Co znamená terapie – metodou SRT?

Spiritual Response Therapy (SRT) Je terapie pro tělo, duši i ducha, zakladatelem je pan Robert E. Detzler. Jejímu vývoji se věnoval od roku 1985.

uvodni

Je to metoda Jejím základem je napojení se na Vyšší Já. Tato metoda, která odstraňuje a uvolňuje nejen psychické bloky, ale i různá přesvědčení a nezpracované vztahy z minulosti. SRT dokáže klientovi prostřednictvím napojení se na vyšší já zlepšit život.

Při čištění SRT dochází samovolně k vymizení příčin obtíží ať psychických, či tělesných.

Každý člověk má v podvědomí negativní vzorce chování, různá přesvědčení, bloky a nezpracované prožitky, které mají vliv na jeho život. Jsou sice skryté v podvědomí, ale lze s nimi pracovat, odstranit je .

Tuto metodu klient zvládá vědomě a bez větších emocí či bolestivých prožitků. Klient při čištění svých emocí a bloků může pociťovat brnění těla, teplo nebo chlad.

Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikly mnohé z jeho problému.

Vyžaduje se od klienta  jen vědomá snaha řešit vlastní problémy.

Práce s Vyšším Já spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy 40 tabulek, kde je zařazená většina problému.

Jde o velice účinnou metodu práce s příčinami problémů. Po pročištění příčin dochází často k nastartování ozdravného procesu, nejsou výjimkou rychlá zlepšení i u chronických chorob, nebo výrazné zmírnění nejrůznějších obtíží. Velmi častý je pocit blíže obtížně popsatelného uvolnění a osvobození. Většina klientů pocítí pozitivní změnu ihned, někteří během asi 3 týdnů.

Duše při tomto procesu nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů.

Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace. 

Staré programy se již nemohou vrátit, ledaže byste si vytvořili další negativní energie, velmi zápornými emocemi opakováním negativních návyku.

Jaké se dají očekávat výsledky, jaká je souvislost s běžnou medicínou?

 SRT nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou odbornou péči ani užívání předepsaných léků, avšak vhodně je doplňuje. Nemá žádné kontraindikace, rizika ani škodlivé vedlejší účinky. Nejedná se o lidové léčitelství

Co lze pomocí SRT řešit?

 • vztahy doma, na pracovišti, v životě
 • fóbie, strachy, všechny negativní emoce
 • minulé životy
 • psychické problémy
 • finanční problémy
 • fyzické potíže
 • čištění bytů, domů, zvířat
 • partnerské a mezilidské vztahy
 • umí vyhledat a čistit negativní programy duše a bloky, které negativně ovlivňují život
 • očistí negativní programy z podvědomí a z těla
 • odstraňování prokletí
 • překážky, které pramení z podvědomí
 • odstranění diskarnátů, či přivtělené duše
 • pročistit dům či byt od negativní energie
 • pročistit jedovaté proudy nazývány geopatogenní silové čáry.

Zajímám se jak za pomoci energie pomoct lidem.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE