Původ a nauka o čakrách

Dostala se mi do rukou zajímavá kniha, tak toho využíji a prozradím Vám ještě něco o původu a nauce o čakrách.

Popis čaker, s nimiž se dnes setkáváme v literatuře, pochází z Indie. Ze starého indického jazyka sanskrtu, jímž se mluví asi od roku 1500 př. Kr., je i slovo ,, čakra „, které známe jako kolo či kruh. Popis jemnohmotných energii jež obklopuji lidské tělo, najdeme i v indiánských a evropských tradicích.

images (9)

V mladších evropských dějinách byly čakry poprvé popsány v teosofii. Dílo ,,čakry“  od Charlese W. Leadbeatera bylo napsáno již v roce 1899, ale vydáno teprve roku 1927 v Londýně a v Indii. Teosofický světový názor, panteismus, – Bůh je vše a ve všem  – se objevuje v různých dějinných epochách.

Dnešní teosofie se odvozuje především od díla madame Blavatské (1831-1891), která měla kontakt na tibetské Mistry a založila Teosofickou společnost, jež od roku 1882 sídlí v Indii. Záměrem madame bylo vytvořit předpoklady pro světové náboženství, v němž by našly ospravedlnění všechny směry víry, a každý jedinec  by měl možnost studovat rozdílné nauky a dopřávat toto právo i ostatním. Tento přístup je ostatně pěstován už v antice, později i v renesanci vášnivě jej pěstovali filosofové, teosofové, přírodovědci, mystici, lékaři, a astrologové.

Madame  Blavatská přiznala – že nauka vyžaduje to správné vnímání objektivních skutečností, abychom nakonec zjistili že jediný skutečný svět je subjektivní. Subjektivní názor se projevuje v teologickém zobrazení čaker, neboť devět původních hlavních čaker zdredukovali na sedm.

Tibetské systémy popisují tři, pět, nebo šest čaker, indické šest, sedm nebo devět, evropské a indiánské devět nebo deset. Zdá se, že si tyto údaje protiřečí – ale jen při povrchním pohledu.

Při důkladnějším zkoumání je jasné, že v podstatě každý systém popis všechny vlastnosti a kvality čaker, ovšem podle filosofického přístupu bývá více čaker určitým způsobem sloučeno. Děje se tak s čakrou kořene a pupku, s čakrou pupku a solárního plexu, s čakrou srdce a brzlíku, s čakrou nosu a čela tak jako s čakrou čela a temene.

goddess-562820
Buddhistická socha s desíti pozdviženými páry paží, jež vyjadřují význam deseti čaker.

Nejvýrazněji se to projevuje v tibetské nauce. Systém tři čaker hraje roli při pojetí trojice,, Buddhovo tělo“(čelo),  ,,Buddhova řeč“(hrdlo),  a Buddhův duch“ (srdce). O pěti čakrách mluvíme, jde  – o aktivitu. Šestá čakra bývá zmiňovaná čakra temene, která v Tibetské tradici hraje roli při procesu umírání.

V teosofii vytvářelo ústřední systém vztahů sedm planet: Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Tomuto sedminásobnému vztahu podléhala nejen astrologie, nýbrž i řada dalších vědeckých oborů. Z tohoto důvodu se došlo jen k sedmi čakrám, ale v Indii k devíti, neboť védská astrologie v Indii rozlišuje vedle uvedených sedm planet ještě přibývající ( rahu) a ubývající ( ketu) měsíční uzel. Měsíční uzly jsou ony body na obloze, v nichž se protínají dráhy Slunce a Měsíce.

Indiánské systémy čaker hodnotu jednotlivých čaker příliš nerozlišují: žádná z nich není lepší či horší ,,spurituálnější“ nebo ,, méně spirituální “ než jiná. Proto se v nich často traduje všech devět tělesných čaker, ba i desátá mimo fyzické tělo ( o šířku dlaně nad hlavou).

S podobným přístupem se setkáváme i v nekřesťanských evropských tradicích. Zde je devět čaker podřízeno třem světům: Asgard( nadsvětí/hlava), Midgard( svět/ prsa) a Utgard( podsvětí/ břicho), ale jejich rozdělení na dobré a zlé ( nebe, země a peklo) je dílem křesťanství. Do té doby byly rovnocenné

tree-66465

Jak o tom hovoří Starší Edda v druhé sloce první písně ( Völuspa): ,,znám devět světů, devět říší , hloubku znám kořenů slavného stromu. “ Tento popis  ,, světového stromu“ byl zároveň obrazem vesmíru i lidské přírody.

Kopírovat pouze v celém znění s odkazem.

2 komentáře u „Původ a nauka o čakrách“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *