Archiv štítku: Zářiče

Triskelion, Keltská trojitá spirála

Tento symbol, založený na magické trojce, známe také pod názvem triskel, trojnoží nebo sluneční kolo. Spirála sama o sobě je účinný ochranný znak, symbol transformace. Je silným tvarovým zářičem, její síla vychází z kruhu života, z jednoho centrálního bodu. Symbolizuje sluneční kotouč se třemi paprsky. Spirály představují nekonečno, věčnost a neustále se opakující cyklické děje ve vesmíru, na planetě, v přírodě. Minulost, přítomnost a budoucnost.
Jednotlivá vysvětlení  se mírně rozcházejí. Záleží také na dobu, ke které se symbol vztahuje. Význam trojité spirály je spojován s mnichy, kteří symbolu přiřazovali význam Svaté Trojice /Holy Trinity/. Často se také vyskytuje význam tří živlů, tedy vody, ohně a větru nebo trojici symbolů narození, smrti a dalšího života. Symbolika čísla tři či jeho násobků je v keltské kultuře hodně častá.
Jeho význam najdete také v narození – život – smrt; minulost – přítomnost – budoucnost; dívka – žena – stařena.
Můj první výrobek
Můj první výrobek
Zdroje se rozcházejí v elementech, které prezentují. Všechny se shodují ve vodě, většina ve vzduchu, ale velmi často se na poslední pozici střídá oheň se zemí. Někdy se čtvrtý „chybějící“ element usazuje doprostřed, coby nejsilnější a pro nositele nejdůležitější. V některých přívěškových variantách tedy najdete konce spirál s podobou hlavy tří zvířat. Což by mohlo a mělo opět odkazovat na elementy.
 

Nosí se jako talisman, dokáže totiž posílit schopnosti a dovednosti. Nošení spirály posiluje vůli a pomůže při změnách ve všech rovinách. Existuje domněnka, že svastika vznikla ze slunečního kříže, představte si kříž v kruhu. Objevila se na mnoha místech a nezávisle na sobě. Důvod je nejspíše ten, že se jedná o jednoduchý symbol a proto je znám po celém světě. První zmínky pocházejí z neolitu a našla se na keramických střepech z území dnešního Íránu a Balkánu. Pocházejí z pátého tisíciletí před naším letopočtem. Jsou nálezy z doby bronzu a byly nalezeny na území Ruska. Svastika se našla také u Chetitů, starověkých Řeků a u spousty semitských národů.

Výrobky s triskelionem najdete zde:

https://energieazdravi.cz/kategorie-produktu/orgonitove-sperky/nahrdelniky/page/3/

https://energieazdravi.cz/kategorie-produktu/orgonitove-podlozky-orgonitoveho/podlozky-pod-dzbany/

triskell-1194011

Byl také objeveny na mykénských nádobách (1600-1100 př.n.l.), a – zřejmě díky keltskému vlivu – společně s tetraskelionem na mincích z různých oblastí Malé Asie (4. století př. n. l.). Keltský triskelion je původně pravděpodobně spirálovitý a údajně byl znám již v neolitu (7000-3000 př.n.l.). Na americkém kontinentě je znám u arizonských Hopiů, kde údajně značí symbol periodičnosti přírody. Ve 20. století se triskelion stal oblíbeným symbolem neopohanských hnutí jako např. Wicca či Keltský rekonstrukcionistický paganismus.

Triskely na halštatské keramice by mohly mít solární význam. Kromě toho lze triskel nalézt v archeologii Keltů a u Germánů v podobě tří orlích hlav, nebo na hrotech kopí z období okolo 3. století.

Pravotočivou svatistiku (ramena po směru hodinových ručiček) vnímají hinduisté jako mužskou sílu, vnější svět, slunce a boha Ganéšu. Pro Evropany je tato svastika silnější než levotočivá. Důvodem je ten, že evropané jsou zvyklí na to, že pohyb zleva doprava je vpřed. Rohy tuto moc ještě násobí. Tato svastika je bohužel spjata i s 2. světovou válkou v minulém století, kdy jí propagovali nacisté.

Opak pravotočivé svastiky – jedná se o symbol ženské síly, vnitřního síly a noci. Jmenujem jí jako „sauvastiku“ či „swavastika“ a je zaslíbena bohyni Kálí. Obě svastiky spolu znamenají tvořivý a ničivý element, mužský a ženský princip a protisměrné síly, které se doplňují.

Sílu energetické spirály znali již staří Keltové, jejich učenci druidové. Vyráběli je z lehkého kovu, tok energetické vibrace cíleně využívali pro zharmonizování organismu, odstranění vnitřního napětí, k příznivému ovlivnění potravin a vody. Keltská spirála (ztvárněná jedním tahem) je symbolem nekonečně opakujícího se tvoření, vývoje a rozpadání světa. Motiv spirály najdeme vyrytý na kamenných monolitech různě po světě.

Triskelion je mimo jiné též symbolem Bretaně a lze jej nalézt na vlajce Sicílie a vlajce a znaku ostrova Man.
V Asii se tento znak rozšířil zejména díky buddhismu kde „trojnožka“ s vakem symbolizuje 3 ctnosti, tím vakem je samozřejmě náš nynější život, který se může díky spolupráci 3 podstavců vymanit z koloběhu znovuzrozování, pokud mezi podstavci nepanuje rovnováha, člověk se zrodí znovu.