pozornost na zvolenou čakru a představuj si při tom, jak působení přírody touto čakrou přijímáš do sebe. Nech volný průběh všem vynořujícím pocitům. Jsou projevem očišťujících a vitalizačních účinku.images (29)

Působení zvuků

Zvuk jsou slyšitelné vibrace. Kdyby náš sluch měl větší rozsah a mohli vnímat vibrace všech frekvencí, slyšeli bychom hudbu květin a trávy, hor a údolí, zpěv nebe a hvězd stejně jako symfonii našeho vlastního těla.

Věda potvrzuje, že všechny části Universa, stejně jako všechny formy záření, všechny přírodní síly i každá informace, si udržují své  specifické vlastnosti svojí hudební strukturou -frekvencí, typem a vyššími harmonickými tóny.

Tak kmitají např. protony a neutrony atomů kyslíku v durové stupnici, při vznikání listové zelené za světla a hmoty se ozývají trojzvuky. Každá květina, stéblo na louce zpívá svou vlastní píseň a všechny tyto písně spolu harmonicky souznějí.

Můžeš si sám sestavit hudební cestu čakrami ze svých nejoblíbenějších skladeb, také se dají zakoupit CD které jsou komponovány  přímo na terapii čaker a meditaci.

K hudební terapii čaker si pohodlně lehni nebo sedni, aby seš mohl uvolnit. Sedíš – li, měj přímá záda, aby mohla energie mezi jednotlivými čakrami bez obtíží procházet. Otevři se hudbě a nech ji do sebe proudit. Nech ji, ať její vibrace promění vibrace tvého těla, ducha i duše. Odlož všechny představy a očekávání a ponoř se do jejich zvuků, zcela se do nich ponoř. Při postupném stoupání od jedné čakry k další budeš cítit, že se stále více uvolňuješ a současně se cítíš vitálnější a šťastnější. Když hudba dozní, vychutnej si to ticho. Je to ,,živé“ ticho, které možná jinak zažiješ zřídka.

 

Působení barev

Barvy jsou vibrace, které kmitají na  vyšších frekvencích, než aby je naše ucho mohlo slyšet. Pro jejich vnímání příroda vytvořila oko. Frekvenci svých vibrací na nás mají barvy mocný vliv, nezávisle na tom, jsme – li si ho vědomi, nebo ne. Jsme neustále vystaveni vlivům barev, zejména v přírodě – modří nebe a moře, zelení lesů, žlutí pouštního písku atd.

Všude jsme vystaveni vibracím barev (naše oblečení,posteli, nábytkem doma na pracovišti, – ano i barva naší stravy má svůj vliv) jejichž účinek vědomě či podvědomě pociťujeme. Mělo by tedy být samozřejmostí požívat barvy vědomě a smysluplně, popřípadě přímo jejich účinků využívat. Různé vibrace barev na nás působí obzvláště prostřednictvím čaker.

Chceme – li barvami léčit, měly by také být co možná nejčistší. Znalosti o zvláštních účincích filtrovaného světla nejsou ničím novým. Už stáří Egypťané i Řekové používali barev záměrně k léčení nemocí. Naší fantazii se při využití barev nekladou žádné meze.

Optimálním předpokladem pro stejně jednoduché jako účinné užití vibrací barev je znát vztahy barev k čakrám a umět je ve smyslu učení o čakrach použít.

Nemáš – li někdy možnost vědomě se vystavit potřebné barevné vibrací, měl bys  zvolit bílou. Bílé světlo obsahuje celé barevné spektrum, a tím i barvu kterou právě potřebuješ. Opačný účinek má barva černá, která má nejméně barevných vibrací. Nošení černého oblečení vede k citelnému útlumu všech funkcí čaker, a kdo je ,,labilní povaha“ , zjistí to velmi brzy, ať je toto oblečení jakkoli módní.

Meditace na  barvy a čakry

Možnosti použití barev jsou metody vnější, při kterých se otvíráš vlivu přicházejícímu z vnějšku a necháváš ho na sebe působit.

Je tady však ještě jedna metoda ,,vizualizace“. Znamená to, že si vytvoříme svoji duchovní silou vnitřní obraz. To je přirozená schopnost každého člověka, a proto to není tak těžké. Tato metoda byla již mnoha lékaři a psychology úspěšně použitá, mimo jiné i při léčbě rakoviny.

K meditaci na barvy a čakry se pohodlně usadíme, tak aby páteř byla rovná ( jde to však i ve stoje nebo v leže), zavřeme oči a vnitřně se uklidníme. Když přijdou nějaké myšlenky, nevěnujeme jim pozornost a necháme je odplynout. Odevzdáme se úplně pocitů vnitřního míru a bezpečí. Nyní vedeme pozornost do oblasti první čakry, která se otevírá směrem dolů na spodním konci páteře. Tam necháme vzniknout malou červenou jiskru, která se bude postupně zvětšovat a zvětšovat, až se pomalu rozvine do svítící, zářivé červené světelné koule. To může trvat minutu ale taky i déle. Čas je tu vedlejší, jen obraz je důležitý. Čím déle můžeme tento obraz udržet, tím větší je účinek tohoto cvičení.

Obvykle zcela stačí dvě až tři minuty vizualizace. Nechceme čakry přeplnit nýbrž je harmonický aktivovat. Obrať nyní jemně pomalu svojí pozornost ke druhé čakře a postupuj stejným způsobem jako u první, až k sedmé čakře. Všechno probíhá bez jakékoliv síly, čím přirozeněji, tím lépe. Čakra srdce  má světelnou koulí dvojbarevnou, uvnitř růžová a okraj zářící jasně zelená barva, korunní čakra má fialové světlo se zlatou září. Necháme zářit její paprsky daleko do prostoru, kde se rozplynou. Poté, co jsme takto rozzářili všech sedm čaker, setrváme ještě chvíli v klidu a pak pomalu otevřeme oči.Tato meditace trvala asi 20. minut.

Pocit jako po krátké dovolené – a stačilo pár minut. Je to možnost sebe uzdravování a harmonizace těla, ducha a duše. Většinou je to rychlejší cesta než cesta do lékárny.

Působení drahokamů

Drahokamy nejsou ceněny jen kvůli své kráse, nýbrž především pro své léčivé harmonizační účinky.

Drahokamy jsou k ovlivňování čaker obzvlášť vhodné. Vytvořeny z prvků naší mateřské planety nás spojují s ochrannou, posilující a vyživující silou Země. Jsou nositeli světla v jeho nejčistších přirozených barvách a prostředníky kosmických energii a vlastností. Přitahují síly Nebe i Země, organizují je a vyzařují do světa.

Pro terapii čaker bys měl používat drahokamy nejlepší kvality. Čím jsou čistější a jejich struktury jasnější, tím čistší a jasnější jsou energie, které vyzařují a které v tobě ožívají. Před použitím by se měly kameny očistit. Pokud kámen pukne nebo se zbarví neměl by se už používat. Vrať je zemi a zakopej.

K očištění stačí voda a mořská sul, použít přes noc. K rychlému očištění stačí, nechat pod tekoucí vodou minutu dvě a pak je osušíš čistým hadříkem z přírodní látky. Po očištění můžeš kameny nabít energii, vystavením na pár hodin slunečnímu světlu.

Najdi si místo kde nebudeš alespoň půl hodiny rušen. Lehní si uvolněně na záda s nohama volně vedle sebe. Pak polož kameny na jednotlivé čakry. Nejlepší je když leží přímo na nahém těle. Leží – li všechny kameny na svých místech, polož opět ruce uvolněně podél těla, zavři oči a pozoruj vnitřně, jak do tebe proudí energie. Drahokamy působí samy od sebe. Neposuzuj a neanalyzuj svoje zážitky během působení kamenů. Síla drahokamů probouzí přirozenou samo uzdravující sílu, a ta ví, jak tě přivést zpět k úplnosti.

Zintenzivnění je možné, vezmeš – li do každé ruky jeden křišťál a zapojíš tak i čakry rukou. V pravé ruce by měl špičkou směřovat dál ve směru ruky, v levé naopak, měl by mířit směrem k paží. Tak se vytváří staly oběh energie – pravá ruka ji vyzařuje a levá přijímá.

Další možnosti je použít  pro všechny čakry pouze krystaly křišťálu. Působení drahokamů by mělo být delší než dvacet minut. Zacházej s kameny s láskou a pozorností, děkuj jim za jejich službu.

Krystaly_a_ekzem_3

Působení vůně

Všechny rostliny, zvířata a lidé mají svou vůni (pach), i když často vnímatelnějši a rozlišitelnou jen velmi ,,jemným nosem“. Je ji vyjádřena jejich osobitost, specifické zvláštnosti, i stav jejich zdraví ( nemoc). Jakmile nám nějaká příjemná vůně stoupne do nosu, dýcháme automaticky hlouběji, nasáváme zplna do svých plic voňavý a cítíme se osvěžení a povzbuzeni. Při zápachu naopak podvědomě zadržujeme dech. Co považujeme za příjemné nebo nepříjemné závisí také na našem vývoji a způsobu života. Například kuřákovi bude kouř vonět , i když mu následně škodí.

Řekové, Egypťané, Babyloňané, Indové, Číňané a mnozí další užívali aromatické esence ke korigování nerovnováhy v člověku a k harmonizaci energii, k uzdravení nebo ochraně před nemocemi, k očistě, povzbuzení a uvolnění.

Aromaterpie byla  v dnešní době znovuobjevena přírodním lékařstvím. Tím, že rostliny vysílají své kořeny do země a své listy a květy natáčejí ke světlu, přijímají nebeské i pozemské energie, žijí z nich, nechají vzniknout krásu, barvu a vůni a předávají je dále nám. V esencích přechovávají rostliny svoji nejvnitřnější podstatu v její ryzí čistotě. Jejich ,,voňavá duše“ se spojuje s naší duši a vyvolává v  nás  procesy proměny. 

Pachy a vůně mají nejsilnější účinky ze všech smyslových vjemů a působí bezprostředně na náš psychický stav. Žádná jiná smyslová funkce není tak silně spojena s informacemi uloženými v podvědomí jako čich. Éterické oleje mají schopnost nás vést do těchto úrovní blaženosti a přitom uvolňovat blokády. 

Při aromaterpii čaker bys měl používat jen čisté rostlinné esence. Umělé vyrobeným chybí životní sila rostlin. Vonné látky jsou především čichány, tak uplatní nejlépe svoje účinné síly. Tyto síly nejsou ovšem zjevně přenášeny pouze nadechnutými molekulami vůně. Vonné látky vysílají vibrace, které působí přímo, bez zprostředkování nosem.

 

Používej pro každou čakru jinou esenci. Dech zprostředkuje výměnu energii mezi vonnými esencemi a čakrami, a dopravuje  jejích vibrace hluboko do tebe.

Chceš – li eter. oleje  nanášet přímo na pokožku, používej je v desetiprocentním roztoku v rostlinném oleji ( jojoba, mandlový, sezamový), nebo ukápni dvě kapky na vatu, kterou pak položíš na odpovídající čakru.

Kopírovat pouze v celém znění a s odkazem.

https://energieazdravi.cz/moznosti-cisteni-aktivovani-caker/

 

 

 

Sedum zakladních čaker, a vše co s ními souvisí

První čakra
 • Barva – ohnivě červená
 • Element – Země
 • Smyslová funkce – čich
 • Symbol – lotos se čtyřmi okvětními lístky
 • Základní princip – tělesná vůle být
 • Části těla – všechno pevné, páteř, kosti, zuby, nehty; dále řiť, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buněk
 • Žláza – nadlenvinky

stažený soubor (5)

První čakra – základní – nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesné – pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému energii.

Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní ,,ano“ k životu na Zemi, působit v harmonii se silami Země a učit se od ní. Poskytuje nám pevnost a pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme vystavět náš život. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat.

Podobně jako naše srdce ve fyzikem těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energii. Je také sídlem kolektivního podvědomí. A měla by být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Druhá čakra
 • Barva – oranžová
 • Element – voda
 • Smyslová funkce – chuť
 • Symbol – lotos se štěstí okvětními lístky
 • Základní princip – tvořivé rozmnožování bytí
 • Části těla – hýždě,rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté jako krev, míza, trávicí šťávy, sperma
 • Žlázy – varlata, vaječníky, prostata

stažený soubor (6)

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena  elementu vody, ze které povstává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiim, které pronikají celou přírodou.

Tato čakra je často považována za sídlo Šakti ženského aspektů Boha. U může působí na oblast pohlavních orgánů. Avšak voda také očišťuje. Uvolňuje a odplavuje vše, co tuhne a staví se jejímu životodárnému proudu do cesty.

Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví.

Třetí čakra 
 • Barva – žlutá až zlatožlutá
 • Element – oheň
 • Smyslová funkce – zrak
 • Symbol – lotos s deseti okvětními lístky
 • Základní princip – utváření bytí
 • Části těla – spodní část zad,dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina žlučník, vegetativní nervový systém
 • Žláza – slinivka břišní (játra)

 stažený soubor (7)

Jedná se o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, majících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny. Třetí čakra má proto komplexnější rozsah úkolů.

Je přiřazena elementu ohně – oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění. Čakra solar – plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která  kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fizyckemu a udržuje ho.

Je to oblast ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízený naše mezilidské vztahy, sympatie, antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb. Úkolem této čakry je očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiální světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění života.

Čakra solar – plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádosti, které je nositelem našich emocí. Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře.

Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je třetí čakra otevřena cítíme se radostně a vnitřně naplnění. Jeli tomu naopak cítíme se nevyrovnaně a pochmurně. Tento pocit promítáme take do okolního světa.

Čtvrtá čakra
 • Barva – zelena, také růžová a zlatá
 • Element – vzduch
 • Smyslová funkce – hmat
 • Symbol – lotos s dvanácti okvětními lístky
 • Základní princip – odevzdanost
 • Části těla – srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže.
 • Žláza – brzlík

stažený soubor (8)

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko – emoční centra  se třemi horními duchovními. Element vzduch a smysl hmat naznačují nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi.

Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje čakrou srdce, i tehdy, když nás potkává v ,,zakleté“ podobě – smutku, bolesti, strachu z odloučení ze ztráty lásky atd..

Ve spojení s horními čakrami  vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu. Cesta k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící ,,ano“ vůči nám sámým jako předpoklad velkého ,,ano“ vůči ostatním a celému životu.

Máme li nemoc nebo nějakou bolest, můžeme pozorovat, že laskyplnou pozornosti k nemocnému orgánů nebo části těla se může uzdravení značně  urychlit. Tak disponujme prostřednictvím čakry srdce velkým potenciálem transformace a uzdravování – pro nás samotné i pro ostatní.

Čakra srdce vyzařuje velmi silně,  otevřená, čakra má na ostatní uzdravující a přeměňující účinek. ( Při vědomém uzdravování spolupůsobí však také čakra  čela.)

Pátá čakra
 • Barva – světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá
 • Element – éter
 • Smyslová funkce – sluch
 • Symbol – lotos se šestnácti okvětními lístky
 • Základní princip – rezonance s bytím
 • Části těla – oblast krku ( šíje), týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže
 • Žláza – štítná žláza

stažený soubor (9)

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se do zadu. Pátá čakra slouží jako most mezi naším  myšlením a cítěním, propojuje zároveň obsahy, všech čaker s vnějším světem.

Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi  ostatních čaker, kde ji formující síla éteru dává určitý výraz, který pak předávame do vnějšího světa.

Páté čakře ze smyslu přísluší sluch. Tedy naslouchámeli zjevným i skrytým hlasům. Vnímáme naše vnitřní hlasy, navazujeme  kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspirací. Tvoříme neotřesitelnou důvěru v naše osobní vyšší vedení.

Poznáme, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou tak skutečné jako vnější fyzický  svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí.

Šestá čakra
 • Barva – indigově modrá, žlutá a fialová
 • Smyslová funkce – všechny smysly, také nadsmyslové vnímání
 • Symbol – lotos s 96. okvětními lístky
 • Základní princip – poznání bytí
 • Části těla – obličej, oči,uši, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém
 • Žláza – podvěsek mozkový ( hypofýza)

c7

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému.

Různé barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální a intelektuální myšlení způsobí žluté záření. Jasná tmavě modrá poukazuje na intuici a účelnost. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým tónem.

Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které vychází z podvědomí nebo s poznání skutečnosti,, třetím okem“  jsme silou myšlenek propojeni s průběhem projevu. Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevení (manifestace), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit.

Sedmá čakra
 • Barva – fialová, bílá a zlatá
 • Symbol – lotos s tisící okvětními lístky
 • Část těla – velký mozek
 • Žláza – šišinka mozková ( epifýzy)

a0072b5aad_99190928_o2

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Vnější květ čakry má 960 lístků, třpití se všemi barvami, převládající barvou je však fialová. V jeho nitru je druhý květ s 12. okvětními lístky, které září bílým zlatě třpitivým světlem. Sedmá čakra je pramenem  a výchozím bodem pro projevy energii všech ostatních čaker.

Je to místo, kde jsme ,,doma“. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energii splývá s polem energii Universa. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme.

Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích čaker jsme mohli konkrétně působit, zde u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se ,,nádobou“. Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují poslední blokády v ostatních čakrach a energie začíná kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

Jakmile je korunní čakra probuzená je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energii. Její květ se výklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

Tak a je to,  příště něco o čištění a aktivování čaker. Mějte se krásně a pracuje na sobě. 

Kopírovat pouze v celém znění a s odkazem.

/https://energieazdravi.cz/sedum-caker-co-s-nimi-souvisi/

 

 

Síla, úloha a funkce čaker

Každý člověk se alespoň někdy ve svém životě položil otázku ,, Kdo jsem? ,, jaké síly to jsou, které ve mně působí?“,,Jaké schopnosti jsou ve mně skrytý?“ Nebo: ,,sem s to čerpat všechny své možnosti ke šťastnému a kreativnímu životu?“
Domnívám se, že žádná jiná oblast vědění nedovede tak celistvě zodpovědět tyto otázky, jako učení o centrech energie – čakrách – v člověku. Když porozumíme způsobu fungování čaker, objeví se před námi obraz člověka, který je svými možnostmi tak fascinující a vznešený, že zase jednou zůstaneme stát před zázrakem stvoření.
.axc
K úspěšné práci s čakrami není třeba být jasnovidcem. Při práci s čakrami se tvoje citlivost a vnímavost neobyčejně zvýší. Také se ti otevřou pohledy na souvislosti, které přirozeným způsobem doplní zlomky tvého vědění a zkušenosti.
Aktivováni a harmonizace čaker jsou opravdu tak jednoduché, že mně napadlo že toto vědění bylo v minulosti tak komplikovaně zaobalené, aby lidé nepodceňovali jeho vnitřní hodnotu a aby ho zasvěcení mohli uchovávat a předávat z generaci na generaci.
Možná je také důsledek nejnovějšího vývoje, že tato pokladnice vědění je dnes mnohem přístupnější a srozumitelnější.
Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energie, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat.
Tento systém obsahuje tři základní složky.
 • vibrační pole energie (energetická těla)
 • čakry (centra energie)
 • nádi (rozvodné kanálky)
Nádi – jsou v tomto systému energii jakousi analogii tepen (arterii) fyzického těla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energii v celém systému.
Prána – absolutní energie představuje prazdroj všech forem energie a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. U zvířat jsou to nižší frekvence než u lidí.
Čiňané a Japonci znají systém kanálu energie, které označují meridiany. Ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura.
Čakry slouží v systému energii člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, buď přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základu každého projevu tvoření a transformuji ji do frekvencí k udržování a rozvoji nejrůznější oblastí lidské bytosti a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařuji energii do okolí.
Úloha a funkce čaker.
Některé staré texty udávají počet čaker až 88 000. Jsou to však čakry velmi malé. Existuje asi 40 vedlejších čaker většího významu. Nejdůležitější z nich jsou v oblasti sleziny, na šíji, na dlaních a na chodidlech.
Sedm hlavních čaker, které se nacházejí na přední straně jsou nejdůležitější pro všechny funkce lidského těla, duše i ducha. Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Rozdělení květů na jednotlivé lístky znázorňuje kanálky energie, nádi, kterými energie proudí do čaker a kterými je vedena dál do vybračních polí.688beac9a4_85615997_o2
Jejích počet je od čtyř kanálků u první čakry až k tisíci kanálku sedmé čakry na temeni hlavy. Jednotlivé čakry  jsou v neustálém otáčivém pohybu. Čakra-v sanskrtu znamená kolo. Otáčivý pohyb těchto ,,kol“ způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Když se změní směr otáčivého pohybu, energie proudí z čaker ven.
Čakry které se u muže otáčejí doprava ( ve směru hod. ručiček), se u žen točí doleva, a naopak. Otáčení doprava je výraz mužské kvality (jang), otáčení doleva je podstaty  (jing). Pravotočivost a levotočivost se střídají a tvaruji muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energie v každé životní oblasti.
e5234065f4_85616008_o2
Čakry mají obvykle průměr 10cm. v každém centru energie jsou vibrace všech barev, avšak jedna barva ( odpovídající hlavní funkci této čakry) vždy dominuje. Při rozvoji člověka se čakry rozšiřují a frekvence vibrací se zvyšují. Také barvy čaker jsou jasnější a zářivější.
Obě základní formy energie jsou přijímány základní čakrou a čakrou temene hlavy. Mezi těmito dvěma čakrami probíhá Sušumna, na kterou jsou napojeny pomoci,,květinových stonků“  a tudy  také napájeny – všechny ostatní čakry. Právě sušumnou stoupá tzv. síla ,,kundalini„,která jinak stočena jako had vyčkává na spodním konci páteře, vstupní bránou je základní čakra.
images (51)
Kundaliní představuje kosmickou energii tvoření, která je nazývána Šakti,neboli ženská forma vyjádření Boha. U většiny lidí proudí síla kundaliní velmi slabě. Z rozvojem se stále více probouzí a stoupá kundaliní tímto kanálem v páteři a aktivuje jednotlivé čakry.
Vedle energie kundaliní existuje ještě další síla, která proudí kanálem sušumny páteří k jednotlivým čakrám Je to energie čistého božského bytí. Vstupuje čakrou temene hlavy a způsobuje,že člověk na všech úrovní života poznává neměnný a všeprostupující prazáklad každé existence.Tato energie působí zejména na odstraňování blokád v čakrách. V indii je označováná jako Šiva, ono božstvo, které je velkým Ničitelem nevědomosti.
Tak pracuji Šiva a Šakti ruku v ruce na celkovém rozvoji člověka.   Kromě Sušumny existuji další dva důležité  kanály energie nazývané Ida a Pingala. Pingala funguje jako nositel sluneční energie plné žáru, začíná vpravo od základní čakry  a končí v horní části pravé nosní dírky. Ida je nositelem chladivé a uklidňující energie, začíná v levo od základní čakry a končí v levé nosní dírce.
Ida  a Pingala jsou schopny přijímat dýcháním pránu přímo ze vzduchu a při výdechu se zbavovat jedovatých látek.
Další článek vám napíšu o sedmi hlavních čakrách a o všem co s nimi souvisí.

Kopírovat pouze v celém znění a s odkazem.