Archiv rubriky: Zdraví

Meditace k dobrému zdraví a vysokému věku

Základní meditační techniky mohou prospět každému. Být klidně sedící, nic dělající je jediný způsob, jak dosáhnout dokonalého klidu mysli.

Teprve až se začnete pravidelně věnovat meditaci, zjistíte jak těžké je zklidnit ducha, utišit vnitřní dialog, který snad věčně plyne v našem vědomí, jak náročné je upokojit mysl, která daleko spíš připomíná, hrající si opici.

Ovšem po 30 až 40 min. hluboké meditace zanechá člověka tak odpočatého, jako by měl za sebou několik hodin důkladného spánku, zbystří a přináší mu ducha a zklidní rozbouřený oceán myslí.

Při meditaci člověk totiž často zjišťuje, že jeho starosti jsou většinou jen iluze, které si sám vytváří, že nemají žádné opodstatnění ve skutečném světě a že většina nepříjemného duševního vypětí ( stresu ) pramení z celkové nevyrovnanosti a slabosti jako i skutečná choroba vznikne jen v oslabené a zranitelném těle.

Meditace nám nabízí úplně jiný pohled na život a na svět, pohled který se nám nikde jinde nenaskytne, neboť při meditaci se mysl člověka dostává  do ( změněného stavu ), který umožňuje vnímat jinak než za běžného vědomí.

Obyčejný člověk kterého ráno vyhodili z práce, bude úplně na dně některý bude chtít  spáchat i sebevraždu. Člověk  který pravidelně medituje, nebude podléhat stresu a radši si s úsměvem na tváří připomene, že všechno zlé je k něčemu dobré a že se mu ve skutečnosti otevírá další možnost, že si třeba díky tomu najde ještě lepší a zajímavější práci.

Jediná trvalá věc na světě je pomíjivost.

Přesto se všichni pořád chováme, jako by naše štěstí i problémy byly stále a trvalé. Při meditaci se naučíte pokojně plynout po proudu, a ne se drát proti němu, bojovat proti přirozené proměnlivosti

.stažený soubor (3)

Při meditaci se vlády  ujímá duch a nastoluje energetickou rovnováhu a v soulad uvádí také Tři klenoty. Začátečníkům se doporučuje držet se několika jednoduchých zásad. Pozornost je třeba věnovat hlavně třem věcem, kterými jsou tělo, dech a mysl, tedy Třem klenotům ( esence, energie a duch ).

Je třeba  vyloučit tři vnější klenoty v podobě sluchu, zraku a řeči, aby bylo možné dále zjemňovat tři klenoty vnitřní, jimiž je esence, energie a duch.“  Při meditaci je proto třeba věnovat pozornost zejména těmto věcem:

 • Tělo musí být v dokonalém klidu, rovnováze a pozice musí být stabilní.
 • Nejdůležitější je mít napřímenou páteř, a to od kostrče až k hlavě. 
 • I krk by měl být natažený a současně v jedné rovině s páteří. Při tom je třeba malinko zasunout bradu.
 • Oči by měli být přimhouřené – ani zavřené ani otevřené – a měly by bezcílně hledět na podlahu, asi 30-60 cm. před vámi.
 • Jazyk je třeba  zapřít o patro těsně za přední zuby.
 • Ramena mají být mírně zakulacená a úplně povolená.
 • Břicho nemá být úplně vyvalené. Proto je třeba mírně zatáhnout svaly břišní stěny, ale pozor, nemají se přepínat.
 • Mnozí zkušení mistři doporučuji provést před meditací pár cviků, při  nichž se dlaněmi tře obličej.
 • Meditaci je vhodné zahájit několika prohloubenými nádechy a výdechy, při nich se, zahřejí‘ energetické dráhy.
 • Sluch zaměřte do vnitř a poslouchejte vlastní dech a tlukot srdce.
 • Nesnažte‘ se jakékoli bludné myšlenky vyhánět z hlavy:  Snaha vyprázdnit vlastní mysl je vlastně další myšlenka, a ta je rušivá.

Meditaci lze doporučit osobám, které trápí vyšší krevní tlak, předčasná ejakulace, poruchy trávení, úzkostné stavy,  a další chronické obtíže vyvolané stresem a narušením rovnováhy biologických funkcí organizmu.

Vaše Světlana

 

Životní energie a zdraví

 

Dnes téměř každý máme nějaké zdravotní potíže. Může jít o potíže s klouby nebo s pohyblivostí, o neschopnost soustředění, rakovina, nádory nebo srdeční onemocnění nebo o jakoukoliv z tisíců potíží, které nás dnes postihují.

Důvody tohoto stavu jsou ve skutečnosti prostší, než je většina schopna si uvědomit. Sdělovací média dělají všechno tak složitým, že lidé prostě nevěří tomu, že i tak prosté věci, jako je jídlo, prohloubené dýchání, cvičení a jednoduchá meditace mohou skutečně vyvolávat úlevu od mnoha jejich chronických zdravotních potíží.
Číňané ve svém pátrání po „elixíru nesmrtelnosti“ prozkoumali všechno kolem minerálů, bylin, různých léků a jejich kombinací.Taoisté se vyznačovali tím, že sestávali na tehdejší dobu nejpraktičtější, nejrealističtější a nejvědečtější názory. Pátrali po všem, co by pomáhalo prodloužit život na tak dlouho, jak je to jen možné. Nedělali to však proto, že by se obávali smrti, ale protože čím déle udrží tělo živé, tím déle mohou kultivovat svůj duchovní výcvik a dosahovat tak sjednocení s Vesmírem.

Během staletí jejich vytrvalého zkoumání shromáždili ohromné množství životně důležitých informací, které se dodnes využívají. Kvůli experimentům s minerály a drogami zemřelo mnoho tisíc lidí, aby nakonec taoisté objevili, že skutečný „elixír nesmrtelnosti“ není v žádném nápoji, minerálu ani v bylince, ale nachází se uvnitř v těle – v podobě životní energie.

Pokud používáte medicínu nebo jiné přírodní léčebné metody z východu, pak víte, jak je důležitá vaše životní energie pro vaše zdraví. To není jen nějaká víra, ale jde o něco velmi reálného, co je neustále podporováno i moderním výzkumem z oblastí fyziky a medicíny

Západní medicína zaujímá mechanistický náhled na tělo, který tvrdí, že tělo je jako každé jiné zařízení a protože se stroje nemohou samy opravit, nedokáže to ani tělo. A přestože se už nesčetněkrát ukázalo, že tělo se uzdravuje už jen díky správné výživě a zdravým podmínkám, většina západních lékařů stále tvrdošíjně odmítá věřit, že by to bylo možné bez jejich takzvaných „zázračných léků“, které předepsali.

Čchi je druh bio-elektrické energie, ale není to takový druh, který by bylo možné měřit běžnými přístroji. Existuje v poněkud odlišné rovině a úrovni, ale přitom silně ovlivňuje tento svět. Ať už je nazývána jakkoliv, lidské tělo ji má a potřebuje tuto životní sílu, aby přežilo. Jestliže je kultivována, může tato životní síla umožnit člověku, aby podával velké výkony, měl sílu a uzdravoval se. Energie čchi umožňuje vyléčit se z vážných nemocí a co je ještě důležitější, v prvé řadě brání, aby se vůbec objevily.

Záporné ionty a stejně tak i energie čchi působí na tělo na buněčné úrovni. EM pole buněk se projevuje jako selektivní silové pole a je součástí obranného mechanismu, který umožňuje nutrientům proniknout k buňce a odpadní látky naopak pomáhá vyloučit a navíc ještě odráží patogeny, viry a bakterie. Toto pole plní tedy podobnou funkci jako buněčné stěny. Má to také souvislost s tím, že je potřeba v naší stravě zajistit dostatečný příjem esenciálních mastných kyselin.

images (8)

Když konzumujeme jídla s nasycenými oleji, tyto narušují funkci buněčných stěn – a to nejen na fyzické úrovni, ale i na energetické. Je tomu tak proto, že nasycené oleje se liší jen nepatrně od některých plastické hmoty, který jsou známy jako  izolant, nepropouštějící elektrickou energii. Buněčné stěny tak ztrácí schopnost být fyzickou bariérou, ale jejich elektromagnetická obrana je oslabována rovněž. To každou buňku následně vystavuje napadení, mutacím nebo vnitřní destrukci.

Čím více dokážeme posílit elektromagnetické pole našich buněk, tím silnější je energie, která proudí našimi těly a tím větší je naše imunita a odolnost proti infekcím i jiným nemocem.

Doktor J. Valenta  vysvětluje působení vonných silic následovně.  Když se ionizované aroma rostlin dostane do krevního oběhu, záhy proniká do každičké skulinky lidského těla a velmi účinně obnovuje narušenou polaritu buněk, vybíjí je, převádí bioelektrickou energii do míst, kde chybí, a tak vlastně dobíjí naše bioelektromagntické baterie. Také rozhání patologické buněčné usazeniny, protože rozpouští husté a chorobné tělní tekutiny. Dále napomáhá oxidaci jedovatých odpadních produktů látkové výměny, obnovuje energetickou rovnováhu, usnadňuje organické okysličování a samočinnou regulaci, až nakonec doputuje do plic a do ledvin, odkud je toto účinné aroma beze zbytku vyloučeno.                                                                                   

Při výuce bojových umění mistři, kteří mají hluboké pochopení principů energie, tolik hovoří o čchi. Protože aby se dostala ke skutečným kořenům zdravotních potíží a znovu vzkřísila život, musí být čchi shromažďována, čištěna a je potřeba zvětšit její proud a vyváženost. Pokud je tělo klidné a mysl uvolněná, pak se všechny tyto věci jeví daleko významnější než obvykle. Proto je také učení jak zklidnit mysl tak důležité pro zdraví a dlouhověkost – a také moderní výzkum to znovu potvrzuje.

Stav tlustého střeva dnešního člověka je vskutku šokující.        Za předčasným stárnutím bychom měli hledat právě intoxikaci tlustého střeva…..Jsou- li jedy přítomny v tlustém střevě, mohou se šířit do všech části těla, například i do srdce, do mozku, do ledvin a do jater, která se díky tomu předčasně opotřebují, předčasně zestárnou. Přítomnost toxických nečistot  organizmu nás nakonec zabíjí. Ve skutečnosti jde o hnilobný rozklad zevnitř který se projevuje navenek.

Člověk je jediný živý tvor na zeměkouli, který se domnívá, že se na něho přírodní zákony nevztahují, tak že je dnes a denně porušuje.

 

 

Zázračná moc mysli

Ani nevím kde začít. Mysl, myšlenky. Je v těch slovech neskutečná síla.

Cokoliv si Lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze DOSÁHNOUT.

Opravdu, ,,myšlenky mají značnou váhu“ , a to zejména tehdy, když jsou spojeny s pevně stanoveným cílem, vytrvalosti a palčivou touhou proměnit svůj cíl v realitu.

Úspěchů dosáhne ten, kdo v úspěch věří.                                         Neúspěch postihne ty, kteří díky své netečnosti přesvědčí sami sebe, že neúspěch je neodvratný.

Jsme strůjci svého osudu a kapitány své duše, protože je v naší moci ovládat své myšlenky. Náš mozek je magnetizován dominantními myšlenkami, které máme ve své myslí. A způsobem člověku neznámým k nám ,,magnety“ přitahují síly, lidí, životní okolností, které jsou s našimi dominantními myšlenkami v souladu. Podle mne se navzájem přitahují stejné frekvence na kterých jsme naladění.

Je třeba zdůraznit, že všichni ti, kteří nashromáždili velké jmění, prošli předtím, než je získali, určitou fázi snění, naději, chtění, toužení a plánování. A je zcela jedno jestli jde o jmění, zdraví, partnera atd..

Musíte si uvědomit že nikdy nedosáhnete svého snu, dokud se nedokážete do běla rozpálit touhou po tom po čem toužíte a vpravdě uvěřit že budete zcela zdráv, mít skvělého partnera, práci, peníze atd.

Jestliže si člověk něco přeje, neznamená to ještě, že je zralý své přání realizovat. Je připraven dosáhnout cíle teprve tehdy, když uvěří, že uspěje. Jeho mysl musí být ve stavu přesvědčení, nikoli pouhé naděje nebo přání.

Pamatujte že mířit vysoko a čekat od života úspěch a blahobyt nevyžaduje úsilí o nic větší, než jakého je třeba k přijetí chudoby, bídy a nemoci.

Mysl nemá hranic kromě těch, které sami uznáváme. Nemoc, chudoba i bohatství pocházejí z myšlení.

Víra je katalyzátorem myslí. Je – li s myšlenkou spojena víra, naše podvědomí okamžitě zaznamená její emanace, převede je na hodnotu jim rovnocennou v duchovní sféře a vyšle je k Nekonečné inteligenci jako je tomu v případě. modlitby ( afirmací ).

Víra je stav myslí, který může byt vyvolán nebo vytvořen v podvědomí autosugescí pomocí ujišťování nebo opakovaných příkazů. Každý myšlenkový impuls, který se opakovaně ukládá do podvědomí, je nakonec přijat a podvědomí podle něj jedná.

Všechny myšlenky, které byly naplněny emocí (citem) a spojeny s vírou, se začínají bezodkladně proměňovat ve svou materiální podobu čili hmotný ekvivalent. Je li s nějakým myšlenkovým pochodem spojena víra, láska, sex, vyvolává se mnohem větší odezva. Podvědomí může být ovlivněno libovolnými kladnými či zápornými emocemi.

Nic vám nebrání své podvědomí ,,ošidit“ tím že mu budete autosugesci dávat příkazy. Chovejte se tak, jako byste skutečně již vlastnili onu materiální věc. Podvědomá mysl převede  do materiální podoby těmi nejpříjemnějšími a nejpraktičtějšími dostupnými prostředky jakýkoli příkaz, který je ji dán ve stavu přesvědčení či víry, že bude splněn.

Princip autosugesce uplatníme tak, že si své myšlenky zformulujeme písemně, naučíme se je zpaměti a stále si je v této podobě budeme opakovat, dokud nezačnou fungovat jako součást našeho podvědomí.

Sedm nejsilnějších kladných emocí.
 • Víra
 • Láska
 • Touha
 • Sex
 • Nadšení
 • Naděje
 • Romantika
Sedm nejsilnějších záporných emocí.
 • Strach
 • Žárlivost
 • Nenávist
 • Chamtivost
 • Pomstychtivost
 • Hněv
 • Pověrčivost

Nemůžete se k ní dopracovat pouhým čtením pokynů. Podstatné je, abyste ve vaší myslí podporovali kladné emoce jako dominantní síly a záporným emocím jste se bránili – a nebrali je na vědomi.

Zvykněte si používat kladné emoce! Nakonec vaší mysl výplní tak dokonale  že do ní ty záporné nebudou moci vstoupit.

Kopírovat  pouze v celém znění s odkazem.

Zázračná moc mysli

 

Co je třeba, abychom byli spokojení a zdraví?

Pokud se naučíte, aby vaše mysl lehce a spontánně reagovala na podněty nových záměru, hledání nových možností a vytváření potenciálu. Potom se i vše ostatní začne velice rychle a spontánně uzdravovat. Je to proto, že vaše pocity – vnímání sama sebe –  se začnou  vyjevovat a vy  na ně budete reagovat ve svém vlastním zájmu.

Zdraví peněz – hojnosti je oblast, kde je velice viditelný dopad určitého nepohodlí.Ten kdo všechno podřizuje hromadění peněz, vytváří nezdravé prostředí. Nic pro něj není důležitější a všechny jeho aktivity  se mění v jeden dostih, za lepším ziskem a větší možnosti někde ušetřit. Naopak ten kdo má vidinu výhry v hracích automatech, řeší svůj  nedostatek půjčkami, vytváří velice traumatické prostředí. Přináší sobě i svým blízkým hluboké rány a onemocnění. Velice zatěžující psychika, má potom velice špatný dopad na zdraví.

Zdravý přístup k penězům je řešením pro uzdravení jednoho člověka i celého lidstva.

Co je zdravý přístup k penězům?

 • Peníze jsou oběživo a nemají k vám žádný postoj.
 • Jsou neutrální.
 • Vy však máte postoj k ním, záleží v jaké emocí jste.
 • Pocit nedostatku, dluhy, strach z dopadu minulých rozhodnutí přináší do života stejnou energii.
 • Odlehčení od strachu a hluboká důvěra v oběh peněz, schopnost najít možnosti vykonávat to, co vás těší, a radovat se z úspěchu vašeho snažení přináší i hojnost peněz.

Zdraví vztahů – je další kapitola hlubšího pochopení. Nefungující vztah lepený kvůli dětem je pro všechny zúčastněné peklo na zemi. Je velice obtížné setrvat v nezdravém prostředí.

Buď jsme měli to štěstí, že jsme se to naučili od našich rodičů nebo ne a můžeme se to naučit sami.
Výzkum, jehož výsledky byly zveřejněné v časopise Psychological Science (březen 2013), potvrdil, že dlouhodobé trápení ve vztahu – nedostatek lásky, nejistota, neúcta – může poškodit naše zdraví. Ve studii sledovali 85 manželských párů, jejichž vztah trval v průměru dvanáct roků. Průměrný věk účastníků studie byl 39 let.

Každý účastník studie vyplnil dotazník za účelem vyhodnocení míry stresu a úzkosti. V tomto dotazníku odpovídal na podrobné otázky týkající se vztahu i kvality spánku. Páry též odevzdaly krev a sliny na vyšetření hladiny stresového hormonu kortizolu a počtu T-buněk (imunitní odezva).

Výsledky potvrdily úzké propojení nervového, endokrinního a imunitního systému. Lidé s vyšší mírou nejistoty a úzkosti produkovali asi o 11 % více kortizolu a měli o 11-22 % nižší počet T-lymfocytů. Tyto dva nálezy spolu velmi pravděpodobně souvisejí, je totiž známé, že kortizol brání tvorbě T-lymfocytů.

Pokud však již dlouho zažíváte ve vztahu situaci, která je vůči vašemu zdraví destruktivní, je třeba ji začít aktivně řešit – pasivita váš stav zhoršuje. A věnujte větší pozornost ochraně svého zdraví:

Každý den se věnujte aspoň půl hodiny nějaké fyzické aktivitě. Mělo by jít o něco zábavného, nikoliv stresujícího.

Pravidelně a zdravě se stravujte – tělo potřebuje ve stresové situaci více vitamínů řady B, vitamínu C, zinku, selenu, vitamínu E, hořčíku apod.

Co ovlivňuje naše tělesné zdraví?

 • Zdraví myšlenek, postojů a vztahů.
 • Jediným úkolem života je najít rovnováhu myšlenek a pocitů v lásce k sobě samému.
 • Není to sobecké, je to jediná cesta k uzdravení vás a celého světa.

Lidské životy si zasluhují zdravé prostředí bez vnějších a vnitřních konfliktů, bez ubližování , násilí, strachu a chudoby.

Láskou k sobě najdete klid, přijdou čisté okamžiky radosti a vnímání světa jako úžasného dobrodružství v jeho nekonečných možnostech.

Kopírovat pouze v celém znění s odkazem.

/https://energieazdravi.cz/co-je-treba-abychom-byli-spokojeni-a-zdravi/

Stravování dle orgánů a principů

jin-jang-sibyla-400
Podle tradiční Čínské medicíny – čchi (energie) je hnací síla, která v těle musí mít volný průchod. Její součástí je i krev.Jedna bez druhé nemůže existovat. Kolování čchi způsobuje, že spolu s jejím proudem je unášena voda, krev, tělní tekutiny atd.. Což čínská medicína vyjadřuje následovně: ,,hýbe – li se čchi, potom se hýbe i voda“.

Vlivem životních situací, stravy, emocí, v těle vznikají blokády a čchi nedokáže v těle volně proudit.

Díky principů čínské medicíny však můžeme ovlivňovat své zdraví. Případná oslabenost, prázdnota,  čchi bude naopak příčinou poruch. V daných oblastech se projeví například jako poruchy krevního oběhu, srážení krve, vodnatých otoků apod. Funkcí hybné síly nejsou ovšem jenom pouhé mechanické pohyby. Jejím hlavním obsahem je, že čchi působí jako základní energie, jež napájí všechny životní pochody v těle. Umožňuje činnost orgánů, metabolismus látek, tvorbu nové krve atd. Prostě celý koloběh procesů, bez nichž by organismus nevykazoval žádné známky života.

Číňané říkají, že ,,dokud jsou orgány zdravé, dá se každá nemoc léčit“.

Pro čínskou medicínu, je důležitých  pouze pět orgánů.
 • Oheň – srdce
 • Země – slezina
 • Kov – plíce
 • Voda – ledviny
 • Dřevo  – játra

Také se jím říká pět úschoven, 6 skladišť.

Žaludek, orgán země (ještě k němu patří slezina)  je centrem a základnou imunity.
Co žaludku škodí:
 • Chladné nápoje a zachlazující jídla
 • Jídlo konzumované ve spěchu
 • Vážné hovory při jídle
 • Zalévání “ jídla pitím (ředí šťávy na trávení potravy)
 • Mnoho sladkého
 • Příliš horké jídlo
 • Stres
 • Jídlo konzumované na noc
A ještě tu máme,  potraviny které nejsou vhodné  pro žaludek:
 • Příliš ostrá jídla
 • Černá káva, hlavně (klasický český turek)
 • Tučné
 • Smažené
 • Sladké – průmyslově zpracované potraviny a nápoje

Vnější ochranu zajišťuje obranná energie  wei – čchi, kterou máme každý různě silnou okolo našeho těla. Nazývá se Aura. Lidé se silným zdravím ji mají až na délku paže a v krásných, sitých, jiskřivých, barvách. Ten kdo má zdravotní potíže má Auru v dané oblasti přerušovanou úměrně onemocnění, barva jde do šeda je slabá a hodně u těla.

Pokud se toto onemocnění řádně neléčí nebo se léčí nesprávným způsobem,  pak nemoc proniká dovnitř do organismu. Může tam být zapouzdřena bez povšimnutí celé roky, ale pak přijde naprosto nevinný spouštěč a z banální záležitosti se rozvine choroba a my se divíme kde jsme k tomu přišli.

Zázračná voda (spínovaná, sluneční, modrá, křišťálová)

Řekne se voda, lidé si ani neuvědomí jak může být a taky je kouzelná.

 

V knize Zázračná voda. Dr. Emoto ukazuje, jak voda přenášením vibrací přirozených slov může pomoci se změnit a žít pozitivnější a šťastnější život. Dr. Emoto objevuje význam slov a jazyka, jejich původ a vliv na vodu. Pracuje s klíčovým pojmem rezonance, prostředku, jímž se přenáší životní energie.

Z tohoto poznání čerpá poučení, která si můžeme vzít do života a sklízet výhody pozitivní rezonance, jako je harmonizace vztahů, lepší zdraví a zlepšení komunikace. Kniha obsahuje nové a neobyčejné fotografie vodních krystalů, které nám všem poskytují přesvědčivé důvody, proč bychom si měli vybírat pozitivní slova a usilovat o dokonalé souznění, abychom dosáhli zdravějšího a šťastnějšího života v míru.

Chci napsat něco o spínovani vody.

Lidské tělo obsahuje 70-80% z vody. Takže je důležité, jak se ta voda v těle chová. Molekula vody v lidském těle má kolem sebe elektron, jehož kruhová dráha je ve 180° polokruhu směrem na jih. Ale veškeré tekutiny, které konzumujeme, byly prohnány kovovým potrubím, což způsobilo, že elektrony jejich molekul se točí k severu.

(Tato opačná rotace je vlastní třeba hmyzu a kočkám.) Pijeme-li tuto na molekulární úrovni nesprávně ovlivněnou vodu (a to pijeme všichni), znamená to, že „negujeme“ svůj sedmiletý cyklus obnovy buněk, což způsobuje naše rychlé opotřebování a nemoci.

David Kaas říká, že když začal spinovat své pití, zbavil se postupně a zanedlouho svých nemocí i své těžké nadváhy, bez diety a cvičení. Začaly mu opět růst vlasy a dostaly opět barvu. Je zdravý a aktivní, a stejně tak jeho přátelé, kteří dali na jeho radu. Napsal knihu Farmer Physics a natočil několik videí.

Jak „spinovat vodu k jihu“? Velmi jednoduchým gestem drženým po dobu 30 sekund. Vidíte ho na obrázku níže. Je prý jedno, která ruka má jakou pozici.

Modrá Sluneční voda.

Voda dokáže prijimat a uchovávat informaceProcesem solarizace vody skrze modré sklo získává voda jedinečné schopnosti očišťovat, uvolňovat a odstraňovat negativní vzpomínky, asociace, bloky a energie, které jsme v průběhu života nashromáždili a které se podílejí na vytváření reality naší existence a my ji pak zažíváme jako fyzické, emocionální, duševní, finanční a jiné problémy.

Pitím modré sluneční vody se těchto negativních energií zbavujeme.

water-1579915

Jaksi připravit modrou sluneční vodu:

Modrou karafu naplňte obyčejnou pitnou vodou z vodovodu
Karafu uzavřete nekovovým uzávěrem (např. papírový ubrousek s gumičkou)
Karafu umístěte na slunce či k žárovce (nikoliv zářivce) na 15 až 60 minut
Nyní je voda připravena k použití.

Jak  používat modrou sluneční vodu?

Můžete z ní vařit, přidávat do vaší koupele, kloktat s ní, zalévat květiny, přidávat jí do pračky, do chladiče vašeho auta a všude tam, kde chcete využívat pozitivní energii modré sluneční vody.

Křišťálová voda.

Tajemství křišťálové vody

Přítomnost drahých kamenů vodu díky procesu „JUWELIZACE“ energeticky vysoce obohatí, čímž dochází k úpravě běžné pitné vody na vodu křišťálovou. Doporučuji skleněné nádoby EVERVIT mají dvojité sklo, kde se nachází směs pravých přírodních křišťálů. Během krátkého okamžiku kameny vodě dodají ztracenou kvalitu, vitalitu a přírodní vlastnosti. Rozdíl poznáte hned při prvním ochutnání vody. Ucítíte její lahodnost a měkkost. Křišťálová voda vás příjemně osvěží, naplní energií a věřte, že se budete cítit naprosto skvěle. Dá se ale vyrobit i v obyčejném skleněném džbánu.

Účinky křišťálové vody.

 • zvyšuje a koncentruje energii v organizmu
 • zvyšuje v těle látkovou výměnu
 • zvyšuje rozpustnost minerálů ve vodě
 • působí jako katalyzátor
 • částečně neutralizuje vliv škodlivin
 • kvalitou je blízká úrovni přírodní vody

Pokud si chcete vyrobit křišťálovou vodu, můžete tak bez problémů učinit sami doma. Potřebujete k tomu pouze vodu z kohoutku a křišťál – nejlépe surový, neopracovaný, bez prasklin, který je očištěný pod tekoucí vodou a nabitý na slunci.

Jedním křišťálem můžete nabíjet  neomezené množství vody. Nejlepší způsob je ponechat křišťál ve vodě přes noc a ráno pak vodu můžete začít pít. Někdy se nedoporučuje pít jenom křišťálovou vodu, ale střídat to s normální, běžnou vodou, protože účinky křišťálové vody jsou velmi silné.

Sama ji mám vyzkoušenou a hodně se osvědčila. Doma jsme do jedné vody dala křišťál, druhou ponechali jen tak stát. Když se po pár hodinách porovnaly chutě obou vod, výsledek byl ohromující. Vodu mohu jen a jen doporučit..

Úprava spirálou 

Budete-li chtít dodat energii nápoji, je třeba hrnek nebo sklenici postavit na levotočivou spirálu.

Dnes se keltská spirála využívá jako prostředek k léčení, doplňování a usměrňování energie, pro odstraňování škodlivých záření, k úpravě energie potravin, vody a využívá se i v pěstitelství malých i větších rozměrů. Tento zářič je biogenerátor, jeho funkce spočívá především v kumulování a následně ve velmi efektivním vyzařování životní energie. Osobě nacházející se v její blízkosti tak pomáhá ozdravovat tělo, dodávat vitalitu a stabilizovat životní funkce.

Podložky pod džbány a sklenice najdete zde:https://energieazdravi.cz/kategorie-produktu/orgonitove-podlozky-orgonitoveho/

Spirálu je třeba po určité době „dobít“. Provede se to tak, že ji opláchnete studenou vodou a asi na 1 týden umístíte na Jih. Zajímavá, ale také zásadní věc: u spirály záleží na tom, zda je pravotočivá nebo levotočivá!

 

A pravotočivá spirála / B levotočivá spirála

Pravotočivá energii ubírá alevotočivá ji naopak přidává. Čeho se spirála dotýkáta strana působí.
Tedy, budete-li chtít spirálu nosit zavěšenou na krku tak, aby Vám dodávala energii, musí se Vás dotýkat levotočivá strana (B). Budete-li chtít dodat energii nápoji, je třeba hrnek nebo sklenici postavit na levotočivou spirálu (B). Pravotočivou spirálou můžete naopak odsávat nemoci nebo oslabovat účinky geopatogenních zón (GPZ). To jsou místa vyskytující se přednostně nad zlomy zemské kůry a vodními zdroji.