Reinkarnace

Reinkarnace je přesvědčením, že duše po smrti opouští fyzické tělo a po nějaké chvíli strávené ve spirituálním světě poté znovu vstoupí do dalšího těla. Slovo „reinkarnace“ je latinského původu a znamená opětovné vtělení. Někteří lidé se vrací zpět kvůli zlepšení svojí karmy, jiní čistě z účelu rozvoje svojí duše a někteří, aby mohli pomáhat rozvoji druhých.

Karma je přesvědčení, že neexistuje nezasloužené štěstí ani nezasloužená bída. Každý člověk sám určuje svůj osud do posledního detailu. Pokud tedy konal dobré skutky, zákonitě se narodí do „dobrého“ těla, pokud špatné, do špatného těla.

images (59)

Nesmrtelná duše. Už Platon učil, že nesmrtelná duše bere na sebe tělo jako trest za hřích, který spáchala. Duše tedy musí opustit ideální svět a jít do světa materiálního. To, že se na světě objevuje několikrát v různém těle, je součástí procesu očišťování se od hříchu. Víra v nesmrtelnou duši je i dnes všeobecně rozšířená. Pod vlivem helenismu přešla po smrti v apoštolů i do křesťanské teologie.

images (87)

Svědectví minulých životů. Někteří lidé považují určité psychologické jevy za důkaz předešlých životů. Velkou popularitu si v tomto směru získaly knihy lékaře Raymonda A. Moodyho Život po životě a Život před životem.

Koncept vědomí, který se dokáže oddělit od těla, už je reálnější představou. Příkladem může být klinická smrt, mimotělní zážitky, astrální projekce anebo právě reinkarnace.

Reinkarnace je něco, co nemůže být objektivně změřeno jako třeba chemická reakce, takže se jedná de facto o nedokazatelný princip. I tak zde můžeme předložit  mnoho existujících důkazů.

Mateřská znaménka

Dle výzkumu se současná mateřská znaménka nacházela na místech, kde došlo v předchozím životě k vážnému či smrtelnému zranění anebo na místě nějaké vrozené vady.

U 43 ze 49 případů (ty, které měly i lékařskou dokumentaci) se potvrdilo spojení mateřského znaménka se zraněním.

Fobie způsobené traumaty z minulých životů

Dr. Stevenson se o tyto fobie velmi zajímal. Většinou se pojí se smrtí v minulém životě. Tuto asociaci potvrdil v 36% ze 387 případů. Tyto fobie se často ukázaly ve velmi brzkém věku, ještě předtím, než si děti byly schopné vzpomenout na minulý život. Uvádí příklad jedné holčičky ze Srí Lanky, která jako miminko nesnášela koupání. 3 dospělí ji museli držet, aby ji vykoupali. V 6 měsících se pak začal projevovat strach z autobusů. Když holčička vyrostla a byla schopná si vzpomenout na svůj minulý život, uvedla, že když šla po úzké cestě kolem zatopeného pole, jel proti ní autobus. Aby se mu vyhnula, chtěla ustoupit, ale upadla a utopila se.

Uznání vědecké komunity                                         Dr. Ian Stevenson, Ph.D., bývalý profesor psychiatrie na univerzitě ve Virginii, strávil 40 let výzkumem dětských příběhů o reinkarnaci. Vyšetřil přes 3000 nezávislých vzpomínek na minulé životy. Mezi nimi bylo tolik věrohodných příběhů, že neměl potřebu studovat je všechny, aby uvěřil.

Sesbíral 20 nejzajímavějších příběhů a publikoval je v knize Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. American Journal of Psychiatry tuto knihu zhodnotil jako dostatečně detailní a důvěryhodnou, aby reinkarnace vysvětlila jejich příběhy.

Kniha měly pozitivní recenze i ze strany Journal of Nervous and Mental Disease a  International Journal of Comparative Sociology.

duse_opousti_telo

Carol Bowmanová je mezinárodně známá autorka, lektorka, terapeutka a průkopník ve výzkumu reinkarnace. Její knihy, Children’s Past Lives (Bantam, 1997) a Return from Heaven (HarperCollins, 2001) byly publikovány po celém světě. Carol praktikovala regresní terapii s minulými životy více než dvě desetiletí. Je absolventem Simmons College v Bostonu a držitelem „M.S. in Counseling“ na Villanova University (postgraduální profesionální titul pro praxi poradce nebo psychologa).

Autorka se specializuje právě na případy spontánních vzpomínek dětí. Dalo by se říci, že její velkou předností je právě pohled ženy-matky, která toto sama zažila se svými dětmi…

Carol Bowmanová vysvětluje proč je důležité chápat dětské vzpomínky z minulých životů

  • Dětská přirozeně, spontánně vyvolaná paměť poskytuje nejlepší důkazy co momentálně pro převtělování duše máme.
  • Rodiče (a prarodiče) malých dětí, kteří jsou předem obeznámeni s příznaky mohou rozpoznat vzpomínky, když se pak dějí u jejich vlastních dětí.
  • Každopádně každý „vědoucí“, ať už je rodič, nebo ne, bude vidět děti jinak — jako zkušené duše, které k nám přicházejí z nějakého důvodu. Jinak bude vnímat i sebe a smysl života…

Církvi se za 2000 let podařilo většinu lidstva ukolébat v nevědomosti o tomto základním kosmickém zákonu… potlačit informace, které už dříve lidstvo k dispozici mělo…

Mnoho dětí si pamatuje své minulé životy spontánně, bez hypnózy nebo dotazování. Některé už zhruba od 2 let a často ještě v plenkách vybreptnou např.: „Pamatuji si, když jsem zemřel předtím…“ nebo „Moje další maminka měla  tmavé vlasy…„. Malinkaté děti často popisují detaily, které se prostě nemohly naučit v tomto životě. Některé si pamatují úžasně detailní osobní údaje o příbuzných, kteří zemřeli před tím, než se dotyčné děti narodily!

Teprve nedávno se na tzv. Západě začaly dětské vzpomínky z minulých životů zkoumat a dokumentovat.

Tyto vzpomínky jsou v mnoha jiných kulturách bez problému přijímány. Nyní máme konečně k dispozici na sobě nezávislé důkazy z mnoha zdrojů a víme s jistotou, že tyto vzpomínky jsou zcela přirozené pro malé děti ve všech zemích svěmožné.Tyto vzpomínky se mohou vybavit kdykoliv, jakémukoli velmi malému dítěti — ale rodiče si toho často ani nevšimnou — protože nevědí, že je to vůbec možné.

Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny
Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny

Kniha Return from Heaven (Návrat z nebe) rozšiřuje výzkum na speciální případy reinkarnace v rámci jedné rodiny.

Většina lidí netuší, že je to vůbec možné, natož tak běžné jak to opravdu je. Tato kniha změní vaše vnímání. Je to živá kniha s opravdovými příběhy velmi malých dětí, které si pamatují život nedávno zesnulých příbuzných.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *