Archiv rubriky: Zdraví

Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru

Jak se cítíte? Už vám někdo osobně, nebo doma, v práci, měřil energie – vibrační hodnoty?

Měření energie u různých předmětů, míst, vody, potravin a mnohého jiného kdysi odhalil fyzik jménem A. Bovis. Nejsou to energie hmoty. Jednotky těchto kvant energie byly pojmenovány právě po něm. Naopak hmota přitahuje určité druhy energií, které ji ale nejsou vlastní. A můžeme říci těmito druhy energií hmota, místo, člověk a další předměty či pokrmy „září-vyzařuje“. Je to něco podobného jako antény či rezonátory, které přitahují určitý druh energií.

Bovisův biometr je měřící prostředek, který vynalezl francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 – 1947), který slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí.
Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Uchytil se tak pojem Bovisovy jednotky, odpovídající vlnové délce jedné tisíciny nanometru.
1000 jednotek Bovisů tak odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky, ale tato hodnota představuje tak zvané jednotky účinku.

Bovisy – můžeme přirovnat k měrným jednotkám…

pro tekutiny máme litry, váhovou jednotkou je kilogram…

a jednotkou energie je bovis

Dnešní člověk, byť zavalený informatikou, dozrál k tomu, aby poznal existenci nehmatatelného.

Pro srovnání:

1 000 jednotek bovisů odpovídá 1 nm (nanometru) běžné vlnové délky, udává však více.

  1 000   jednotek je smrtelně nízká hodnota

   500 – 1 600   žádná životní síla, exitus, vyzařuje mrtvý člověk

  2 000   křižovatky, kříž na kostele, destruktivní zóny (geopatogenní)

  3 000   destilovaná voda

  2 000 – 4 000   jednotek bývá na negativním křížení více zón, také hodnota rakoviny

  4 500 – 5 000   jednotek má negativní, unavený či nemocný člověk, znečištěný dům

  5 960   zdravá pitná voda z vodovodního řádu

  6 000 – 6 500   jednotek je hodnota fyzické energie zdravého člověka – neutrální hodnota

  6 000 – 7 000   zóny které jsou zdravé – bez destruktivních polí

  7 000 – 8 000   je zvýšená fyzická energie člověka díky místu či duchovnosti; vyčištěný dům.

  8 000 – 12 000   vibrují lepší orgonity, čímž neutralizují zóny ve svém okolí

  8 000 – 13 000   energetický přenos pomocí pravých léčitelů

  10 000   jednotek je měřeno u Diamantové vody a míst a lidí, kteří ji často užívají

  11 000   a více jednotek mají místa označená jako léčivá; místa síly, kde stojí menhir…

  11 000   chrám v Echnatonu http://de.wikipedia.org/wiki/Echnaton

  13 000   měl prý léčitel Kristus

  13 000  14 000   místo kostela, nikoliv uvnitř, ale venku

  13 500   jednotek je průměrná nemateriální intenzita na energetické či éterické rovině

  14 000   jednotek vibrují určitá místa v hinduistických a buddhistických chrámech

  18 000   jednotek a více vibrují výjimečně vyzařující místa síly, i zasvěcené orgonity

  18 000   Katedrála v Chartres ve Francii – venku

  21 000   Naquane Národní park, Capo di Ponte

  21 000   kokosový ořech

  23 000   pravotočivá léčivá voda z Fatimy

  26 000   pravotočivá léčivá voda z Lurd

  34 000   muškátový oříšek (pozor, ve větším množství je jedovatý)

  42 000   Menkaurova pyramida

  70 000   Cheprenova pyramida uvnitř

170 000   Cheopsova pyramida uvnitř – královská komnata

A nyní se vážení držte:

540 000   určité hory v Afganistánu

A nyní se opět držte:

6   KCN neboli cyankali

66   mobilní telefony v provozu, systém UMTS

100 – 150 mobilní telefony v provozu, systém GSM.

Radiestetickou metodou (kyvadlem, virgulí např.) lze testovat vibrační úroveň či hodnotu místa, bytu, domu, člověka, zvířat, potravin a souvislostí, které mají na tyto hodnoty zásadní vliv.

Místo vykazující hodnotu nižší než 5 500 jednotek stahuje i vibraci člověka, který tam přebývá, do oslabeného stavu náchylného k nemocím, a takové místo je i pro zvířata a rostliny škodlivé; zatěžuje již biochemické procesy na buněčné úrovni.

Na průsečíku Hartmannovy patogenní mřížky například spadne hodnota na 2 000 jednotek, což je úroveň bující rakoviny. Taková místa je třeba energeticky vyhodnotit, vyčistit a pozvednout například pomocí kladných zářičů, orgonitů.

Větší část lidstva se ve smyslu vitality nachází mezi 3 000 až 5 000 jednotkami, což je alarmující.Pro upevnění svého zdraví, vitality a síly je vhodné čistit a navyšovat vibrace u sebe i v prostoru, kde spíme a pobýváme.

Hodnotu – výši vibrací u člověka nebo fyzického místa si můžeme změřit pomocí virgule, kyvadla a vhodně zvolené stupnice či metody.

Jak zjistit dobrá a špatná místa a zářiče – test svalů:

Každý člověk má své oblíbené místo. Na pohovce v obývacím pokoji, pod pergolou na zahradě, u krbu nebo třeba u dvou velkých dubů v lese. 

Existuje také opak: stůl v restauraci, kam si nikdo nechce jít sednout, místa v kanceláři, kde se člověk špatně soustředí, nebo les, který vůbec neláká k procházce.

Proč je tomu tak? Proč se člověk cítí někde velmi dobře a někde je mu nepříjemně? Souvisí to především s kvalitou a množstvím přítomné energie v prostoru.

Oblíbeným a rychlým testem vyzařování a působení energií je test svalů. Tímto testem vyhodnotíte nejenom místa, ale také kvalitu vyzařování různých předmětů, amuletů, drahých kamenů a jejich vhodnost k Vám.

Jak na to?

Pravou rukou se paží chytneme testovaného stromu, levou ruku natáhneme vlevo. Druhý člověk se nám po napočítání do tří pokusí dvěma prsty levou ruku sklopit – stlačit dolů a my se budeme snažit mu vzdorovat zatímco pravá ruka se drží stromu. Pamatujeme si svoji sílu v levé ruce. Potom se chytíme třeba plotu, nebo něčeho a opět opakujeme testování a snahu vzdorovat levou rukou. Zjistíme nejspíše, že strom nám skrze pravou ruku poskytoval energii – sílu, a tak se nám dařilo vzdorovat lépe, než když jsme strom nedrželi.

Tímto testováním lze také vyhodnotit – ukázat si, jakou povahu energie mají například zářiče jako křesťanský kříž (velice oslabuje, protože rozděluje energie), mobil (velmi oslabuje, byť jej jen držíme a nevoláme), nebo symboly namalované na papír – ten pak zmačkáme, uchopíme a rozdíly jsou také velmi jasně znát (např. napsané číslo 666 velmi oslabuje, byť je papír pak zmuchlaný do ruky); lze zkoušet energii kamenů, vyhodnocovat jejich nabíjení atd.

 Svalovým testem vlastně vyhodnocujeme, kolik mají předměty životní (život podporující) energie, nebo kolik nám jí ubírají.

Jak to funguje?

Lidským tělem procházejí meridiány, jimiž proudí životní energie. Každý meridián souvisí s některým svalem a orgánem v těle. V ruce máme čakru, jež lze přirovnat k velkému a velice složitému akupunkturnímu bodu. Je spojena s meridiány v těle a jeden z nich prochází svalem na rameni, který se stará o to, abychom mohli paži zvedat a napínat.

Sval je silný, pokud meridiánem proudí hodně životní energie a slabý, pokud proudí málo životní energie. Některé předměty nám životní energie dodávají a některé ubírají. Svalovým testem to vyhodnotíte snadno a správně.

Pozor například na křesťanské kříže…

Lidé mají zejména na vesnicích špatný zvyk – mít doma pověšený křesťanský kříž. Jak jsme se mnohokrát skutečně přesvědčili v konkrétních desítkách případů, často tato místa a místnosti „vybavené“ (zatížené) křesťanským křížem provází zdravotní potíže a především únava a nedostatek energie.

Když si pak lidé osobně vyzkouší svalovým testem, jak jim takové zářiče ubírají životní energie, jsou vždy velmi překvapeni, protože by nečekali, že jim křesťanský kříž okamžitě odebere (stejně jako mobil) energii – tolik síly z ruky a těla, a většinou se jich rádi a rychle zbavují. Ani já to nevěděl, dokud jsem to mnohokrát nezkusil svalovým testem na sobě.

Následně lidé po zbavení se kříže zjišťují, že se nejen lépe vyspí, mají více energie a vitality, ale také se například začne lépe dařit pokojovým rostlinám, kterým se samozřejmě v blízkostiestruktivně působícího kříže dobře dařit nemohlo.

Podobně cítíme slabost v kostelech – skrytým záměrem tu bohužel bylo pomocí křížů a dalších způsobů udržovat boží stádo – ovečky v poslušnosti a podřízenosti. Povšimněte si, že kazatelny mají půlkruhový tvar – tento tvar chrání kazatele před ubíráním životní energie! Na rozdíl od věřících oveček, těm je snížena životní energie směrem do destrukce. Pánové pak pokračovali směrem na pivo – rychle zase energii doplnit a ženy se shlukovaly ke klevetám a pokračování negativních nízkých energií a pak na sluníčko do pole – zase si energii doplnit.

Znovu prosím – vyzkoušejte si sami jednoduše svalovým testem, co kříž způsobuje – jak ihned oslabuje energie proudící do vašich svalů (ale především životní energie a vitalitu). Nedovolil bych si to zde uvádět, kdyby to nebylo tak zdraví nebezpečné. Můžete to zkoušet snadno tím svalovým testem, kdokoli a kdykoli, opakovaně, a je to prostě tak, ten kříž výrazně oslabuje energie.

Pozor také na módní nesmysly jako nošení křesťanského křížku na krku. Sebekrásněji vyvedený křížek vám ubírá soustavně energie – tříští ty životní. Chcete si dobrovolně nechat snižovat vitalitu, energii a elán? Pokud ne, všech křížů se rychle zbavte. Odnést kříž do bazaru asi není to nejlepší řešení – přece nechceme takto působící zářič předat někomu jinému, aby mu škodil.

Pozor na působení symbolů kříže s Kristem! Zapojte selský rozum a uvědomte si, zda je rozumné pověsit si doma symbol mrtvoly a co takový symbol vyzařuje. Pověsili byste si doma oběšence? Byť by to byl oběšený nejmilejší člen rodiny, pravděpodobně byste k němu spíše správně a logicky chovali nadále lásku a úctu – jen v srdci. Vytestujte si to sami svalovým testem.

Stejně nevhodné jsou rituály „přijímání těla páně a krve páně“ – energie takovéto věci jsou velmi podobné kanibalismu. Máte chuť na něčí krev nebo tělo? Ale v kostele je to „v pořádku“, máte to i s posvěcením – koho?

Mějte tu největší úctu ke Kristu jako k léčiteli, který na zemiskutečně žil a léčil. To je naprosto v pořádku. Ostatních (církevních) nápadů a zvyků se v zájmu i svého zdraví zbavte; pokud budete podporovat a šířit všeobjímající bezpodmínečnou lásku ze svého srdce, je to to nejlepší, co opravdu můžete udělat v tom nejčistějším a upřímném záměru.

 Pro zajímavost a své uzdravení si také vyzkoušejte, jak vyzařují různé „svaté“ obrázky, podobizny, sošky včetně Panny Marie a dalších. Možná budete překvapeni.

Církev záměrně svými stavbami špuntovala životodárné akupunkturní body a meridiány Země, jimiž má naopak volně proudit silná životní energie pro každého.
Dílo dovršili ještě použitím energie rozdělujících křížů vchodem kostela počínaje a jeho střechou konče.

 Kdo by chtěl jít do detailu, zamyslí se nad stínem mnohých svátků a zvyků, jako jsou Vánoce. Datum Vánoc stanovila církev. Podle datování se Kristus narodil již v říjnu. Vánoční zvyky jsou udržovány kvůli podstatnému zvýšení prodeje a určitému pozlátku. Důsledkem a ovocem je opět ovládání oveček a široké veřejnosti nejen k tomu, aby hodně utratili, ale aby svoji „lásku“ a obdarovávání někoho soustředili k určitému datu, zatímco správné je dávat dárky a dělat radost a prokazovat lásku ze srdce, kdykoli takovou věc chceme vyjádřit a druhého potěšit.

Všímejte si tedy, co snižuje vaše energie a držte se toho, co je skutečně zvyšuje…

Poznámka: Aktuální stav růstu energií Bovis najdete např. na těchto německých stránkách:

Kosmischer WETTERBERICHT der LIEBE

kde jsou hodnoty denně aktualizovány (musíte rolovat myší trochu dolů, až ke grafům a tabulkám).

Zdroj: http://www.elektrosmog-zony.cz/bovis.html, http://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/1408/energie-z-vesmiru-bovis

Léčba zvukem, rytmy

Zvuk a vibrace jsou podstatou všeho a utváří celý náš viditelný svět.

Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace. Nikola Tesla

Binaurální rytmy objevil fyzik Heinrich Wilhem Dov v roce 1839. Ve svém výzkumu objevil, že když se ke každému uchu dostanou dva oddělené zvuky s různým kmitočtem, mozek dokáže detekovat fázový rozdíl mezi dvěma frekvencemi a tento rozdíl se snaží sladit. Je tedy možné, že rytmy mohou vyvolat hormonálně fyziologické změny chování.

Síla zvuku aktivuje naše nevyužité schopnosti, proniká až do jádra buněk, které se doslova rozzáří a probíhá v nich zdokumentovaná řada změn, jak na fyziologické, energetické úrovni, tak i na úrovni DNA. Proto ruští vědci požívají úspěšně zvuku, namísto řezání, ke změnám v DNA.

Díky Síle Zvuku a rezonanci můžeme být propojeni v souladu, harmonii a v souzvuku se sebou samým, s druhými, ale i se vším okolo. Cítíme se propojeni s životem a zažíváme vnitřní klid a mír uvnitř sebe. Díky tomu taky vytváříme pokojnou realitu i kolem sebe.

Pokud známe resonanční frekvenci, například nemocného orgánu, můžeme na něj touto frekvencí působit a léčit ho!

Royal Raymond Rife byl špičkový vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení které nebylo do dnešních dní překonáno. Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů.

Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době.

V letech 1921-1922 Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě nemocí. Bohužel se tak nestalo… 

Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy.

Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich „maskovací“ obal na membránách, který mate náš imunitní systém. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení.

Rife ozařoval patogenní mikroorganismy modulovanou radiovou frekvencí produkovanou RF plazmovým zářičem.

Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhali v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé popsán zcela nový jev – tzv. pleomorfismus („přeměna“ patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen…)

Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni (více článek 1). Celá léčba spočívala zjednodušeně v tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření rifeho generátoru s plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence.

Tato fenomenální demonstrace uzdravení nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry. Byl po mnoho let perzekuován, několikrát uvězněn a přes nepochybné úspěchy jeho absolutně nové metody nedošlo k masovému rozšíření těchto generátorů a k pokračování výzkumu. Každému přemýšlivému člověku je jasné, kdo na zastavení této léčby měl největší zájem… 

Vše o tomto géniovy své doby najdete zde https://www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/royal-raymond-rife
h

Existuje velké množství různých nahrávek, které si můžete pořídit, a to zcela zdarma

Tyto rytmy jsou nejčastěji tvořeny dvěma různými zvuky ve vzájemné harmonii. Jsou to zvuky, které jsou slyšet pouze v mozku a na něj působí podobně, jako marihuana. Účinek na mozek je relaxační, uklidňující a meditativní. Existuje mnoho různých typů binaurálních rytmů, která mohou vytvářet dle nastavení specifické nálady a pomáhají proti různým neduhám. Nejčastěji jsou tyto rytmy doporučovány hlavně lidem, kteří mají obecně problémy s uklidněním své mysli a meditací. V takovém případě budou mít rytmy obzvláště silný vliv na schopnost dosáhnout vyšších frekvencí vědomí. Je však třeba vědět, jaké vlny a jaké melodie poslouchat. Každé mají totiž jiný vliv a někdy mohou přinést i to, co ani nechceme aby přinášely.

Hledáte způsob, jak zmírnit stres nebo úzkost? Vyjasnit si svoje plány? Pročistit hlavu? Naladit se na svoje vnitřní já? Jedině při zvolení očekávání budete moct poté rozpoznat, jak jsou na vás binaurální rytmy účinné.

Pro poslech se doporučují kvalitní stereo sluchátka, která dokáží vykreslovat i nízké zvuky a frekvence. Poté už jen stačí zaujmout dobrou a pohodlnou polohu, nejlépe v sedě. Stejně jako při meditaci se zaměřte na svůj dech a dýchejte zhluboka. Myšlenek, které vám v daný moment začnou probíhat myslí (ať už to jsou myšlenky na to, co jste za celý den udělali atp.) si moc nevšímejte a nevěnujte jim svou pozornost. Pro poslech si vyberte skladbu, která je delší než 15 minut. Je to hlavně z důvodu, že mozek pro synchronizaci frekvencí zvuku potřebuje čas minimálně 7 minut.

Na světě existuje nespočet binaurálních rytmů a každý z nich má jiné účinky. Některé se dají zakoupit, jiné si zase můžete poslechnou zdarma například na Youtube. Snažte se proto být trpěliví a zkoušet tolik rytmů, dokud nenajdete svůj oblíbený, který vám vyhovuje nejvíce. Někteří vědci tvrdí, že každý mozek má jen jednu vlnu, která na něj působí.

Doporučuji kanál Magnetic Minds, ukázka binaurálních rytmů.

Sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu. Tyto frekvence se extrémně dotýkají každého jednoho z nás. Jedná se o frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz a pak ještě přidružená frekvence 936 Hz. Ty první frekvence jsou nejdůležitější. Nejzásadnější a korunní frekvencí je centrální frekvence 528 Hz. Každá z těchto sedmi frekvencí má své unikátní účinky zvlášť na organickou hmotu a zvlášť na anorganickou hmotu. Tyto účinky jsou velmi vitální všude tam, kde existuje jakýkoliv sebemenší projev života.

Tyto frekvence jsou součástí Solfeggio stupnice, která má velmi starou historii. Ve starověku byla primárním faktorem ladění všech tehdejších nástrojů. Byla dominantně používána, samozřejmě i kvůli účinkům jednotlivých frekvencí. Vzhledem k vědomostem a znalostem našich předků se tomu nelze nijak divit. Templáři disponovali informacemi o unikátním vlivu všech těchto sedmi základních frekvencí. Tyto informace a vědomosti považovali za tak zásadní, že se je rozhodli dokonce zašifrovat do biblického textu tak, aby je měli k dispozici zasvěcení, ale už ne široká veřejnost.

Stejně, tak jako skrytá frekvence 432 Hz, se ze světa ztratili i frekvence další. Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel. Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na tom, že zvuk je schopen prostupovat skrze jakoukoliv hmotu. Z léčitelského hlediska je zvuk schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou přijímají.
Naše tělo je principem něco jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (jak biorezonancí či poslechem zvuku akustickou cestou), tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují.

Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu „MI“ a toto označení je odvozeno od „MI-ra gestorum“ v latině znamená „zázrak“. 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!

Není divu že hudba byla ve většině lidských kultur považovaná za posvátnou a byla bohatě využívaná k povznášejícím, rituálním i léčivým účelům.

Vlašské ořechy, jeden z nejsilnějších antioxidantů

Obsahují hodně vlákniny, nenasycených mastných kyselin a silných antioxidantů.

Přesto, že jsou doslova koncentrovanými zásobárnami nutričních látek, lidé konzumují poměrně málo.

Průměrný Evropan sní denně v průměru jen asi 12 gramů ořechů. Většinu z toho i tak představují arašídy, které vlastně ani nejsou pravými ořechy, ale luskovinou.

Ořech, který předčí všechny ostatní druhy ořechů

Joe Vinson, PhD, který je profesorem chemie na Univerzitě v Scrantonu, analyzoval různé druhy surových i pražených ořechů.

Výsledkem jeho studie bylo, že bychom měli nejen zvýšit jejich konzumaci, ale že existuje jeden druh ořechu, který v zdravotních přínosech předčí všechny ostatní.

Podle výzkumu Dr. Vinson, vlašské ořechy jsou šampionem mezi ořechy. V žebříčku se umístili před pistáciemi, mandlemi, pekanovými, brazilskými, lískovými, i makadamovými ořechy.

Ve své studii publikované v deníku Food and Function (Potraviny a jejich funkce) ukázal, že vlašské ořechy mají více polyfenolů s vyšší antioxidační aktivitou, než ostatní druhy ořechů.

A dále, že antioxidanty ve vlašských ořechách mají až 15 krát silnější účinek než vitamín E, považován za jeden z nejsilnějších antioxidantů.

Co se stane, pokud pravidelně konzumujete vlašské ořechy.

Snižují riziko srdečních chorob a některých druhů rakovin. Jsou nejlepší potravinou na prevenci ucpávání cév, protože snižují špatný LDL cholesterol.

 • Minimalizují projevy stárnutí a patří mezi top 10 potravin proti vráskám.
 • Stimulují činnost mozku (je to zajímavé i vzhledem k jejich tvar připomínající mozek).
 • Antioxidanty v ořechách snižují riziko chronického oxidačního stresu.
 • Protizánětlivé vlastnosti pomáhají snižovat chronické záněty (artritida, dna a podobně).
 • Patří mezi top 20 potravin pro nastolení hormonální rovnováhy.
 • Jsou jednou z nejlepších potravin na zlepšení nálady.

Kolik a jak vlašské ořechy konzumovat?

Nemusíte se proto bát, že byste jich museli jíst nějak příliš mnoho. Stačí 7. ořechu denně.

Toto množství vám poskytne adekvátní objem zdravých tuků, bílkovin, draslíku, hořčíku, fosforu, železa, vitamínu C a vitamínů skupiny B.

Výzkum ukázal, že nejlepší je ořechy konzumovat syrové. Pokud se praží, sníží se jejich nutriční hodnota.

Měly by se také jíst neoloupané, spolu se slupkou. Výzkumy totiž poukazují na to, že přibližně 90% antioxidantů se nachází právě ve slupce ořechů.

Proč se mnozí lidé bojí konzumovat ořechy?

Když se zamyslíme nad všemi zdravotními přínosy vlašských ořechů, je nepochopitelné, proč z nich pochází jen asi 8% z přijímaných antioxidantů v naší stravě.

Mnozí lidé si tyto zdravotní přínosy neuvědomují a spíše se obávají jejich vysokého obsahu tuků.

Je sice pravda, že ořechy jsou velmi bohaté na oleje, ale jedná se o zdravé polynenasycené a mononenasycené tuky, které jsou pro lidské zdraví a správné fungování těla velmi důležité.

Nesmíme si je zaměňovat s nezdravými tuky, které ucpávají cévy, případně těmi, co jsou spojovány s chronickými onemocněními nebo přibíráním na váze.

Jak si vybírat vlašské ořechy v obchodě?

1) Když si kupujete celé ořechy, kupujte takové, které se zdají těžké. Ujistěte se, že skořápka není prasklá nebo s flekami – je to znamení toho, že uvnitř hnijí.

2) Už vyloupané ořechy se často prodávají na váhu. Pokud kupujete již vyloupané ořechy, ujistěte se, že v daném obchodě mají ořechy dostatečný obrat a tedy, že jsou čerstvé.

3) Ořechy mají vysoký podíl polynenasycených tuků, což je činí extrémně náchylnými podléhat času. Měly by být proto skladovány ve vzduchotěsných obalech v chladničce, maximálně však 6 měsíců. Pokud je zmrazíte, vydrží až rok.

4) Ve skořápce ořechy mohou být kromě ledničky skladovány i na tmavém, chladném a suchém místě. Vydrží asi půl roku.

 

ZDROJ HEALTHYANDNATURALWORLD.COM

Bolest hlavy – propojení duše z minulosti a budoucnosti

Ahoj, chtěla bych se podělit o zkušenost posledních týdnů nebo spíš už měsíců. Bolení hlavy, poslední dobou nic neobvyklého v této době u spoustu lidí.

Ale má zkušenost je taková, že táto bolest má čím dál tím delší trvání. V  minulosti trvala 1. až 3. dny, dnes trvá 4. až 7. dní. Je to podle mne z důvodu urychlení reinkarnačních procesů a prolínání časoprostoru.

Často se mi stává že mi klient oznámí  bolest hlavy  i u jeho děti, nebo manžela, manželky, partnera netyká se to jen jeho samotného. Jelikož hodně pracuji z metodou SRT která jde hodně do hloubky a zaobírá se minulými, paralelními a budoucími životy.

Zjistila jsem že je to z důvodů, že tyto duše žili nebo prožívají paralelní, budoucí život spolu. Tento společný život se prolíná do tohoto přítomného života který jsme schopni vnímat zde a tady. Většinou jde o stresové situace které jsme prožili a prožíváme v jiných životech.  

Tímto způsobem se nesmírně urychlí sbírání zkušeností vaším Vyšším Já, které by trvalo jinak dalších tisíce let nebo životů. Jde o to že jsou dnes lidé víc napojeni na časovou osu než dřív. Je třeba ukončit trápení lidstva a proto se vše urychluje.

Proto dochází k těmto bolestem často i u celé rodiny. (Například, pokud v minulém, budoucím, nebo paralelním životě přišli děti o své rodiče z důvodu havárie,  musí se s tím vypořádat někdy i s prarodiči). Tato bolest, smutek, bezmoc se prolíná do tohoto života v podobě bolesti hlavy, jelikož duše se musí s tímto traumatem vyrovnat.

V těchto dnech bolesti doporučuji s Archandělem Gabrielem, s kterým jsem se radila tuto mantru. 

 (Světlana) odpouštím všem  kteří  mi kdy ublížili, po fyzické i psychické stránce  mého bytí, od zrození mé duše po současnost. Taky prosím všechny duše o odpuštění všeho co jsem vám kdy špatného učinila či vyslovila po dobu svého vývoje, od zrození své duše po současnost.

Procítit celým srdcem, jelikož jsme lidé, ubližujeme myšlenkou, často i slovem doporučuji opakovat pokaždé když si uvědomíte že jste tak činili. Z důvodu že je vše násobeno a působí jinou silou než doposud.

Gabriel nám všem vzkazuje: milujte se, pomáhejte si, radujte se, buďte co nejvíc po spolu, tančete a zpívejte.To že jste pospolu, předáváte si lásku je taky jistý druh odpuštění, i když v některých případech nestačí.
Jde o to abychom pochopili že se jeden bez druhého neobejdeme, že potřebujeme lásku neboť s láskou vše rozkvete.
Vaše Světlana 

Derivační koupele – snadné a zdravé hubnutí do plavek

Rozhodla jsem se že vám napíšu o derivačních koupelích, z toho důvodu že v dnešním nezdravém světě má čím dál tím víc žen i mužů problém s nadváhou. Mám je sama vyzkoušené, a vřele doporučuji.

Derivační koupel zbaví tělo škodlivin a nadváhy přirozenou cestou. Odstraní problémy s pletí, bolesti nejrůznějšího původu, ale i inkontinenci a mnoho dalších neduhů.

Co to ​​je derivační koupel?                                                 Velmi stručně řečeno – je to mytí pohlaví studenou vodou (z nádoby, nikoli tekoucí vody) pomocí jemné houbičky během 10 minut.

Je třeba, abyste byli v teplé místnosti nebo zbytek těla byl dobře oblečený, abyste nenastydli. Voda má být studená, ale ne ledová. Houbičku mít (vyhrazenou jen pro tento účel). Podle mne je nejlepší použit malou vařečku nebo něco podobného a kousek látky, ponožku, houbičku nejlépe bavlněnou natočit , aby se neochlazovala ruka, která má být také v teple. Provádíme ve směru zepředu do zadu. Pro dospělého člověka s hmotností méně než 70 kg stačí 10 minut na jednu lázeň, nad 70 kg je to 15 minut, maximální doba je 20 minut. Derivační koupel děláme několik týdnů jednou denně, pouze při velké zátěži dvakrát denně.

Kdy a jak koupel dělat                                                             Derivační koupel neděláme nikdy hned po, ​​ani těsně před jídlem. Uvolnění by mohlo vyvolat nevolnost. Po jídle by měla být pauza  1 až 1,5 hodiny. Před jídlem půl hodiny.Těhotné ženy i malá miminka reagují pozitivně a velmi rychle.

Neprovádějte během menstruace                                         Během menstruace si koupele nedělejte. Jednak by to nebylo pohodlné a potom je lepší teplotu ve spodní části břicha během menstruace nenarušovat.

Jak to celé působí?                                                               Ochlazování pohlaví způsobuje to, že se přebytečné látky, které tělo nedokázalo zpracovat a začaly se léty ukládat, uvolňují a dostávají zpět do vylučovacích orgánů. Jsou vyloučeny hlavně stolicí (ta je během aplikace koupele častější než obvykle).

Upřesnění                                                                                         Hubnout pomáhá jen těm kdo jsou opravdu silní, a přibrat jen těm, kdo jsou opravdu hubení.

Účinky derivační koupele                                                 Vylučováním nadbytků z těla, působí lázeň jako regulátor váhy bez zmenšování a ochabování svalové hmoty. Naopak, svalový tonus se zvýší. I štíhlí lidé, kteří nepotřebují hubnout, mají v těle přebytek nepotřebného. Derivační koupel působí jako harmonizátor organismu, navozuje pohodu (čehož důsledkem je snížení chuti na sladké), zbavuje organismus stresu. Přestože nejde o léčení, pomáhá derivační koupel i při akné, vráskách, ekzémech, bradavicích, astmatu, bílé vlasy získají svou původní barvu,a hlavně zbavování se toxinů.

Aplikování derivačního koupele má zřetelné výsledky při odstraňování přebytků z těla. Proto bychom ji měli zařadit do běžné péče o své tělo, tak jak je to s čištěním zubů.

Když máte pocit, že jste svou vinou příliš silní, že z nedostatku vůle jíte příliš mnoho nebo málo, jste psychicky v situaci blížící se depresi. Proto, jakmile začnete s derivačními koupelemi jsou pro vás blahodárné.

 • Je zbytečné se omezovat                                                           Protože derivační koupele už nedovolí přebytkům se po       dobu, kdy je budete praktikovat každý den, znovu usazovat.
 • Jak budete ztrácet váhu                                                             Někdo začne ztrácet váhu už koncem druhého týdne. Někdy to trvá i dva měsíce, ale během toho čekání nepřiberete.
 • Funguje i na Celulitidu                                                               Také ,,tuhé“ celulitidě to bude trvat několik týdnů, než změkne a začne odcházet, ale odejde
 • Zvládáte lépe své chutě                                                             Jste uvolněnější, a také odvodňování pomáhá organismu lépe vyjadřovat své potřeby. Začnete vnímat co je pro vás rozumné.
 • Kolikrát denně?                                                                         Jednou denně, dvakrát denně když se chcete zbavit velké zátěže nebo když spěcháte na výsledek.

  Udržovací kúra,

  Třikrát do týdne stačí,důležitá je pravidelnost, koupel provozujte v přibližně stejný čas. .
  Už dvakrát týdně je dobré, když nemáte příliš mnoho balastu. To je však  minimum.

Doporučuji koupit knihu kde naleznete další informace.

Slunce

Malé děti téměř vždy kreslí slunce s obličejem a úsměvem. Jeho vědomí není diskutováno ale jednoduše přijímáno. A ta tvář má oči: slunce nejenže vyzařuje světlo, ale i vidí. Podobné zobrazení slunce lze nalézt ve všech civilizacích, včetně Egypta, Babylónie, Řecka, Říma, Indie a celého křesťanského světa.

Egypťané a jiní starověké národy uctívali Slunce jako boha – neboť znali naprostou závislost všeho života na slunečním záření.

Nedávno bylo zjištěno, že slunce zní ozvěnou jako gong – miliónem tónů, kdy každý se odráží tam a zpátky mezi různými vrstvami vnitřku slunce, jejichž ozvěny jsou určeny právě těmito tóny. Kromě tohoto mimořádně složitého prostorově-časového průběhu vibrací jsou s jevy na povrchu slunce, jako jsou právě sluneční skvrny, spojeny i oscilace, perturbace a harmonické kmity elektromagnetického pole. 

Hudba je jediný způsob jak se dozvědět o srdci Slunce, protože světlo, které ze Slunce vidíme, pochází z jeho vnější strany. Magnetické bouře na Slunci jsou tak intenzivní, že mohou narušit rádiovou komunikaci, způsobit, že se poštovní holubi ztratí a jinak ovlivnit to co se děje na zemi.

Možná že slunce dokáže přemýšlet takovým způsobem, který si my při své omezené schopnosti myšlení můžeme jen stěží představit. Jeho myšlenky jsou spojeny s jeho neustále se měnícími vzorci vibrační aktivity. Tímto způsobem si lze vědecky představit, že by slunce mohlo být vědomé.

Slunce nám dává život a Zlaté Paprsky Slunce jsou nejvyšší vibrací energie Božské Lásky, jejíž vyšším vyjádřením  je spousta Božských Světelných Bytostí. Inteligence projektuje sebe jako Světlo a je to inteligence Slunce, která udržuje sluneční systém ve svém energetickém poli. Slunce působí jako Láska – svítí a ozařuje nás všechny stejně bez rozdílu.

Slunce je propojeno s Centrálními Sluncemi. Naše vlastní Centrální Slunce je Alcyone z Plejádského Systému, kterého jsme součástí. Je mnoho Sluncí a Centrálních Sluncí a prostřednictvím těchto Sluncí jsou všechny světy řízeny. Slunce načítá vibrace a pomáhá nám růst.

Meditace Slunce, za svítání nebo při večerním soumraku, nás může postupně naučit, jak udržet mysl v okamžiku tady a teď. Ve sluneční lázni se můžeme koupat ráno nebo večer, v zimě nebo v létě.

Meditace v přírodě

Můžete si pořídit pro meditaci sluneční kámen, například citrín a během meditace držet v otevřených dlaních.

Ruce složíme uvolněně do klína, a dlaně otočíme směrem ke Slunci. Nedokážeme-li ze začátku, během prvních dnů, udržet mysl bez myšlenek, opakujeme si pro udržení pozornosti tuto nebo podobnou mantru: ,,Čerpám životadárnou sluneční energii, vdechuji ji celým svým tělem. Vydechuji požehnání sobě i Matce Zemi.“ Čím více se otevřete, tím více světla si přinesete do svého života. Vnímejte, jestli k vám přicházejí obrazy, nebo myšlenky, které vám mohou napomoci vyřešit vaše problémy.

Udržet pozornost po dobu jedné či dvou minut by pro vás časem neměl být problém. Na konci tohoto slunečního rituálu poděkujeme Slunci za jeho životadárnou sílu, a požehnáme Lásku Zemi.

Meditace s Gazardielem

Strážný anděl vycházejícího a zapadajícího Slunce

I vy máte centrum sluneční energie: Centrum sluneční čakry se nachází za solar plexem. Tato důležitá oblast obsahuje potenciální sily vaší vůle a mysli, ačkoli ji často omezují uvězněné emocionální turbulence, které také sídlí v této oblasti. Přivolejte při sluneční meditaci sluneční energii, aby vám dodala silu, ať je venku jakékoli počasí. Když přizvete na pomoc i mě, pomohu vám vdechovat lásku a zlatou energii do solar plexu.

Pak si můžete představit, jak se tato oblast vašeho těla halí do zářivě zlatých paprsků. Sluneční energie vám dodá silu k uskutečnění vašich přání. Energii můžete ale vyslat i do celého těla – rozptýlíte tím bolest a uzdravíte všechna energetická centra – nebo skrze své nohy k srdci matky Země, což vám dodá rovnováhu a pomůže napravovat zkázu, kterou jí ustavičně způsobuje sobecké chování lidstva. Až podniknete tento krok, můžete požádat anděly, aby otevřeli vaši vůli a mysl pro duchovní růst.

Nad čím se podivovat více – nad obrovským přívalem světla, který zaplavuje Zemi každým okamžikem už čtyři a půl miliardy roků? Nebo máme žasnout nad nesmírnou marnotratností Slunce, s jakou vysílá svoji energii do bezedných vesmírných temnot? Nebo kroutit nechápavě hlavou nad lidskou nevšímavostí, nevděčností a netečností k tak cennému a životně důležitému daru od Slunce?

Děkuji ti slunce

Ruský mystik a jogín Porfirius Ivanov přináší rady, jak si vylepšit vlastní energetiku

11 rad, jak vylepšit vlastní energetiku

 

 

Tento muž žil až do svých 35 let normálním, obyčejným životem. Pak ale přišel na to, že takto se přece žít nedá, a vydal se do světa, přesněji řečeno – do přírody. Postupně se začal otužovat, zpočátku se ve studené vodě pouze myl, a to 2x denně, ale když si na to zvykl, začal si tělo pravidelně polévat studenou vodou z kbelíků a koupat se v přírodních vodních zdrojích. Na základě pravidelného otužování začal chodit v zimě bez teplého oblečení, pouze v šortkách.

 

Také se rozhodl otestovat svou vůli a trpělivost – alespoň jeden den v týdnu zůstal zcela o hladu. I hladovění po čase rozšířil a praktikoval je i po dobu tří až čtyř dnů v týdnu.Všechny procedury vykonával zcela uvědoměle. Miloval pohyb, rád běhal a plaval; ovšem hodně času také trávil přemýšlením a rozjímáním a k tomuto účelu si vedl i deník. V běžném životě to byl prostý, ale srdečný a otevřený člověk, možná trošku naivní. Takovýmto životem žil po několik let a není divu, že získal velmi silnou energetiku. Pokusy o změření jeho energetiky zvláštními přístroji ukázaly, že Porfiriův energetický systém převyšoval energetiku obyčejného člověka více jak 500x! Porfirius se také naučil léčit rukama: jednou rukou se dotýkal hlavy nemocného, druhou mu položil na nohy a předával mu mocný energetický proud. Aniž by si to Porfirius sám uvědomoval, naučil se být v kontaktu s vesmírnými a zemskými energiemi a využívat je.

Získal vědomosti, jak pročistit tělo a stimulovat je, aby produkovalo co nejvíce energie a efektivně ji využívalo. Sestavil jednoduchou, ale užitečnou metodu na vytvoření silné energetiky organizmu a jeho celkové očisty. Samozřejmě i ona má své nedostatky, zejména to, že nepočítá s individuálními vlastnostmi praktikujícího, ale pokud si každý člověk procedury přizpůsobí tak, aby mu vyhovovaly, může je bez problémů provádět.
Rada první – 2x denně se koupej ve studené vodě, aby ses cítil dobře. Koupej se, kde můžeš – v jezeře, v říčce nebo v koupelně, ale v koupelně se sprchuj nebo polévej nejprve teplou vodou, poté studenou. Jaký ozdravný efekt má na organizmus polévání se studenou vodou nebo střídání studené a teplé sprchy? Celkový elektrický náboj organizmu se dostane do normálu.
Nutno připomenout, že organizmu velmi škodí oděvy ze syntetických materiálů, obuv s umělou podešví (zejména domácí) a linoleum na podlaze. Všechny tyto věci narušují přirozený elektrický náboj organizmu: horní část se nabije kladně a dolní část záporně (proto v zimě člověk občas dostane ránu, když se dotkne kovového předmětu). V důsledku toho se naruší celková cirkulace energie energetickými kanály a některé orgány přestanou být dostatečně zásobovány energií, což znamená, že se sníží jejich funkční schopnosti.  
Přizměně celkového elektrického náboje organizmu se zákonitě změní i pH vnitřního prostředí. Právě to určuje, jak budou probíhat nejdůležitější životní procesy, například aktivita fermentů. Narušení má za následek vážné zdravotní problémy, zejména vznik takzvaně neléčitelných a vleklých chronických nemocí. Při změně celkového náboje organizmu se také naruší kapilární krevní oběh, který zčásti funguje na principu, že elektricky nabité červené krvinky se navzájem odpuzují a mohou se těmito kapiláry pohybovat.
V důsledku toho může probíhat obnova a regenerace. Celkový životní projev jedince se skládá z mnoha vlastností jednotlivých buněk. Genetický aparát buňky se však opotřebovává, buď časem přirozenou cestou, nebo v důsledku nemoci. To má za následek, že organizmus se už nemůže obnovovat tak rychle jako v mládí, a pomalu stárne. Může člověk samostatně ovlivňovat vlastní genetické ústrojí a jeho působení na buněčné úrovni? Ano, a není to ani tak těžké, pokud víme, že hodnota elektrického náboje buněčné membrány (buněčného obalu) ovlivňuje aktivitu genetického fondu (pokud se nachází uvnitř buňky).
Čím vyšší je elektrický potenciál buněčné membrány, tím lépe a efektivněji genetický aparát uvnitř buňky funguje. Na této aktivaci se podílí speciální aminokyseliny a fermenty, které jsou zodpovědné za biosyntetické procesy probíhající v jednotlivých buňkách i v organizmu jako celku. Naskýtá se jiná otázka: jakým způsobem se dá zvýšit potenciál membrán? Ukazuje se, že je to celkem snadné – stačí polévání chladnou vodou nebo střídavá sprcha.
Tělo člověka je obklopené a prodchnuté plazmou. Ta proniká organizmem a rozprostírá se i kolem něj, jako skořápka chrání vejce. Člověka můžeme přirovnat k jakémusi „plazmatickému vejci“ s vlastním magnetickým polem, jehož osa koliduje s elektrickou osou srdce. Co je to vlastně ona plazma, o níž tu hovoříme? Je to směs částic nabitých elektřinou, pro které platí, že absolutní hodnota náboje záporně nabitých částic (elektrony) se rovná absolutní hodnotě pozitivního náboje. Celkově jako systém je proto plazma neutrální a dobře vodivá.
Budete-li se polévat studenou vodou od hlavy k patě, zároveň ovlivňujete plazmu vlastního těla, a to jak teplotně (prudce ji ochlazujete), tak magneticky (plazma se v důsledku ochlazení stlačuje a silové magnetické meridiány se zužují). Tento jev v těle vytváří elektrický proud, jenž nabíjí membrány buněk; skrze ně se dále aktivuje i genetický fond. Aktivace spočívá ve větší odolnosti buněk před poškozením patogenními mikroorganizmy, v lepším plnění jejich funkcí i v rychlejší obnově a regeneraci. Vědci všech zemí se snaží vynalézt metodu, jak urychlit proces biosyntézy.
A přitom se to dá udělat jednoduše, přirozeně a efektivně s pomocí polévání studenou vodou nebo střídavým sprchováním studenou a teplou vodou ráno a navečer, jež pomáhají obnovit strukturu organizmu na úrovni tekutin. Voda v organizmu člověka se trochu odlišuje od vody, jak ji známe z obyčejného života. Přestože se skládá ze stejných prvků, dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku (H2O), není stejnorodá, homogenní.
Rozdíl tkví v tom, že atomy organické vody jsou mezi sebou spojeny jiným způsobem. Atom vodíků má dva „vodíkové můstky“ – dvě chemické vazby. Jsou velmi aktivní a atom se díky nim může spojovat s nepřeberným množstvím dalších prvků. Vodíkové vazby v molekule mohou být činné ve stejném směru, ale také v různých směrech.
Jinými slovy, atomy vodíku v molekule vody rotují kolem vazeb s atomy kyslíku synchronně a asynchronně. V přírodní vodě se ve čtvrtině molekul protony vodíku otáčejí synchronně, tedy na jednu stranu. Nyní jsme se přiblížili k nejdůležitější otázce, která se týká přímo fenoménu života.Víte, čím se živý tvor liší od neživého? Tím, že u živých tvorů prvky rotují jedním směrem, a sice nalevo, kdežto v neživé hmotě nic takového neexistuje a prvky rotují chaoticky.
Protože lidský organizmus z velké většiny sestává z vody, právě v molekulách vody se projevuje naše živost a vitalita – atomy vodíku se otáčejí synchronizovány stejným směrem. A čím je jejich otáčivý pohyb stabilnější a zřetelnější, tím je organizmus celkově zdravější a odolnější. A naopak, je-li tento pohyb narušený a zdeformovaný, člověk je slabý, strádající a nemocný. Paramolekuly vody zabezpečují životní aktivitu buněk. Nemocné buňky mají procentuálně méně synchronně rotujících molekul, přičemž tento podíl je závislý na stupni onemocnění.
Aby se mohly obnovit, nezbytně potřebují synchronní molekuly a horečnatě je spotřebovávají. V důsledku toho se celková rovnováha mezi chaoticky a rovnoměrně se otáčejícími molekulami vody v organizmu naruší ve prospěch těch prvních, což má za následek oslabení všech životních funkcí. Základní úkol uzdravení spočívá v tom, abychom obnovili správnou rotaci mikročástic prvků v buňkách, tedy abychom proměnili vodu ve svém těle z chaotického stavu do rovnoměrného. Nyní si povíme, jak toho můžeme dosáhnout. Molekula vody představuje elektrický a magnetický dvojpól. Impulzivní magnetické pole působí na chaotické molekuly vody tak, že nutí vodíkové vazby, aby rotovaly stejným směrem. Při tomto procesu vodíkové vazby částečně pohlcují impulz magnetického pole. Jeden proton vodíku v molekule vody změní směr pohybu na opačný a zároveň přechází na vyšší energetickou úroveň (to je spojeno s vylučováním tepla).
Voda změní stav a namísto chaotické se stává rovnoměrnou a strukturovanou (během tohoto procesu se vždy vylučuje teplo). Impulzivní magnetické pole se dá v organizmu vytvořit při polévání chladnou vodou nebo střídavém sprchování – jde o prudké ochlazení plazmy a stahování magnetických meridiánů. Pod vlivem magnetického pole, které vzniklo po studeném nebo střídavém polévání či sprchování, se mění poměr přírodní vody (25 % molekul synchronických, 75 % chaotických) i vody obsažené v organizmu.
Až tento vliv ustane, můžeme pozorovat obnovení předchozí rovnováhy – deset až dvanáct hodin poté. Jinými slovy, pokud se polijeme studenou vodou ráno, rovnoměrná struktura kapalin organizmu zůstane zachována po celý den, a pokud tak učiníme večer, struktura vydrží stabilní po celou noc. V tom tkví zázrak každodenního obnovování organizmu s pomocí studené vody. Prostá procedura polévání sama sebe od hlavy až k patě studenou vodou z kbelíku anebo střídavá sprcha (vždy lijeme teplou vodu asi po dobu 30 až 45 vteřin, pak na sebe pustíme na tři až pět vteřin studenou vodu a celý cyklus opakujeme několikrát) po ránu a nejlépe i navečer napomáhá procesu biosyntézy a bioenergetickým procesům v organizmu. Kromě toho uvádí do souladu struktury organizmu na tekuté úrovni a uspořádává je. Po horké koupeli je třeba opláchnout se studenou vodou. Neboť horká voda otevírá póry na kůži a uvolňuje celý organizmus, což umožňuje, že do organizmu vniká patogenní energie chladu nebo jiná škodlivá energie. Krátkodobý vliv studené vody organizmus ponouká, aby se stlačoval a komprimoval uzavřel póry a vytvořil si „energetické brnění“.
V takovém případě se cítíte plní energie, jste bodří, svěží a chránění.

Rada druhá – Před koupelí anebo po ní (a pokud se koupeš v přírodě, pak souběžně s ní) vyjdi ven a choď bosýma nohama po zemi, v zimě na sněhu, a to alespoň jednu až dvě minuty. Dýchej ústy, nadechni se několikrát za sebou a v duchu popros vyšší síly o zdraví pro sebe i pro druhé. Bude-li se člověk řídit touto radou, skutečně pozná, nakolik je vlastně spjat s přírodou. Ivanov byl přesvědčen, že správné nádechy jsou velmi důležité. Doporučoval, aby člověk nasával vzduch jakoby z výšky a snažil se procítit jeho tlak. Správný nádech upevňuje energetické struktury v organizmu a přitom „vytlačuje“ nemoci ven. Při polévání celého těla voda vytlačené nemoci, respektive jejich energetický a informační základ, vsakuje a smývá je do země, kde budou pohlceny. Tak se organizmus zbaví patogenních energií, způsobujících nemoci, a bude pro něj snadnější se zcela uzdravit. Jak si vysvětlit větu: V duchu popros vyšší síly o zdraví pro sebe i pro druhé? Všechno v okolí člověka včetně ostatních lidí představuje specifické projevy prostoru, který je sám o sobě obrovským živým tvorem.
A když do něj vysíláte myšlenky na zdraví, vlastně přejete blaho a celistvost především jemu, tomuto obrovskému věčnému organizmu. Takové duchovní zásilky vám umožní přímo s ním komunikovat a působit na něj, a on vám odpovídá a reaguje na vaše dotazy. Čím je vaše prosba upřímnější, tím rozsáhlejší odpovědi se dočkáte. Na úrovni práce s vlastním vědomím jde o vytvoření odpovídající nálady k uzdravení.
Rada třetí – Neužívej alkohol ani nekuř! Alkoholizmus, kouření nebo nadměrné holdování jídlu či sexu – to všechno jsou druhy závislosti, a člověk, jenž jimi trpí, se neustále snaží jen o to, jak je uspokojit. Posuďte sami: člověk, který neustále pije, časem shoří od lihu, kuřák se otráví nikotinem a vypěstuje si plicní onemocnění, přejídání všelijakými delikatesami vede k zanesení organizmu odpadem, k tloustnutí, rozmnožování patogenních organizmů a samozřejmě vzniku všelijakých nemocí; a nekontrolované uspokojování sexuálních fantazií z člověka udělá sexuálního maniaka. Budete-li se řídit touto radou, můžete pracovat na odstranění nejničivějších rysů svého charakteru.
Rada čtvrtá – Alespoň jeden den v týdnu musíš vydržet bez jídla; nejlepší je období od pátku mezi 18.00 až 20.00 hodinou až do nedělního poledne. Je to pro tvůj klid. Jestliže je to pro tebe těžké, zkus to vydržet alespoň den. V neděli v poledne si vyjdi ven do přírody, nejlépe bosky, zhluboka dýchej a mysli na to, o čem jsem hovořil výše – na zdraví. Tento den je svátkem těla. Až se navrátíš, můžeš sníst vše, co tvůj žaludek ráčí. Tady je správně řečeno – je to pro tvůj klid. Co nejvíc znepokojuje lidské vědomí? Vášně, záliby, slabosti, zvyky a potřeby. Když člověk zabředne do svých hloupých vášní nebo zlozvyků, stane se na nich závislý, ať už to je cokoli, alkohol, cigarety, jídlo nebo sex.
Zlozvyky mu nedávají pokoje: kuřák se zajímá jen o to, jak by si koupil cigarety a kde by si zakouřil, alkoholik se stará o to, že se potřebuje napít, proutník vyhledává sexuální partnery, s nimiž by se mohl oddávat sexuálním hrátkám a cizoložit, a o většině lidí platí, že nechtějí zůstat dlouhodobě bez jídla, vynechávat obědy či večeře, neboť jim jídlo nabízí jisté potěšení. Takoví lidé věnují celý svůj život tomu, aby vyhověli svým vášním, a tak ztrácejí sami sebe. Čím důkladněji se člověk věnuje svým vášním a zlozvykům, tím víc se stává jejich otrokem a nechává se jimi ničit. Tato dvě přikázání pomohou překonat špatnosti uvnitř sebe sama a získat klid a pokoj, který přináší zdraví.
A proč je doporučováno dávat přednost víkendovým dnům? Protože to zesiluje mravní působení na člověka. Ve volných dnech se lidé procházejí poté, co se hodně najedli. Vy tak v podstatě kráčíte proti zavedeným společenským zvyklostem, váš charakter se ještě víc zakaluje a formuje se vaše silná vůle. Proč musíme vydržet hladovět alespoň dvacet čtyři hodin? Absence jídla či hladovění znamená dobrovolné odmítnutí přijímání potravy a vody po určitý časový úsek proto, abychom pomohli životním silám organizmu obnovit harmonické biologické procesy narušené v důsledku nemoci, celkového oslabení organizmu a podobně. Co může člověku přinést hladovění, tedy když vydrží nějakou dobu bez příjmu jídla? Zaprvé jeho vědomí bude disciplinované a ukázněné a pročistí se od nevhodných myšlenek, jež se na vzniku nemocí rovněž podílejí, a celkově je bude možné snadněji řídit. Člověk nejvíc trpí kvůli věcem, které nedokáže ovlivňovat a kontrolovat – sem patří jeho přání a procesy probíhající ve vědomí. Ty ho leckdy ponoukají k činům, které odporují zdravému životnímu stylu. Z tohoto hlediska je hladovění skvělým prostředkem k vylepšení vlastního charakteru a možnému vymýcení všech špatných a nežádoucích zvyků a vlastností. Zadruhé hladovění aktivuje centrální nervový systém na principu stresu z nedostatku živin a vody (a to organizmus nutí, aby pracoval lépe a probudil se ze stavu polodřímoty a přesycenosti, v němž obyčejně přetrvává).
Zažívací trakt je uvolněnýa může odpočívat, a krev i mezibuněčná tekutina se pročistí od odpadů, toxinů a produktů rozkladu. Zatřetí hladovění aktivuje imunitu neboli ochranné síly organizmu. Ocitne-li se organizmus v extrémních podmínkách, umí produkovat vodu uvnitř sebe sama z nepotřebných komponentů a také ji odebírá od patogenních mikroorganizmů. To vede k silnějšímu ozdravnému efektu než půst o vodě. Po několika takových ozdravných kúrách se celý organizmus člověka obnoví, zbaví všeho škodlivého a patogenního a také vnímá život jinak, jako lepší a svěží místo.
Rada pátá – Miluj přírodu kolem sebe. Neplivej, nic neodhazuj a chovej se správně. Zvykni si na to, že i tento zvyk je součástí tvého zdraví.
Člověk by se měl svými myšlenkami včlenit do prostoru, z něhož vzešel. Dosáhneme toho pouze s myšlenkami a city upnutými k lásce; pak teprve můžeme splynout s prostorem. Pokud to člověk chápe, snaží se přírodě neubližovat, a to žádným způsobem – ani odfrkáváním, ani pliváním. Mimochodem polykání vlastních slin působí preventivně před nemocemi jako svérázná homeopatická vakcinace.
Rada šestá – Všechny lidi, které potkáš, slušně pozdrav, zejména ty starší. Chceš-li k sobě přivolat zdraví, chovej se mile a se všemi se zdrav. Čím více myšlenek o zdraví kolem sebe člověk generuje, tím spíše a ve větším množství se k němu budou navracet a uzdravovat ho. Slovo zdravit se znamená přenášet myšlenky o zdraví a přát někomu zdraví. Abyste se s lidmi mohli zdravit nahlas, je třeba na sobě nejprve trochu zapracovat, například překonat stud, dodat si odvahy a nebát se případného odsuzování či pomluv. Tato rada sama o sobě vědomí člověka mění a dělá je čistší, otevřenější a naivnější. Čím méně strojenosti a intrik vědomí člověka obsahuje, tím je člověk zdravější a tím více se stává součástí Království nebeského.
Rada sedmá – Pomáhej ostatním, jak můžeš, v první řadě nemocným, chudým i těm, kterým bylo ublíženo nebo již se nacházejí v zoufalé situaci. Dělej to s radostí a z celého srdce! Nechť celá tvá duše zareaguje na neštěstí ostatních. Uvidíš, že v člověku, jemuž jsi pomohl, nalezneš nového přítele – a navíc pomůžeš celému světu! Naše vědomí je jakoby zakonzervované, ztvrdlé jako starý chléb a uzavřené, a proto jen s obtížemi reagujeme na potřeby jiných lidí. Je nám zatěžko lidem s radostí a z čistého srdce pomáhat.
Budeme-li se řídit touto radou, přemůžeme některé své špatné charakterové vlastnosti a vytvoříme si správný vztah s prostorem. Koneckonců každý člověk je výtvorem božím (ovšem jeho božská podstata je často maskována těmi charakterovými rysy, podle kterých soudíme jiné lidi), a proto bychom měli každému pomáhat s radostí. Vždyť tak velebíme to, co je v něm božské. Tak upevňujeme své spojení s prostorem, a můžeme z něj tudíž čerpat životní síly. On nám za to na oplátku sešle šťastné shody okolností a příznivý osud.
Rada osmá – Snaž se v sobě přemoci lakotu, lenost, samolibost, mamonářství, strach, pokrytectví, nadutost a pýchu.
Důvěřuj lidem a miluj je. Nikdy o nich nesuď nespravedlivě a neber si příliš k srdci, když oni sami hovoří o jiných špatně či je pomlouvají. Lakota, lenost, samolibost, strach, faleš, pýcha, nevraživost – to všechno je duševní odpad, jímž je zaneseno naše vědomí a který nám brání v tom, abychom žili svobodně a uvolněně. Ve vědomí člověka neustále probíhají myšlenkové procesy, které ovšem podporují výše jmenované negativní vlastnosti. Co z toho plyne? Zaprvé duševní odpad z nás vysává síly a životní energii, tudíž jsme více náchylní k nemocem a slabí a také se může celkově zkrátit délka našeho života. Jsou to svého druhu otrokáři lidského vědomí. Zadruhé tyto vlastnosti velmi silně ovlivňují náš osud. Jen se nad tím zamyslete: člověk, jehož vědomí je zasaženo a zaneseno myšlenkovým odpadem, se cítí nešťastný, nedůvěřuje ostatním a dopředu čeká, že bude někým podveden. Napětí ve vědomí také způsobuje vnitřní konflikt a agresivní chování. Je třeba mít neustále na paměti, že člověk je božím projevem, zahaleným a spoutaným jeho vlastními charakterovými rysy.
Proto je nutné, abychom se snažili pohlížet na člověka skrze jeho charakterové rysy a viděli v něm jeho božskou podstatu. Pouze v takovém případě je možné lidi milovat a důvěřovat jim a zároveň vnímat božskou spravedlnost. Ta je k nám vysílána skrze jiné lidi za účelem, abychom se morálně a duchovně zdokonalovali, očišťovali své vědomí od hloupých rysů a vlastností a odpracovali své karmické dluhy a povinnosti. Toto přikázání člověku pomůže navázat těsné spojení s prostorem a čerpat jeho sílu. Nespravedlnost, odsuzování, nekorektní soudy, to vše člověka naopak od životodárné síly prostoru izoluje.
Rada devátá – Nemysli na nemoci, neduhy a smrt, v tom tkví tvé vítězství! Člověk je zdravý, anebo nemocný podle toho, jakými myšlenkami se zabývá. To ony určují jeho zdravotní stav a také to, zda bude šťastný, anebo nešťastný. Budeme-li přemýšlet o nemocech, neduzích nebo smrti, bude nám ubývat životní síla, ale nejen to; špatné myšlenky nás ničí, rozkládají zevnitř a negativně ovlivňují průběh veškerých životních procesů. Je třeba od nich co nejdříve upustit, stejně jako se zbavujeme nebezpečných a jedovatých prvků – prostě je vyhodit z mysli ven. To však není vůbec jednoduché, ba naopak, je to velmi složitá a důkladná práce, při níž musí být charakter očištěn od veškerého „odpadu“.
Člověk si musí uvědomit život jako celek, své předurčení i životní cíle. Teprve až všechno toto učiní, pozná velkou vnitřní sílu a pravou svobodu.
Rada desátá – Neodděluj myšlenky od činu. Něco sis přečetl – dobře, ale hlavně konej! Přijímané informace by vždy měly být užitečné. Ale hlavně by se měly realizovat jako konkrétní činy, aby člověk nezůstal jen „u slov“. Lidstvo uvízlo ve spleti informací všeho druhu, které jsou většinou k ničemu, ba dokonce škodí. Patří sem například všelijaké bulvární pomluvy, papírování a byrokracie, jež vědomí moderního člověka jen zanášejí a ubírají člověku jeho životní sílu. Tento proces dokáže člověka pořádně oslabit. Informace o ozdravení, které byly vstřebány, ale nikoli zrealizovány, jsou k ničemu, zbytečné vědomosti. Mají význam jedině tehdy, pokud se promění ve skutečné činy: polévání vodou, správné dýchání, procházky v přírodě, blahorodné myšlenky o zdraví či uvědomělé hladovění, neboť jen v takových případech přináší skutečné zlepšování zdraví.
Rada jedenáctá – Předávej své zkušenosti dále, vždy pomáhej ostatním, nikdy nechval sám sebe, nepovyšuj se nad ostatní a zůstaň skromný. Skromnost je velmi významná ctnost, zatímco vychloubání a namyšlenost jsou hloupé vlastnosti, které kazí charakter člověka. Toto přikázání je o tom, že se musíme špatných vlastností zbavit.
Často se totiž stane, že člověk, sotva se trochu uzdraví, pookřeje a uvede svůj život do normálu, ihned začne na okolní svět shlížet poněkud spatra. Zprvu neškodné povýšené nazírání však může přerůst ve skutečnou pýchu a namyšlenost nebo egoizmus. Je důležité, aby se každý věnoval sobě, své práci a za všech okolností zůstával sám sebou. Vyvarujte se toho, abyste si vypěstovali nové hloupé návyky, když jste se s obtížemi zbavovali těch starých – to by vás přivedlo k dalším nemocem a přineslo další nepřízeň osudu.

Zdroj: sluncebrno.com

Zázračná – soda bicarbona

Soda Bicarbona – noční můra farmaceutického průmyslu

soda-bikarbonaPodle výsledků vědeckého výzkumu, se rakovině daří v prostředí, kde je přítomna kyselina mléčná. Ta se vytváří tehdy, jestliže jistá houba nebo plíseň žije bez dostatku kyslíku. 

Také se zjistilo, že pokud se rakovinné buňky vystaví vysoce koncentrovaným molekulám kyslíku, kompletně je to zničí.

Je těžké si pro kohokoli představit, že tak běžná substance, jakou je Soda Bicarbona (nazývaná také Jedlá soda) dokáže poskytnout mnohem více přínosu než drahé farmaceutické léky.

Existují však fascinující důkazy, že tato látka opravdu dokáže léčit mnohá vážná onemocnění, jako například rakovinu nebo cukrovku. Dokonce i lékařům je často doporučeno ji používat, protože má úžasné vlastnosti.

Běžně se aplikuje na onkologii či jednotkách intenzivní péče

Zde je nutné zdůraznit, že Soda Bicarbona je široce zkoumanou látkou a používá se již mnoho let, dokonce i samotnými onkology.

že jejich aplikace často ničí důležité životní orgány jako játra či ledviny. Proto se těmto pacientům běžně podává Jedlá soda, aby se předešlo selhání těchto orgánů.

Na celém světě si ji lidé přidávají do vody, aby tím léčili různé zdravotní problémy, včetně klinické acidózy a dalších onemocnění.

Také se ví, že zachránila mnoho životů na jednotkách intenzivní péče. Kombinace jedlé sody s dalšími přírodními substancemi, například solemi jódu nebo hořčíku, vytvářejí směsi, které jsou v medicínském světě zázrakem.

Acidobazická nerovnováha narušuje v těle biochemické reakce

Hlavním problémem z pohledu lidské fyziologie, je nedostatek bikarbonových iontů. Výsledkem je pak snížení hodnoty pH v krvi, ale také v jiných tkání a mezibuněčných prostorech. Enzymy jsou základní součástí biochemických reakcí. Jsou však vysoce senzitivní na úrovně pH. Reakce probíhají nejlépe v prostředí, které není kyselé.

Fakt, že buňky fungují nejlépe v mírně alkalickém (zásaditém) prostředí, dodává efektivnosti jedlé sody značnou kredibilitu.

Dieta a udržování acidobazické rovnováhy

Strava sehrává při udržování správných úrovní pH v organismu důležitou roli. Bohužel, naše moderní dieta způsobuje snižování těchto úrovní a vytváří v těle kyselé prostředí.

Buněčné aktivity a funkce jsou dramaticky narušeny v případě, že se tkáně permanentně nacházejí ve stavu acidobazické nerovnováhy.

Při nízkých úrovních začínají buňky kolabovat. To pak následně vede k onemocněním jako:

 • rakovina
 • gastritida
 • osteoporóza
 • cukrovka
 • kardiovaskulární onemocnění
 • a mnohé další

Soda Bicarbona přispívá k transportu kyslíku tím, že rozšiřuje cévy a napomáhá tak jeho uvolňování do buněk. Tím se v buňkách vlastně zvyšuje pH.

Nemoci, kterým předchází konzumace sody

Pokud je například pH moči vysoké (zásadité), nedochází ke krystalizaci odpadních látek metabolismu v močovém traktu.

Je známým faktem, že kyselina močová způsobuje dnu, ledvinové kameny, cukrovku a nemoci srdce. Alkosan je toxická sloučenina, kterou vytvářejí houby v kyselém prostředí.Je dokázáno, že tato látka vyvolává několik druhů rakovin a cukrovku.

Orální konzumací jedlé sody dokážete zabránit onemocněním jako artritida, dna a dokonce i chřipka. Také pomáhá slinivce správně vykonávat své funkce, mezi které patří převážně tvorba inzulínu a bílkoviny štěpících enzymů.

Nezáleží na tom, zda člověk trpí těžkým onemocněním jako choroba srdeční, rakovina nebo lehčím, jako například chřipka. Když se mu podá kombinace jedlé sody a chloridu hořečnatého, jde o účinnou a zároveň bezpečnou léčbu.

Tato kombinace pracuje tak efektivně, že dokáže zbavit buňky, tkáně i celé orgány všech toxinů a kyselin.

Jak užívat jedlou sodu

Při akutních onemocněních jako chřipka či nachlazení: Užívejte 1/2 čajové lžičky ve sklenici studené vody 4 až 6 krát denně během několika dní.

Při chronických onemocněních nebo jako forma prevence: Užívejte 1/2 čajové lžičky ve sklenici studené vody 2 krát denně po dobu několika týdnů. Po čase si ale dejte na chvíli pauzu a pak kúru znovu opakujte.

Vodu s Jedlou sodou užívejte vždy alespoň 30 minut před jídlem. Její užití po jídle by neutralizovalo kyselinu v žaludku a narušilo trávení jídla. Nikdy neužívejte více než 5 čajových lžiček denně.

Závěr

Soda je vskutku zázračná přírodní substance. Není proto divu, že pro farmaceutický průmysl je doslova noční můrou.

Zdroj: Baking Soda – The Nightmare of the Pharmaceutical Industry

Rozdíl mezi lítosti a soucitem – a jak si můžem ublížit

Krásné ráno všem, dnes bych Vám chtěla napsat jaký je rozdíl mezi lítosti a soucitem.

Jsou jak dva sourozenci, sestřička a bratříček.
A jak to u dětí bývá každé je jiné.

Sestra lítost 

Lítost není dobrý způsob, jak pomáhat lidem. Lidé jednoduše netuší, jak velké problémy může vyvolat lítost. Při práci s lidmi jsem se přesvědčila, že mnozí pokládají lítost za dobrý, čistý a ušlechtilý cit.

Jenže tomu tak není, když litujete člověka, automaticky na podvědomé úrovni, přivoláte do svého a také do jeho života jen nepříjemnosti. Vždyť vy jim i sobě posíláte zhoubné myšlenky !“( Je mi tě tak líto, jseš takový chudák, je mi tak líto že jsi furt nemocný ) Zní to hrozně jen když to čtu. Slyšíte to taky? Vnímáte tu špatnou, negativní energii?

Cožpak to znamená, že člověka nemůžeme litovat ? V žádném případě. Lítost je pro člověka a pro jeho duši škodlivá.

wood-1452655

Bratříček soucit, to je jiná energie.

Soucit se řídí prostou pravdou: všechny bytosti mají právo na štěstí. Štěstí jedněch je přímo závislé na štěstí druhých.
Soucit jako dívání se kolem sebe a překračování svého pohodlí s cílem vnímat, pomáhat a podporovat ty, kteří tu žijí se mnou nebo poblíž, třeba jen úsměvem nebo milým slovem. Je to hlavně o souznění, pochopení a toleranci.

Člověku můžeme a potřebujeme pomáhat prostřednictvím péče, pozornosti, lásky, milosrdnosti. Když pomáháte člověku řešit jeho problém, projevujete milosrdnost a soucit, dostáváte „očkování“ proti stejnému problému“.

Když litujete člověka, projevujete nesouhlas s jeho nemocí, neštěstím a jeho osudem všeobecně.
Tímto jednáte proti silám Vesmíru.

Nejlepší způsob, jak pomoci člověku je přece jenom láskou. Jinak řečeno, přestaňte vyjadřovat nespokojenost, odsuzovat, kritizovat, opovrhovat, nenávidět a litovat.

Posílejte lidem jen dobré, světlé, laskavé myšlenky.
Tolerujte a važte si světa jiného člověka a měňte svůj vlastní svět.

Léčení mědi – o kterém věděl už Aristoteles

Měď,  jako  domácí prostředek na léčení nemocí se datuje v mnoha odlišných civilizacích tisíce let nazpět. Egypťané, Římané, Aztékové používali  po tisíce let měď, ve špercích, obvazech, kosmetice a jako lidový prostředek.
 
O léčivých účincích mědi, věděli i v Tibetu, Číně kde ji s oblibou používal i otec dnešní medicíny sám velký Hippokrates. O léčebných vlastnostech mědi věděli již ve starověku. Aristoteles se ukládal k spánku vždy s měděnou koulí v ruce. Lékaři na dálném východě k prevenci zlomenin kostí používali červený měděný prášek, který zamíchali do mléka nebo do vody. V Indii mědí léčili nemoci kůže a očí.
 
Měď je schopna zabíjet choroboplodné zárodky – např. dělníci z tavíren mědi nikdy neonemocněli cholerou. Kováři, kteří byli opásáni kolem těla měděným drátem, nikdy netrpěli zánětem míšního kořene (radiculitis). Za starých časů existoval originální a snadný způsob, jak zahnat horečku: mince z čisté mědi byla vhozena do nádoby s horkou vodou. Pacient z této vody užíval jednu polévkovou lžíci 3x denně. Pacientům s epilepsií byly dávány do rukou měděné mince, míčky a kroužky.
Měď je možno použít:  na záněty, zhmožděniny, modřiny, bolesti zad, žaludeční a střevní potíže, u zatvrdlin prsních žláz, zánět močového měchýře, vyrovnání cukru, nemoci cévního systému, pooperační stavy – hojení ran, ledvinové kameny a písek, srdeční nevolnosti – přikládat na klíčovou jamku, bolesti hlavy – měď přiložit na čelo, spánky nebo zátylek, podle toho, kde nás hlava bolí.
 
U destiček lze zvýšit účinnost tím, že se pravidelně leští a vyvrtá se do nich několik děr.
 
 
 

Antibakteriální účinek

Měď vyvolává elektrickou stimulaci a aktivuje neuronové buňky v nervové tkáni, což vede k vyslání neurosignálů tlumící povahy. Tak dochází k vypnutí receptorů bolesti. Rovněž udržuje čistotu vody, snižuje množst- ví bakterií, úspěšně ničí zejména bakterie E- coli a legionelly.

Pro svůj antibakteriální účinek se hodí k výrobě dveřních klik, které se používají v nemocnicích a tam, kde prochází velké množství lidí. Využívá se při výrobě mincí a předmětů používaných v domácnosti, k výrobě léků proti vředům a zánětům, jako ochrana proti rentgenovým paprskům v radiologii, při léčbě křečí a epilepsie.

Měděné plíšky, pásy a spirály se používají přiložením na tělo ( při citlivé kůži dát na obvaz, kapesník ) a upevňují se přiloženou gumou či obinadlem. Většinou po přiložení ucítíte příjemné teplo a úlevu. Při úrazech končetin, může dojít k dočasnému zvýšení bolesti v rámci hojícího procesu, tato bolest rychle ustoupí.
 
Kůží se dostávají nezdravé látky z  těla  a proto může dojít k zabarvení kůže do černé, modré, fialové či zelené barvy. Skvrny postupně zmizí nebo se mohou odstranit pleťovým mlékem či olejem.  Před použitím je potřeba měď omýt slaným roztokem z mořské či kuchyňské soli nebo ožehnout plamenem ať se smyje okysličení a špatné energie.
kettle-365501
 
První egyptskou zmínku o léčbě mědí lze nalézt ve starověkém papyru z období 2600 až 2200 před Kristem. Měď má i obrovský význam při zevním užívání. Např. jako minerál je potřebný pro správnou tvorbu kostí a jejich udržování, je přítomný ve všech tělesných tkáních a řadě enzymů. Přispívá ke zbarvení pokožky a vlasů, metabolismu bílkovin a procesu hojení.
 

Měď v potravinách

Měď jako stopový prvek vyskytující se v potravinách je pro člověka nenahraditelná. Je potřebná pro stabilitu kostí, k činnosti svalstva těla a srdce, pro vývoj mozku, k tvorbě červených a bílých krvinek. Náš organizmus neumí měď syntetizovat, a proto je třeba ji pravidelně doplňovat prostřednictvím potravy. Nejvíce tohoto prvku obsahují rostlinná semena, oříšky, mandle, ořechy, játra, brambory, maso a čokoláda.  

Vědecky již bylo prokázáno, že při použití zlata, mědi, olova a zinku teče proud z kovu na kůži. Při aplikaci stříbra nebo cínu ale teče proud z kůže na kov. Proto se doporučují zlato, měď a olovo a zinek k léčbě v případě poruch a slabé funkce orgánů, zatímco stříbro a cín se využívají při nadměrné funkci orgánů.  

Můj první výrobek
Můj první výrobek

Něco o spirálách
Spirála je univerzální symbol života a tím i koncentrovaného toku energie.  Je to silný energetický obrazec a symbol. Pravotočivá spirála přijímá vesmírnou energii a tím tělu dodává energii. Levotočivá spirála vytváří vibraci na pozemské úrovni a  energii rozptyluje a tím se využívá při léčbě nemocí. Může ji zmírnit nebo i odstranit. Pravotočivou spirálou rozumíme závit ve směru hodinových ručiček, tzn., že máme-li ji na těle jako hodinky – energii přijímáme a naopak. Spirály lze též použít na odrušení elektrosmogu, záření z mobilních telefonů, televizorů, počítačů, geopatogenních zón, ochraně majitele atd.
 
Měď se doporučuje přikládat na dobu několik hodin denně (možno i přes noc) do uvolnění bolesti nebo cca 12 dnů. Po 5-7 denní pauze opakovat.Max. po dobu 3 týdnů. Důležité je být k sobě vnímaví, poslouchat sami sebe, své tělo a léčbu dle toho korigovat. Každý máme v sobě samoléčící schopnosti a různé pomůcky pouze urychlují naše rozhodnutí být zdraví.
Ne nadarmo se od pradávna říká: Víra tvá tě uzdraví.
Proto je též potřeba, představovat si sám sebe zdravého. Na co myslíme, to posilujeme. Pokud myslíme na nemoc, dáváme ji energii, pokud na zdraví, několikanásobně posilujeme a urychlujeme léčbu. Jste totiž jedinečné bytosti a máme v sobě úžasné schopnosti o kterých zřejmě něco málo tušíme, ale tento obrovský potenciál je zatím zahalen tajemstvím.
 
Nicméně za posledních několik let se zájem o zdraví a o věci mezi ,,nebem a zemí,, silně rozmohl,  o síle myšlenek, autosugesci, přirozených možnostech léčení.
 Přeji Vám brzké uzdravení a mnoho radosti při dalším uzdravování těla i ducha a dalším sebeobjevování protože nemoc je informace hlavně pro nás.

Nejlepší potraviny, ke zdravému hubnutí

Nejlepší potraviny na hubnutí

 

Pokud si chceš hubnutí usnadnit, tak bašti tyto nejlepší potraviny na hubnutí a tvá postava se bude přetvářet a tvarovat mnohem lépe. Existuje hromada potravin, ale existují i ty nejlepší, které bys do svého  jídelníčku měl/a zařadit. 

Dnešní supermarkety jsou zahlceny především průměrnými potravinami a těch nejlepších není zase až tolik.  Najdou se ale skutečně nejlepší potraviny, které by si zasloužily skončit ve tvém bříšku.

Velice často kupuješ potraviny, které považuješ za dobré a vidíš, že je s oblibou nakupují i ostatní. Bohužel to není záruka kvality! Jedná se o tvé tělo a není dobré se nechat ovlivnit davem. Musíš se tedy rozhodnout, jestli při sestavování zdravého jídelníčku půjdeš, tak říkajíc s davem, nebo se dáš cestou opravdové pravdy.

Připravila jsem pro tebe výběr nejlepších potravin na hubnutí, které ti dodají vše potřebné pro zdravé fungování tvého těla.

Špenát, jako nelepší zelenina.

Špenát opravdu dodává sílu!

Pepek námořník byl chlapík chytrý a věděl moc dobře, co tato jedna z nejlepších potravin ukrývá. Vědci podávali skupině myší vodu obohacenou o nitráty, to jsou chemické látky, které se ve vysokých koncentracích vyskytují v této listové zelenině. Pak porovnávali funkce svalů těchto myší s kontrolní skupinou. Myšky, které baštily nitráty, měly svaly silnější než ty, které nitráty nedostávaly.

Pokud chceš zdravě hubnout a mít sílu do cvičení, tuto jednu z nejlepších potravin do svého jídelníčku určitě napasuj. Tato zelená potravina dále obsahuje vitamíny K, vitamín C a imunitu posilující vitamín A. Pozor: jedná se sice o super potravinu na hubnutí, ale vědci varují před zvýšeným obsahem pesticidů u běžně pěstovaného špenátu. 

Pokud chceš mít jistotu, že kupuješ nejlepší potravinu na hubnutí, sáhni po BIO kvalitě.

Quinoa, jako nejlepší zdroj sacharidů.

Chceš získat pekáč buchet a pochlubit se krásným vysekaným bříškem? Tak to je pro tebe quinoa ideálním řešením. Většina lidí se sacharidů bojí a společně s tuky se těmto složkám potravin vyhýbá.

Jihoamerická quinoa je při hubnutí ideálním řešením. Ořechová chuť a výborný výživový profil z ní činí opravdu nejlepší zdroj komplexních sacharidů pro zvládnutí těžkých tréninků, které ti zároveň pomáhají hubnout. Tato potravina obsahuje také celý zásobník esenciálních aminokyselin, které podporují budování čisté svalové hmoty, která ti pomáhá spalovat přebytečný tuk. Současně je zdrojem vlákniny a hořčíku, který pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Úplně nejlepší na tom je, že quinou uvaříš o polovinu dříve než rýži natural.

Zkus quinou ochutit trochou chilli, výborně se hodí do masových směsí ale i jako náhražka ovesné kaše.

Vajíčka, jako nejlepší zdroj bílkovin. 

Určitě je možné dopřávat si celá vajíčka pravidelně k snídani, ale použít je můžeš i při vytváření oběda nebo večeře.

Pokud se budeme bavit o kvalitním a levném zdroji bílkovin, pak vajíčka nemají konkurenci. Vajíčka jsou bohatá na proteiny, vitamíny, minerály a antioxidanty.

Visačku nejlepší potraviny na hubnutí si vajíčka opravdu zaslouží. Nedávné zkoumání a studie, která analyzovala cca 26 výzkumů došla k závěru, že bílkoviny z vajec mají významný vliv na budování svalové hmoty a hubnutí jako takové.

Chytří pánové, kteří zkoumají a bádají, často používají vajíčka jako standart pro porovnání kvality bílkovin z jiných druhů potravin, protože vajíčka mají dokonalý aminokyselinový profil.

Je pravda, že se žádané bílkoviny nacházejí především v bílku, ani žloutek bys neměl/a podceňovat! Žloutky obsahují celou řadu důležitých živin, mezi nimiž je vitamín D, antioxidant selen a mozkovou činnost podporující cholin.

Fáma, že jsou vajíčka nezdravá, hoď za hlavu a zapiš si za uši, že vajíčka jsou jedna z dalších nejlepších potravin na hubnutí. 🙂

Makrela, nejlepší potravina na obsah omega tuků.

Snaž se kupovat atlantskou makrelu, která má vyšší podíl omega-3 kyselin než makrela španělská.

Makrela obsahuje více omega-3 tuků než kterákoliv jiná rybka. Tato nejlepší ryba by ve tvém jídelníčku neměla chybět, aspoň občas. Nedávno se objevila studie, která prokázala, že omega-3 mastné kyseliny podporují spalování tuků, navyšují sílu svalů a mají příznivý vliv na proteosyntézu svalových bílkovin. Bylo také zjištěno, že dávka rybího tuku podporuje prokrvení během tréninku, což vede ke zlepšení výkonnosti i regenerace. Makrela je také zdrojem zdravých bílkovin a vitamínu D.

Tip: Někde můžeš koupit makrelu celou, což se hodí zejména na gril, ale do sendvičů, salátů a míchaných vajíček jsou vhodnější filety z uzené makrely.

sushi-1565856_1920

Chia semínka

Další nejlepší potravina na hubnutí jsou chia semínka, která jsou bohatá na vlákninu.

Dávej pozor! Tuky obsažené v chia semínkách mohou žluknout, skladuj proto chia semínka v lednici, aby sis zajistil/a tu největší kvalitu. 

Většina lidí se soustřední na to, aby nepřijali moc tuku a sacharidů a mnohdy se zapomíná myslet na to, co by se přijímat naopak mělo.

Vláknina je pro tebe velmi důležitá a chia semínka jsou super zdravým zdrojem. Odborné studie prokazují, že ženy, které baští dostatek vlákniny, mají nižší procento tělesného tuku. Potraviny bohaté na vlákninu ti umožní navodit potřebný pocit nasycení, takže snáze odoláš neřestným choutkám na nezdravé bašty. Současně tím zabráníš náhlému zvyšování hladiny cukru v krvi, která vede k ukládání tuků.

Cca dvě lžíce chia semínek obsahují 7 gramů velmi kvalitní vlákniny. Tím pádem se z chia semínek stává další, nejlepší potravina na hubnutí, která si zaslouží tvoji pozornost i vzhledem k obsahu omega-3 mastných kyselin a antioxidantů, které ti umožní vyvarovat se mnoha chronickým onemocněním.

Nejlepší zdroj antioxidantů jsou borůvky.

Borůvky, které rostou v lese, obsahují více antioxidantů než zahradní varianta.

Mimo borůvkovou sezónu můžeš běžně v supermarketech koupit borůvky mražené.

Já si borůvky přidávám do koktejlů, ovesné kaše, jogurtu, salátů nebo do palačinek.

Antioxidanty jsou definovány jako látky schopné zabránit některým reakcím volných radikálů tím, že neutralizují proces oxidace a tlumí celulární poškození, které přispívají ke vzniku onemocnění, a zpomaluje regeneraci po těžkém tréninku. Česky, jasně a stručně to znamená, že pokud pravidelně sportuješ a chceš zdravě hubnout, měla by být tvoje strava na antioxidanty bohatá.

Chytří pánové zjistili, že borůvky si mezi ovocem a zeleninou drží první místo, co se týče obsahu antioxidantů. Navíc borůvky potlačují záněty probíhající uvnitř těla vlivem velmi intenzivního cvičení.

Sušené maso, jako nejlepší potravina na hubnutí a svačinka. 

V obchodě se snaž vybírat sušené maso, které neobsahuje monosodium glutamát (MSG) konzervant a dochucovadlo. 

Můj typ na zdravou svačinku: smíchej kousky sušeného masa s ořechy, semínky a plátky kokosu.

Pokud jsi zrovna po náročném cvičení, tak máš určitě chuť k jídlu. Zrovna teď, by se ti mohlo sušené maso hodit. Většina sušeného masa obsahuje prakticky jenom bílkoviny, což znamená, že ve 35 g porci na tebe čeká cca 14 gramů velmi kvalitních bílkovin. Jak je známo, bílkoviny tě zasytí a oddálí tvůj hlad a ty pak mnohem lépe odoláš zhřešit.  V poslední době se nabídka sušeného masa hodně rozšířila, dnes již koupíš sušeného lososa, krůtí, hovězí a další masa.

Řecký jogurt jako nejlepší potravina na hubnutí.

Opravdu moc studií potvrzuje, že pokud chceš zlepšit poměr mezi svaly a tělesným tukem, měl/a bys jíst mléčné výrobky. Lidé, které konzumují vhodně bílkovin ve formě mléčných výrobků, spálí více tuku a naberou více zdravé svalové hmoty než ti, jejich jídelníček obsahuje bílkovin z mléka méně. Řecký jogurt obsahuje dvakrát víc bílkovin v porovnání s jogurtem klasickým, zdá se být tedy tou nejlepší variantou. V řeckém jogurtu najdeš také slušnou dávku probiotik, což jsou užitečné bakterie, které zlepšují trávení a posilují imunitu.

POZOR! Určitě se nesnaž hledat netučnou variantu této nejlepší potraviny na hubnutí, protože tuky v jogurtu obsažené, jsou velmi důležité pro vstřebání a absorpci dalších živin. Vyhýbej se spíš doslazovaným variantám! Samozřejmě nejlepší je jogurt bílý.

Tempeh jako nejlepší potravina na hubnutí a zároveň super vegetariánský zdroj bílkovin.

Velké pozor! Většina sóji pěstována v severní Americe je geneticky modifikována, pokud se chceš vyhnout GMO potravinám, vybírej tempeh v bio kvalitě.

Kam mám ten tempeh do svého jídelníčku zařadit?

No, výborně se hodí do polévek, chilli směsí, omáček na těstoviny či tacos.

Sójový protein je velkým kamarádem pro tvoje svaly i hubnutí. Zřejmě nejlepší potravinou na hubnutí, kterou nejíš je tempeh fermentovaný, který se vyrábí z vařených sójových bobů. Fermentační proces vede k tomu, že je potravina snáze stravitelná a živiny v ní obsažené se lépe vstřebávají. Navíc pak tempeh obsahuje důležité baktérie, stejně jako jogurt. Tempeh má ve srovnání s tofu vyšší obsah bílkovin a vlákniny.

Věřím, že jsem ti problematiku nejlepších potravin na hubnutí objasnila.

 

Zdroj informací: Svět kulturistiky 2/14
 
 
 
 

 

 

 

Raw strava – životní styl a nebo cesta ke zdraví

Co je RAW FOOD?

Nejrozšířenější a nejznámější vegetariánství a veganství teď doplňuje ještě kontroverznější a striktnější raw food.

Vitariánství je odnoží veganství, které se zaměřuje na konzumaci pouze a jenom tzv. „živých“ potravin. Tedy takových, které nejsou chemicky ani tepelně (většinou nad cca 40°C) upravené.

Když se však řekne syrová strava, mnoho lidí si většinou představí pouze či převážně „studené“ a „neupravené“ jídlo, například kus mrkve, papriky, okurky či rajčete na talíři, možná ovoce a tím to končí. Představa, že budou při „syrové stravě“ jíst pouze něco takového a ještě navíc studeného, pro mnoho lidí není moc lákavá.

Většina z nás vyrůstala na tzv. normální vařené stravě. Ale je tato strava opravdu „normální“? Je přirozená? Je pro nás vůbec vhodná? Víme vlastně, co jíme a pijeme, a co ta „tepelně“ či jinak přeměněná (denaturovaná) strava v našem těle dělá? A co všechno skrývají  stále více vychytanější a lákavější obaly polotovarů a hotových potravinových produktů?

Dva tábory     

Pohled na konzumaci syrové stravy je dvojí. Její zastánci a lidé, kterým pomohla dostat se ze zdravotních problémů, vychvalují její výhody, předávají dál své zkušenosti a jsou přesvědčeni o tom, že pro člověka je nejlepší jídlo v přirozeném a nezpracovaném stavu. Jedině tak podle nich předá našemu tělu všechny živiny, které obsahuje. Naopak třeba vyznavači jiných výživových směrů, např. ájurvědy, makrobiotiky nebo tradiční čínské medicíny, důrazně doporučují tepelnou úpravu potravin. Lékaři naposledy zmíněného učení pak rozhodně nedoporučují raw potraviny pacientům se slabým trávicím systémem, alergií nebo ženám, které trpí neplodností.                                                                    images (23)

Co na to naše imunita

Konzumace syrové stravy má na naše tělo pozitivní vliv. Zvláště díky vysokému obsahu vody v čerstvém ovoci a zelenině raw osvěžuje a hydratuje pokožku. To se projevuje jak na našem zdraví, tak na vzhledu naší pleti, která vypadá svěží a čistější. Podle Stanislava Petříčka, odborníka na raw food a provozovatele sítě restaurací bistRAWveg po celé republice, zahání také pocit falešného hladu, který můžete pociťovat, když přes den málo pijete. Vitaminy a minerály obsažené v raw potravinách přirozeně posilují imunitu. Důležitou složkou je pak také vláknina, která přispívá k čištění trávicího ústrojí. Bílkoviny neboli proteiny jsou pro lidský organismus nenahraditelné. Tělo z nich vyrábí energii nebo je využívá pro stavbu tělesných tkání. Hledejte je v semenech, oříšcích nebo zelené listové zelenině.

Rizika

Přestože syrová strava doslova překypuje vitaminy, při jejím striktním dodržování je potřeba dávat pozor na deficit vitaminu D, B12. a minerálních látek, zvláště pak vápníku, zinku, železa, jodu a selenu. Ne Všem tato strava úplně sedne některým po delší době i po roce, může přijít únava, sníží se nám obranyschopnost a stále máme pocit hladu. Každému totiž sedne něco jiného.  Na syrovou stravu je potřeba navyknout i trávení, ne každému totiž neupravené jídlo vyhovuje. V našich klimatických podmínkách pak není podle odborníků vhodné konzumovat jen syrovou stravu, tepelně neupravené jídlo totiž neprohřeje organismus.

ŠIROKÁ ŠKÁLA POKRMŮ

Pojem syrová strava nezasvěcenému člověku chuťové buňky ani fantazii nejspíš příliš nenavnadí. Většina si totiž představí spíše přípravu salátů nebo chroupání mrkve namísto plnohodnotného a pestrého oběda. Ale tak úplně pravda to není. I v rámci tohoto stravování lze vytvořit zajímavé pokrmy. Z hlavních jídel jsou oblíbené například quiche, kukuřičné tortilly s různými omáčkami, sezamové karbanátky, řepové špagety, ale i nejrůznější chlebíčky či krekry. „Nejlepší jsou na raw ale jednoznačně dezerty, tedy ovocné nebo čokoládové dorty. Ty dostanou skutečně každého a připravit je lze poměrně snadno i doma,“ popisuje Stanislav Petříček. I přesto však samozřejmě raw jídelníček není až tak pestrý.

Co se týče přípravy raw pokrmů, ta pak probíhá pomocí mixování, klíčení a sušení. Nakonec pak pokrmy vypadají stejně jako běžná jídla, rozdíl spočívá jen v jejich složení.

A CO DĚTI?

Způsob, kterým se stravujeme, chtě nechtě ovlivňuje i stravování našich nejmenších. Právě oni se totiž učí napodobováním, a proto je v každém případě lepší nastavit u malých dětí základní stravovací návyky a dodržovat pestrý a nutričně vyvážený jídelníček s obsahem všech živin důležitých pro dětský vývoj. Nejenom syrová strava, ale obecně alternativní výživové směry nejsou pro děti nebo těhotné ženy ve většině případů vhodné.

ZÁVĚR? IDEÁLNÍ JAKO ZPESTŘENÍ

Podle Stanislava Petříčka není nutné, a dokonce ani dobré být radikální a okamžitě přejít výhradně na raw stravu. Dejte si raw občas, třeba jeden den v týdnu nebo příležitostně k obědu. Pokud se ale rozhodnete radikálně změnit svůj jídelníček a zaměřit ho pouze na raw stravu, rozhodně zvolte pomalou a postupnou cestu. Při okamžitém přechodu na syrovou stravu nastane totiž velmi silný detox, tělo se začne zbavovat škodlivin najednou, a to může přinést například bolesti hlavy, únavu, ale třeba i vyrážku a další nepříjemné obtíže.

PLUSY

Nižší obsah tuků, cholesterolu a sodíku. Naopak vysoký obsah kyseliny listové a vlákniny. Vysoký obsah dalších živin a minerálů v syrové stravě. Do pokrmů se nepřidávají cukry nebo jiná dochucovadla. Pomáhá redukovat hmotnost. Vhodná jako odlehčující či detoxikační režim na kratší dobu. Raw strava podle zastánců zlepšuje náladu, psychický stav člověka a dodává energii.

MINUSY

Podle některých odborníků jde o nevyrovnanou a nedostatečnou výživu. Může hrozit nedostatek některých vitaminů, zvláště pak B12, dále pak nedostatek bílkovin a vápníku. Raw stravování není vhodné pro všechny členy rodiny, ať už z pohledu náročnějšího zajištění stravy, nebo kvůli dětem, kterým není raw doporučováno. Najíst se v běžné restauraci je téměř nemožné. Raw restaurací je v ČR zatím poměrně málo. Syrová strava je pro některé jedince náročná na trávení.

Nemusíte být 100% vitarián, konzumující výhradně a striktně veganskou syrovou stravu. Do toho vás asi nikdo nemůže nutit. Ale můžete zkusit trochu změnit poměr „vařených“ a „nevařených“ jídel. Můžete přidávat tolik tzv. raw food stravy, kolik vám jí bude dělat dobře. Můžete se víc koukat na etikety potravin, které kupujete sobě, svým dětem, svým nejbližším. Můžete snížit nebo úplně vynechat konzumaci lepku či bílého cukru, mouky… Je tu prostě tato možnost – vlastně HODNĚ MOŽNOSTÍ.

Odkazy: http://www.syrova-strava.cz/ , ://www.fit-pro.cz/raw-potraviny , http://www.vitalvibe.eu/cs,  ://www.syrova-strava.cz/recepty-raw-food/

IMG_20160215_112605

Tepelně upravené je stravitelnější

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph. D. dietoložka a odbornice na výživu: „Zaměřit se výhradně na konzumaci syrové stravy není výhrou. Je sice pravda, že nejvyšší obsah vitaminů si uchovává syrová zelenina a ovoce, ale rozhodně to neplatí pro další skupiny potravin a i v případě zeleniny a ovoce existují výjimky. Příkladem je mrkev, kdy využitelnost antioxidačně působícího beta-karotenu se zvyšuje tepelnou úpravou, stejně jako u tepelně upravených rajčat stoupá obsah antioxidačně působícího lykopenu. Kromě toho některé druhy zeleniny obsahují zasyrova antinutriční látky, typicky třeba brambory a jejich nazelenalé části, které mohou být pro člověka toxické. Tepelnou úpravou potravin se tedy zvyšuje jejich stravitelnost.“

KDE MŮŽETE RAW FOOD VYZKOUŠET?:
Restaurace Kiwi Raw Food, Brno, www.kiwirawfood.cz Sweet Secret of raw, Praha,
www.sweetsecretofraw.cz bistRAWveg, Liberec,
www.bistrawveg.cz

Strach nebo Stres?

STRACH

Moderní věda stále  nepropojuje stav psychiky člověka s jeho fyzickým zdravím. Ano, máme psychosomatická onemocnění (třeba dítě, které má strach chodit do školy, plavání atd. si podvědomě vyvolá bolesti břicha, horečky apod. – není to simulant, opravdu ho něco bolí, ale příčina není v těle, ale na duši), ale řekne-li vám doktor, že jste psychosomatik, většinou se při tom tváří, jako byste byli největší zvrhlíci.
Prostě být psychosomatický je dnes dost nepříjemná diagnóza a také obtížně léčitelná – to, že se dozvíte, že vaše nemoci způsobuje psychika na vás vyvolá většinou ještě větší nátlak, objeví se výčitky (Já jsem ale blbec, vždyť jsem vlastně simulant, zbabělec…) a většinou také nové potíže.
Jenomže lékaři stále ještě nedošli k poznání, že všechny naše nemoci (od rýmy přes angínu až po rakovinu) si způsobujeme my sami. Jak je to možné? A lze tomu vůbec uvěřit?
Strach je emoce, která nám zachraňuje život. Patří mezi obranné mechanismy organismu. Teprve tehdy, kdy vybočí co do kvality a kvantity a přestane člověka chránit, stává se patologií. Když se bojíme, znamená to pro organismus nějaké nebezpečí a tak zapojíme všechny záchranné systémy, včetně toho, že se dáme na útěk. V dnešní době už ale není mnoho situací, kdy můžeme utéct, tak jako v dávných dobách. Bojíme se často, ale přesto musíme nepříjemné situaci čelit. Například při lékařském ošetření, při nepříjemném rozhovoru se šéfem, při zkoušení ve škole apod. Stresující situace, které neumíme zpracovat, pak vedou často k rozvoji somatických nebo psychických onemocnění.
Podle mého názoru, je strach tou nejhorší energií, která nás poškozuje. 

A čím více lidí se bojí, tím víc peněz se  utratí za léky, alkohol, drogy a cigarety. Ze strachu lidé utrácejí peníze za zbraně, zabezpečení, pojištění atd.

A na co myslíme – to si do života přitahujeme. Kdo se bojí nemoci, katastrof a chudoby. Ten bude žít v chudobě, nemoci a prožívat jednu katastrofu za druhou.

 

FOBIE
Slovo fobie pochází z řeckého slova fobos a znamená pociťování bezdůvodného strachu vůči různým předmětům nebo situacím. Strach si děti i dospívající uvědomují, ale nejsou schopni ho za žádnou cenu zvládnout.
hiding-1209131__180
Terapie při fobii je následující:
naučit se mluvit o strachu otevřeně, vystavit se dané situaci postupně po malých krůčkách, naučit se zvládat úzkost a paniku pomocí speciálních relaxačních i dechových cvičení.
Bachovy květové kapky – pomáhají nastolit vnitřní stabilitu v náročných životních situacích (před zkouškami, pohovory, cestováním letadlem, lékařským zákrokem, porodem, dále při zranění, stresu, rozčílení a pod).
Najít programy které jsou příčinou našich fobií odblokovat je. (Srt, kineziologie). Vzít život do svých rukou a začít měnit naše myšlenkové návyky. Abychom nevytvořili ze zvyklostí myšlení opět nové špatné programy které nás budou ničit znovu a znovu.

Barvy a jejích vliv

Léčivé energie barev se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané požívali léčebné účinky jak v kosmetice tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávaná pouze jako největší tajemství, upadla v zapomnění.

K jednotlivým barvám se váže i energetické působení vibrací – kamenů, oblečení, potravin, zkrátka všeho čím je náš organismus denně obklopen. Nejúčinnější terapie je terapie paprskem světla o určité barvě po dobu 15mim. Aplikuje se do postižených míst nebo do center čaker, ke které chybějící barva patří.

Světlo je zářící energie. Je jedním z prvních Božích projevů. Veškerý život na Zemi pramení ze světla. Sluneční bílé světlo obsahuje celé spektrum barev, přičemž každá jednotlivá barva, jakožto životodárná síla, předává našim odpovídajícím centrům, čakrám, podle jejich povahy a charakteru, potřebnou energii a současně je tak uvádí i do vzájemně harmonického vztahu.

Každá barva má podle starých nauk sedm základních aspektů:

 • oživuje,
 • povzbuzuje,
 • léčí,
 • objasňuje,
 • informuje,
 • inspiruje
 • a naplňuje.

Barva je nositelkou informace o situaci uvnitř. Barva jako taková neexistuje. Je to efekt, který vzniká kombinací čtyř prvků: světla, objektu, který jej odráží, vizuálního aparátu (oko) a zpracovávajícího orgánu (tj. mozku). S jistotou tedy nelze říct, jakou barvu věci mají. Soudí se, že hmota jako taková je vlastně bezbarvá. Můžeme jedině tvrdit, jakou barvu vidíme. Teprve až přijde světlo, tak vidíme a vidíme barevně.

Každá barva má jinou vlnovou délku. To je vidět při lomu paprsků v krystalu nebo v kapce vody, kdy se bílé světlo rozkládá na jednotlivé barvy. Barvy, které vnímá lidské oko, jsou ty, jež odrážejí okolní objekty. Pokud předmět odráží většinu světla, které na něj dopadá (zhruba 75 procent), vidíme ho jako bílý. Když neodráží téměř nic a naopak světlo pohlcuje, zdá se nám černý.

paper-571938__180

TŘI VÝZNAMY POZNÁVÁNÍ BAREV:

Funkce individuální – Je výborné se před  malými dětmi, zvláště, vyjadřovat co nejpřesněji; děti totiž vnímají barvy asi až o 35 % lépe než dospělí a mají tzv. eidetickou představivost neboli si dokáží cokoliv naprosto reálně představit – i s barvou a tvarem.

Funkce regionální –  V pubertě se  vydáme do světa a poznáváme. Je jasné, že ve Strážnici na krojovaných slavnostech budou barvy působit jinak než v jižní Číně na oslavách boha vody. Např. východní národy používají při pohřbech jako barvu smutku bílou a jako barvu svatební černou. Vše se dá lehce vysvětlit – souvisí to s hodnotovým systémem. Naše civilizace uznává jako prvořadou hodnotu hmotu (ta se symbolicky nalézá v tmavých až černých tónech), civilizace východních národů jako první uznává ducha. Zatímco v jižní Číně při svatbě všichni vědí, že jde v prvé řadě o spojení těla, my tady v Evropě trochu pokrytecky zakryjeme nevěstu do bílého…

Funkce archetypální – Naše archetypální zkušenost je (zažitá mnoha generacemi našich předků a geneticky předávaná). Tato zkušenost je podvědomá, a je tudíž řídicí složkou v naší psychice. Má v naší hlavě navrch. Proč? Protože ty dvě předchozí jsou sice také mocné, ale jenom naučené, ty nám někdo sdělil. Rozdílné použití barev potom detekujeme v rámci jednotlivých kontinentů a národů na základě etnických a regionálních historických zkušeností. To však nevyvrací předchozí hypotézy o univerzálním působení barev. Ty jsou potvrzeny lékařskými pokusy  v mnoha různých zemích všech kontinentů. Proto je také dobrým pomocníkem při tvorbě reklamních materiálů dobrá znalost místní kultury. Teprve s ní se dá vytvořit reklama, která má co říci nejenom svým obrazem…

A jak na nás barvy opravdu působí? Uveďme si několik příkladů, které jsou sice ne zcela uspokojivě vysvětlené, ale prokázané. Barvy ovlivňují naši náladu, vyvolávají agresi, pomáhají léčit některé nemoci. Velká část z více než 7-16 milionů barev, které může lidské oko vnímat, má významný vliv na chování, psychiku i zdraví.

Červená

Vibrace této barvy má tu největší schopnost průniku. Způsobuje nával krve do hlavy, a proto se používá při všech poruchách prokrvení.

Červená je barva srdce, mimoto povzbuzuje smysly a zvyšuje pohlavní potenci.

Červená působí jako energetikum – jako oheň v nás.

Terapeutická aplikace:

Červená barva stimuluje při nedostatku energie a nedostatečném vztahu k realitě.

Podporuje vytváření červených krevních tělísek, povzbuzuje srdeční činnost, dýchání a vylučování, rozšiřuje cévy a podporuje prokrvení.

Červené světlo obsahuje tzv. „růstové paprsky“, a proto se používá také k léčení ran. (Pokud ale rána hnisá, používá se k dezinfekci modré ).

Energie této barvy je účinná také při zánětech, onemocnění kůže, omrzlinách, nízkém krevním tlaku, chronickém kašli, astmatu, onemocnění hrtanu, ale také při zánětech močového měchýře a poruchách zažívání, impotenci a frigiditě.

Oranžová

Oranžová je barva veselosti a veselé mysli, zvyšuje zdravou ctižádost a zprostředkovává sílu i radost.

Vibrace této barvy se používá při depresích, nespokojenosti a pesimismu. Je nezbytná pro zdraví a vitalitu, povzbuzuje chuť a podporuje funkce krevního oběhu.

Terapeutická aplikace:

Oranžová působí povzbudivě na fyzickou i sexuální vitalitu, dodává optimismus a vřelost srdce, posiluje proudění lymfy a pomáhá tělu udržet vápník.

Významný je také antispasmolytický efekt oranžové při křečích, a to i těch, které jsou podmíněné stresem.

Oranžová barva pomáhá při slabosti ledvin, zácpě, působí povzbudivě na žlázy a posiluje plicní tkáň. Ranní únavu je možné odstranit krátkým ozařováním oranžovou barvou.

Žlutá

Tato barva je přiřazována sluneční pleteni, centrálnímu místu nervového systému a sídlu podvědomí. Při ozařování sluneční pleteně žlutou se uvolňuje pozitivní energie – mozek a duše těží z této stimulace. Žlutá působí kromě toho povzbudivě na intelekt, horlivost ve studiu a na duchovní postoj, neboť dodává duchu vzlet a působí proti únavě a nechuti k práci.

Mimoto žlutá zahání zasmušilost a melancholii. Nespokojení, mrzutí lidé mění pod vlivem žlutého světla výraz obličeje.

Terapeutická aplikace:

Žlutá stimuluje centrální nervový systém, trávicí funkci, podporuje látkovou výměnu jater (ta jsou často zodpovědná za celulitidu a akné), posiluje svalový tonus, žaludek a povzbuzuje lymfu.

Žlutá posiluje žlázový systém, činí chronické akutním a doporučuje se při onemocněních jater, měchýře, ledvin a žaludku.

Mimoto žlutá barva působí při alergiích na potraviny, plynatosti, diabetes, při nedostatku cukru v krvi, žlučových kamenech, křečích a potížích s dýcháním.

Zelená

Vibrace zelené barvy symbolizují rovnováhu a harmonii a jsou důležité pro nervový systém a celkový dobrý stav, neboť zelená posiluje vyčerpané nervy, uklidňuje a dodává novou energii. Podporuje vnitřní klid a uvolnění, její účinek je relaxační a uklidňující.

Je také známo, že zeleň listová (chlorofyl) může dodávat člověku až do stáří svěží pleť a mladistvou sílu tím, že brání ukládání degenerativních látek.

Listová zeleň je pokládána za účinný omlazovací prostředek!

Terapeutická aplikace:

Zelená se dobře osvědčovala při nervových potížích, pakostnici, bronchitickém kataru a černém kašli. Mimoto působí pozitivně na tvorbu kostí, posiluje kůži a účinkuje proti  akné.

Zelená zmírňuje srdeční bolesti, působí kompenzačně při vysokém krevním tlaku, projevech vyčerpání a malátnosti. Užívá se také při vředech, cystách a očních onemocněních.

Poruchy spánku se nechají zelenou barvou příznivě ovlivnit.

Modrá

Vibrace této barvy mají uklidňující, harmonizující účinek – modrá je považována za studenou barvu.

Modrá snižuje tepovou frekvenci, pomáhá přetíženým krevním cévám, a působí antiinfekčně, tiší bolest, uklidňuje a chladí.

Modré světlo má chemicky působící paprsky, takzvané „brzdicí paprsky“.

Modrá barva přináší klid, mlčení a zdrženlivost, posiluje životní sílu, tiší neklid a stavy strachu a podporuje vnitřní klid, osvobození (meditace).

Terapeutická aplikace:

Všechny „horké“ nemoci vyžadují modré světlo.

Modrá působí při hnisavých procesech, bolestech a překrvení, při krvácení a nespavosti (umístit na noční stolek modré světlo!). Modř působí na varlata a vaječníky a použití je vhodné také při impotenci a frigiditě.

Modrým světlem se ošetřují také nadměrná funkce štítné žlázy, bolesti krku, horečka, zvýšený krevní tlak, hyperaktivita, záněty, popáleniny, kožní infekce, ekzémy, puchýře (žaludeční vředy), gastritida, koliky, bolesti zad, hemeroidy, oční infekce a záněty v čelisti. Ovlivňuje příznivě nadledviny a působí pozitivně na zužování cév.

Indigová modř

Indigová modř jako předposlední vibrace ve viditelném spektru platí za intuitivní barvu a posiluje rovněž účinek meditací.

Tyto barevné vibrace pomáhají vytvořit rozšířené, pozitivní vědomí.

Terapeutická aplikace:

Nemoci očí, uší a nosu se nechají příznivě ovlivnit typem těchto vibrací.

Indigo dobře působí při průjmu a střevních potížích, všech druzích bolestí a duševního vyčerpání.

Fialová

Fialová je známá jako barva ducha, působí na nevědomí, dodává duchovní sílu a poznání, posiluje každou meditaci a je považována za barvu inspirace.

Fialová má nejvyšší a nejjemnější vibrace z barevného spektra.

Terapeutická aplikace:

Deprese, migrénu, vypadávání vlasů je možné ošetřovat fialovou barvou.

Kromě toho působí tato barva dobře na slezinu a povzbuzuje lymfu. Má také uklidňující účinek na srdce a s její pomocí se mohou vyrovnávat úzkostlivé stavy a harmonizovat stavy velké podrážděnosti.

lake-140228__180

Růžová

Růžová barva Přináší jemnost a laskavost. Stimuluje imunitu, podporuje hormonální systém, ulevuje při ušních problémech, bolestech hlavy a psychosomatických onemocněních. Velmi dobře účinkuje proti nevolnostem v těhotenství. Velice dobře řeší problémy se srdcem, jak na fyzické, tak i na emoční rovině.

Bílá

Bílá barva je symbolem čistoty a nevinnosti. Dodává sílu a probouzí tvořivost. Napomáhá při virových onemocněních. Čistící účinek je dobré využít zvláště při půstu. Působí na vyplavování jedů z organismu. Napomáhá při virových onemocnění. Vylučuje z těla vodu a hleny. Umocňuje působení barvy, se kterou je kombinována.

Černá

Obvykle představuje temnotu, zlo, prázdnotu, smutek, smrt. Ve světě má tato barva i jinou tvář. Ve východních zemích je barvou plodnosti. Černá je tam barvou úrodné půdy, tma zase místem vznikání a klíčení.

Černá dokáže působit nejdepresivněji ze všech ostatních barev a odstínu. V mnoha lidech vzbuzuje pocity strachu a úzkosti. Obvykle zabraňuje proudění energie. Nemocní a lidé trpící proměnlivými náladami či psychickými potížemi by se jí měli vyhýbat.

Hnědá

Hnědá barva Poskytuje fyzickou a psychickou ochranu, pomáhá při osvojování si nových dovedností. Vstřebává bolest, zvyšuje energii a přináší úlevu při bolestech v zádech. Léčí bolavé nohy, ruce a páteř, působí při onemocněních tlustého střeva.
Velký vliv má barva na chuť. Aby potraviny stimulovaly přání jíst, nestačí, aby byly chutné a krásně voněly. Musejí být také barevně přitažlivé. Určitá škála barev je spojena s představou jídla. Existují i barvy, které vyvolávají pravý opak, například modrá. Je dokázáno, že tato barva funguje jako faktor, který chuť potlačuje. V přírodě není příliš mnoho modré potravy.

Zjistilo se, že odezva léku u nemocných je lepší, je-li jeho barva shodná s očekávaným účinkem. Světle modré tedy bývají uklidňující prostředky, červené naopak stimulanty. Proto prostředky proti překyselenému žaludku nejsou oranžové a pilulky na nevolnost nejsou zelené.

Barevnost oblečení a psychika

Vědecké výzkumy potvrdily, že prostřednictvím barev vysíláme zprávy do vnitřního i vnějšího světa – ať už záměrně, či nevědomky. Co o nás barvy vlastně prozrazují? Obvykle si vybíráme takové, které máme rádi, protože s námi nějak souzní, vyjadřují to, jak se cítíme, jací jsme, čeho si na sobě ceníme atd. Jindy si vybíráme barvy, které nás doplňují, cítíme se s nimi úplnější. Často představují i kvality, které bychom v sobě chtěli objevit. Když se do takové barvy oblečeme, cítíme se cennější a přitažlivější.

Švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung zjistil, že extroverti dávají přednost teplým barvám (červené, žluté, oranžové), kdežto introverti mívají v oblibě studené (modrá, zelená).

Léčivé barevné světlo – harmonie duše i těla

Colorterapii můžeme aplikovat i pomocí barevných žárovek. Barevné světlo je vhodné na sebe nechat působit například při relaxaci, práci, četbě či koukání na filmy. Při studiu, četbě či kancelářské práci se hodí světlo oranžové či žluté (dodává energii), fialové či modré světlo (uklidňuje) přijde vhod při relaxacích či meditacích, zelená (léčí) se hodí k televizi, červená zase při intimních chvílích. Vždy je třeba dbát na to, abychom světlo vycházející ze žárovky vnímali blahodárně. Při výběru barvy i délky ozařování je třeba řídit svojí intuicí, citem…

 

Neviditelný nepřítel – elektrosmog

VÍTE, CO JE ELEKTROSMOG?
Elektrosmog je neionizující elektromagnetické záření, které se přirozeně v přírodě na Zemi v produkované intenzitě nevyskytuje.

Elektrosmog – Tento výraz je složen ze dvou slov: elektro (souvislost s elektrickými zařízeními) a smog. Smog je výraz označující chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického spojení slov smoke (kouř) a fog (mlha) a znamená, že atmosféra je obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. Název elektrosmog se jeví jako nevhodný vzhledem k definici slova smog. Alternativou v pojmenování tohoto fenoménu je název elektromagnetické znečištění.

stažený soubor (18)

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. Obecně je rozdělujeme na stejnosměrná astřídavá, dále pak na nízkofrekvenční (do 30 kHz – např. pole kolem vodičů střídavého proudu) a vysokofrekvenční (do 300 GHz – např. radiové vlny, mobilní sítě, mikrovlny…). U nízkofrekvenčních lze samostatně měřit elektrickou a magnetickou složku (jednotkami jsou volty na metr=V/m, mikrotesla=µT; u VF záření pak mW/cm2).

Je nesporné, že tato pole mají účinek na člověka, jako ostatně na každé vodivé těleso. Tuto skutečnost nelze popřít, neboť vychází z fyzikálních zákonů. Nejednotné jsou dosud názory na to, zda mají tyto účinky až škodlivé následky na zdraví člověka. 

V posledních desetiletích se čím dál více obklopujeme značným počtem elektrických a elektronických přístrojů, usnadňujících nám zdánlivě život, ale vytvářejících kumulovaná umělá elektromagnetická pole. Neustále se zvyšují frekvence pro přenos informací, vlny pronikají i silnými zdmi a materiály. Na druhé straně se zmenšuje přirozené stejnosměrné pole země, které potřebují živé organismy k životu.

Zdravotní účinek těchto polí a záření na lidský organismus je mimo jiné závislý na typu záření, jeho frekvenci, intenzitě (ta klesá se vzdáleností od zdroje) a době působení,  i na vnímavosti konkrétního člověka (obecně jsou vnímavější děti, staré a nemocné osoby, existují i tzv. elektrosenzibilní jedinci se zvýšenou citlivostí vůči elmag. polím).

Podle některých výzkumů spočívá účinek elektrosmogu v tom, že negativně ovlivňuje vlastnosti a funkce biomolekul, propustnost buněčných membrán. Tím dochází ke změnám metabolismu a toku iontů některých látek v organismu, např. vápníku (a s velkou pravděpodobností i dalších minerálů, cholesterolu, tuků, hormonů …). Tyto ionty Ca hrají např. roli v řízení elektrických impulzů (mimochodem oproti umělým proudům velmi slabým) na membránách nervových buněk a při tvorbě anorganické kostní hmoty.

Změny metabolismu látek jsou pak příčinou nejrůznějších poruch – oslabení nervového systému (projevy – neklid, nervozita, bolesti hlavy, tlukot srdce, únava, deprese) a imunity. Z nejdůležitějších účinků bylo zjištěno, že elektropole ovlivňuje produkci hormonu melatoninu (ovlivňuje ho také množství světla, tedy elmag. záření svého druhu), který reguluje v těle fáze spánku a bdění a vnímání času. Při jeho snížené produkci nedochází k patřičné regeneraci organismu, což má opět za následek oslabení imunity, pocity únavy atd. Melatonin je také silný antioxidant a zpomaluje mimo jiné růst určitých nádorů. Je pravděpodobné, že jeho produkce souvisí i se sekrecí jiných hormonů v těle. Ve Velké Británii byl také poměrně nedávno přiznána souvislost mezi vysokým napětím a dětskou leukemií. Poměrně hodně jsou otázky kolem elektrosmogu diskutovány v německy mluvících zemích.

U nás nejsou výše uvedené skutečnosti zatím obecně příliš známy. Občas se zvedne pomenší diskuze kolem mobilů nebo počítačových monitorů, ale málokdo si uvědomuje, že elektrické přístroje a vedení nás obklopují zejména v našich domácnostech, tedy tam, kde by měl člověk hlavně regenerovat.

Z toho, co bylo uvedeno výše v souvislosti s melatoninem vyplývá, že zejména ve spánku, kdy tělo mnoho hodin spočívá na jednom místě a obnovuje důležité životní funkce, je třeba jej uchránit před těmito rušivými vlivy. Málokdo ví, že obyčejná lampička na nočním stolku může vyzařovat ve vzdálenosti 0,5 m podle zapojení elektrické pole 500 – 1500 V/m (byť o relativně nízké frekvenci), podobně tak zásuvky samotné (»nejlépe« umístěna u hlavy) nebo jejich vedení ve zdi (mylná je domněnka, že vedení vyzařuje jen, když je v provozu nějaký spotřebič)

.elektrosmog-illustration

Několik obecných doporučení pro ochranu před elektrosmogem v obydlí a objektech:

zejména během spánku, kdy tělo mnoho hodin pobývá na jednom místě, se nevystavujte účinkům domácích elektrospotřebičů (TV, video, rádio, PC, …) – vypněte je zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti tzv. pozice »Stand by«                                                                                                                                                         – nenechávejte si u postele mobily, dejte dále stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u el. zásuvek Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče (problém dvoužilových přípojných vodičů).                                                                                                                                              – je-li to možné, dejte postel dále (alespoň 1 m) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení.                                                                             – mobily používejte co nejkratší dobu a nikoliv tam, kde je slabý signál (auta, budovy…), děti a mladiství by neměli mobily užívat vůbec.                                                                   – zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů (DECT…), které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.                                       – používáte-li mikrovlnnou troubu (což nelze doporučit ani z dietetických důvodů), nespěte v okruhu 5 m (na všechny strany).                                                                               – nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a někdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové).                                                                                                                         při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,….)                                                                                         – nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod.                                                                                                                                       – pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a příp. si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření.                                                                                                                                – výše uvedené zásady zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice)

Meditace k dobrému zdraví a vysokému věku

Základní meditační techniky mohou prospět každému. Být klidně sedící, nic dělající je jediný způsob, jak dosáhnout dokonalého klidu mysli.

Teprve až se začnete pravidelně věnovat meditaci, zjistíte jak těžké je zklidnit ducha, utišit vnitřní dialog, který snad věčně plyne v našem vědomí, jak náročné je upokojit mysl, která daleko spíš připomíná, hrající si opici.

Ovšem po 30 až 40 min. hluboké meditace zanechá člověka tak odpočatého, jako by měl za sebou několik hodin důkladného spánku, zbystří a přináší mu ducha a zklidní rozbouřený oceán myslí.

Při meditaci člověk totiž často zjišťuje, že jeho starosti jsou většinou jen iluze, které si sám vytváří, že nemají žádné opodstatnění ve skutečném světě a že většina nepříjemného duševního vypětí ( stresu ) pramení z celkové nevyrovnanosti a slabosti jako i skutečná choroba vznikne jen v oslabené a zranitelném těle.

Meditace nám nabízí úplně jiný pohled na život a na svět, pohled který se nám nikde jinde nenaskytne, neboť při meditaci se mysl člověka dostává  do ( změněného stavu ), který umožňuje vnímat jinak než za běžného vědomí.

Obyčejný člověk kterého ráno vyhodili z práce, bude úplně na dně některý bude chtít  spáchat i sebevraždu. Člověk  který pravidelně medituje, nebude podléhat stresu a radši si s úsměvem na tváří připomene, že všechno zlé je k něčemu dobré a že se mu ve skutečnosti otevírá další možnost, že si třeba díky tomu najde ještě lepší a zajímavější práci.

Jediná trvalá věc na světě je pomíjivost.

Přesto se všichni pořád chováme, jako by naše štěstí i problémy byly stále a trvalé. Při meditaci se naučíte pokojně plynout po proudu, a ne se drát proti němu, bojovat proti přirozené proměnlivosti

.stažený soubor (3)

Při meditaci se vlády  ujímá duch a nastoluje energetickou rovnováhu a v soulad uvádí také Tři klenoty. Začátečníkům se doporučuje držet se několika jednoduchých zásad. Pozornost je třeba věnovat hlavně třem věcem, kterými jsou tělo, dech a mysl, tedy Třem klenotům ( esence, energie a duch ).

Je třeba  vyloučit tři vnější klenoty v podobě sluchu, zraku a řeči, aby bylo možné dále zjemňovat tři klenoty vnitřní, jimiž je esence, energie a duch.“  Při meditaci je proto třeba věnovat pozornost zejména těmto věcem:

 • Tělo musí být v dokonalém klidu, rovnováze a pozice musí být stabilní.
 • Nejdůležitější je mít napřímenou páteř, a to od kostrče až k hlavě. 
 • I krk by měl být natažený a současně v jedné rovině s páteří. Při tom je třeba malinko zasunout bradu.
 • Oči by měli být přimhouřené – ani zavřené ani otevřené – a měly by bezcílně hledět na podlahu, asi 30-60 cm. před vámi.
 • Jazyk je třeba  zapřít o patro těsně za přední zuby.
 • Ramena mají být mírně zakulacená a úplně povolená.
 • Břicho nemá být úplně vyvalené. Proto je třeba mírně zatáhnout svaly břišní stěny, ale pozor, nemají se přepínat.
 • Mnozí zkušení mistři doporučuji provést před meditací pár cviků, při  nichž se dlaněmi tře obličej.
 • Meditaci je vhodné zahájit několika prohloubenými nádechy a výdechy, při nich se, zahřejí‘ energetické dráhy.
 • Sluch zaměřte do vnitř a poslouchejte vlastní dech a tlukot srdce.
 • Nesnažte‘ se jakékoli bludné myšlenky vyhánět z hlavy:  Snaha vyprázdnit vlastní mysl je vlastně další myšlenka, a ta je rušivá.

Meditaci lze doporučit osobám, které trápí vyšší krevní tlak, předčasná ejakulace, poruchy trávení, úzkostné stavy,  a další chronické obtíže vyvolané stresem a narušením rovnováhy biologických funkcí organizmu.

Vaše Světlana

 

Životní energie a zdraví

 

Dnes téměř každý máme nějaké zdravotní potíže. Může jít o potíže s klouby nebo s pohyblivostí, o neschopnost soustředění, rakovina, nádory nebo srdeční onemocnění nebo o jakoukoliv z tisíců potíží, které nás dnes postihují.

Důvody tohoto stavu jsou ve skutečnosti prostší, než je většina schopna si uvědomit. Sdělovací média dělají všechno tak složitým, že lidé prostě nevěří tomu, že i tak prosté věci, jako je jídlo, prohloubené dýchání, cvičení a jednoduchá meditace mohou skutečně vyvolávat úlevu od mnoha jejich chronických zdravotních potíží.
Číňané ve svém pátrání po „elixíru nesmrtelnosti“ prozkoumali všechno kolem minerálů, bylin, různých léků a jejich kombinací.Taoisté se vyznačovali tím, že sestávali na tehdejší dobu nejpraktičtější, nejrealističtější a nejvědečtější názory. Pátrali po všem, co by pomáhalo prodloužit život na tak dlouho, jak je to jen možné. Nedělali to však proto, že by se obávali smrti, ale protože čím déle udrží tělo živé, tím déle mohou kultivovat svůj duchovní výcvik a dosahovat tak sjednocení s Vesmírem.

Během staletí jejich vytrvalého zkoumání shromáždili ohromné množství životně důležitých informací, které se dodnes využívají. Kvůli experimentům s minerály a drogami zemřelo mnoho tisíc lidí, aby nakonec taoisté objevili, že skutečný „elixír nesmrtelnosti“ není v žádném nápoji, minerálu ani v bylince, ale nachází se uvnitř v těle – v podobě životní energie.

Pokud používáte medicínu nebo jiné přírodní léčebné metody z východu, pak víte, jak je důležitá vaše životní energie pro vaše zdraví. To není jen nějaká víra, ale jde o něco velmi reálného, co je neustále podporováno i moderním výzkumem z oblastí fyziky a medicíny

Západní medicína zaujímá mechanistický náhled na tělo, který tvrdí, že tělo je jako každé jiné zařízení a protože se stroje nemohou samy opravit, nedokáže to ani tělo. A přestože se už nesčetněkrát ukázalo, že tělo se uzdravuje už jen díky správné výživě a zdravým podmínkám, většina západních lékařů stále tvrdošíjně odmítá věřit, že by to bylo možné bez jejich takzvaných „zázračných léků“, které předepsali.

Čchi je druh bio-elektrické energie, ale není to takový druh, který by bylo možné měřit běžnými přístroji. Existuje v poněkud odlišné rovině a úrovni, ale přitom silně ovlivňuje tento svět. Ať už je nazývána jakkoliv, lidské tělo ji má a potřebuje tuto životní sílu, aby přežilo. Jestliže je kultivována, může tato životní síla umožnit člověku, aby podával velké výkony, měl sílu a uzdravoval se. Energie čchi umožňuje vyléčit se z vážných nemocí a co je ještě důležitější, v prvé řadě brání, aby se vůbec objevily.

Záporné ionty a stejně tak i energie čchi působí na tělo na buněčné úrovni. EM pole buněk se projevuje jako selektivní silové pole a je součástí obranného mechanismu, který umožňuje nutrientům proniknout k buňce a odpadní látky naopak pomáhá vyloučit a navíc ještě odráží patogeny, viry a bakterie. Toto pole plní tedy podobnou funkci jako buněčné stěny. Má to také souvislost s tím, že je potřeba v naší stravě zajistit dostatečný příjem esenciálních mastných kyselin.

images (8)

Když konzumujeme jídla s nasycenými oleji, tyto narušují funkci buněčných stěn – a to nejen na fyzické úrovni, ale i na energetické. Je tomu tak proto, že nasycené oleje se liší jen nepatrně od některých plastické hmoty, který jsou známy jako  izolant, nepropouštějící elektrickou energii. Buněčné stěny tak ztrácí schopnost být fyzickou bariérou, ale jejich elektromagnetická obrana je oslabována rovněž. To každou buňku následně vystavuje napadení, mutacím nebo vnitřní destrukci.

Čím více dokážeme posílit elektromagnetické pole našich buněk, tím silnější je energie, která proudí našimi těly a tím větší je naše imunita a odolnost proti infekcím i jiným nemocem.

Doktor J. Valenta  vysvětluje působení vonných silic následovně.  Když se ionizované aroma rostlin dostane do krevního oběhu, záhy proniká do každičké skulinky lidského těla a velmi účinně obnovuje narušenou polaritu buněk, vybíjí je, převádí bioelektrickou energii do míst, kde chybí, a tak vlastně dobíjí naše bioelektromagntické baterie. Také rozhání patologické buněčné usazeniny, protože rozpouští husté a chorobné tělní tekutiny. Dále napomáhá oxidaci jedovatých odpadních produktů látkové výměny, obnovuje energetickou rovnováhu, usnadňuje organické okysličování a samočinnou regulaci, až nakonec doputuje do plic a do ledvin, odkud je toto účinné aroma beze zbytku vyloučeno.                                                                                   

Při výuce bojových umění mistři, kteří mají hluboké pochopení principů energie, tolik hovoří o čchi. Protože aby se dostala ke skutečným kořenům zdravotních potíží a znovu vzkřísila život, musí být čchi shromažďována, čištěna a je potřeba zvětšit její proud a vyváženost. Pokud je tělo klidné a mysl uvolněná, pak se všechny tyto věci jeví daleko významnější než obvykle. Proto je také učení jak zklidnit mysl tak důležité pro zdraví a dlouhověkost – a také moderní výzkum to znovu potvrzuje.

Stav tlustého střeva dnešního člověka je vskutku šokující.        Za předčasným stárnutím bychom měli hledat právě intoxikaci tlustého střeva…..Jsou- li jedy přítomny v tlustém střevě, mohou se šířit do všech části těla, například i do srdce, do mozku, do ledvin a do jater, která se díky tomu předčasně opotřebují, předčasně zestárnou. Přítomnost toxických nečistot  organizmu nás nakonec zabíjí. Ve skutečnosti jde o hnilobný rozklad zevnitř který se projevuje navenek.

Člověk je jediný živý tvor na zeměkouli, který se domnívá, že se na něho přírodní zákony nevztahují, tak že je dnes a denně porušuje.

 

 

Zázračná moc mysli

Ani nevím kde začít. Mysl, myšlenky. Je v těch slovech neskutečná síla.

Cokoliv si Lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze DOSÁHNOUT.

Opravdu, ,,myšlenky mají značnou váhu“ , a to zejména tehdy, když jsou spojeny s pevně stanoveným cílem, vytrvalosti a palčivou touhou proměnit svůj cíl v realitu.

Úspěchů dosáhne ten, kdo v úspěch věří.                                         Neúspěch postihne ty, kteří díky své netečnosti přesvědčí sami sebe, že neúspěch je neodvratný.

Jsme strůjci svého osudu a kapitány své duše, protože je v naší moci ovládat své myšlenky. Náš mozek je magnetizován dominantními myšlenkami, které máme ve své myslí. A způsobem člověku neznámým k nám ,,magnety“ přitahují síly, lidí, životní okolností, které jsou s našimi dominantními myšlenkami v souladu. Podle mne se navzájem přitahují stejné frekvence na kterých jsme naladění.

Je třeba zdůraznit, že všichni ti, kteří nashromáždili velké jmění, prošli předtím, než je získali, určitou fázi snění, naději, chtění, toužení a plánování. A je zcela jedno jestli jde o jmění, zdraví, partnera atd..

Musíte si uvědomit že nikdy nedosáhnete svého snu, dokud se nedokážete do běla rozpálit touhou po tom po čem toužíte a vpravdě uvěřit že budete zcela zdráv, mít skvělého partnera, práci, peníze atd.

Jestliže si člověk něco přeje, neznamená to ještě, že je zralý své přání realizovat. Je připraven dosáhnout cíle teprve tehdy, když uvěří, že uspěje. Jeho mysl musí být ve stavu přesvědčení, nikoli pouhé naděje nebo přání.

Pamatujte že mířit vysoko a čekat od života úspěch a blahobyt nevyžaduje úsilí o nic větší, než jakého je třeba k přijetí chudoby, bídy a nemoci.

Mysl nemá hranic kromě těch, které sami uznáváme. Nemoc, chudoba i bohatství pocházejí z myšlení.

Víra je katalyzátorem myslí. Je – li s myšlenkou spojena víra, naše podvědomí okamžitě zaznamená její emanace, převede je na hodnotu jim rovnocennou v duchovní sféře a vyšle je k Nekonečné inteligenci jako je tomu v případě. modlitby ( afirmací ).

Víra je stav myslí, který může byt vyvolán nebo vytvořen v podvědomí autosugescí pomocí ujišťování nebo opakovaných příkazů. Každý myšlenkový impuls, který se opakovaně ukládá do podvědomí, je nakonec přijat a podvědomí podle něj jedná.

Všechny myšlenky, které byly naplněny emocí (citem) a spojeny s vírou, se začínají bezodkladně proměňovat ve svou materiální podobu čili hmotný ekvivalent. Je li s nějakým myšlenkovým pochodem spojena víra, láska, sex, vyvolává se mnohem větší odezva. Podvědomí může být ovlivněno libovolnými kladnými či zápornými emocemi.

Nic vám nebrání své podvědomí ,,ošidit“ tím že mu budete autosugesci dávat příkazy. Chovejte se tak, jako byste skutečně již vlastnili onu materiální věc. Podvědomá mysl převede  do materiální podoby těmi nejpříjemnějšími a nejpraktičtějšími dostupnými prostředky jakýkoli příkaz, který je ji dán ve stavu přesvědčení či víry, že bude splněn.

Princip autosugesce uplatníme tak, že si své myšlenky zformulujeme písemně, naučíme se je zpaměti a stále si je v této podobě budeme opakovat, dokud nezačnou fungovat jako součást našeho podvědomí.

Sedm nejsilnějších kladných emocí.
 • Víra
 • Láska
 • Touha
 • Sex
 • Nadšení
 • Naděje
 • Romantika
Sedm nejsilnějších záporných emocí.
 • Strach
 • Žárlivost
 • Nenávist
 • Chamtivost
 • Pomstychtivost
 • Hněv
 • Pověrčivost

Nemůžete se k ní dopracovat pouhým čtením pokynů. Podstatné je, abyste ve vaší myslí podporovali kladné emoce jako dominantní síly a záporným emocím jste se bránili – a nebrali je na vědomi.

Zvykněte si používat kladné emoce! Nakonec vaší mysl výplní tak dokonale  že do ní ty záporné nebudou moci vstoupit.

Kopírovat  pouze v celém znění s odkazem.

Zázračná moc mysli

 

Co je třeba, abychom byli spokojení a zdraví?

Pokud se naučíte, aby vaše mysl lehce a spontánně reagovala na podněty nových záměru, hledání nových možností a vytváření potenciálu. Potom se i vše ostatní začne velice rychle a spontánně uzdravovat. Je to proto, že vaše pocity – vnímání sama sebe –  se začnou  vyjevovat a vy  na ně budete reagovat ve svém vlastním zájmu.

Zdraví peněz – hojnosti je oblast, kde je velice viditelný dopad určitého nepohodlí.Ten kdo všechno podřizuje hromadění peněz, vytváří nezdravé prostředí. Nic pro něj není důležitější a všechny jeho aktivity  se mění v jeden dostih, za lepším ziskem a větší možnosti někde ušetřit. Naopak ten kdo má vidinu výhry v hracích automatech, řeší svůj  nedostatek půjčkami, vytváří velice traumatické prostředí. Přináší sobě i svým blízkým hluboké rány a onemocnění. Velice zatěžující psychika, má potom velice špatný dopad na zdraví.

Zdravý přístup k penězům je řešením pro uzdravení jednoho člověka i celého lidstva.

Co je zdravý přístup k penězům?

 • Peníze jsou oběživo a nemají k vám žádný postoj.
 • Jsou neutrální.
 • Vy však máte postoj k ním, záleží v jaké emocí jste.
 • Pocit nedostatku, dluhy, strach z dopadu minulých rozhodnutí přináší do života stejnou energii.
 • Odlehčení od strachu a hluboká důvěra v oběh peněz, schopnost najít možnosti vykonávat to, co vás těší, a radovat se z úspěchu vašeho snažení přináší i hojnost peněz.

Zdraví vztahů – je další kapitola hlubšího pochopení. Nefungující vztah lepený kvůli dětem je pro všechny zúčastněné peklo na zemi. Je velice obtížné setrvat v nezdravém prostředí.

Buď jsme měli to štěstí, že jsme se to naučili od našich rodičů nebo ne a můžeme se to naučit sami.
Výzkum, jehož výsledky byly zveřejněné v časopise Psychological Science (březen 2013), potvrdil, že dlouhodobé trápení ve vztahu – nedostatek lásky, nejistota, neúcta – může poškodit naše zdraví. Ve studii sledovali 85 manželských párů, jejichž vztah trval v průměru dvanáct roků. Průměrný věk účastníků studie byl 39 let.

Každý účastník studie vyplnil dotazník za účelem vyhodnocení míry stresu a úzkosti. V tomto dotazníku odpovídal na podrobné otázky týkající se vztahu i kvality spánku. Páry též odevzdaly krev a sliny na vyšetření hladiny stresového hormonu kortizolu a počtu T-buněk (imunitní odezva).

Výsledky potvrdily úzké propojení nervového, endokrinního a imunitního systému. Lidé s vyšší mírou nejistoty a úzkosti produkovali asi o 11 % více kortizolu a měli o 11-22 % nižší počet T-lymfocytů. Tyto dva nálezy spolu velmi pravděpodobně souvisejí, je totiž známé, že kortizol brání tvorbě T-lymfocytů.

Pokud však již dlouho zažíváte ve vztahu situaci, která je vůči vašemu zdraví destruktivní, je třeba ji začít aktivně řešit – pasivita váš stav zhoršuje. A věnujte větší pozornost ochraně svého zdraví:

Každý den se věnujte aspoň půl hodiny nějaké fyzické aktivitě. Mělo by jít o něco zábavného, nikoliv stresujícího.

Pravidelně a zdravě se stravujte – tělo potřebuje ve stresové situaci více vitamínů řady B, vitamínu C, zinku, selenu, vitamínu E, hořčíku apod.

Co ovlivňuje naše tělesné zdraví?

 • Zdraví myšlenek, postojů a vztahů.
 • Jediným úkolem života je najít rovnováhu myšlenek a pocitů v lásce k sobě samému.
 • Není to sobecké, je to jediná cesta k uzdravení vás a celého světa.

Lidské životy si zasluhují zdravé prostředí bez vnějších a vnitřních konfliktů, bez ubližování , násilí, strachu a chudoby.

Láskou k sobě najdete klid, přijdou čisté okamžiky radosti a vnímání světa jako úžasného dobrodružství v jeho nekonečných možnostech.

Kopírovat pouze v celém znění s odkazem.

/https://energieazdravi.cz/co-je-treba-abychom-byli-spokojeni-a-zdravi/

Stravování dle orgánů a principů

jin-jang-sibyla-400
Podle tradiční Čínské medicíny – čchi (energie) je hnací síla, která v těle musí mít volný průchod. Její součástí je i krev.Jedna bez druhé nemůže existovat. Kolování čchi způsobuje, že spolu s jejím proudem je unášena voda, krev, tělní tekutiny atd.. Což čínská medicína vyjadřuje následovně: ,,hýbe – li se čchi, potom se hýbe i voda“.

Vlivem životních situací, stravy, emocí, v těle vznikají blokády a čchi nedokáže v těle volně proudit.

Díky principů čínské medicíny však můžeme ovlivňovat své zdraví. Případná oslabenost, prázdnota,  čchi bude naopak příčinou poruch. V daných oblastech se projeví například jako poruchy krevního oběhu, srážení krve, vodnatých otoků apod. Funkcí hybné síly nejsou ovšem jenom pouhé mechanické pohyby. Jejím hlavním obsahem je, že čchi působí jako základní energie, jež napájí všechny životní pochody v těle. Umožňuje činnost orgánů, metabolismus látek, tvorbu nové krve atd. Prostě celý koloběh procesů, bez nichž by organismus nevykazoval žádné známky života.

Číňané říkají, že ,,dokud jsou orgány zdravé, dá se každá nemoc léčit“.

Pro čínskou medicínu, je důležitých  pouze pět orgánů.
 • Oheň – srdce
 • Země – slezina
 • Kov – plíce
 • Voda – ledviny
 • Dřevo  – játra

Také se jím říká pět úschoven, 6 skladišť.

Žaludek, orgán země (ještě k němu patří slezina)  je centrem a základnou imunity.
Co žaludku škodí:
 • Chladné nápoje a zachlazující jídla
 • Jídlo konzumované ve spěchu
 • Vážné hovory při jídle
 • Zalévání “ jídla pitím (ředí šťávy na trávení potravy)
 • Mnoho sladkého
 • Příliš horké jídlo
 • Stres
 • Jídlo konzumované na noc
A ještě tu máme,  potraviny které nejsou vhodné  pro žaludek:
 • Příliš ostrá jídla
 • Černá káva, hlavně (klasický český turek)
 • Tučné
 • Smažené
 • Sladké – průmyslově zpracované potraviny a nápoje

Vnější ochranu zajišťuje obranná energie  wei – čchi, kterou máme každý různě silnou okolo našeho těla. Nazývá se Aura. Lidé se silným zdravím ji mají až na délku paže a v krásných, sitých, jiskřivých, barvách. Ten kdo má zdravotní potíže má Auru v dané oblasti přerušovanou úměrně onemocnění, barva jde do šeda je slabá a hodně u těla.

Pokud se toto onemocnění řádně neléčí nebo se léčí nesprávným způsobem,  pak nemoc proniká dovnitř do organismu. Může tam být zapouzdřena bez povšimnutí celé roky, ale pak přijde naprosto nevinný spouštěč a z banální záležitosti se rozvine choroba a my se divíme kde jsme k tomu přišli.

Zázračná voda (spínovaná, sluneční, modrá, křišťálová)

Řekne se voda, lidé si ani neuvědomí jak může být a taky je kouzelná.

 

V knize Zázračná voda. Dr. Emoto ukazuje, jak voda přenášením vibrací přirozených slov může pomoci se změnit a žít pozitivnější a šťastnější život. Dr. Emoto objevuje význam slov a jazyka, jejich původ a vliv na vodu. Pracuje s klíčovým pojmem rezonance, prostředku, jímž se přenáší životní energie.

Z tohoto poznání čerpá poučení, která si můžeme vzít do života a sklízet výhody pozitivní rezonance, jako je harmonizace vztahů, lepší zdraví a zlepšení komunikace. Kniha obsahuje nové a neobyčejné fotografie vodních krystalů, které nám všem poskytují přesvědčivé důvody, proč bychom si měli vybírat pozitivní slova a usilovat o dokonalé souznění, abychom dosáhli zdravějšího a šťastnějšího života v míru.

Chci napsat něco o spínovani vody.

Lidské tělo obsahuje 70-80% z vody. Takže je důležité, jak se ta voda v těle chová. Molekula vody v lidském těle má kolem sebe elektron, jehož kruhová dráha je ve 180° polokruhu směrem na jih. Ale veškeré tekutiny, které konzumujeme, byly prohnány kovovým potrubím, což způsobilo, že elektrony jejich molekul se točí k severu.

(Tato opačná rotace je vlastní třeba hmyzu a kočkám.) Pijeme-li tuto na molekulární úrovni nesprávně ovlivněnou vodu (a to pijeme všichni), znamená to, že „negujeme“ svůj sedmiletý cyklus obnovy buněk, což způsobuje naše rychlé opotřebování a nemoci.

David Kaas říká, že když začal spinovat své pití, zbavil se postupně a zanedlouho svých nemocí i své těžké nadváhy, bez diety a cvičení. Začaly mu opět růst vlasy a dostaly opět barvu. Je zdravý a aktivní, a stejně tak jeho přátelé, kteří dali na jeho radu. Napsal knihu Farmer Physics a natočil několik videí.

Jak „spinovat vodu k jihu“? Velmi jednoduchým gestem drženým po dobu 30 sekund. Vidíte ho na obrázku níže. Je prý jedno, která ruka má jakou pozici.

Modrá Sluneční voda.

Voda dokáže prijimat a uchovávat informaceProcesem solarizace vody skrze modré sklo získává voda jedinečné schopnosti očišťovat, uvolňovat a odstraňovat negativní vzpomínky, asociace, bloky a energie, které jsme v průběhu života nashromáždili a které se podílejí na vytváření reality naší existence a my ji pak zažíváme jako fyzické, emocionální, duševní, finanční a jiné problémy.

Pitím modré sluneční vody se těchto negativních energií zbavujeme.

water-1579915

Jaksi připravit modrou sluneční vodu:

Modrou karafu naplňte obyčejnou pitnou vodou z vodovodu
Karafu uzavřete nekovovým uzávěrem (např. papírový ubrousek s gumičkou)
Karafu umístěte na slunce či k žárovce (nikoliv zářivce) na 15 až 60 minut
Nyní je voda připravena k použití.

Jak  používat modrou sluneční vodu?

Můžete z ní vařit, přidávat do vaší koupele, kloktat s ní, zalévat květiny, přidávat jí do pračky, do chladiče vašeho auta a všude tam, kde chcete využívat pozitivní energii modré sluneční vody.

Křišťálová voda.

Tajemství křišťálové vody

Přítomnost drahých kamenů vodu díky procesu „JUWELIZACE“ energeticky vysoce obohatí, čímž dochází k úpravě běžné pitné vody na vodu křišťálovou. Doporučuji skleněné nádoby EVERVIT mají dvojité sklo, kde se nachází směs pravých přírodních křišťálů. Během krátkého okamžiku kameny vodě dodají ztracenou kvalitu, vitalitu a přírodní vlastnosti. Rozdíl poznáte hned při prvním ochutnání vody. Ucítíte její lahodnost a měkkost. Křišťálová voda vás příjemně osvěží, naplní energií a věřte, že se budete cítit naprosto skvěle. Dá se ale vyrobit i v obyčejném skleněném džbánu.

Účinky křišťálové vody.

 • zvyšuje a koncentruje energii v organizmu
 • zvyšuje v těle látkovou výměnu
 • zvyšuje rozpustnost minerálů ve vodě
 • působí jako katalyzátor
 • částečně neutralizuje vliv škodlivin
 • kvalitou je blízká úrovni přírodní vody

Pokud si chcete vyrobit křišťálovou vodu, můžete tak bez problémů učinit sami doma. Potřebujete k tomu pouze vodu z kohoutku a křišťál – nejlépe surový, neopracovaný, bez prasklin, který je očištěný pod tekoucí vodou a nabitý na slunci.

Jedním křišťálem můžete nabíjet  neomezené množství vody. Nejlepší způsob je ponechat křišťál ve vodě přes noc a ráno pak vodu můžete začít pít. Někdy se nedoporučuje pít jenom křišťálovou vodu, ale střídat to s normální, běžnou vodou, protože účinky křišťálové vody jsou velmi silné.

Sama ji mám vyzkoušenou a hodně se osvědčila. Doma jsme do jedné vody dala křišťál, druhou ponechali jen tak stát. Když se po pár hodinách porovnaly chutě obou vod, výsledek byl ohromující. Vodu mohu jen a jen doporučit..

Úprava spirálou 

Budete-li chtít dodat energii nápoji, je třeba hrnek nebo sklenici postavit na levotočivou spirálu.

Dnes se keltská spirála využívá jako prostředek k léčení, doplňování a usměrňování energie, pro odstraňování škodlivých záření, k úpravě energie potravin, vody a využívá se i v pěstitelství malých i větších rozměrů. Tento zářič je biogenerátor, jeho funkce spočívá především v kumulování a následně ve velmi efektivním vyzařování životní energie. Osobě nacházející se v její blízkosti tak pomáhá ozdravovat tělo, dodávat vitalitu a stabilizovat životní funkce.

Podložky pod džbány a sklenice najdete zde:https://energieazdravi.cz/kategorie-produktu/orgonitove-podlozky-orgonitoveho/

Spirálu je třeba po určité době „dobít“. Provede se to tak, že ji opláchnete studenou vodou a asi na 1 týden umístíte na Jih. Zajímavá, ale také zásadní věc: u spirály záleží na tom, zda je pravotočivá nebo levotočivá!

 

A pravotočivá spirála / B levotočivá spirála

Pravotočivá energii ubírá alevotočivá ji naopak přidává. Čeho se spirála dotýkáta strana působí.
Tedy, budete-li chtít spirálu nosit zavěšenou na krku tak, aby Vám dodávala energii, musí se Vás dotýkat levotočivá strana (B). Budete-li chtít dodat energii nápoji, je třeba hrnek nebo sklenici postavit na levotočivou spirálu (B). Pravotočivou spirálou můžete naopak odsávat nemoci nebo oslabovat účinky geopatogenních zón (GPZ). To jsou místa vyskytující se přednostně nad zlomy zemské kůry a vodními zdroji.