Léčba zvukem, rytmy

Zvuk a vibrace jsou podstatou všeho a utváří celý náš viditelný svět.

Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace. Nikola Tesla

Binaurální rytmy objevil fyzik Heinrich Wilhem Dov v roce 1839. Ve svém výzkumu objevil, že když se ke každému uchu dostanou dva oddělené zvuky s různým kmitočtem, mozek dokáže detekovat fázový rozdíl mezi dvěma frekvencemi a tento rozdíl se snaží sladit. Je tedy možné, že rytmy mohou vyvolat hormonálně fyziologické změny chování.

Síla zvuku aktivuje naše nevyužité schopnosti, proniká až do jádra buněk, které se doslova rozzáří a probíhá v nich zdokumentovaná řada změn, jak na fyziologické, energetické úrovni, tak i na úrovni DNA. Proto ruští vědci požívají úspěšně zvuku, namísto řezání, ke změnám v DNA.

Díky Síle Zvuku a rezonanci můžeme být propojeni v souladu, harmonii a v souzvuku se sebou samým, s druhými, ale i se vším okolo. Cítíme se propojeni s životem a zažíváme vnitřní klid a mír uvnitř sebe. Díky tomu taky vytváříme pokojnou realitu i kolem sebe.

Pokud známe resonanční frekvenci, například nemocného orgánu, můžeme na něj touto frekvencí působit a léčit ho!

Royal Raymond Rife byl špičkový vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení které nebylo do dnešních dní překonáno. Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů.

Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době.

V letech 1921-1922 Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě nemocí. Bohužel se tak nestalo… 

Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy.

Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich „maskovací“ obal na membránách, který mate náš imunitní systém. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení.

Rife ozařoval patogenní mikroorganismy modulovanou radiovou frekvencí produkovanou RF plazmovým zářičem.

Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhali v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé popsán zcela nový jev – tzv. pleomorfismus („přeměna“ patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen…)

Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni (více článek 1). Celá léčba spočívala zjednodušeně v tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření rifeho generátoru s plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence.

Tato fenomenální demonstrace uzdravení nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry. Byl po mnoho let perzekuován, několikrát uvězněn a přes nepochybné úspěchy jeho absolutně nové metody nedošlo k masovému rozšíření těchto generátorů a k pokračování výzkumu. Každému přemýšlivému člověku je jasné, kdo na zastavení této léčby měl největší zájem… 

Vše o tomto géniovy své doby najdete zde https://www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/royal-raymond-rife
h

Existuje velké množství různých nahrávek, které si můžete pořídit, a to zcela zdarma

Tyto rytmy jsou nejčastěji tvořeny dvěma různými zvuky ve vzájemné harmonii. Jsou to zvuky, které jsou slyšet pouze v mozku a na něj působí podobně, jako marihuana. Účinek na mozek je relaxační, uklidňující a meditativní. Existuje mnoho různých typů binaurálních rytmů, která mohou vytvářet dle nastavení specifické nálady a pomáhají proti různým neduhám. Nejčastěji jsou tyto rytmy doporučovány hlavně lidem, kteří mají obecně problémy s uklidněním své mysli a meditací. V takovém případě budou mít rytmy obzvláště silný vliv na schopnost dosáhnout vyšších frekvencí vědomí. Je však třeba vědět, jaké vlny a jaké melodie poslouchat. Každé mají totiž jiný vliv a někdy mohou přinést i to, co ani nechceme aby přinášely.

Hledáte způsob, jak zmírnit stres nebo úzkost? Vyjasnit si svoje plány? Pročistit hlavu? Naladit se na svoje vnitřní já? Jedině při zvolení očekávání budete moct poté rozpoznat, jak jsou na vás binaurální rytmy účinné.

Pro poslech se doporučují kvalitní stereo sluchátka, která dokáží vykreslovat i nízké zvuky a frekvence. Poté už jen stačí zaujmout dobrou a pohodlnou polohu, nejlépe v sedě. Stejně jako při meditaci se zaměřte na svůj dech a dýchejte zhluboka. Myšlenek, které vám v daný moment začnou probíhat myslí (ať už to jsou myšlenky na to, co jste za celý den udělali atp.) si moc nevšímejte a nevěnujte jim svou pozornost. Pro poslech si vyberte skladbu, která je delší než 15 minut. Je to hlavně z důvodu, že mozek pro synchronizaci frekvencí zvuku potřebuje čas minimálně 7 minut.

Na světě existuje nespočet binaurálních rytmů a každý z nich má jiné účinky. Některé se dají zakoupit, jiné si zase můžete poslechnou zdarma například na Youtube. Snažte se proto být trpěliví a zkoušet tolik rytmů, dokud nenajdete svůj oblíbený, který vám vyhovuje nejvíce. Někteří vědci tvrdí, že každý mozek má jen jednu vlnu, která na něj působí.

Doporučuji kanál Magnetic Minds, ukázka binaurálních rytmů.

Sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu. Tyto frekvence se extrémně dotýkají každého jednoho z nás. Jedná se o frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz a pak ještě přidružená frekvence 936 Hz. Ty první frekvence jsou nejdůležitější. Nejzásadnější a korunní frekvencí je centrální frekvence 528 Hz. Každá z těchto sedmi frekvencí má své unikátní účinky zvlášť na organickou hmotu a zvlášť na anorganickou hmotu. Tyto účinky jsou velmi vitální všude tam, kde existuje jakýkoliv sebemenší projev života.

Tyto frekvence jsou součástí Solfeggio stupnice, která má velmi starou historii. Ve starověku byla primárním faktorem ladění všech tehdejších nástrojů. Byla dominantně používána, samozřejmě i kvůli účinkům jednotlivých frekvencí. Vzhledem k vědomostem a znalostem našich předků se tomu nelze nijak divit. Templáři disponovali informacemi o unikátním vlivu všech těchto sedmi základních frekvencí. Tyto informace a vědomosti považovali za tak zásadní, že se je rozhodli dokonce zašifrovat do biblického textu tak, aby je měli k dispozici zasvěcení, ale už ne široká veřejnost.

Stejně, tak jako skrytá frekvence 432 Hz, se ze světa ztratili i frekvence další. Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel. Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na tom, že zvuk je schopen prostupovat skrze jakoukoliv hmotu. Z léčitelského hlediska je zvuk schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou přijímají.
Naše tělo je principem něco jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (jak biorezonancí či poslechem zvuku akustickou cestou), tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují.

Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu „MI“ a toto označení je odvozeno od „MI-ra gestorum“ v latině znamená „zázrak“. 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!

Není divu že hudba byla ve většině lidských kultur považovaná za posvátnou a byla bohatě využívaná k povznášejícím, rituálním i léčivým účelům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *