Energie která nás ničí – geopatogenní zóny a negativní energie

Pokud se v místě našeho bydliště ať již v domě, bytě, či pozemku udála nějaká destruktivní událost – násilí, hádky, ublížení, tragédie, tak se do daného prostoru zakóduje tato informace a následně ovlivňuje život lidí, zvířat i rostlin, které se v daném místě a okolí nachází.

Tato disharmonická informace působí neustále ve dne, v noci. Pokud trávíme čas v takto nepřijatelném prostředí, tak nás začne ovlivňovat energetické působení těchto záznamů. Dá se říci, že působení probíhá agresivním způsobem na všech úrovních – fyzické, mentální i psychické. Toto působení může stát za příčinami nežádoucích jevů, jako jsou různá onemocnění, strachy, deprese, oslabení imunity, nespecifikovatelné napětí, nesoustředěnost, ale i hádky, rozpad vztahů nebo výrazná ztráta smyslu života.

Osobně jsem čistila místnost ve sklepních prostorech kde se zabíjeli ovce, viděla jsem malé jehňátka které se na to museli koukat. Jelikož nad tímto prostorem byl pokojíček dítěte, které každou noc proplakalo a nemohlo spát.

Mnoho z vás si říká: ,,Mám nový byt, dům, mě se to netýká.“ Velký omyl!!

Pozemek, na kterém stojí daná nemovitost, mohla být v hluboké minulosti vystavena historickým událostem, které se v daném místě odehrály. Může se jednat o obětní místa, místa válečných střetů, pohřebiště…, které se na daném místě fyzicky již nevyskytují, ale aktivně se stále šíří negativní energie do okolí a působí na vše, co se v dané oblasti nachází. .

Lidé, kteří žijí v tomto prostředí, aniž by si uvědomovali souvislost s působením daného místa, mohou trpět chronickými psychickými i fyzickými potížemi.

Jedovaté proudy nazývány geopatogenní silové čáry. Jsou to proudy energie, které se táhnou pod povrchem země a nesou negativní nebo destruktivní energii. Tam kde se jejích dráhy kříží, se často tvoří vír disharmonické a často škodlivé energie.

Jestliže jedovaté proudy běží pod vaším domovem, je nejlepší je odstranit. Můžete zavolat nějakého proutkaře, aby je lokalizoval a odklonil, umístit Orgonity, šungitové pyramidy atd…

Zajímám se o tajemství našeho života .