Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete pravidla ochrany osobních údajů.

Kdo je správce osobních údajů?

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsem správcem vašich osobních údajů, které mi poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno „správce“, rozumí se tím Světlana Kretová, se sídlem Dolní Domaslavice Ev.č 87E, PSČ 73938, IČ: 61931641. Kontaktovat mě můžete na uvedené adrese, mailu svetlana@energieazdravi.cz nebo telefonu 774874225. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím, vyřídím obratem, v nejkratší možné době. Jako správce osobních údajů jsem se podle zákona registrovala u Úřadu pro ochranu osobních údajů a mé registraci bylo přiděleno číslo: 00072955.

Jakých osobních údajů se pravidla týkají?

Všech osobních údajů, které správci poskytnou návštěvníci webových stránek www.energieazdravi.cz, pokud vyplní některý z formulářů na těchto webových stránkách. A to při objednávce učiněné jak z webových stránek, tak i jiným způsobem. Při stažení dokumentů zdarma z webových stránek jde o mailový kontakt a křestní jméno. Při objednávce placených produktů jde o jméno, příjmení nebo obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČO, DIČ a telefonní spojení. Pravidla se týkají i veškerých osobních údajů poskytnutých klienty správci. Všichni, kdo poskytnou osobní udaje, jsou dále v textu označováni i jako „subjekty údajů“. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné.

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány?

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného služby nebo výrobku z webových stránek, jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu a související komunikace a k odpovědnému vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

Vážím si vaší důvěry a těší mě váš zájem o mé služby a výrobky. Ráda bych vás i v budoucnu informovala o nových článcích výrobcích. K tomuto účelu budu zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno, adresu, mailový a telefonní kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když mi to dáte vědět písemně na moji adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvedu, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází tak, abych Vám zasílala informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem. Databáze jsou vedené podle jednotlivých produktů, které jste si stáhli zdarma či zakoupili.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozích dvou odstavcích je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste ode mě koupili některou službu nebo výrobky, zjednodušeně, jste-li mými klienty, zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas, pak vám mohu zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti než jsou mnou poskytované služby a produkty. Toto ovšem učiním pouze v případě, že půjde o takovou nabídku, o níž budu přesvědčená, že vám může přinést významnou hodnotu či prospěch.

Kým a jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, komu zpřístupněny a jak chráněny před zneužitím?

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce, případně jeho zaměstnanci a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím

Se samozřejmostí předpokládám, že veškeré údaje vámi poskytnuté jsou pravdivé a správné, a že po dobu zpracovávání údajů mi jejich změnu sami sdělíte. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů

Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělím, pokud o to požádáte.

Zajímám se jak za pomoci energie pomoct lidem.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE