keltské symboly, které se používají dodnes

Keltský národ měl své symboly, z nichž mnoho známe a používáme dodnes. Keltské symboly měli však také svá specifika a byli jedinečné v tom, že jsou pro tuto kulturu tak příznačné. Spirálové motivy, keltský kříž, nákrčník.  Jsou dnes opět velmi oblíbené – snad právě pro svoji osobitost a nezaměnitelnost.

Mezi jednotlivými lidskými kulturami a věky se některé symboly liší, ale mnohé z nich také až překvapivě opakují. Jsou symboly, které nepřesahují hranici jedné země a jedné doby – a jsou naopak takové, které se vyskytují napříč kontinenty i tisíciletími.

Samotné slavné megalitické Stonehenge v jižní Anglii, které také sloužilo Keltům k obřadům, je starší než jejich epocha (možná více než 5 000 let).

100170070

Keltské symboly, které naši předci používali jsou tak u Čechů stále velmi populární. Zde se vám některé z nich pokusím přiblížit.

Keltská Spirála.

Zázrak za pouhých 80,- Kč...Trojitá spirála vyrytá do stěny hrobky v Newgrange je stará 3000 - 4000 let!

Keltská spirála působí na své okolí jako biogenerátor – má velmi silné harmonizující a zklidňující účinky. Přikládáním na určitá místa na těle doplňuje životní energii. Spirálu můžeme používat jako přívěšek, nebo nosit ji pouze u sebe v kapse. Umístěním pod sklenku či jinou nádobku s tekutinami již za několik minut dochází k příznivým molekulárním změnám. A každý nápoj obsahující vodu zvyšuje svoji bioaktivitu a účinnost, tím se stává léčivý.

Dnes se keltská spirála využívá jako prostředek k léčení, doplňování a usměrňování energie, pro odstraňování škodlivých záření, k úpravě energie potravin, vody a využívá se i v pěstitelství malých i větších rozměrů. Tento zářič je biogenerátor, jeho funkce spočívá především v kumulování a následně ve velmi efektivním vyzařování životní energie. Osobě nacházející se v její blízkosti tak pomáhá ozdravovat tělo, dodávat vitalitu a stabilizovat životní funkce.

Z fyzikálního hlediska pak můžeme říci, že keltská spirála je vysokofrekvenční směrová anténa, jejíž energie sice není měřitelná pouhým zrakem (stejně jako rozhlasové vlny či elektrický proud), ale je viditelná a lze ji zaznamenat při různých pokusech.

Spirálu je třeba po určité době „dobít“. Provede se to tak, že ji opláchnete studenou vodou a asi na 1 týden umístíte na Jih. Zajímavá, ale také zásadní věc: u spirály záleží na tom, zda je pravotočivá nebo levotočivá!

 

A pravotočivá spirála / B levotočivá spirála

Pravotočivá energii ubírá a levotočivá ji naopak přidává. Čeho se spirála dotýká, ta strana působí.
Tedy, budete-li chtít spirálu nosit zavěšenou na krku tak, aby Vám dodávala energii, musí se Vás dotýkat levotočivá strana (B). Budete-li chtít dodat energii nápoji, je třeba hrnek nebo sklenici postavit na levotočivou spirálu (B). Pravotočivou spirálou můžete naopak odsávat nemoci nebo oslabovat účinky geopatogenních zón (GPZ). To jsou místa vyskytující se přednostně nad zlomy zemské kůry a vodními zdroji.

Ručně vyrábené orgonitové harmonizéry, šperky, pyramidy se spirálami naleznete zde: https://energieazdravi.cz/obchod-orgonitu/

Keltský znak – triáda.

Další variace na triquetru, základní trojitý uzel, nesoucí všechny významy čísla 3. Podle učení starých druidů má svět tři úrovně: střední, pozemský svět lidí, dolní, neboli Jiný svět, ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, a horní, duchovní svět dokonalých bytostí.Symbol věčného života, hledání a nalézání pravdy a rovnováhy v životě, likviduje příčiny stresu, chrání před ranami osudu, pozitivně mění přístup k problémům i k celému životu. Účinnost je zvýšená několikanásobným vyobrazením. 

Keltský kříž – nebo také kruhový kříž.

46726_1

Keltský kříž,  patří k typickým symbolům „keltského křesťanství“ a vyskytuje se ve všech državách, do nichž se Keltové uchýlili v době svého úpadků.

Keltský kříž najdeme  ve Skotsku, Walesu, Cornwallu, na ostrově Man, ale zejména v Irsku – právě pro tuto zemi se keltský kříž stal typický.

Proč je keltský kříž spojen s kruhem a je tak typický právě pro keltské křesťany?

Jedna teorie říká, že jde o symbol tolerance původních náboženství a křesťanství. Tato teorie je zajímavá – zvlášť vezmeme li v úvahu, že keltskému křesťanství nelze upřít mnohem užší spojení s původním pohanstvím.

Další vysvětlení významů tohoto spojení spočívá v představě horizontálních linií kříže coby reprezentace zdejšího světa, zatímco vertikální linie mají symbolizovat svět „druhý“, duchovní. Střed kříže by pak představoval jednotu a spojení těchto světů a kruh okolo jakousi obranu celistvosti.

A ještě tu máme další  hypotézu přichází s výkladem, v němž je kruh symbolem slunce a spojení s křížem je pak reprezentací cyklického proudění času. Čtyři ramena pak vyznačují významné okamžiky každého cyklu. Ve dni je to západ a východ slunce a půlnoc s polednem. V roce jsou to dvě rovnodennosti a dva slunovraty.

Triquetra – význam symbolu 

Trojka, jako číslice, vyjadřuje mnohé věci – minulost, přítomnost a budoucnost; matku, otce a dítě; dětství, dospělost a stáří… Triquetra spojuje fyzické s intuitivním, dává životu širší rozměr v chápání jeho podstaty, pomáhá nám otevřít se tomu, co nás přesahuje a přece je naší součástí. Propletení tří trojúhelníků značí rovnocennost a provázanost všeho, co je, přičemž žádná „část“ není částí samou o sobě, nýbrž nepostradatelným „partnerem“ obou zbývajících. Všechny části triquetry spolu spolupracují, jedna druhé rovna, tvoří dokonalou, neustále se proměňující  Jednotu – Existenci, Bytí.

Jakkoliv se tento symbol jeví staticky – je velmi dynamický. Při interpretaci se vychází z toho, že poté, co byla energie uvedena v pohyb (jak, kdy a proč tento impuls vznikl je předmětem hloubání mnoha fyziků, myslitelů a filosofů už po celá staletí), proudí neustále všemi částmi, přelévá se z jedné části do druhé, v nikdy nekončícím cyklu. Tento nekonečný proud je život sám, ve všech variantách, se všemi proměnami, které k němu patří.

Triquetra – starodávný symbol Koloběhu Života

Triquetra (z latinského „tři rohy“) je jedním z nejdůležitějších symbolů pohanských náboženství, především je však spojován s Kelty a Vikingy. Triquetra je zpodobněním posvátné číslice 3, která je základem většiny (nejen pohanských) náboženství. Tento symbol – propletenec bez začátku a bez konce, původně sloužil nejen jako ochranný, ale také jako magický symbol, známý mnoha kulturám po celém světě. Pro Kelty znamenala triquetra především Trojjedinou Bohyni (Panna – Matka – Stařena) – tři aspekty ženského principu, propojené v jediný celek. Symbol triquetry byl používán Keltskými kněžími (druidy) při všemožných rituálech, pro znásobení jejich účinku a také bezesporu pro svůj ochranný aspekt. Číslice tři byla pro Kelty velmi důležitá i v tom ohledu, že vnímali svět, jako tříúrovňový: 1.- pozemský svět lidí, 2.- dolní (Jiný svět), ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, a 3.- horní, duchovní svět dokonalých bytostí.

Poselství triquetry
Symbol triquetry ukazuje způsob, jak žít v harmonii se vším, co je, způsob, jakým lze dosáhnout rovnováhy. Jedině spoluprací a vzájemným uznáním všech a všeho, co je kolem nás i v nás, lze dosáhnout stavu dokonalé rovnováhy a tím i hlubokého vnitřního klidu.

 Nákrčník – torques

Nákrčník byl pro Kelty symbolem moci.

Mezi keltské symboly neodmyslitelně patří nákrčník neboli torques. Je typickým atributem Keltů a doklady o jeho existenci máme od nejstarších dob halštatské kultury až po období úpadku a ústupu Keltů. Tento náhrdelník byl symbolem moci, a proto byl výsadou králů, mocných válečníků, bohů, hrdinů ale i kněžích.

Použitý materiál (od bronzu přes železo, stříbro až po zlato), složitost ozdob a mohutnost tohoto atributu moci, který je obdobou královského žezla, podával jasné svědectví o tom, jakému postavení se jeho nositel těší.

Keltské Slunce.

Zakoupit můžete zde: https://energieazdravi.cz/produkt/https-energieazdravi-cz/

Tento Keltský amulet přitahuje moc Slunce a světla a dodává energii především těm, kteří potřebují dostatek síly pro konkrétní dlouhodobou úlohu nebo cíl.
Keltové vnímali oheň jako pozemskou obdobu slunce. Dokázal léčit, očišťovat i ničit, stejně jako jeho nebeská předloha.

Keltský kruh.

stribrny-privesek-keltsky-kruh-patinovane-stribro-0.jpg.big

Symbol pradávného spojení živlu země, vody a ohně. Dodává životní energii, sebejistotu, příznivě ovlivňuje zdravotní stav organizmu. Pomáhá na cestě k osvícení, dává energii a rozvíjí kreativitu.

Nekonečný uzel

V keltském, čínském a indickém umění představuje Nekonečný Uzel plynulost a návaznost, dlouhověkost a věčnost. V Číně se mu zároveň říká uzel štěstí.
Pro hinduisty představuje uzel znamení, které má Višnu na hrudi. Podle jiné čínské tradice je zas symbolem vnitřností poraženého nepřítele (zde hraje svojí roli souzvučnost pchang-čang (Nekonečný Uzel) s cang (vnitřnosti).
Tento uzel se používá všude po světe velice často a v nejrůznějších obměnách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *