Archiv štítku: magie

Pentagram – magický symbol

Znamení pentagramu, jež Paracelsus nazývá nejmocnějším, největším ze všech znamení.

Zvané ,,planoucí hvězda mágů“

Chcete-li skutečně silnou a prospěšnou ochranu, nemohu nic lepšího doporučit. Je ovšem potřeba s tím přijmout jeho prastarou energii a způsob „jeho myšlení“.

Jen jako módní doplněk by tento mocný zářič sloužit neměl. Bylo by pusté mrhání, nevděčný přístup a obrovská škoda.

Samotné slovo pentagram pochází z řeckého πεντάγραμμον pentagrammon, „pětiobraz“.

  • První datovaná zobrazení pentagramu pochází z Palestiny z období kolem 4000 let před Kristem.
  • Ve starém Egyptě znali pentagram – pěticípou hvězdu malovanou jedním tahem, jako symbol úspěchu, růstu a duchovní ochrany.
  • Později se s ním setkáváme v Sumeru kolem 2700 let př. Kr.
  • Symbol pentagramu se pak objevuje až v pythagorejském mysticismu kolem 400 let př. Kr. Tady dostává podobu rozkročené lidské postavy. Jeho vliv je harmonizující a má vztah ke kosmu.

Pentagram ve svém historickém pravém významu také symbolizuje Venuši. Naši předkové nazývali tento koncept „posvátným ženstvím“ nebo „velkou bohyní“,bohyně matky (planeta Venuše opíše na obloze za osm let pětiúhelník.)

Pět cípů pentagramu není ničím jiným než harmonickým propojením pěti prvků, pěti stavebních kamenů světa, ve kterém žijeme.

Země, vzduchu, ohně, vody a pátého elementu. A tím je „éter (vesmírná energie)“ – bytí, vědomí, uvědomění – duch. (  Voda a vzduch mají stejnou sílu).

Každý jeho cíp představuje jedno období života (zrození, zrání, dospělost, stárnutí, smrt).

Pomůže vám pochopit a snadněji vstřebat okolní svět, jeho zákonitosti a vzájemnost.

Dokáže vás do jisté míry ochránit nejen před chaosem, ale i zlým úmyslem, protože jeho prvotní schopností je dát věcem řád, tedy vracet zlo do mezí, které nemá překračovat.

Pokud jej budete nosit na krku, pak je v určité míře schopen sladit i vaše tělo tak, aby funkce nabraly formu a řád, které jsou v souladu s jeho „výchozím programem“.

Už jste si někdy zkusili stoupnout do středu nakresleného pentagramu? Tak to zkuste a pochopíte jeho sílu mystičnost, a že jen na ozdobu opravdu není.

Můžete zakoupit
Šperk v podobě pentagramu

 

Můžete zakpoupit zde:            https://energieazdravi.cz/kategorie-produktu/orgonitove-sperky/

Planoucí hvězda

Pentagram, zvaný v gnostické škole planoucí hvězda, je znamením všemohoucnosti intelektuálního sebeovládání. Je to hvězda Mágů, znamení Slova, jež je učiněno tělem, a podle směru svých paprsků představuje tento symbol v magii dobro nebo zlo, řád nebo nepořádek (lad či nelad).

Paprsky pentagramu

Ukazuje-li pentagram dvěma svými paprsky vzhůru, představuje Satana či kozla Sabatu, je znakem černé magie, míří-li nahoru pouze jediným paprskem, označuje Spasitele, je považován za tzv. čistý pentagram, symbol bílé magie a ochrana před ďáblem a zlými silami.

Pentagram je obrazem lidského těla se čtyřmi údy a jediným vrcholem, jenž musí znázorňovat hlavu. Lidská figura s hlavou obrácenou dolů představuje přirozeně démona, tj. duchovní zvrácenost, nepořádek nebo šílenství

Pentagram – ochranné znamení (signum)

Pentagram, nakreslený jasnými čarami na sklo třecího elektrického přístroje, má též velký vliv na duchy a děsí přízraky. Staří magové kreslili znamení pentagramu na práh svých dveří, aby zabránili vstupu zlých duchů a odchodu duchů dobrých.

Tato překážka vyplývala ze směru paprsků hvězdy: dva paprsky obrácené ven zaháněly zlé duchy, dva paprsky obrácené dovnitř je držely v zajetí. Jediný paprsek směřující dovnitř zadržoval dobré duchy.

Pentagram je v tradiční čínské medicíně používán pro diagnostiku zátěže daného okruhu orgánů. Ke každému elementu se řadí hlavní orgán, pod který spadá celá skupina dalších orgánů: oheň – srdce, země – slezina, kov – plíce, voda – ledviny a dřevo – játra.

Lidmi profanovaný pentagram však stále září nezasažen stínem v pravici Slova Pravdy, a zasvěcující hlas přislibuje vítězi, že znovu zaujme místo Jitřenky. Všechna tajemství magie, všechny symboly gnose, všechny obrazce okultismu, všechny kabalistické klíče proroctví jsou shrnuty ve znamení pentagramu, jež Paracelsus nazývá nejmocnějším, největším ze všech znamení.

banner-1081008

Použití pentagramu

může být velice nebezpečné pro operatéry, kteří nevlastní dokonalou znalost jeho použití. Směr paprsků hvězdy není libovolný a může změnit povahu celé operace. Paracelsus dosvědčoval, že magické obrazce a všechna kabalistická znamení pantaklu, jichž duchové poslouchají, lze redukovat na dvě znamení, jež jsou syntézou všech ostatních. Jsou to znamení makrokosmu neboli pečeť Šalamounova znamení mikrokosmu, mocnější prvého, totiž pentagram.

 

Pentagramové rituály

Při každé magické operaci musí mít mág na prsou posvěcený pentagram. V magické praxi jsou živly tradičně přiřazovány jednotlivým světovým stranám, vzduch východu, oheň jihu, voda západu a země severu, zatímco pátý element se nachází uprostřed. (V některých systémech jsou voda a země přehozeny.) Symbolickým znázorněním jednotlivých živlů jsou zde čtyři zodiakální emblémy, které odpovídají čtyřem archandělům živlů: člověk (vzduch), lev (oheň), orel, resp. štír (voda), býk (země). S ohledem na praktické použití se rozlišuje menší a větší pentagramový rituál. Oba mohou mít buď invokační, nebo zažehnávací (vymítací) formu. Dobře provedený zažehnávací pentagramový rituál je provázen pocitem čistoty, zatímco po provedení invokačního pentagramového rituálu se má dostavit pocit posvátna.

Magie – bilá nebo černá ?

Podle mne je jen jedna magie, záleží jen jak tok energie, svou mysl a um použijeme. Můžeme probouzet lásku, odvrácet kledby, pomahat lidem – věštěním, výkladem karet, to je ta pozitivní. Ale taky lze provádět pravý opak zmatek, utrpení a šířít bolest tou negativní. A v tom případě je to hlavně o získání MOCI, používáné plně ve svůj prospěch, aniž by se člověk, který ji využívá, ohlížel na své okolí.

Jak poznat, že jste pod vlivem černé magie

To, že na vás někdo vysílá černou magii, můžete zjistit. Můžete pociťovat negativní energie při usínání a spánku, můžete mít nepříjemně sny, často se měnící až v noční můry. Dalším projevem může být dlouhá, vleklá nemoc nebo zdravotní problém, který má však záhadný původ a nereaguje na klasickou léčbu, v podstatě se nedaří nalézt žádnou příčinu.

Útok pak mohou citlivější osoby pociťovat přítomností někoho jiného vedle sebe, byť nikoho nevidí, nebo se jim stávají různé nezvyklé situace – spoustu mrtvého hmyzu, ztrácejí se jim například osobní věci, zejména pak ty, které používají na ochranu, slyší různá praskání, kroky atd.

Většina lidí si mnohdy vůbec nepřipouští, že by se mohlo jednat o útok černé magie. Problémy jsou totiž mnohdy dlouhodobé, a tak je lidé považují spíš za to, že mají prostě jen smůlu.

book-1012275

Magie je vlastně život sám o sobě.

Magie znamená také tvrdou práci na sobě samém! Když chci změnit vnější okolnosti, musím změnit sebe sama. Magii může zvládnout jen ten, kdo pozná a ovládá sám sebe!! Magie je poznání.

Magie: informace a rady

  • Zodpovědný mág nebo čarodějnice, kteří se chtějí zabývat výlučně pozitivním uměním, si musí zas a znovu klást otázku, jaké důsledky má jejich práce. Mágovi se všechno vrátí nazpět. To je zákon akce a reakce a takový je i zákon karmy. Protože bílá magie, tak jako i dobré a správné skutky, jsou základem pro pokojné soužití.
  • Mágem se stává ten, přes kterého magická síla působí i bez kouzel. Potom vládnou kouzla všude tam, kde se mág nachází. Nejdůležitějším nástrojem je tedy samotný mág a hloubka jeho znalostí.
  • Pozitivní magie se především uplatňuje, aby se předešlo škodám a vytvořila se ochrana. Avšak tato praxe je velmi proměnlivá. Magií ovládáte síly, které ovlivňují váš okolní svět. Zvažte, zdali byste dokázali žít se všemi následky.

Magie se zakládá na určitých poznatcích. Nejde o to ovládat určité rituály, ale celým svým srdcem věřit v život, energii a vědomí. Je to poznání, že všechno je Vědomí !!

 candle-1081142                

Předtím, než začnete praktikovat magii, měli byste mít jasno v jejích možných následcích. Dopředu si promyslete, co činíte. Každý rituál si pečlivě připravte. Znamená to, že magii byste měli umět ovládat za každých okolností. Až potom vám bude uznána svoboda dělat to, co dělat chcete. Tato svoboda je omezená především tím, že byste neměli magií nikomu škodit.

Pokud člověk používá síly správným způsobem, stávají se silami magickými. V každém dalším životě jsou stále mocnější. Ale: pokud jsou tyto síly zneužívané, stávají se stále slabšími.

Řekněme si na rovinu: „Každá lidská bytost je mágem!“ Můžeme tomu opravdu uvěřit, protože každý z nás si přitahuje vlastní realitu, jinými slovy skutečnosti, jakou má ve své pozornosti. To se nazývá vědomí a to není nic jiného než energie.

“Na co dnes myslíš, tím se zítra staneš.”

Nahlédněte do svého nitra, abyste zjistili, proč tu jste! Co chcete a jak byste toho mohli dosáhnout? A potom můžete každý den, každou minutu vašeho života zasvětit tomu, abyste naplnili svůj osud!

Magie však zachází mnohem hlouběji. Zabývá se pojmy jako je karma, čakry a božstva.

Karma je princip akce a reakce na duchovní úrovni. Zákon akce a reakce říká, že každá akce (síla) okamžitě způsobuje rovnocennou reakci (protichůdnou sílu), která se vrací zpět k iniciátorovi akce. To, co dáváme, se nám vrátí zpět v jiném čase. Mág musí být schopný zjistit, proč se v životě některé věci ději „z hlediska karmy.“ Malý příklad: někdo se narodí s jistým tělesným postižením. Je to proto, že v předešlém životě tento člověk způsobil někomu jinému tělesnou újmu.

Čakry jsou „silová centra“ nebo energetické víry v jemnohmotném těle. Ve fyzickém těle ovlivňují činnosti žláz s vnitřní sekrecí a lymfatický systému. https://energieazdravi.cz/sedum-caker-co-s-nimi-souvisi/

Božstva bůh, bohyně nebo božstvo je pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost. Je předmětem náboženské úcty a lidské víry.

Rituály

Výběr správného času

Princip analogii říká: „Jak nahoře, tak i dole; Jak uvnitř, tak i vně; Jak duše, tak i tělo.“

Proto hlavně při přibývajícím Měsíci vykonávají mágové rituály, které slouží k tomu, aby něco rostlo a zvětšovalo se (láska, peníze, štěstí,vztahy…).

Naopak při ubývajícím Měsíci vykonávají rituály, které slouží na zmenšení či eliminaci něčeho (choroba, neštěstí, smůla…)

Keltové uctívaly stromy – duby a buky, protože věřili že vydávají jakousi energií, kterou mohli léčit, zabíjet a spoustu jiných věcí. Keltové se spíše specializovaly na magií stromu, než na přímou magii.

Když se vám něco ve vašem životě nelíbí, potom se naučte tuto věc milovat nebo ji změňte. Všechno ostatní je plýtvání energii!