Nejznámější indické symboly, amulety, talismany

  • AMULET – má ochranný účinek a dokáže odvrátit od svého nositele negativní vlivy a zlé síly.
  • TALISMAN – v sobě nosí speciální kouzlo, které přitahuje ke svému nositeli štěstí.

fotka 1

JANTRA, YANTRA, amulet

Jantra/Yantra je silný ochranný a univerzální amulet. Dodává energii a harmonizuje svého nositele a jeho bezprostřední okolí. Při meditaci je cenným nástrojem pro zklidnění mysli a zbystření smyslů. Slouží k práci na sobě, při cvičení vytrvalosti a pomáhá usměrňovat vaše snahy a cíle. Přináší divotvornou moc a naději.

Jantra/Yantra  je znak (mandala) pocházející z hinduismu. Je odrazem kosmického plánu a symbolizuje nejvyšší formu vědomí. Představuje devět protínajících se trojúhelníků. Tečka v centru, tzv. „BINDU“ , je místem tvůrčího projevu. Pozadí symbolizuje čas a prostor. Čtyři nahoru směřující trojúhelníky představují „Šivu“ – univerzální vědomí.  Pět dolů směřujících trojúhelníků představuje „Šakti“ – dynamické energie a změny.

Jantra je jedním z nejdůležitějších obrazů pro meditaci v Indii. Meditace s Jantrou zostřuje mysl, stimuluje komunikaci mezi levou (mužskou) a pravou (ženskou) hemisférou. Zlepšuje koncentraci a zvyšuje naše životní energie (prána nebo čchi). Je bezpečným nástrojem ke zklidnění mysli a přenesení se do hlubších úrovní vědomí.

fotka 1

ÓM, amulet

Óm je starý sanskrtský symbol, posvátný zvuk vesmíru. Je symbolem jak tvaru tak zvuku, jak dole tak nahoře. Reprezentuje vytvoření všeho jako jedné součásti celku. Znaky této slabiky znázorňují třemi křivkami tři světy: tělesný, duchovní a svět nevědomí. Tečka znázorňuje nejvyšší vědomí, které tyto tři světy spojuje a ovládá.

Pomocí této mantry máme pochopit pojetí, bezúhonnost celého života. Vede nás k většímu uvědomění, ukazuje lepší cesty na výběr, šťastnější život.                                                                

Forma, kterou je zapsán prvotní zvuk vesmíru – magický zvuk mantry vedoucí k sjednocení s universem..

Óm čistí, stabilizuje a těsní auru. Přeměňuje na světlo, očišťuje a chrání.  Umístěn na Lotosovém květu přináší stav klidu a harmonie. Je symbolem absolutna, sjednocení všech moudrostí.

fotka 1

OCHRANA ŽIVOTA, amulet

Tento amulet nás chrání v průběhu celého života před veškerými negativními vlivy, zaručuje zdraví, krásu a také bohatství.

Amulet  účinkuje pouze v případě, že jej nosíme stále při sobě a měl by sloužit jen jedné osobě.

Buddha

buddha

Buddhismus jako směr přišel z Indie. Prvním Buddhou, který kdy žil, byl dle legendy Gautama. Ten založil filosofii na myšlence, že člověk ze své podstaty trpí. Buddhisté věří, že člověk prochází cykly znovuzrození, které mu mají dát zkušenosti a lekce. Aby se člověk vymanil z tohoto koloběhu, musí se oprostit od tužeb a následovat Osmidílnou stezku. Ta říká, jak se má člověk chovat a přemýšlet, aby dosáhl osvícení, nebo Nirvány.

Správně myslet a konat je totiž podle učení Buddhismu jedinou cestou, která vede z koloběhu reinkarnací.

Mandaly

mandala-velka

Původně bylo slovo mandala používáno pouze ve staroindickém obřadním jazyce sanskrtu. Ve 20. století se ale jeho používání rozšířilo díky C. G. Jungovi do celého světa. Jung totiž tímto slovem začal označovat nejprve své kruhové kresby a později i kresby svých pacientů a další kruhové ornamenty, které se hojně vyskytují po celé Evropě. Došlo tak k rozšíření významu slova z původně náboženských obrazů z východu na jakékoliv kruhové kresby a ornamenty.

V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Toho využívá i psychologie a psychoterapie, kde jsou mandaly používány jako relaxační pomůcka a jako doplněk k tradiční léčbě.

V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. Pokud tvoříme nebo sledujeme pravidelné obrazce mandaly, duše se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních.

Při práci s tímto systémem dochází k lepší spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry a k řadě dalších harmonizačních pochodů jako je sjednocení naší mužské a ženské části. Stejně tak indiánské písečné obrazy jsou tvořeny, aby dodaly nemocnému, který je posazen do vlastního středu kruhového obrazce, vědomosti které zapomněl a proto je nemocný.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *