Stříbrná a zlatá – mužská i ženská stránka osobnosti

Když vstřebáváme energie určité barvy, posilují nás a obdařují určitou vlastností, kterou právě potřebujeme.

Všichni v sobě máme mužskou i ženskou stránku osobnosti.

Dalo by se říci, že aspekt Boha otce je spojený se zlatem, Sluncem, Rafaelem a energií tepla, kdežto Bůh matka je spíše stříbrem, Měsícem, Gabrielem a chladnou energií.

Mužský neboli zlatý aspekt je tou částí vaší osobnosti, která ovládá levou polovinu mozku. Ta produkuje logické a analytické myšlení a usměrňuje vaše jednání. Lidé, kteří podnikají, pracují převážně levou polovinou mozku. Pokud se tato část mozku používá izolovaně, výsledek nebude vždycky uspokojivý.

Ženský neboli stříbrný aspekt osobnosti ovládá pravou polovinu mozku. Je vaší pasivní stránkou, jejíž city a myšlenky povstávají z hloubky a do vědomí jsou přiváděny intuicí.

Když vyvážíte a propojíte zlatý i stříbrný aspekt vaší osobnosti, začnete uvažovat a jednat správně. Vaše rozhodnuti budou směřovat k nejvyššímu dobru, protože je předchází intuitivní i analytický myšlenkový proces.

Vibrační energie zlaté barvy

Zlatá představuje jsoucnost, vyšší a božské síly, intuici, moudrost a pochopení. Barva dokonalosti, vizí a skutků, které mohou změnit svět, je důležitá také při projevu altruistických vlastností a ušlechtilosti ducha. Zlatá barva má v sobě fluidum k pochopení všeho co je božské, nadsmyslové a nadhraniční. Podporuje duchovní energie, intuici, věštění, napojení se na energie vyšších sil: podvědomí, nadvědomí, vyšší ,,Já“. Symbolizuje majetek, finance, hmotné zabezpečení, naplňování hlavních ambicí, štěstí a úspěch, kdy je potřeba neustálého nebo důrazného zvratu.

Léčení
Zlatá pomáhá především při překonávání závislostí, obsesích a nutkavém chování, ulevuje při depresích. Je to nejmocnější léčivá barva ze všech, která se spojuje s dlouhým životem a nesmrtelností a poskytuje příliv léčivé energie při všech chronických a oslabujících chorobách. Koloidní zlato ovlivňuje toky energie a uvádí je do rovnováhy. Normalizací elektrického potenciálu na akupunkturních drahách se tím nastartuje ozdravný proces ve všech orgánech těla.

Drahokamy a krystaly
Jantar, zlaté tygří oko, topas, citrín.

 

Vibrační energie stříbrné barvy

Magický a duchovní rozvoj
Stříbrná se hodí pro veškeré formy divinace – především pro věštění ze svíček – pro probuzení a rozvíjení jasnozření, cítění a slyšení. telepatických a psychometrických schopností, astrální projekce, k rituálům na vyvolání ženské síly, intuice a mystiky. Představuje sny, vize a touhy po naplnění mimo materiální svět. V obdobích stresu může odstranit negativitu, eliminuje negativní síly, podporuje vnitřní stabilitu a vnáší do popředí osobní skrytý potenciál. Stříbrná je symbolem meditace, podporuje odhodlání, zajištění hojnosti, ochranu před negativní energií, odstranění zla. Je barvou Měsíce, měsíční magie a měsíčních bohyní.

Léčení
Stříbrná ulevuje při hormonálních problémech u mužů i žen, reguluje a léčí ženský menstruační a reprodukční systém, pomáhá ve všech záležitostech spojených s plodností. Pomáhá také při zadržování vody a nočních můrách. Koloidní stříbro –  není známa žádná nemoc, která by byla způsobena organizmem, jenž může žít v přítomnosti i nepatrného množství stříbra. Podle laboratorních testů dochází k destrukci bakterií, virů a plísní během několika minut od kontaktu se stříbrem. Prakticky není znám mikrob, který by nebyl koloidním stříbrem zničen do 6 minut.

Drahokamy a krystaly
Měsíční kámen –  pomáhá ve všech záležitostech spojených s plodností, jejíchž barva se prohlubuje, když Luna dorůstá, hematit, perly, sněhový křišťál.

Zlatí strážní andělé
Zlatí strážci vám pomáhají v situacích, v nichž pracuje levá /mužská/ polovina mozku. Například když musíte učinit rozhodnutí k nějakému činu fyzické povahy. Všichni andělé přinášejí bezpodmínečnou lásku – zlatí strážci podporuji vaši levou polovinu mozku láskou v podobě zlaté energie. Ta napomáhá logickým a systematickým myšlenkovým procesům, hodnocení situaci, zároveň vám přináší schopnosti činit citelné promyšlená rozhodnutí a následně přikročit ke správným činům.

Stříbrní strážní andělé
Stříbrní strážci pomáhají v těch záležitostech, jimiž se zabývá vaše pravá /ženská/ polovina mozku. Zde musíte využívat intuitivní myšlení, zvažovat věci nejen hlavou, ale i srdcem, analyzovat v dané záležitosti své pocity a instinkty, ale stále přitom mít na mysli rovnováhu. To se týká i vaši duchovní cesty. Láskyplná stříbrná energie, kterou tito strážci přinášejí, vám umožni spatřit sebe i svůj život z jiného hlediska. Můžete třeba upustit od nějakého jednání a nechat situaci volný průběh, což často vede k velikému štěstí.

Ať Vás provází na vašich cestách, to Vám ze srdce přeji.

Vaše Světlana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *