Možnosti čištění, aktivování a harmonizování čaker

images (17)

Otevírání čaker je cestou k sobě samému, cestou do života, cestou k Bohů. Je to komplexní metoda k rozvíjení všech potenciálu, které do Tebe jako člověka byly vloženy.

Možnosti jsem označila jako ,,terapie“, slovo terapie“ je z řeckého ,,therapue“ a znamená ,,pomocí někomu na jeho cestě“ – v tomto smyslu nás mohou doprovázet a pomáhat nám na naší cestě otevírání a harmonizování čaker také např. vůně, zvuky, barvy a drahokamy.

Když se uvolňují blokády, je možné , že prožiješ ještě jednou zážitky a pocity, které  byly příčinou blokád. Také mohou nastat na přechodnou dobu akutní fáze chronických nemocí – je to pozitivní a žádoucí. Ponechejl těmto reakcím volný průběh, nezasahuj do nich a nezkoumej je. Nepotlačuj ani smích ani slzy. Všechno, co při tom prožiješ, je nutný a cenný aspekt přirozené očisty tvých čaker. Nechej terapii doznít, zůstaň ještě chvíli sedět nebo ležet.

Mají – li být pozitivní účinky terapie trvalé, musí sočasně probíhat proces vnitřního zrání a růstu. K tomu dbej následujícího.

  • Vyber si jednu terapii která  tě oslovila. A používej ji pokud možno co nepravidelněji. Najdi si vlastní míru.
  • Věnuj pozornost především otevření a harmonizaci čakry srdce, protože v ní je láska, otevírající tě životu a jiným lidem, láska která dokáže neutralizovat všechna napětí a stresy, jež by mohly tvé čakry opět zablokovat.
  • Dbej na to abys začlenil všechny zkušenosti které jsi získal otevíráním čaker do každodenního života. Nic neodmitej, ale pohlížej na vše otevřeně a s láskou.

Čím hustší jsou vibrace prapůvodní energie vědomí, tím konkrétnější a vnímatelnější je její projev, až po tzv. pevnou hmotu. Podobný princip je znám z kvantové fyziky.Ta popisuje sjednocující, pole nejmenší aktivace hmoty, která obsahuje všechny stavy hmoty a ze které hmota emanuje a vytváří viditelný svět.

Na principu rezonance vibrací je možné působit na čakry. Např.působení něžně růžového odstínů vybudí v tvé srdeční čakře pocit hebkosti a něžné lásky.

Z drahokamů vyvolá stejnou rezonanci vibrací růženín, v hudbě např. jemná melodie harfy nebo houslí.

Působení přírody

Krása její krajiny, flóry a fauny se spojují s vibracemi tři dolních a posiluje a podporuje je v jejích základní funkci. Ve spojení se třemi horními čakrami pomáhá krása naší planety vyjádřit jejich energie ( tady a teď) a stabilizovat je.

Nech na sebe přírodu působit ve stavu vnitřního klidu, vděčnosti a připravenosti přijímat.

Obrať pozvolna svoji pozornost na zvolenou čakru a představuj si při tom, jak působení přírody touto čakrou přijímáš do sebe. Nech volný průběh všem vynořujícím pocitům. Jsou projevem očišťujících a vitalizačních účinku.images (29)

Působení zvuků

Zvuk jsou slyšitelné vibrace. Kdyby náš sluch měl větší rozsah a mohli vnímat vibrace všech frekvencí, slyšeli bychom hudbu květin a trávy, hor a údolí, zpěv nebe a hvězd stejně jako symfonii našeho vlastního těla.

Věda potvrzuje, že všechny části Universa, stejně jako všechny formy záření, všechny přírodní síly i každá informace, si udržují své  specifické vlastnosti svojí hudební strukturou -frekvencí, typem a vyššími harmonickými tóny.

Tak kmitají např. protony a neutrony atomů kyslíku v durové stupnici, při vznikání listové zelené za světla a hmoty se ozývají trojzvuky. Každá květina, stéblo na louce zpívá svou vlastní píseň a všechny tyto písně spolu harmonicky souznějí.

Můžeš si sám sestavit hudební cestu čakrami ze svých nejoblíbenějších skladeb, také se dají zakoupit CD které jsou komponovány  přímo na terapii čaker a meditaci.

K hudební terapii čaker si pohodlně lehni nebo sedni, aby seš mohl uvolnit. Sedíš – li, měj přímá záda, aby mohla energie mezi jednotlivými čakrami bez obtíží procházet. Otevři se hudbě a nech ji do sebe proudit. Nech ji, ať její vibrace promění vibrace tvého těla, ducha i duše. Odlož všechny představy a očekávání a ponoř se do jejich zvuků, zcela se do nich ponoř. Při postupném stoupání od jedné čakry k další budeš cítit, že se stále více uvolňuješ a současně se cítíš vitálnější a šťastnější. Když hudba dozní, vychutnej si to ticho. Je to ,,živé“ ticho, které možná jinak zažiješ zřídka.

 

Působení barev

Barvy jsou vibrace, které kmitají na  vyšších frekvencích, než aby je naše ucho mohlo slyšet. Pro jejich vnímání příroda vytvořila oko. Frekvenci svých vibrací na nás mají barvy mocný vliv, nezávisle na tom, jsme – li si ho vědomi, nebo ne. Jsme neustále vystaveni vlivům barev, zejména v přírodě – modří nebe a moře, zelení lesů, žlutí pouštního písku atd.

Všude jsme vystaveni vibracím barev (naše oblečení,posteli, nábytkem doma na pracovišti, – ano i barva naší stravy má svůj vliv) jejichž účinek vědomě či podvědomě pociťujeme. Mělo by tedy být samozřejmostí požívat barvy vědomě a smysluplně, popřípadě přímo jejich účinků využívat. Různé vibrace barev na nás působí obzvláště prostřednictvím čaker.

Chceme – li barvami léčit, měly by také být co možná nejčistší. Znalosti o zvláštních účincích filtrovaného světla nejsou ničím novým. Už stáří Egypťané i Řekové používali barev záměrně k léčení nemocí. Naší fantazii se při využití barev nekladou žádné meze.

Optimálním předpokladem pro stejně jednoduché jako účinné užití vibrací barev je znát vztahy barev k čakrám a umět je ve smyslu učení o čakrach použít.

Nemáš – li někdy možnost vědomě se vystavit potřebné barevné vibrací, měl bys  zvolit bílou. Bílé světlo obsahuje celé barevné spektrum, a tím i barvu kterou právě potřebuješ. Opačný účinek má barva černá, která má nejméně barevných vibrací. Nošení černého oblečení vede k citelnému útlumu všech funkcí čaker, a kdo je ,,labilní povaha“ , zjistí to velmi brzy, ať je toto oblečení jakkoli módní.

Meditace na  barvy a čakry

Možnosti použití barev jsou metody vnější, při kterých se otvíráš vlivu přicházejícímu z vnějšku a necháváš ho na sebe působit.

Je tady však ještě jedna metoda ,,vizualizace“. Znamená to, že si vytvoříme svoji duchovní silou vnitřní obraz. To je přirozená schopnost každého člověka, a proto to není tak těžké. Tato metoda byla již mnoha lékaři a psychology úspěšně použitá, mimo jiné i při léčbě rakoviny.

K meditaci na barvy a čakry se pohodlně usadíme, tak aby páteř byla rovná ( jde to však i ve stoje nebo v leže), zavřeme oči a vnitřně se uklidníme. Když přijdou nějaké myšlenky, nevěnujeme jim pozornost a necháme je odplynout. Odevzdáme se úplně pocitů vnitřního míru a bezpečí. Nyní vedeme pozornost do oblasti první čakry, která se otevírá směrem dolů na spodním konci páteře. Tam necháme vzniknout malou červenou jiskru, která se bude postupně zvětšovat a zvětšovat, až se pomalu rozvine do svítící, zářivé červené světelné koule. To může trvat minutu ale taky i déle. Čas je tu vedlejší, jen obraz je důležitý. Čím déle můžeme tento obraz udržet, tím větší je účinek tohoto cvičení.

Obvykle zcela stačí dvě až tři minuty vizualizace. Nechceme čakry přeplnit nýbrž je harmonický aktivovat. Obrať nyní jemně pomalu svojí pozornost ke druhé čakře a postupuj stejným způsobem jako u první, až k sedmé čakře. Všechno probíhá bez jakékoliv síly, čím přirozeněji, tím lépe. Čakra srdce  má světelnou koulí dvojbarevnou, uvnitř růžová a okraj zářící jasně zelená barva, korunní čakra má fialové světlo se zlatou září. Necháme zářit její paprsky daleko do prostoru, kde se rozplynou. Poté, co jsme takto rozzářili všech sedm čaker, setrváme ještě chvíli v klidu a pak pomalu otevřeme oči.Tato meditace trvala asi 20. minut.

Pocit jako po krátké dovolené – a stačilo pár minut. Je to možnost sebe uzdravování a harmonizace těla, ducha a duše. Většinou je to rychlejší cesta než cesta do lékárny.

Působení drahokamů

Drahokamy nejsou ceněny jen kvůli své kráse, nýbrž především pro své léčivé harmonizační účinky.

Drahokamy jsou k ovlivňování čaker obzvlášť vhodné. Vytvořeny z prvků naší mateřské planety nás spojují s ochrannou, posilující a vyživující silou Země. Jsou nositeli světla v jeho nejčistších přirozených barvách a prostředníky kosmických energii a vlastností. Přitahují síly Nebe i Země, organizují je a vyzařují do světa.

Pro terapii čaker bys měl používat drahokamy nejlepší kvality. Čím jsou čistější a jejich struktury jasnější, tím čistší a jasnější jsou energie, které vyzařují a které v tobě ožívají. Před použitím by se měly kameny očistit. Pokud kámen pukne nebo se zbarví neměl by se už používat. Vrať je zemi a zakopej.

K očištění stačí voda a mořská sul, použít přes noc. K rychlému očištění stačí, nechat pod tekoucí vodou minutu dvě a pak je osušíš čistým hadříkem z přírodní látky. Po očištění můžeš kameny nabít energii, vystavením na pár hodin slunečnímu světlu.

Najdi si místo kde nebudeš alespoň půl hodiny rušen. Lehní si uvolněně na záda s nohama volně vedle sebe. Pak polož kameny na jednotlivé čakry. Nejlepší je když leží přímo na nahém těle. Leží – li všechny kameny na svých místech, polož opět ruce uvolněně podél těla, zavři oči a pozoruj vnitřně, jak do tebe proudí energie. Drahokamy působí samy od sebe. Neposuzuj a neanalyzuj svoje zážitky během působení kamenů. Síla drahokamů probouzí přirozenou samo uzdravující sílu, a ta ví, jak tě přivést zpět k úplnosti.

Zintenzivnění je možné, vezmeš – li do každé ruky jeden křišťál a zapojíš tak i čakry rukou. V pravé ruce by měl špičkou směřovat dál ve směru ruky, v levé naopak, měl by mířit směrem k paží. Tak se vytváří staly oběh energie – pravá ruka ji vyzařuje a levá přijímá.

Další možnosti je použít  pro všechny čakry pouze krystaly křišťálu. Působení drahokamů by mělo být delší než dvacet minut. Zacházej s kameny s láskou a pozorností, děkuj jim za jejich službu.

Krystaly_a_ekzem_3

Působení vůně

Všechny rostliny, zvířata a lidé mají svou vůni (pach), i když často vnímatelnějši a rozlišitelnou jen velmi ,,jemným nosem“. Je ji vyjádřena jejich osobitost, specifické zvláštnosti, i stav jejich zdraví ( nemoc). Jakmile nám nějaká příjemná vůně stoupne do nosu, dýcháme automaticky hlouběji, nasáváme zplna do svých plic voňavý a cítíme se osvěžení a povzbuzeni. Při zápachu naopak podvědomě zadržujeme dech. Co považujeme za příjemné nebo nepříjemné závisí také na našem vývoji a způsobu života. Například kuřákovi bude kouř vonět , i když mu následně škodí.

Řekové, Egypťané, Babyloňané, Indové, Číňané a mnozí další užívali aromatické esence ke korigování nerovnováhy v člověku a k harmonizaci energii, k uzdravení nebo ochraně před nemocemi, k očistě, povzbuzení a uvolnění.

Aromaterpie byla  v dnešní době znovuobjevena přírodním lékařstvím. Tím, že rostliny vysílají své kořeny do země a své listy a květy natáčejí ke světlu, přijímají nebeské i pozemské energie, žijí z nich, nechají vzniknout krásu, barvu a vůni a předávají je dále nám. V esencích přechovávají rostliny svoji nejvnitřnější podstatu v její ryzí čistotě. Jejich ,,voňavá duše“ se spojuje s naší duši a vyvolává v  nás  procesy proměny. 

Pachy a vůně mají nejsilnější účinky ze všech smyslových vjemů a působí bezprostředně na náš psychický stav. Žádná jiná smyslová funkce není tak silně spojena s informacemi uloženými v podvědomí jako čich. Éterické oleje mají schopnost nás vést do těchto úrovní blaženosti a přitom uvolňovat blokády. 

Při aromaterpii čaker bys měl používat jen čisté rostlinné esence. Umělé vyrobeným chybí životní sila rostlin. Vonné látky jsou především čichány, tak uplatní nejlépe svoje účinné síly. Tyto síly nejsou ovšem zjevně přenášeny pouze nadechnutými molekulami vůně. Vonné látky vysílají vibrace, které působí přímo, bez zprostředkování nosem.

 

Používej pro každou čakru jinou esenci. Dech zprostředkuje výměnu energii mezi vonnými esencemi a čakrami, a dopravuje  jejích vibrace hluboko do tebe.

Chceš – li eter. oleje  nanášet přímo na pokožku, používej je v desetiprocentním roztoku v rostlinném oleji ( jojoba, mandlový, sezamový), nebo ukápni dvě kapky na vatu, kterou pak položíš na odpovídající čakru.

Kopírovat pouze v celém znění a s odkazem.

https://energieazdravi.cz/moznosti-cisteni-aktivovani-caker/

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *