Pentagram – magický symbol

Znamení pentagramu, jež Paracelsus nazývá nejmocnějším, největším ze všech znamení.

Zvané ,,planoucí hvězda mágů“

Chcete-li skutečně silnou a prospěšnou ochranu, nemohu nic lepšího doporučit. Je ovšem potřeba s tím přijmout jeho prastarou energii a způsob „jeho myšlení“.

Jen jako módní doplněk by tento mocný zářič sloužit neměl. Bylo by pusté mrhání, nevděčný přístup a obrovská škoda.

Samotné slovo pentagram pochází z řeckého πεντάγραμμον pentagrammon, „pětiobraz“.

  • První datovaná zobrazení pentagramu pochází z Palestiny z období kolem 4000 let před Kristem.
  • Ve starém Egyptě znali pentagram – pěticípou hvězdu malovanou jedním tahem, jako symbol úspěchu, růstu a duchovní ochrany.
  • Později se s ním setkáváme v Sumeru kolem 2700 let př. Kr.
  • Symbol pentagramu se pak objevuje až v pythagorejském mysticismu kolem 400 let př. Kr. Tady dostává podobu rozkročené lidské postavy. Jeho vliv je harmonizující a má vztah ke kosmu.

Pentagram ve svém historickém pravém významu také symbolizuje Venuši. Naši předkové nazývali tento koncept „posvátným ženstvím“ nebo „velkou bohyní“,bohyně matky (planeta Venuše opíše na obloze za osm let pětiúhelník.)

Pět cípů pentagramu není ničím jiným než harmonickým propojením pěti prvků, pěti stavebních kamenů světa, ve kterém žijeme.

Země, vzduchu, ohně, vody a pátého elementu. A tím je „éter (vesmírná energie)“ – bytí, vědomí, uvědomění – duch. (  Voda a vzduch mají stejnou sílu).

Každý jeho cíp představuje jedno období života (zrození, zrání, dospělost, stárnutí, smrt).

Pomůže vám pochopit a snadněji vstřebat okolní svět, jeho zákonitosti a vzájemnost.

Dokáže vás do jisté míry ochránit nejen před chaosem, ale i zlým úmyslem, protože jeho prvotní schopností je dát věcem řád, tedy vracet zlo do mezí, které nemá překračovat.

Pokud jej budete nosit na krku, pak je v určité míře schopen sladit i vaše tělo tak, aby funkce nabraly formu a řád, které jsou v souladu s jeho „výchozím programem“.

Už jste si někdy zkusili stoupnout do středu nakresleného pentagramu? Tak to zkuste a pochopíte jeho sílu mystičnost, a že jen na ozdobu opravdu není.

Můžete zakoupit
Šperk v podobě pentagramu

 

Můžete zakpoupit zde:            https://energieazdravi.cz/kategorie-produktu/orgonitove-sperky/

Planoucí hvězda

Pentagram, zvaný v gnostické škole planoucí hvězda, je znamením všemohoucnosti intelektuálního sebeovládání. Je to hvězda Mágů, znamení Slova, jež je učiněno tělem, a podle směru svých paprsků představuje tento symbol v magii dobro nebo zlo, řád nebo nepořádek (lad či nelad).

Paprsky pentagramu

Ukazuje-li pentagram dvěma svými paprsky vzhůru, představuje Satana či kozla Sabatu, je znakem černé magie, míří-li nahoru pouze jediným paprskem, označuje Spasitele, je považován za tzv. čistý pentagram, symbol bílé magie a ochrana před ďáblem a zlými silami.

Pentagram je obrazem lidského těla se čtyřmi údy a jediným vrcholem, jenž musí znázorňovat hlavu. Lidská figura s hlavou obrácenou dolů představuje přirozeně démona, tj. duchovní zvrácenost, nepořádek nebo šílenství

Pentagram – ochranné znamení (signum)

Pentagram, nakreslený jasnými čarami na sklo třecího elektrického přístroje, má též velký vliv na duchy a děsí přízraky. Staří magové kreslili znamení pentagramu na práh svých dveří, aby zabránili vstupu zlých duchů a odchodu duchů dobrých.

Tato překážka vyplývala ze směru paprsků hvězdy: dva paprsky obrácené ven zaháněly zlé duchy, dva paprsky obrácené dovnitř je držely v zajetí. Jediný paprsek směřující dovnitř zadržoval dobré duchy.

Pentagram je v tradiční čínské medicíně používán pro diagnostiku zátěže daného okruhu orgánů. Ke každému elementu se řadí hlavní orgán, pod který spadá celá skupina dalších orgánů: oheň – srdce, země – slezina, kov – plíce, voda – ledviny a dřevo – játra.

Lidmi profanovaný pentagram však stále září nezasažen stínem v pravici Slova Pravdy, a zasvěcující hlas přislibuje vítězi, že znovu zaujme místo Jitřenky. Všechna tajemství magie, všechny symboly gnose, všechny obrazce okultismu, všechny kabalistické klíče proroctví jsou shrnuty ve znamení pentagramu, jež Paracelsus nazývá nejmocnějším, největším ze všech znamení.

banner-1081008

Použití pentagramu

může být velice nebezpečné pro operatéry, kteří nevlastní dokonalou znalost jeho použití. Směr paprsků hvězdy není libovolný a může změnit povahu celé operace. Paracelsus dosvědčoval, že magické obrazce a všechna kabalistická znamení pantaklu, jichž duchové poslouchají, lze redukovat na dvě znamení, jež jsou syntézou všech ostatních. Jsou to znamení makrokosmu neboli pečeť Šalamounova znamení mikrokosmu, mocnější prvého, totiž pentagram.

 

Pentagramové rituály

Při každé magické operaci musí mít mág na prsou posvěcený pentagram. V magické praxi jsou živly tradičně přiřazovány jednotlivým světovým stranám, vzduch východu, oheň jihu, voda západu a země severu, zatímco pátý element se nachází uprostřed. (V některých systémech jsou voda a země přehozeny.) Symbolickým znázorněním jednotlivých živlů jsou zde čtyři zodiakální emblémy, které odpovídají čtyřem archandělům živlů: člověk (vzduch), lev (oheň), orel, resp. štír (voda), býk (země). S ohledem na praktické použití se rozlišuje menší a větší pentagramový rituál. Oba mohou mít buď invokační, nebo zažehnávací (vymítací) formu. Dobře provedený zažehnávací pentagramový rituál je provázen pocitem čistoty, zatímco po provedení invokačního pentagramového rituálu se má dostavit pocit posvátna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *