Sebeláska – základní kámen našeho Štěstí

flowers-1300579__180

Dítě se narodí přirozeně nastavené na sebelásku. Cítí se dokonalé a nádherné. Automaticky ví, že si zaslouží pozornost a péči svých blízkých. Pokud by v něm rodina podporovala tuto přirozenost, jeho potřebu respektovala, dávala mu lásku a jeho hodnotu nezpochybňovala, pak by z tohoto dítěte vyrostl člověk plný sebedůvěry, sebevědomí a sebeúcty.

Rodiče v rámci společenských dogmat se snaží přesvědčit, že jeho přirozená sebeláska je něco nedobrého a sobeckého.Jeho potřeby začnou potlačovat, trestají jej za projevy jeho jedinečnosti a jeho vlastní čisté názory na svět mu nahrazují svými. Pod záštitou alibistických důvodů, že přece chtějí pro své dítě to nejlepší.

 Ničení sebelásky výroky typu:

 • My s tatínkem nejlíp víme, co je pro tebe dobré!“
 • To ani nezkoušej, nabiješ si tak akorát nos!“
 • Ty mě jednou zničíš!“
 • No vidíš! A máš to! Kolikrát jsem ti říkala, abys to nedělal? Teď mi tu neřvi, když mě neumíš poslechnout!“
 • No dělej, jak myslíš! Ale pak za mnou s brekem nechoď!
 • Já tě varovala!“
 • Na to nemáš!“
 • Cos to provedl?
 • To nemyslíš vážně! Teď tě maminka nemá ráda!“
 • Mám s tebou jenom trápení!“
 • Proč mi to děláš?
 • Proč nemůžeš být hodný a poslušný chlapec?“
 • Teď jsi mě opravdu zklamala. Běž ode mě pryč!“

Dříve či později uvěří, že není dost dobré, že není hodno lásky, že je všem akorát na obtíž, že to, co dělá, nemá žádnou hodnotu, že takové, jaké je, není v pořádku, že druzí mají lepší názory a větší vědomosti.

Co je sebeláska?

stažený soubor (19)

Sebeláska je vědomí:

 • že jako člověk jsem v pořádku i se svými chybami
 • že mám právo na svůj názor
 • že mám sílu a moc změnit všechno, co mi v životě nevyhovuje, trápí mě a zraňuje
 • že se za každých okolností můžu svobodně rozhodovat a mám vždy možnost volby
 • že mohu dělat vše, po čem toužím, beze strachu, co na to řeknou ostatní
 • že se svým rozhodnutím nikdy nezavděčím všem a je to tak v pořádku
 • že mám právo říkat „ne“, kdykoli to tak cítím
 • že ve své blízkosti nebudu tolerovat lidi, kteří mě nerespektují a mají tendenci znevažovat mou hodnotu
 • že jako člověk jsem jedinečný a originální
 • že mám právo na čas jen sama pro sebe, pro své zájmy a péči o své tělo i duši
 • že je důležité stanovit si své hranice a ty dodržovat
 • že dokážu s příjemným pocitem přijímat komplimenty
 • že jsem stejně hodnotná jako všichni ostatní a že má hodnota se zakládá na mé samotné existenci, nikoli na tom, co jsem dokázala nebo nedokázala

Mnoho lidí si plete sebelásku se sobectvím. Sebeláska znamená, že se mám ráda taková, jaká jsem i se svými nedokonalostmi, že se oceňuji a podporuji na cestě za svými sny a cíli, aniž bych při tom někoho využívala či nutila, aby se choval jinak, než je jeho přirozeností. Zároveň si netahám pozornost a uznání od druhých, protože si jej přirozeně dávám sama. Když se mám skutečně ráda, nemusím se chvástat a dokazovat druhým, jak jsem skvělá.

Začněte pěstovat zdravou sebelásku a váš život se jako zázrakem začne měnit. Zasloužíte si být pro sebe vždy na prvním místě! Začněte se řídit vašimi pocity. Každý den se pochvalte. Pečujte o sebe. Říkejte druhým „ne“ i s vědomím, že je tím můžete zklamat. Nenechte se ovlivňovat. Nenechte se manipulovat. Jděte si za svými sny, i když je nikdo ve vašem okolí nechápe. Převezměte plnou moc nad svým životem a vším, co k tomu patří! Jen díky tomu může být váš život plný radosti a štěstí!

images (73)

„Staňte se pro sebe člověkem, se kterým je vám nejlépe, kterého uznáváte, respektujete a ctíte jeho potřeby. Ostatní se k vám přidají!“

Zdravé sebevědomí a sebeláska jsou klíčem ke štěstí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *