Posvátná mandala – květ života

stažený soubor (14)
Květ života – mezi mnoha kulturami po celém světě je tento symbol považován za posvátný. V tomto symbolu lze nalézt všechny základní stavební kameny vesmíru, které nazýváme platónské pevné látky.
Platónská tělesa – jedná se o tetraedr (oheň), hexaedr (země), oktaedr (vzduch), dodekaedr(éter) a ikosaedr (voda). Platón podrobně popsal tělo a k jeho prvkům přidružil platonský obraz světa. Formy produkují jasná, zářící, vysoce kmitající a strukturovaná poselství. Tato světelná informace posvátné energie je schopna obnovit svatost a tím také proces léčení ve všech směrech.
Rovněž může nám lidem umožnit pozvednout naše podvědomí na vyšší úroveň, vstoupit v kontakt s vyšším věděním, a tím získat nové poznatky, popř. rozvinout dovednosti, urychlit proces světelného těla, zahojit rány v energetických polích, rozvíjet sebevědomí a splynout se záměrem naší duše.
Útvary posvátné geometrie, platonská tělesa a koule, jsou základem všeho, co na tomto světě existuje.
V květu života jsou platónské pevné látky porovnávány ve vztahu k lidskému tělu a vědomí, abychom nechápali vesmír pouze intelektuálně, ale měli jsme zde i zkušenost s vědomím „Boha“ a pocit spojení se vším co je.
Platonská tělesa jsou důležitá, protože se nacházejí v primitivní výstavbě organického života, stejně jako hudba, jazyk, a vědomí samo. Dívat se do Květu Života nás vyzývá ke sjednocení naší mysli, srdce a duše. 
Metatronova krychle – z Metatronovy krychle vyplývají všechna Platónská tělesa. Vybráním určitých úseček dostáváme dvojrozměrné projekce zmíněných těles. Je klíčem stvoření, z ní vznikají útvary posvátné geometrie, z nichž vychází celé stvoření. Skrze ni získáváme klíč k neohraničenosti uvnitř ohraničeného stvoření.  Je spojena s Metatronem.

archangel_metatron_full

Metatron je archanděl, který kdysi získal lidskou zkušenost jako Enoch (Henoch). Proto zná omezenost pozemského bytí a ví, jaké potíže čekají na člověka na cestě k nekonečnému potenciálu, k jeho pravé božské přirozenosti. Používá nejvyšší řád proti nejnižšímu, aby změnil věci a sladil je s božským matrixem.
Archanděl Metatron je strážce absolutních tvarů ve všem. Metatronova krychle je obsažena v Květu života  a z něj vzniká. Ve dvojrozměrném zobrazení se skládá ze třinácti kružnic, ve trojrozměrném zobrazení ze sedmnácti koulí a mnoha mřížkových struktur. Ty jsou vzájemně propojeny přímkami vycházejícími ze středu každé z nich.
Okolo atomů v podobě bodů krouží elektrony. Rotací vznikají kulovitá mračna elektronů a tím, jak procházejí mřížkovitými strukturami, tvoří hrany a geometrické útvary. Tak se nekonečná energie formuje do konečných tvarů. Metatronova krychle popisuje proces stvoření.
Číslo 17 obsahuje jedničku a sedmičku. Jednička je mág, který jako pátá síla v centru vede a řídí všechny čtyři síly (země, voda, vzduch, oheň) a sedmička představuje cestu zasvěcení lidstva. MK zahrnuje samotnou kabalu a stavební plán lidstva.

Jakmile jsme schopni vidět celý život jaký skutečně je, jsme posíleni objetím božského v našich životech a můžeme transformovat náš svět prostřednictvím univerzální jednoty.

Kde se Květ života nachází a jak je starý?

Můžeme ho nalézt na různých místech po celé planetě, například v chrámu Osirise, v Abydosu, v Egyptě. Střední chrám v Abydosu je v mnohem nižší nadmořské výšce než ostatní dva chrámy. Chrám byl pohřben v době, kdy faraon Seti vybudoval další dva chrámy v Abydosu a značně se liší v konstrukci. Využití velkých žulových bloků s naprostou přesností odlišuje tento chrám od ostatní egyptské chrámové architektury s výjimkou chrámu u Sfingy.
Květ života byl umístěn na žulovém obkladu tohoto chrámu, nebyl vytesán, ale zdá se že byl vypálen do žuly s neuvěřitelnou přesností. Květ života byl také nalezen v Masadě, v Izraeli, v Mount Sinai, a v mnoha dalších chrámech v Japonsku a Číně. V poslední době byl nalezen i v Indii a ve Španělsku. Najdeme jej často vyobrazený na starodávných posvátných artefaktech, v symbolice gotických katedrál, ve vitrážových oknech posvátných staveb, v kabale je popsán jako strom života.
Prvotní příčina. Prvotní myšlenka prvního dne stvoření. Expanze božského vědomí do zjevené reality, aktivace božského světla, sedm vesmírných, vzájemně se dotýkajících posvátných kruhů, a sedm základních čaker lidského těla. Tak může znít charakteristika geometrického vzorce, základního symbolu stvoření: květu života.

A z mého vlastního pozorování se Semeno života (část květu života) nachází i u nás v nás samých.

Jaká je hodnota Květu života?

V moderní době byl symbol Květu života důkladně studován a zkoumán jen velmi málo. Má obrovské množství skrytých významů a člověk potřebuje otevřenou mysl a nekonečnou pokoru k odhalení jeho tajemství. Květ života může sloužit po celý život jako zrcadlo, ve kterém si můžete pohlížet a nalézat svůj potenciál.
Má schopnost ukazovat, jak vše pochází z jednoho zdroje a jak je vše propleteno. Každý kdo zažije tento hluboký vhled, pochopí provázanost života a vše se začne spojovat. Ale nejprve se musíme naučit otevírat postupně okna Květu Života, abychom svým přičiněním složili z malých částí celek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *