Sedum zakladních čaker, a vše co s ními souvisí

První čakra
 • Barva – ohnivě červená
 • Element – Země
 • Smyslová funkce – čich
 • Symbol – lotos se čtyřmi okvětními lístky
 • Základní princip – tělesná vůle být
 • Části těla – všechno pevné, páteř, kosti, zuby, nehty; dále řiť, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buněk
 • Žláza – nadlenvinky

stažený soubor (5)

První čakra – základní – nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesné – pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému energii.

Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní ,,ano“ k životu na Zemi, působit v harmonii se silami Země a učit se od ní. Poskytuje nám pevnost a pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme vystavět náš život. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat.

Podobně jako naše srdce ve fyzikem těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energii. Je také sídlem kolektivního podvědomí. A měla by být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Druhá čakra
 • Barva – oranžová
 • Element – voda
 • Smyslová funkce – chuť
 • Symbol – lotos se štěstí okvětními lístky
 • Základní princip – tvořivé rozmnožování bytí
 • Části těla – hýždě,rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté jako krev, míza, trávicí šťávy, sperma
 • Žlázy – varlata, vaječníky, prostata

stažený soubor (6)

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena  elementu vody, ze které povstává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiim, které pronikají celou přírodou.

Tato čakra je často považována za sídlo Šakti ženského aspektů Boha. U může působí na oblast pohlavních orgánů. Avšak voda také očišťuje. Uvolňuje a odplavuje vše, co tuhne a staví se jejímu životodárnému proudu do cesty.

Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví.

Třetí čakra 
 • Barva – žlutá až zlatožlutá
 • Element – oheň
 • Smyslová funkce – zrak
 • Symbol – lotos s deseti okvětními lístky
 • Základní princip – utváření bytí
 • Části těla – spodní část zad,dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina žlučník, vegetativní nervový systém
 • Žláza – slinivka břišní (játra)

 stažený soubor (7)

Jedná se o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, majících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny. Třetí čakra má proto komplexnější rozsah úkolů.

Je přiřazena elementu ohně – oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění. Čakra solar – plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která  kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fizyckemu a udržuje ho.

Je to oblast ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízený naše mezilidské vztahy, sympatie, antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb. Úkolem této čakry je očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiální světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění života.

Čakra solar – plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádosti, které je nositelem našich emocí. Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře.

Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je třetí čakra otevřena cítíme se radostně a vnitřně naplnění. Jeli tomu naopak cítíme se nevyrovnaně a pochmurně. Tento pocit promítáme take do okolního světa.

Čtvrtá čakra
 • Barva – zelena, také růžová a zlatá
 • Element – vzduch
 • Smyslová funkce – hmat
 • Symbol – lotos s dvanácti okvětními lístky
 • Základní princip – odevzdanost
 • Části těla – srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže.
 • Žláza – brzlík

stažený soubor (8)

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko – emoční centra  se třemi horními duchovními. Element vzduch a smysl hmat naznačují nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi.

Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje čakrou srdce, i tehdy, když nás potkává v ,,zakleté“ podobě – smutku, bolesti, strachu z odloučení ze ztráty lásky atd..

Ve spojení s horními čakrami  vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu. Cesta k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící ,,ano“ vůči nám sámým jako předpoklad velkého ,,ano“ vůči ostatním a celému životu.

Máme li nemoc nebo nějakou bolest, můžeme pozorovat, že laskyplnou pozornosti k nemocnému orgánů nebo části těla se může uzdravení značně  urychlit. Tak disponujme prostřednictvím čakry srdce velkým potenciálem transformace a uzdravování – pro nás samotné i pro ostatní.

Čakra srdce vyzařuje velmi silně,  otevřená, čakra má na ostatní uzdravující a přeměňující účinek. ( Při vědomém uzdravování spolupůsobí však také čakra  čela.)

Pátá čakra
 • Barva – světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá
 • Element – éter
 • Smyslová funkce – sluch
 • Symbol – lotos se šestnácti okvětními lístky
 • Základní princip – rezonance s bytím
 • Části těla – oblast krku ( šíje), týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže
 • Žláza – štítná žláza

stažený soubor (9)

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se do zadu. Pátá čakra slouží jako most mezi naším  myšlením a cítěním, propojuje zároveň obsahy, všech čaker s vnějším světem.

Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi  ostatních čaker, kde ji formující síla éteru dává určitý výraz, který pak předávame do vnějšího světa.

Páté čakře ze smyslu přísluší sluch. Tedy naslouchámeli zjevným i skrytým hlasům. Vnímáme naše vnitřní hlasy, navazujeme  kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspirací. Tvoříme neotřesitelnou důvěru v naše osobní vyšší vedení.

Poznáme, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou tak skutečné jako vnější fyzický  svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí.

Šestá čakra
 • Barva – indigově modrá, žlutá a fialová
 • Smyslová funkce – všechny smysly, také nadsmyslové vnímání
 • Symbol – lotos s 96. okvětními lístky
 • Základní princip – poznání bytí
 • Části těla – obličej, oči,uši, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém
 • Žláza – podvěsek mozkový ( hypofýza)

c7

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému.

Různé barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální a intelektuální myšlení způsobí žluté záření. Jasná tmavě modrá poukazuje na intuici a účelnost. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým tónem.

Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které vychází z podvědomí nebo s poznání skutečnosti,, třetím okem“  jsme silou myšlenek propojeni s průběhem projevu. Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevení (manifestace), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit.

Sedmá čakra
 • Barva – fialová, bílá a zlatá
 • Symbol – lotos s tisící okvětními lístky
 • Část těla – velký mozek
 • Žláza – šišinka mozková ( epifýzy)

a0072b5aad_99190928_o2

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Vnější květ čakry má 960 lístků, třpití se všemi barvami, převládající barvou je však fialová. V jeho nitru je druhý květ s 12. okvětními lístky, které září bílým zlatě třpitivým světlem. Sedmá čakra je pramenem  a výchozím bodem pro projevy energii všech ostatních čaker.

Je to místo, kde jsme ,,doma“. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energii splývá s polem energii Universa. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme.

Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích čaker jsme mohli konkrétně působit, zde u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se ,,nádobou“. Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují poslední blokády v ostatních čakrach a energie začíná kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

Jakmile je korunní čakra probuzená je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energii. Její květ se výklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

Tak a je to,  příště něco o čištění a aktivování čaker. Mějte se krásně a pracuje na sobě. 

Kopírovat pouze v celém znění a s odkazem.

/https://energieazdravi.cz/sedum-caker-co-s-nimi-souvisi/

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *