Kde nacházíme negativní energii?

Každý člověk, který žije na této zemi, se (bohužel) musí setkat s negativní energií.

Negativní myšlení, energii vytváří silnější energetický vzor a zůstává déle, než je energie pozitivního myšlení. Strach a stres trvají déle než láska, a štěstí.

Nejsme-li prvními obyvateli našeho bytu (domu), vyskytují se v našem obydlí pozůstatky energie předchozího majitele. Při stěhování přebíráme i jeho energetickou stopu – informace o veškerých událostech, které se v prostoru staly (hádky, špatné nálady, nemoce…). A bohužel se to nevyhne ani pozemku, na kterém mohli před staletími probíhat bitvy, stát polní nemocnice atd..

Ale negativní energii si můžeme nést taky z minulých životů.
Jedná se o pozůstatek negativních událostí, které se nám přihodily třeba i před stovkami let. Smrt, zmrzačení, ublížení od jiných lidí, neblahé následky atd. Působení teto energie v přítomném životě jsou např. klaustrofobie, strach z pavouku či různé fobie atd. Může to být i  naše působení na druhé lidi, které v tomto životě nechceme opakovat.

img.obrazky.czh

Nevědomky zaslaná negativní energie.
Toto je druh energie, se kterou máme zkušenosti skoro všichni. Jsme jejími vysílateli i přijímateli.  Zdrojem bývá nenávist, zloba, závist atd. Ve všech třech případech mohu vyslat velmi silný proud energie, který opravdu zasáhne cíl dané osoby. Je třeba si ale uvědomit, že zákony jsou velmi jednoduché: „Co pošleš, to dostaneš!“  Lidé jsou velmi překvapeni, když se jim nic nedaří, když mají kolem sebe stále nějaké problémy. Pokud ale začneme probírat jejich, duševní rozpoložení a stav vůbec, tak zjistíme, že o svém okolí smýšlejí zle a negativně, že nejsou ochotni připustit jinou pravdu, než tu svoji, že nejsou schopni respektovat jiné lidi atd.

Působení diskarnátů.                                                                Diskarnáti jsou bytosti, které sice smrtí opustili své fyzické tělo, nicméně, naši planetu Zemi ne. Diskarnátu je více druhů, někteří škodí méně, jiní více. Diskarnáti se mohou nacházet v auře a těle. V minulých životech, odkud si je také můžeme přinést. Diskarnáti jsou tedy často zdrojem našich nepříjemností. Diskarnáti na nás působí mnoha různými způsoby a jen velice zřídka je jejich vliv na nás pozitivní, či prospěšný.

Separát.                                                                                             Duše která se vrací na místo činu. Jsou to bytosti na vysoké úrovni, které opustily fyzické roviny, ale k těmto rovinám se opět vrátily nebo se napojily na duši při narození.

Cíleně zaslané energie.                                                                    Jsou, bohužel, mezi námi mnozí, jejichž touhou je negativně ovlivnit jiné lidi, mít nad nimi moc a pokud možno je srazit na kolena. Tato energie vede k situacím, kdy velmi negativně působíte na své okolí. Pohádáte se s blízkými, jste nepříjemní, vnímáte tuto situaci, jako byste to ani nebyli vy. Jste schopni ubližovat lidem kolem sebe až fyzicky. A nerozumíte tomu co se s vámi děje.

 

Zajímám se o tajemství našeho života .