Archiv štítku: štěstí

Čtyři dohody – tajné učení starých Toltéků

Nadčasová kniha Čtyři dohody od mexického spisovatele Dona Miguela Ruize už několik let inspiruje miliony čtenářů po celém světě. V České republice se povědomí o tomto díle rozšířilo především zásluhou Jaroslava Duška.

Ve čtyřech dohodách odhaluje don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Tradiční tajné učení starých Toltéků  nás vedou  k osobní svobodě.

Abychom dokázali přijmout Čtyři dohody, budeme potřebovat silnou vůli – ale dokážeme-li s těmito dohodami žít, dojde v našem životě k okouzlující  proměně, naučíme se žít a prožívat svobodu, opravdové štěstí a lásku.

Pojďme si shrnout poselství z této knihy

Dohoda první: Nehřešte slovem

Pokud se chceme osvobodit, pokud chceme být šťastní, pokud chceme překročit rovinu existence, která je peklem. Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu lásky a pravdy. Užívejte slovo správným způsobem, ve jménu lásky.
Je to velmi silná dohoda.

Naše slovo je dar, který pochází od Boha. Slovem vyjadřujeme tvůrčí schopnosti. V závislosti na tom, jak je užíváno, může nás slovo osvobodit nebo zotročit. Veškerá kouzla, která máme k dispozici, jsou založena ve slovech.

Musíme začít chápat, co slovo dělá. Pokud porozumíme první z dohod, nehřešit slovem, začneme si uvědomovat, jak se v našem životě vše mění. Slovem můžete druhého člověka zaklít, nebo ho ze zakletí vysvobodit. Slovo může stvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše kolem zničit. Nehřešíte-li slovem, šíříte kolem sebe krásu a lásku.

Dohoda druhá: Neberte si nic osobně

Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace. Názory druhých odpovídají tomu, čemu tito lidé věří, a proto ať si o vás myslí cokoli, ve skutečnosti se vás to netýká. Vždy to vypovídá jen a jen o nich.

Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.

Osobní důležitost neboli braní věcí osobně, je maximální výraz sobectví, protože vychází z domněnky, že všechno se týká „nás“. Myslíme si, že my jsme za všechno zodpovědní, to vzniká v průběhu naší výchovy.

Když si bereme věci osobně, cítíme se uražení a naší reakcí je obrana našich názorů, což vede ke konfliktům. Když skutečně uvidíme sami sebe a lidi takové jací jsou, aniž bychom to brali osobně, nemůže nás nikdy zranit nic z toho, co říkají nebo co dělají a nebudeme zraňovat sami sebe.

Dohoda třetí: Nevytvářejte si žádné domněnky

Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, aby jste se vyhnuli nedorozuměním a smutku. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.

Máme sklon vytvářet si o všem domněnky. Vytváříme si domněnku, že každý vidí život tak jako my. Předpokládáme, že ostatní myslí stejně, jako myslíme my, posuzují vše stejně jako my a zneužívají vše stejně jako my. A z tohoto důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou.

Všechen smutek a drama, které jste doposud prožili, pramenily z vašich domněnek a z vaší vztahovačnosti. Máme strach být uprostřed jiných sami sebou. Protože si myslíme, že nás bude každý soudit.

Ode dne, kdy si přestaneme vytvářet domněnky, budeme komunikovat jasně a přesně, bez emocionálního jedu. Bez vytváření domněnek bude naše slovo bez hříchu. Změní se vaše vztahy, všechno bude jasné – toto je to, co chci, toto je to, co chcete vy.

Na těchto principech je založen celý náš svět, ve kterém jedni ovládají druhé. Prvním krokem je uvědomit si tyto návyky a pochopit důležitost této dohody.

Dohoda čtvrtá: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete

Dělejte vše co nejlépe proto, že vás to těší a naplňuje, ne proto, že očekáváte odměnu. Nezištné skutky vám přinesou radost a nečekanou odměnu  a také se vyhnete  zbytečným soudům a lítosti.

Máme-li rádi to, co děláme, děláme-li vše jak nejlépe dovedeme, pak si skutečně užíváme života, bavíme se, nenudíme se. Děláme to tak, protože to tak dělat chceme, nikoliv proto, že musíme. Nečinnost je totiž způsob, kterým popíráme život. Máme-li vyjádřit co jsme, musíme jednat.

Bůh je život. Nejlepší způsob, jak říci: „Děkuji ti, Bože“, je nezabývat se minulostí a žít v přítomném okamžiku, právě nyní a zde. Když nám již život vezme cokoliv, nechejme to být. Když se vzdáme minulosti, umožní nám to žít plně v přítomném okamžiku a můžeme si vychutnat sen, který se právě nyní odehrává.

Narodili jsme se s právem být šťastní, na lásku, na radost a na sdílení naší lásky. Jsme živí, tak život vezměme a těšme se z něho. Prochází námi život – Bůh a jeho existenci dokazuje právě naše existence. Naše existence je důkazem existence života a energie.

Nepotřebujete nic vědět nebo něco dokazovat. Stačí být, riskovat a těšit se ze života, to je vše, na čem záleží. Řekněte NE, když se vám chce říci ne, a ANO, když se vám chce říci ano. Máte právo být sami sebou, ale sami sebou můžete být jen tehdy, když vše děláte tak, jak nejlépe dovedete.

Budete-li znovu a znovu dělat vše co nejlépe, stanete se mistry osobní transformace. Vaše návyky hřešit slovem, brát si věci osobně a vytvářet si neustále nějaké domněnky se budou projevovat čím dál vzácněji až nad vámi úplně ztratí svou moc.

Čtyři dohody jsou souhrnným mistrovstvím proměny, jedním z mistrovství Toltéků. Je třeba je pouze přijmout a respektovat jejich smysl a sílu, tak se sami stanete mistry proměny. Buďte vytrvalí, porušíte-li nějakou dohodu, začněte znovu druhý den a opět další den. Zpočátku to bude těžké, ale den ode dne to bude stále snazší.

Slunce

Malé děti téměř vždy kreslí slunce s obličejem a úsměvem. Jeho vědomí není diskutováno ale jednoduše přijímáno. A ta tvář má oči: slunce nejenže vyzařuje světlo, ale i vidí. Podobné zobrazení slunce lze nalézt ve všech civilizacích, včetně Egypta, Babylónie, Řecka, Říma, Indie a celého křesťanského světa.

Egypťané a jiní starověké národy uctívali Slunce jako boha – neboť znali naprostou závislost všeho života na slunečním záření.

Nedávno bylo zjištěno, že slunce zní ozvěnou jako gong – miliónem tónů, kdy každý se odráží tam a zpátky mezi různými vrstvami vnitřku slunce, jejichž ozvěny jsou určeny právě těmito tóny. Kromě tohoto mimořádně složitého prostorově-časového průběhu vibrací jsou s jevy na povrchu slunce, jako jsou právě sluneční skvrny, spojeny i oscilace, perturbace a harmonické kmity elektromagnetického pole. 

Hudba je jediný způsob jak se dozvědět o srdci Slunce, protože světlo, které ze Slunce vidíme, pochází z jeho vnější strany. Magnetické bouře na Slunci jsou tak intenzivní, že mohou narušit rádiovou komunikaci, způsobit, že se poštovní holubi ztratí a jinak ovlivnit to co se děje na zemi.

Možná že slunce dokáže přemýšlet takovým způsobem, který si my při své omezené schopnosti myšlení můžeme jen stěží představit. Jeho myšlenky jsou spojeny s jeho neustále se měnícími vzorci vibrační aktivity. Tímto způsobem si lze vědecky představit, že by slunce mohlo být vědomé.

Slunce nám dává život a Zlaté Paprsky Slunce jsou nejvyšší vibrací energie Božské Lásky, jejíž vyšším vyjádřením  je spousta Božských Světelných Bytostí. Inteligence projektuje sebe jako Světlo a je to inteligence Slunce, která udržuje sluneční systém ve svém energetickém poli. Slunce působí jako Láska – svítí a ozařuje nás všechny stejně bez rozdílu.

Slunce je propojeno s Centrálními Sluncemi. Naše vlastní Centrální Slunce je Alcyone z Plejádského Systému, kterého jsme součástí. Je mnoho Sluncí a Centrálních Sluncí a prostřednictvím těchto Sluncí jsou všechny světy řízeny. Slunce načítá vibrace a pomáhá nám růst.

Meditace Slunce, za svítání nebo při večerním soumraku, nás může postupně naučit, jak udržet mysl v okamžiku tady a teď. Ve sluneční lázni se můžeme koupat ráno nebo večer, v zimě nebo v létě.

Meditace v přírodě

Můžete si pořídit pro meditaci sluneční kámen, například citrín a během meditace držet v otevřených dlaních.

Ruce složíme uvolněně do klína, a dlaně otočíme směrem ke Slunci. Nedokážeme-li ze začátku, během prvních dnů, udržet mysl bez myšlenek, opakujeme si pro udržení pozornosti tuto nebo podobnou mantru: ,,Čerpám životadárnou sluneční energii, vdechuji ji celým svým tělem. Vydechuji požehnání sobě i Matce Zemi.“ Čím více se otevřete, tím více světla si přinesete do svého života. Vnímejte, jestli k vám přicházejí obrazy, nebo myšlenky, které vám mohou napomoci vyřešit vaše problémy.

Udržet pozornost po dobu jedné či dvou minut by pro vás časem neměl být problém. Na konci tohoto slunečního rituálu poděkujeme Slunci za jeho životadárnou sílu, a požehnáme Lásku Zemi.

Meditace s Gazardielem

Strážný anděl vycházejícího a zapadajícího Slunce

I vy máte centrum sluneční energie: Centrum sluneční čakry se nachází za solar plexem. Tato důležitá oblast obsahuje potenciální sily vaší vůle a mysli, ačkoli ji často omezují uvězněné emocionální turbulence, které také sídlí v této oblasti. Přivolejte při sluneční meditaci sluneční energii, aby vám dodala silu, ať je venku jakékoli počasí. Když přizvete na pomoc i mě, pomohu vám vdechovat lásku a zlatou energii do solar plexu.

Pak si můžete představit, jak se tato oblast vašeho těla halí do zářivě zlatých paprsků. Sluneční energie vám dodá silu k uskutečnění vašich přání. Energii můžete ale vyslat i do celého těla – rozptýlíte tím bolest a uzdravíte všechna energetická centra – nebo skrze své nohy k srdci matky Země, což vám dodá rovnováhu a pomůže napravovat zkázu, kterou jí ustavičně způsobuje sobecké chování lidstva. Až podniknete tento krok, můžete požádat anděly, aby otevřeli vaši vůli a mysl pro duchovní růst.

Nad čím se podivovat více – nad obrovským přívalem světla, který zaplavuje Zemi každým okamžikem už čtyři a půl miliardy roků? Nebo máme žasnout nad nesmírnou marnotratností Slunce, s jakou vysílá svoji energii do bezedných vesmírných temnot? Nebo kroutit nechápavě hlavou nad lidskou nevšímavostí, nevděčností a netečností k tak cennému a životně důležitému daru od Slunce?

Děkuji ti slunce

Jak vyslat požadavek svého přání – Vesmíru

Tajemství splnění našich přání spočívá v jejich správné formulaci. Existují určité zákony, jak si od Vesmíru přání „objednávat“. Nesmí například být podmínkou vyplnění dalších přání a musí ve vás vyvolávat pouze pocity. Pamatujete si vůbec, kolik přání se vám nevyplnilo čistě jen proto, že jste se se svými plány svěřili úplně každému? To přímo ovlivnilo vyplnění toho, co jste chtěli. Jak tedy přimět Vesmír, aby vás uslyšel a změnil vaše sny v realitu?

Aby se přání vyplnilo, je třeba dodržet 6 pravidel

1. Pouze jedno přání

V okamžiku „objednávky“ musí být přání jen jediné. Někdo si například přeje, aby nějakou kouzelnou cestou zíkal šest milionů korun, jimiž hodlá zajistit nákup nového bydlení, auta, cestování a vzdělání. To však je přehnané přání, ukrývající v sobě několik dalších, která s tím základním nejsou nijak spojena.

Aby Vesmír zareagoval, je třeba složené přání rozdělit na základní části, z nichž každá bude samostatná.

2. Přání nemůže podmiňovat splnění dalších přání

Má-li se přání vyplnit, je třeba si ho dobře promyslet. Vraťme se k těm šesti miliónům. Otázka: K čemu vám budou ty peníze? Odpověď: Chci si koupit byt, auto, jet na dovolenou, zaplatit dluhy atd… A teď je třeba nad každou z těch částí popřemýšlet samostatně.

Otázka: K čemu vám bude byt? Odpověď: Zbavím se rodičovského dozoru. Další otázka: A co bude, když se vaše přání splní? Odpověď: Budu… Dá-li se vaše přání vyjádřit pocity, je to přání, které si u Vesmíru můžete „objednat“.

3. Přání musí vyvolávat pouze pocity, ne myšlenky na další přání

Vraťme se k přání koupit byt. Pokud je byt cestou, jak se zbavit rodičovského dozoru, je třeba si „objednat“ přímo zbavení se dozoru, vždyť pokud si to rodiče usmyslí, budou vás dozorovat kdekoli. I v novém bytě. Pokud sníte o krásném princi, přání musí znít nikoli „chci potkat prince“, ale „chci se vdát za prince“.

4. Přání musí být pozitivní pro všechny

To znamená, že nesmí nijak poškodit lidi kolem vás. Samozřejmě, že vyhnout se úplně všem komplikacím není snadné. Může se tak stát, že byt, o kterém sníte, získáte smrtí příbuzného.

Nicméně občas se stane, že lidé vysloveně chtějí poškodit někoho, kdo jim ublížil. Předtím, než někomu budete přát něco špatného, byste se měli zamyslet, zda máte skutečně absolutní pravdu a váš pohled na věc je ten správný. Pamatujte si, že všechno se vám vrátí, jako bumerang. Je jistě žádoucí, aby se k vám vracelo jen to dobré. Proto nedoporučuji přát nikomu nic špatného.

5. Přání se musí týkat pouze vás

Často jsou naše přání spojena s blízkými lidmi. Například: „Chci, aby moje dítě…“ nebo „Přeji si, aby manžel, dcera…“. Bohužel však taková přání Vesmír neplní.

Aby se přání vyplnilo, musí se týkat výhradně vás a vašich citů. Vše, co je potřeba, je jeho znění správně upravit. Například: „Chci být pyšná na svého syna, že je premiant“, nebo „Chci, aby se mi manžel víc věnoval“.

6. Přejte si jen to „nej“

Když už o něčem sníte, pak o tom nejnej… Chcete auto? Pak si přejte to nejlepší, vždyť všechna omezení ve vašem životě jsou důsledkem malého rozletu fantazie.

Doplňující doporučení ke splnění vašich přání

Začněte s málem. Díky splnění drobnějších přání pocítíte sílu. To vám dodá jistotu.

Nevažte se na čas. Aby se přání vyplnilo, pusťte ho jen tak do prostoru. Vesmír sám ví, kdy je nejlepší vaše přání splnit, proto vypněte a zapomeňte na časový rámec.

Dávejte pozor. Sledujte náhody, které se vám dějí. Všechno, co se přihodilo „samo od sebe“ nebo „z ničeho nic“, je počátkem naplňování vašeho přání.

Nechte minulost jít a berte změny s radostí, důvěřujte svým pocitům.

Mlčte! Má-li se vaše přání vyplnit, nesmíte o něm vykládat všem okolo, ani svým blízkým ne. Pamatujte, že čím menší okruh lidí vaše přání zná, tím menší je pravděpodobnost, že ho ovlivní vlastními přáními.

Zbavte se negativity. Při posuzování svého přání zapomeňte na všechny negativní myšlenky a pocity. Nikdy například nepřejte nezdar konkurentovi v rámci touhy po úspěchu v podnikání. Myslete pouze na svůj úspěch.

Nezapomeňte si zapsat... Každé přání můžete zapsat na zvláštní list papíru a uchovat ho. Pravidelně ho kontrolujte.

Nezapomeňte, že sny se plní. Jen je třeba si věci správně přát, nezapomeňte při vizualizaci na detaily. Důvěřujte sami sobě, Vesmíru a nikdy o svém přání nepochybujte! 

Rozdíl mezi lítosti a soucitem – a jak si můžem ublížit

Krásné ráno všem, dnes bych Vám chtěla napsat jaký je rozdíl mezi lítosti a soucitem.

Jsou jak dva sourozenci, sestřička a bratříček.
A jak to u dětí bývá každé je jiné.

Sestra lítost 

Lítost není dobrý způsob, jak pomáhat lidem. Lidé jednoduše netuší, jak velké problémy může vyvolat lítost. Při práci s lidmi jsem se přesvědčila, že mnozí pokládají lítost za dobrý, čistý a ušlechtilý cit.

Jenže tomu tak není, když litujete člověka, automaticky na podvědomé úrovni, přivoláte do svého a také do jeho života jen nepříjemnosti. Vždyť vy jim i sobě posíláte zhoubné myšlenky !“( Je mi tě tak líto, jseš takový chudák, je mi tak líto že jsi furt nemocný ) Zní to hrozně jen když to čtu. Slyšíte to taky? Vnímáte tu špatnou, negativní energii?

Cožpak to znamená, že člověka nemůžeme litovat ? V žádném případě. Lítost je pro člověka a pro jeho duši škodlivá.

wood-1452655

Bratříček soucit, to je jiná energie.

Soucit se řídí prostou pravdou: všechny bytosti mají právo na štěstí. Štěstí jedněch je přímo závislé na štěstí druhých.
Soucit jako dívání se kolem sebe a překračování svého pohodlí s cílem vnímat, pomáhat a podporovat ty, kteří tu žijí se mnou nebo poblíž, třeba jen úsměvem nebo milým slovem. Je to hlavně o souznění, pochopení a toleranci.

Člověku můžeme a potřebujeme pomáhat prostřednictvím péče, pozornosti, lásky, milosrdnosti. Když pomáháte člověku řešit jeho problém, projevujete milosrdnost a soucit, dostáváte „očkování“ proti stejnému problému“.

Když litujete člověka, projevujete nesouhlas s jeho nemocí, neštěstím a jeho osudem všeobecně.
Tímto jednáte proti silám Vesmíru.

Nejlepší způsob, jak pomoci člověku je přece jenom láskou. Jinak řečeno, přestaňte vyjadřovat nespokojenost, odsuzovat, kritizovat, opovrhovat, nenávidět a litovat.

Posílejte lidem jen dobré, světlé, laskavé myšlenky.
Tolerujte a važte si světa jiného člověka a měňte svůj vlastní svět.

Vděčný, znamená být šťastný

VDĚČNOST JE KLÍČ, KTERÝ OTEVŘE DVEŘE, KTERÉ SE VE VAŠEM ŽIVOTĚ ZDAJÍ BÝT ZAVŘENÉ
Lorna Byrne

Šťastný může být jen ten, kdo dokáže být vděčný  – Někteří lidé musí neustále dávat najevo nespokojenost, neustále protestovat,  stěžovat si, srovnávat se a závidět druhým. Když ale člověk nic nepovažuje za samozřejmé a naučí se děkovat i za malé věci, objeví mnoho důvodů ke spokojenosti. Cítíš-li se slabý, nemocný a nešťastný, začni děkovat, povede se ti líp.

Vděčnost dokáže rozpouštět negativitu, bez ohledu na její podobu.

MNOZÍ VYHLÍŽEJÍ NĚJAKÉ „VELKÉ ŠTĚSTÍ“
A PŘEHLÉDNOU TAK MNOHO KRÁSNÉHO

Mnoho lidí tráví svůj čas tím, že se soustředí na to, co nemají – na svoje ambice nebo cíle, na peníze, které chtějí vydělávat, na věci, které chtějí koupit sobě a své rodině. Soustředí se na to, co nemají, a zapomínají si všímat toho a děkovat za to, co mají.

Nevšimnou si, kolik pěkných a dobrých věcí ve svém životě mají. Je třeba si všímat i všedních dní, neboť i ty v sobě mají kousek pravého štěstí.

Pokaždé, když ze srdce poděkujeme Bohu – nebo nějakému člověku – naše radost a požehnání vzrůstají.

water-fight-442257

VDĚČNOST PROMĚŇUJE,
A ROZJASŇUJE TEMNOTU

Často se stává, že člověk, který má mnoho hmotných věcí, nechápe, že někdo, kdo podle něj má mnohem méně než on, se zdá být šťastnější než on. Důvod je prostý – ten někdo, kdo se zdá mít mnohem méně, si váží toho, co má, užívá si toho a je za to vděčný.

2094218_stesti-radost-slunce-pohoda-stastna-v3

Když se zaměřujeme na to, co nám chybí, cítíme úzkost, děláme si starosti a jsme nespokojení. Neposouváme se dopředu, ale máme tendenci zaseknout se na tom, že se snažíme otevřít dveře, které pro nás v tu chvíli nejsou otevřené, a když tohle děláme, dostáváme se do stresu a máme pocit, že nikdy nedostaneme to, co chceme, což má za následek, že si nevšímáme, a už vůbec nevážíme radostí, které už jsou v našem životě.

Hledím-li totiž na svůj život s vděčností, temnota se rozjasní a hořkost dostane jinou příchuť. Vděčnost mě chrání před malomyslností a zahořklostí.

Vděčnost mi otvírá oči, abych dokázal vidět i vlastní hodnotu. Není totiž zrovna snadné být vděčný i sám za sebe. Často v nás totiž vězí až příliš hluboko sklon k sebeodmítání. Rádi bychom měli jiné tělo, jiné nadání, jiné možnosti.

Rituál vděčnosti:

Pohodlně se posaďte, zapalte bílou svíčku (můžete, nemusíte), zklidněte dýchání.

Projděte si v duchu celý den, týden a pak poděkujte za vše, co se vám podařilo, líbilo, udělalo radost, potěšilo ….

Věty začínejte např.: Děkuji za …….. Jsem vděčný za …………… Cítím velkou vděčnost, že ………..

Důležité – vděk musíte opravdu cítit, mechanické odříkání nefunguje. Vhodné je si všechno napsat.

Příklady : Děkuji za dnešní skvělý oběd. Jsem vděčná za to, že dnes krásně svítilo sluníčko. Cítím vděk za to, že jsem si skvěle popovídala s šéfem, přítelkyní ,maminkou. Že jsem zdravá, můj manžel mé děti i vnoučata.

Pokud vám nefunguje Zákon přitažlivosti jak má, zkuste místo žádání být vděční.

Pokud budete vděční za to, co již máte, Vesmír vám dá více toho dobrého.

Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, začni děkovat a hned se ti povede líp.

Afirmace – moc přitažlivosti

Afirmace  nemusí být pozitivní, protože afirmace je cokoli, v čem se utvrzujete.

Je potřeba přebrat kontrolu nad tím, v čem se utvrzujeme. A to je, převzetí kontroly nad tím, jak se cítíte, nad obrázky a vjemy, které vytváříte uvnitř svého těla.

Musíte se podívat na to, v čem se právě teď utvrzujete: špatné pocity, špatné emoce,  reakce, prožité zkušenosti, které si v mysli přehráváte, což jsou… afirmace.

Změňte ty špatné afirmace, špatné zkušenosti na pozitivní. To je ten opravdový klíč. Vzít to, co nechceme a změnit ten význam způsobem, kdy Vám dává přesně to, co chcete.Takže afirmace, jsou to, v čem se utvrzujete.

images (12)

Takže v životě dostáváte přesně to, co máte a v co věříte uvnitř sami o sobě. Takže musíte změnit každou vzpomínku a zkušenost v pozitivní. Měnit každou afirmaci, vše, co jste řekli, co jste cítili, vše co bylo negativní a otočit to. A jak to otočíte, Váš život se opravdu začne přirozeně, snadno měnit v něco lepšího.

Usmiřte se s tím, co nechcete a dostaňte dovnitř to, co chcete.  Dělejte pozitivní afirmace. Utvrzujte se v tom, kdo jste a co chcete být a vytvářejte to a zhmotňujte ve svém každodenním životě.

Co by jste měli udělat.  

Všimněte si, v čem se utvrzujete. 
Všimněte si té nejhorší věci, co jste si kdy řekli.
Všimněte si toho nejhoršího zážitku a změňte ty afirmace.
Změňte to do pozitivního.
Změňte to, co si přehráváte uvnitř.  A otočte to, udělejte to pozitivní.

Co je Zákon přitažlivosti? Zákon přitažlivosti je: Co máte v mysli (to znamená, co tam máte teď, není to to, co se snažíte tam nacpat).  To co už jste. Je to, v čem se utvrzujete.  Takže změňte, kdo jste., v čem se utvrzujete a na co se ptáte.

Rozhodneme-li se vkládat do něj samá pozitivní, laskavá a optimistická tvrzení, naše podvědomí nám začne vytvářet a přinášet prospěšné situace, zážitky.Je tedy velmi důležité cíleně pronášet správné, pozitivní afirmace, díky kterým se naše podvědomí  přeprogramuje a pomůže nám soustředit se na naši sílu a na schopnost tvořit si život podle našich přání.

Důležité je, abyste svým afirmacím věřili. Dobré je spojit afirmace s vizualizací.

Opakujte si je několikrát denně, po probuzení, při řízení auta, ve frontě, před spaním, kdykoliv máte chvilku volného času. Měli by se opakovat třikrát za sebou. A po dobu minimálně 21.dnů. Nejlépe než nastane skutečnost po které toužite.