Kvantová terapie – léčení

Co je kvantové léčení?

alive-934654

Otevření možnosti působení, přestrukturování Vašeho kvantového pole nejen na úrovni hmotného těla, ale i na mentální, psychické úrovni. Lze to popsat jako otevření se léčivému Zdroji, který sám přenastaví nezdravé odchylky a potenciály do nejpřirozenější a nejzdravější konfigurace. Tím dochází komplexně, podle rozsahu souvislostí a příčinných řetězců rychle, až „kvantovým skokem“ k okamžité nápravě, a nebo pozvolnému uzdravování těla či situace.

Kvantové léčení funguje stejně efektivně na dálku, jako na blízko. Pro první léčení je vhodnější osobní setkání, během něhož Vám mohu lépe vysvětlit, jak celý proces funguje, zodpovědět všechny Vaše otázky a pomoci Vám toto léčení přijmout. Jakmile budete mít osobní zkušenost s tímto léčením, pak už pro Vás bude jednoduché jej přijmout na dálku, kdykoliv a kdekoliv ho budete potřebovat.

Co můžete očekávat od Kvantového léčení?

Správné očekávání je, že během tohoto léčení obdržíte to, co je pro Vás v daný moment nejvhodnější. Ne vždy to, co chceme, je pro nás skutečně to nejlepší. Proto, pokud přijdete s příliš jasným očekáváním toho co Vám má toto léčení dát, můžete být zklamáni.

Řekněme, že přijdete s bolestí ramene a budete tuto bolest stále cítit i po léčení (sezení), znamená to, že bylo léčení neúspěšné? Na první pohled ano, ale bolest ramene byla něčím způsobena (životním stylem, psychickými problémy, mnohem častěji však kombinací obou). Běžná medicína se zaměřuje na potlačování symptomů a Váš lékař Vám s největší pravděpodobností předepsal mast nebo léky proti bolesti.

Jak probíhá léčení?

Nejdříve je vhodné pojmenovat problém, se kterým přicházíte. Označíme jeho intenzitu na pomyslné stupnici 1 – 10 a přestaneme na něj myslet. Pohodlně se posadíte nebo položíte, protože vlastní léčba trvá 20-30 minut. Je dobré si zajistit, aby jste během této doby nebyli nikým vyrušováni. Ruce si dáte volně podél těla, nebo položíte na tělo.

Dejte si pozor, aby jste neměli ruce či nohy křížem. Mohlo by to omezit Vaši schopnost, přijímat léčení. Skřížené ruce a nohy podvědomě vyjadřují obranu a uzavření se a vy se přece chcete otevřít a přijímat. Zkoušeli jste někdy někoho obejmout se zkříženýma nohama a rukama? Srandovní představa, že? Tady je to stejné. Nakonec vyhodnotíme opět na pomyslné stupnici, o kolik vnímáte pokles intenzity problému, se kterým jste přišli.

Pouze Vás požádám o odložení mobilního telefonu a vypnutí vyzvánění a vibrací, aby nedocházelo k rušení během sezení.

Budu něco cítit v průběhu léčení?

Stává se zcela výjimečně, že by klient necítil vůbec nic, ale i tehdy obdrží léčení, které pro něj bylo v daný moment nejvhodnější. Většinou dochází k jemným záškubům očních víček, prstů nebo až k nekoordinovaným záškubům končetin, vnímání tepla, nebo chladu v různých částech těla, kručení v břiše, vnímání vln energií proudících skrze tělo, rozpínání částí těla, tlaku na tělo jako by Vás něco zatlačovalo do lehátka, někdy je možné vnímat doteky (ačkoliv já se Vás dotýkat nebudu), zvláštní vůně, můžete vidět barvy, situace a někdy dojde ke smíchu (pláči).

To vše bývá přirozenou součástí při působení kvantového léčení. Neexistuje nic co by se mělo, nebo nemělo odehrát, vše je přirozenou součástí tohoto procesu a je to v pořádku přesně tak jak to procítíte.

Jsou zde nějaká rizika?

Toto léčení je zcela bez rizik a vedlejších účinků. Na rozdíl od aktivních technik a působení energií Reiki a jiných, při kvantovém léčení terapeut aktivně nepůsobí a nic ze sebe nepředává, ale otevírá potenciál možností – kvantové pole, při kterém samo přirozeně dochází k nápravě, přestrukturování, zharmonizování a opravě do základní nejvhodnější původní matrice života.

Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje průběh léčby, je Vaše připravenost léčení přijmout, otevřít se upřímně možnosti nápravy. Toto je ovlivňováno Vaším vědomým souhlasem a souhlasem Vašeho Vyššího JÁ, které velice dobře ví, co je pro Vás v tento moment nejlepší.

Kolik sezení je potřeba absolvovat?

Většinou bývá jedno sezení v daný moment Vašeho života plně dostačující. Pokud však cítíte že jste z nějakého důvodu nepřijali vše, co pro Vás má Vesmír nachystáno a že i další návštěva Vám může být přínosem, pak je možné absolvovat i druhé a třetí sezení. Po třetím sezení se doporučuje pauza v délce několika týdnů až měsíců aby mohlo dojít k plné integraci obdržené léčby. O tomto rozhodujete pouze Vy. Doporučeno je jedno až tři sezení. Záleží jak vážný je problém, (chronický, dlouholetý atd…)

Nahrazuje Kvantové léčení návštěvu lékaře?

Rozhodně ne! Je potřeba si uvědomit, že terapeut Kvantového léčení je pouze zprostředkovatelem (kanálem) mezi Vámi a Vesmírem. Nemá přímý vliv na to, jaké léčení obdržíte a jaký efekt toto bude na Vás mít, ani za to není zodpovědný, protože nepůsobí konkrétním záměrem. Také není schopen provést lékařskou diagnostiku Vašeho stavu.

Výhodou Kvantového léčení je, že může být použito jako vždy vhodný doplněk jakékoliv běžné léčby. A pokud běžná léčba selhala, může se stát tou hlavní. I když pocítíte okamžité vyléčení Vašich problémů a zlepšení zdravotního stavu, je nezbytné potvrdit Vaše uzdravení s lékařem před tím, než se rozhodnete vysadit Vaši stávající léčbu.

microbiology-163470__180

Kvantové léčení však jde až k příčinám našich problémů a tak si během pár následujících týdnů po léčbě můžete uvědomit, že došlo ve Vašem k životě k drobným změnám, které však způsobily, že už Vás rameno nebolí.Často stačí k odstranění problému jedno sezení. Možná znáte pojem spontánní uzdravení. To je hodně trefné označení pro to, k čemu dochází při kvantovém léčení: Je dán prostor k návratu stavu – do naší nejpřirozenější základní harmonické zdravé podoby.

Současná věda ani medicína pro to nemá žádné vysvětlení a může pouze konstatovat, že k němu opravdu dochází. V průběhu Kvantového léčení dochází ke spontánnímu uzdravení poměrně často, mnoho z nás už si se svým zdravotním problémem hodně vytrpělo a prošlo si již životními lekcemi, které tato zkouška přináší a jsou připraveni přijmout plné uzdravení během sezení.
Kvantové léčení ví, co je pro Vás důležité, uvede Vás do rovnováhy, zvýší hladinu Vaší energie a pomůže Vám odhalit příčiny Vašich problémů a odstranit je. Terapeut zprostředkovává přirozený potenciál a možnost, aby k němu mohlo dojít. Tím, že se přeladí do „nulového“ prázdného stavu, kdy může docházet i ke „kvantovému skoku“, zásadní změně, přenastavení problematického stavu, situace, kvantové struktury.

Vy však zůstáváte důležitou součástí procesu Vašeho uzdravení:

Dříve jste mohli přijít k léčiteli a požádat ho o odstranění konkrétního problému a on to udělal. Ve skutečnosti, zásah léčitele byl a nebo nebyl „shůry povolen“ a proveden. I z pohledu kvantové fyziky si však svoji realitu kompletně vytváří člověk sám, se všemi bolístkami, a nese za to i odpovědnost.

Vaše účast na procesu uzdravení je tedy nezbytná:

Když přestanou vibrace pracovat synchronně, říkáme tomu porucha nebo nemoc, a pak se tento stav snažíme léčit. Většinu nemocí napravíme zavedením uspořádaných vibrací do postiženého místa a snažíme se tím neuspořádané vibrace neutralizovat. Čím více odpovídá léčivá vibrace zdravému organizmu, tím lépe dochází k znovunastolení zdraví.

Teoreticky vzato, kdybychom dokázali vpravit čisté uvědomění do systému, který nemá řád, byl by výsledkem dokonalý řád bez vedlejších účinků. To je možné a takovému systému říkáme kvantové unášení. V tomto případě se mylně můžeme domnívat, že za úspěch zodpovídá užitá metoda, ale tak tomu není. Metoda neléčí, léčí uvědomění. Metoda sama o sobě je bez života. Léčitelem nejsme my, ale čisté uvědomění.

To je v praxi důležité. Uvedu příklad se silnou bolestí kolena, kdy nás někdo požádá o léčení. Nepotřebuji vědět, zda se jedná o artrózu kolenního kloubu či vyvrtnuté koleno anebo o cokoliv jiného. Nemusíme problém diagnostikovat. Nekonečná uspořádání uvědomění to udělá za nás.

Nepotřebujeme o tom koleně vědět vůbec nic. Potřebujeme pouze vědět, co si přeje majitel kolena, v tomto případě odstranit bolest. Zahájíme proces kvantového unášení a o zbytek se kvantové unášení postará za nás. Protože jsme se nijak hojení kolena neúčastnili, nemusíme se ani zajímat o to, do jaké míry bylo vyléčeno. To chrání naší psychiku před citovým zraněním a udržuje naše ego na uzdě.

Kvantové unášení je proces, který umožňuje, aby uvědomění expandovalo v čisté uvědomění, za účelem léčení. Jakmile si iniciátor kvantového unášení uvědomí stav čistého uvědomění, okamžitě dojde k léčení.

Každá metoda má svou hodnotu. Tato cena roste s tím, jak roste uvědomění praktikující osoby. Kvantové unášení, stejně jakákoliv jiná forma léčení, je omezena myslí toho, kdo je provádí.

Zajímám se jak za pomoci energie pomoct lidem.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE