Archiv štítku: zdraví

Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru

Jak se cítíte? Už vám někdo osobně, nebo doma, v práci, měřil energie – vibrační hodnoty?

Měření energie u různých předmětů, míst, vody, potravin a mnohého jiného kdysi odhalil fyzik jménem A. Bovis. Nejsou to energie hmoty. Jednotky těchto kvant energie byly pojmenovány právě po něm. Naopak hmota přitahuje určité druhy energií, které ji ale nejsou vlastní. A můžeme říci těmito druhy energií hmota, místo, člověk a další předměty či pokrmy „září-vyzařuje“. Je to něco podobného jako antény či rezonátory, které přitahují určitý druh energií.

Bovisův biometr je měřící prostředek, který vynalezl francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 – 1947), který slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí.
Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Uchytil se tak pojem Bovisovy jednotky, odpovídající vlnové délce jedné tisíciny nanometru.
1000 jednotek Bovisů tak odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky, ale tato hodnota představuje tak zvané jednotky účinku.

Bovisy – můžeme přirovnat k měrným jednotkám…

pro tekutiny máme litry, váhovou jednotkou je kilogram…

a jednotkou energie je bovis

Dnešní člověk, byť zavalený informatikou, dozrál k tomu, aby poznal existenci nehmatatelného.

Pro srovnání:

1 000 jednotek bovisů odpovídá 1 nm (nanometru) běžné vlnové délky, udává však více.

  1 000   jednotek je smrtelně nízká hodnota

   500 – 1 600   žádná životní síla, exitus, vyzařuje mrtvý člověk

  2 000   křižovatky, kříž na kostele, destruktivní zóny (geopatogenní)

  3 000   destilovaná voda

  2 000 – 4 000   jednotek bývá na negativním křížení více zón, také hodnota rakoviny

  4 500 – 5 000   jednotek má negativní, unavený či nemocný člověk, znečištěný dům

  5 960   zdravá pitná voda z vodovodního řádu

  6 000 – 6 500   jednotek je hodnota fyzické energie zdravého člověka – neutrální hodnota

  6 000 – 7 000   zóny které jsou zdravé – bez destruktivních polí

  7 000 – 8 000   je zvýšená fyzická energie člověka díky místu či duchovnosti; vyčištěný dům.

  8 000 – 12 000   vibrují lepší orgonity, čímž neutralizují zóny ve svém okolí

  8 000 – 13 000   energetický přenos pomocí pravých léčitelů

  10 000   jednotek je měřeno u Diamantové vody a míst a lidí, kteří ji často užívají

  11 000   a více jednotek mají místa označená jako léčivá; místa síly, kde stojí menhir…

  11 000   chrám v Echnatonu http://de.wikipedia.org/wiki/Echnaton

  13 000   měl prý léčitel Kristus

  13 000  14 000   místo kostela, nikoliv uvnitř, ale venku

  13 500   jednotek je průměrná nemateriální intenzita na energetické či éterické rovině

  14 000   jednotek vibrují určitá místa v hinduistických a buddhistických chrámech

  18 000   jednotek a více vibrují výjimečně vyzařující místa síly, i zasvěcené orgonity

  18 000   Katedrála v Chartres ve Francii – venku

  21 000   Naquane Národní park, Capo di Ponte

  21 000   kokosový ořech

  23 000   pravotočivá léčivá voda z Fatimy

  26 000   pravotočivá léčivá voda z Lurd

  34 000   muškátový oříšek (pozor, ve větším množství je jedovatý)

  42 000   Menkaurova pyramida

  70 000   Cheprenova pyramida uvnitř

170 000   Cheopsova pyramida uvnitř – královská komnata

A nyní se vážení držte:

540 000   určité hory v Afganistánu

A nyní se opět držte:

6   KCN neboli cyankali

66   mobilní telefony v provozu, systém UMTS

100 – 150 mobilní telefony v provozu, systém GSM.

Radiestetickou metodou (kyvadlem, virgulí např.) lze testovat vibrační úroveň či hodnotu místa, bytu, domu, člověka, zvířat, potravin a souvislostí, které mají na tyto hodnoty zásadní vliv.

Místo vykazující hodnotu nižší než 5 500 jednotek stahuje i vibraci člověka, který tam přebývá, do oslabeného stavu náchylného k nemocím, a takové místo je i pro zvířata a rostliny škodlivé; zatěžuje již biochemické procesy na buněčné úrovni.

Na průsečíku Hartmannovy patogenní mřížky například spadne hodnota na 2 000 jednotek, což je úroveň bující rakoviny. Taková místa je třeba energeticky vyhodnotit, vyčistit a pozvednout například pomocí kladných zářičů, orgonitů.

Větší část lidstva se ve smyslu vitality nachází mezi 3 000 až 5 000 jednotkami, což je alarmující.Pro upevnění svého zdraví, vitality a síly je vhodné čistit a navyšovat vibrace u sebe i v prostoru, kde spíme a pobýváme.

Hodnotu – výši vibrací u člověka nebo fyzického místa si můžeme změřit pomocí virgule, kyvadla a vhodně zvolené stupnice či metody.

Jak zjistit dobrá a špatná místa a zářiče – test svalů:

Každý člověk má své oblíbené místo. Na pohovce v obývacím pokoji, pod pergolou na zahradě, u krbu nebo třeba u dvou velkých dubů v lese. 

Existuje také opak: stůl v restauraci, kam si nikdo nechce jít sednout, místa v kanceláři, kde se člověk špatně soustředí, nebo les, který vůbec neláká k procházce.

Proč je tomu tak? Proč se člověk cítí někde velmi dobře a někde je mu nepříjemně? Souvisí to především s kvalitou a množstvím přítomné energie v prostoru.

Oblíbeným a rychlým testem vyzařování a působení energií je test svalů. Tímto testem vyhodnotíte nejenom místa, ale také kvalitu vyzařování různých předmětů, amuletů, drahých kamenů a jejich vhodnost k Vám.

Jak na to?

Pravou rukou se paží chytneme testovaného stromu, levou ruku natáhneme vlevo. Druhý člověk se nám po napočítání do tří pokusí dvěma prsty levou ruku sklopit – stlačit dolů a my se budeme snažit mu vzdorovat zatímco pravá ruka se drží stromu. Pamatujeme si svoji sílu v levé ruce. Potom se chytíme třeba plotu, nebo něčeho a opět opakujeme testování a snahu vzdorovat levou rukou. Zjistíme nejspíše, že strom nám skrze pravou ruku poskytoval energii – sílu, a tak se nám dařilo vzdorovat lépe, než když jsme strom nedrželi.

Tímto testováním lze také vyhodnotit – ukázat si, jakou povahu energie mají například zářiče jako křesťanský kříž (velice oslabuje, protože rozděluje energie), mobil (velmi oslabuje, byť jej jen držíme a nevoláme), nebo symboly namalované na papír – ten pak zmačkáme, uchopíme a rozdíly jsou také velmi jasně znát (např. napsané číslo 666 velmi oslabuje, byť je papír pak zmuchlaný do ruky); lze zkoušet energii kamenů, vyhodnocovat jejich nabíjení atd.

 Svalovým testem vlastně vyhodnocujeme, kolik mají předměty životní (život podporující) energie, nebo kolik nám jí ubírají.

Jak to funguje?

Lidským tělem procházejí meridiány, jimiž proudí životní energie. Každý meridián souvisí s některým svalem a orgánem v těle. V ruce máme čakru, jež lze přirovnat k velkému a velice složitému akupunkturnímu bodu. Je spojena s meridiány v těle a jeden z nich prochází svalem na rameni, který se stará o to, abychom mohli paži zvedat a napínat.

Sval je silný, pokud meridiánem proudí hodně životní energie a slabý, pokud proudí málo životní energie. Některé předměty nám životní energie dodávají a některé ubírají. Svalovým testem to vyhodnotíte snadno a správně.

Pozor například na křesťanské kříže…

Lidé mají zejména na vesnicích špatný zvyk – mít doma pověšený křesťanský kříž. Jak jsme se mnohokrát skutečně přesvědčili v konkrétních desítkách případů, často tato místa a místnosti „vybavené“ (zatížené) křesťanským křížem provází zdravotní potíže a především únava a nedostatek energie.

Když si pak lidé osobně vyzkouší svalovým testem, jak jim takové zářiče ubírají životní energie, jsou vždy velmi překvapeni, protože by nečekali, že jim křesťanský kříž okamžitě odebere (stejně jako mobil) energii – tolik síly z ruky a těla, a většinou se jich rádi a rychle zbavují. Ani já to nevěděl, dokud jsem to mnohokrát nezkusil svalovým testem na sobě.

Následně lidé po zbavení se kříže zjišťují, že se nejen lépe vyspí, mají více energie a vitality, ale také se například začne lépe dařit pokojovým rostlinám, kterým se samozřejmě v blízkostiestruktivně působícího kříže dobře dařit nemohlo.

Podobně cítíme slabost v kostelech – skrytým záměrem tu bohužel bylo pomocí křížů a dalších způsobů udržovat boží stádo – ovečky v poslušnosti a podřízenosti. Povšimněte si, že kazatelny mají půlkruhový tvar – tento tvar chrání kazatele před ubíráním životní energie! Na rozdíl od věřících oveček, těm je snížena životní energie směrem do destrukce. Pánové pak pokračovali směrem na pivo – rychle zase energii doplnit a ženy se shlukovaly ke klevetám a pokračování negativních nízkých energií a pak na sluníčko do pole – zase si energii doplnit.

Znovu prosím – vyzkoušejte si sami jednoduše svalovým testem, co kříž způsobuje – jak ihned oslabuje energie proudící do vašich svalů (ale především životní energie a vitalitu). Nedovolil bych si to zde uvádět, kdyby to nebylo tak zdraví nebezpečné. Můžete to zkoušet snadno tím svalovým testem, kdokoli a kdykoli, opakovaně, a je to prostě tak, ten kříž výrazně oslabuje energie.

Pozor také na módní nesmysly jako nošení křesťanského křížku na krku. Sebekrásněji vyvedený křížek vám ubírá soustavně energie – tříští ty životní. Chcete si dobrovolně nechat snižovat vitalitu, energii a elán? Pokud ne, všech křížů se rychle zbavte. Odnést kříž do bazaru asi není to nejlepší řešení – přece nechceme takto působící zářič předat někomu jinému, aby mu škodil.

Pozor na působení symbolů kříže s Kristem! Zapojte selský rozum a uvědomte si, zda je rozumné pověsit si doma symbol mrtvoly a co takový symbol vyzařuje. Pověsili byste si doma oběšence? Byť by to byl oběšený nejmilejší člen rodiny, pravděpodobně byste k němu spíše správně a logicky chovali nadále lásku a úctu – jen v srdci. Vytestujte si to sami svalovým testem.

Stejně nevhodné jsou rituály „přijímání těla páně a krve páně“ – energie takovéto věci jsou velmi podobné kanibalismu. Máte chuť na něčí krev nebo tělo? Ale v kostele je to „v pořádku“, máte to i s posvěcením – koho?

Mějte tu největší úctu ke Kristu jako k léčiteli, který na zemiskutečně žil a léčil. To je naprosto v pořádku. Ostatních (církevních) nápadů a zvyků se v zájmu i svého zdraví zbavte; pokud budete podporovat a šířit všeobjímající bezpodmínečnou lásku ze svého srdce, je to to nejlepší, co opravdu můžete udělat v tom nejčistějším a upřímném záměru.

 Pro zajímavost a své uzdravení si také vyzkoušejte, jak vyzařují různé „svaté“ obrázky, podobizny, sošky včetně Panny Marie a dalších. Možná budete překvapeni.

Církev záměrně svými stavbami špuntovala životodárné akupunkturní body a meridiány Země, jimiž má naopak volně proudit silná životní energie pro každého.
Dílo dovršili ještě použitím energie rozdělujících křížů vchodem kostela počínaje a jeho střechou konče.

 Kdo by chtěl jít do detailu, zamyslí se nad stínem mnohých svátků a zvyků, jako jsou Vánoce. Datum Vánoc stanovila církev. Podle datování se Kristus narodil již v říjnu. Vánoční zvyky jsou udržovány kvůli podstatnému zvýšení prodeje a určitému pozlátku. Důsledkem a ovocem je opět ovládání oveček a široké veřejnosti nejen k tomu, aby hodně utratili, ale aby svoji „lásku“ a obdarovávání někoho soustředili k určitému datu, zatímco správné je dávat dárky a dělat radost a prokazovat lásku ze srdce, kdykoli takovou věc chceme vyjádřit a druhého potěšit.

Všímejte si tedy, co snižuje vaše energie a držte se toho, co je skutečně zvyšuje…

Poznámka: Aktuální stav růstu energií Bovis najdete např. na těchto německých stránkách:

Kosmischer WETTERBERICHT der LIEBE

kde jsou hodnoty denně aktualizovány (musíte rolovat myší trochu dolů, až ke grafům a tabulkám).

Zdroj: http://www.elektrosmog-zony.cz/bovis.html, http://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/1408/energie-z-vesmiru-bovis

Léčba zvukem, rytmy

Zvuk a vibrace jsou podstatou všeho a utváří celý náš viditelný svět.

Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace. Nikola Tesla

Binaurální rytmy objevil fyzik Heinrich Wilhem Dov v roce 1839. Ve svém výzkumu objevil, že když se ke každému uchu dostanou dva oddělené zvuky s různým kmitočtem, mozek dokáže detekovat fázový rozdíl mezi dvěma frekvencemi a tento rozdíl se snaží sladit. Je tedy možné, že rytmy mohou vyvolat hormonálně fyziologické změny chování.

Síla zvuku aktivuje naše nevyužité schopnosti, proniká až do jádra buněk, které se doslova rozzáří a probíhá v nich zdokumentovaná řada změn, jak na fyziologické, energetické úrovni, tak i na úrovni DNA. Proto ruští vědci požívají úspěšně zvuku, namísto řezání, ke změnám v DNA.

Díky Síle Zvuku a rezonanci můžeme být propojeni v souladu, harmonii a v souzvuku se sebou samým, s druhými, ale i se vším okolo. Cítíme se propojeni s životem a zažíváme vnitřní klid a mír uvnitř sebe. Díky tomu taky vytváříme pokojnou realitu i kolem sebe.

Pokud známe resonanční frekvenci, například nemocného orgánu, můžeme na něj touto frekvencí působit a léčit ho!

Royal Raymond Rife byl špičkový vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení které nebylo do dnešních dní překonáno. Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů.

Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době.

V letech 1921-1922 Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě nemocí. Bohužel se tak nestalo… 

Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy.

Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich „maskovací“ obal na membránách, který mate náš imunitní systém. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení.

Rife ozařoval patogenní mikroorganismy modulovanou radiovou frekvencí produkovanou RF plazmovým zářičem.

Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhali v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé popsán zcela nový jev – tzv. pleomorfismus („přeměna“ patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen…)

Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni (více článek 1). Celá léčba spočívala zjednodušeně v tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření rifeho generátoru s plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence.

Tato fenomenální demonstrace uzdravení nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry. Byl po mnoho let perzekuován, několikrát uvězněn a přes nepochybné úspěchy jeho absolutně nové metody nedošlo k masovému rozšíření těchto generátorů a k pokračování výzkumu. Každému přemýšlivému člověku je jasné, kdo na zastavení této léčby měl největší zájem… 

Vše o tomto géniovy své doby najdete zde https://www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/royal-raymond-rife
h

Existuje velké množství různých nahrávek, které si můžete pořídit, a to zcela zdarma

Tyto rytmy jsou nejčastěji tvořeny dvěma různými zvuky ve vzájemné harmonii. Jsou to zvuky, které jsou slyšet pouze v mozku a na něj působí podobně, jako marihuana. Účinek na mozek je relaxační, uklidňující a meditativní. Existuje mnoho různých typů binaurálních rytmů, která mohou vytvářet dle nastavení specifické nálady a pomáhají proti různým neduhám. Nejčastěji jsou tyto rytmy doporučovány hlavně lidem, kteří mají obecně problémy s uklidněním své mysli a meditací. V takovém případě budou mít rytmy obzvláště silný vliv na schopnost dosáhnout vyšších frekvencí vědomí. Je však třeba vědět, jaké vlny a jaké melodie poslouchat. Každé mají totiž jiný vliv a někdy mohou přinést i to, co ani nechceme aby přinášely.

Hledáte způsob, jak zmírnit stres nebo úzkost? Vyjasnit si svoje plány? Pročistit hlavu? Naladit se na svoje vnitřní já? Jedině při zvolení očekávání budete moct poté rozpoznat, jak jsou na vás binaurální rytmy účinné.

Pro poslech se doporučují kvalitní stereo sluchátka, která dokáží vykreslovat i nízké zvuky a frekvence. Poté už jen stačí zaujmout dobrou a pohodlnou polohu, nejlépe v sedě. Stejně jako při meditaci se zaměřte na svůj dech a dýchejte zhluboka. Myšlenek, které vám v daný moment začnou probíhat myslí (ať už to jsou myšlenky na to, co jste za celý den udělali atp.) si moc nevšímejte a nevěnujte jim svou pozornost. Pro poslech si vyberte skladbu, která je delší než 15 minut. Je to hlavně z důvodu, že mozek pro synchronizaci frekvencí zvuku potřebuje čas minimálně 7 minut.

Na světě existuje nespočet binaurálních rytmů a každý z nich má jiné účinky. Některé se dají zakoupit, jiné si zase můžete poslechnou zdarma například na Youtube. Snažte se proto být trpěliví a zkoušet tolik rytmů, dokud nenajdete svůj oblíbený, který vám vyhovuje nejvíce. Někteří vědci tvrdí, že každý mozek má jen jednu vlnu, která na něj působí.

Doporučuji kanál Magnetic Minds, ukázka binaurálních rytmů.

Sedm frekvencí je základním stavebním kamenem, tzv. optimální kreace stvořitele autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru makro i mikrokosmu. Tyto frekvence se extrémně dotýkají každého jednoho z nás. Jedná se o frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz a pak ještě přidružená frekvence 936 Hz. Ty první frekvence jsou nejdůležitější. Nejzásadnější a korunní frekvencí je centrální frekvence 528 Hz. Každá z těchto sedmi frekvencí má své unikátní účinky zvlášť na organickou hmotu a zvlášť na anorganickou hmotu. Tyto účinky jsou velmi vitální všude tam, kde existuje jakýkoliv sebemenší projev života.

Tyto frekvence jsou součástí Solfeggio stupnice, která má velmi starou historii. Ve starověku byla primárním faktorem ladění všech tehdejších nástrojů. Byla dominantně používána, samozřejmě i kvůli účinkům jednotlivých frekvencí. Vzhledem k vědomostem a znalostem našich předků se tomu nelze nijak divit. Templáři disponovali informacemi o unikátním vlivu všech těchto sedmi základních frekvencí. Tyto informace a vědomosti považovali za tak zásadní, že se je rozhodli dokonce zašifrovat do biblického textu tak, aby je měli k dispozici zasvěcení, ale už ne široká veřejnost.

Stejně, tak jako skrytá frekvence 432 Hz, se ze světa ztratili i frekvence další. Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel. Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na tom, že zvuk je schopen prostupovat skrze jakoukoliv hmotu. Z léčitelského hlediska je zvuk schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou přijímají.
Naše tělo je principem něco jako ladička, která je schopna se naladit na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (jak biorezonancí či poslechem zvuku akustickou cestou), tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují.

Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu „MI“ a toto označení je odvozeno od „MI-ra gestorum“ v latině znamená „zázrak“. 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!

Není divu že hudba byla ve většině lidských kultur považovaná za posvátnou a byla bohatě využívaná k povznášejícím, rituálním i léčivým účelům.

Vlašské ořechy, jeden z nejsilnějších antioxidantů

Obsahují hodně vlákniny, nenasycených mastných kyselin a silných antioxidantů.

Přesto, že jsou doslova koncentrovanými zásobárnami nutričních látek, lidé konzumují poměrně málo.

Průměrný Evropan sní denně v průměru jen asi 12 gramů ořechů. Většinu z toho i tak představují arašídy, které vlastně ani nejsou pravými ořechy, ale luskovinou.

Ořech, který předčí všechny ostatní druhy ořechů

Joe Vinson, PhD, který je profesorem chemie na Univerzitě v Scrantonu, analyzoval různé druhy surových i pražených ořechů.

Výsledkem jeho studie bylo, že bychom měli nejen zvýšit jejich konzumaci, ale že existuje jeden druh ořechu, který v zdravotních přínosech předčí všechny ostatní.

Podle výzkumu Dr. Vinson, vlašské ořechy jsou šampionem mezi ořechy. V žebříčku se umístili před pistáciemi, mandlemi, pekanovými, brazilskými, lískovými, i makadamovými ořechy.

Ve své studii publikované v deníku Food and Function (Potraviny a jejich funkce) ukázal, že vlašské ořechy mají více polyfenolů s vyšší antioxidační aktivitou, než ostatní druhy ořechů.

A dále, že antioxidanty ve vlašských ořechách mají až 15 krát silnější účinek než vitamín E, považován za jeden z nejsilnějších antioxidantů.

Co se stane, pokud pravidelně konzumujete vlašské ořechy.

Snižují riziko srdečních chorob a některých druhů rakovin. Jsou nejlepší potravinou na prevenci ucpávání cév, protože snižují špatný LDL cholesterol.

 • Minimalizují projevy stárnutí a patří mezi top 10 potravin proti vráskám.
 • Stimulují činnost mozku (je to zajímavé i vzhledem k jejich tvar připomínající mozek).
 • Antioxidanty v ořechách snižují riziko chronického oxidačního stresu.
 • Protizánětlivé vlastnosti pomáhají snižovat chronické záněty (artritida, dna a podobně).
 • Patří mezi top 20 potravin pro nastolení hormonální rovnováhy.
 • Jsou jednou z nejlepších potravin na zlepšení nálady.

Kolik a jak vlašské ořechy konzumovat?

Nemusíte se proto bát, že byste jich museli jíst nějak příliš mnoho. Stačí 7. ořechu denně.

Toto množství vám poskytne adekvátní objem zdravých tuků, bílkovin, draslíku, hořčíku, fosforu, železa, vitamínu C a vitamínů skupiny B.

Výzkum ukázal, že nejlepší je ořechy konzumovat syrové. Pokud se praží, sníží se jejich nutriční hodnota.

Měly by se také jíst neoloupané, spolu se slupkou. Výzkumy totiž poukazují na to, že přibližně 90% antioxidantů se nachází právě ve slupce ořechů.

Proč se mnozí lidé bojí konzumovat ořechy?

Když se zamyslíme nad všemi zdravotními přínosy vlašských ořechů, je nepochopitelné, proč z nich pochází jen asi 8% z přijímaných antioxidantů v naší stravě.

Mnozí lidé si tyto zdravotní přínosy neuvědomují a spíše se obávají jejich vysokého obsahu tuků.

Je sice pravda, že ořechy jsou velmi bohaté na oleje, ale jedná se o zdravé polynenasycené a mononenasycené tuky, které jsou pro lidské zdraví a správné fungování těla velmi důležité.

Nesmíme si je zaměňovat s nezdravými tuky, které ucpávají cévy, případně těmi, co jsou spojovány s chronickými onemocněními nebo přibíráním na váze.

Jak si vybírat vlašské ořechy v obchodě?

1) Když si kupujete celé ořechy, kupujte takové, které se zdají těžké. Ujistěte se, že skořápka není prasklá nebo s flekami – je to znamení toho, že uvnitř hnijí.

2) Už vyloupané ořechy se často prodávají na váhu. Pokud kupujete již vyloupané ořechy, ujistěte se, že v daném obchodě mají ořechy dostatečný obrat a tedy, že jsou čerstvé.

3) Ořechy mají vysoký podíl polynenasycených tuků, což je činí extrémně náchylnými podléhat času. Měly by být proto skladovány ve vzduchotěsných obalech v chladničce, maximálně však 6 měsíců. Pokud je zmrazíte, vydrží až rok.

4) Ve skořápce ořechy mohou být kromě ledničky skladovány i na tmavém, chladném a suchém místě. Vydrží asi půl roku.

 

ZDROJ HEALTHYANDNATURALWORLD.COM

Pyramidy nejsou nemocnice, a přesto úspěšně léčí

Prý se kvůli EU nesmí říct o ničem, co není certifikováno jako léčivo nebo zdravotnický materiál či přístroj, že léčí. Tak fajn, odvolávám, co jsem naspal v titulku. Pyramidy neléčí. Pyramidy uzdravují. Pyramidy obnovují schopnost organismu se uzdravit vlastními silami tím, že dodávají organismu energii v takových frekvencích a v takové intenzitě, která eliminuje energie způsobující nemoci.

(stáhnout celý článek v PDF)

Léčitelé a pyramidy

Indický léčitel Kirti Betai byl původně právník a podnikatel, skončil však v 41 letech v rukách doktorů s nevyléčitelnou nemocí. Lékaři mu už nemohli dávat další medikaci, protože mu po lécích selhávala játra. Dozvěděl se v té době o léčivém účinku pyramid, a poté, co pomocí pyramid vyléčil sebe, svou ženu a několik přátel, začal se léčitelství pomocí pyramid a kyvadla věnovat naplno. Za posledních 20 let vyléčil několik tisíc lidí z nejrůznějších, často chronických a nevyléčitelných nemocí. Sám se těší pevnému zdraví a provozuje web http://www.energyhealing.in/.

V Čechách pracovali s energií pyramid léčitelé Emil Havelka a Jiří Janča. Emil Havelka nechal postavit 12,5 metru velkou, veřejně přístupnou pyramidu v Bohdalově: https://pyramidabohdalov.webnode.cz/.

Jiří Janča používal pyramidy například k sušení léčivých bylin (protože si tak uchovávaly mnohem větší množství účinných látek) a další příklady k léčebnému využití pyramid popsal ve své knize Základy psychotroniky následovně:

 • při dostatečně velké pyramidě můžeme uložit osoby s infekčními chorobami do pyramidy (ve 1/3 výšky, hlavou na sever), do 40 minut infekce většinou pomine,
 • ponechat léčivý prostředek aspoň 30 minut v pyramidě před podáním nemocnému,
 • do pyramidy je vhodné ukládat látky postihované hnilobou nebo jiným bakteriálním procesem,
 • v pyramidě správně postavené je naprosto sterilní prostředí a je zde tedy zcela reálný předpoklad, že v ní je možné zastavit rozpad rakovinné tkáně.

Vliv pyramid na energetické pole člověka

Co se týče vědeckých výzkumů a pozorování, nejdůvěryhodnějším zdrojem jsou ruské a ukrajinské pokusy s pyramidami. Několik vědeckých týmu z ruské Akademie věd provádělo série experimentů v pyramidách Alexandra Goloda (www.pyramids.ru). Zajímavé experimenty jsou dokumentovány také z pyramidy Priozersk u Petrohradu (www.newpyramids.ru) a profesorem V. Krasnoholovecem z menší soukromé pyramidy u Kijeva.

V pyramidě v Priozersku použili ke zdokumentování vlivu pyramidy na člověka techniku GDV fotografie energetického pole lidí. Snímali energii lidí před pobytem a po pobytu v pyramidě.

„GDV/EPC сamera“ (Gas Discharge Visualization – Electro Photonic Capture camera) je přístroj sestrojený týmem profesora K. G. Korotkova. Jedná se o technologické zdokonalení tzv. Kirlianovy fotografie, přičemž tato moderní verze v podobě GDV kamery je klinicky testovaným a v praxi používaným lékařským přístrojem, schváleným ruským ministerstvem zdravotnictví pro použití v lékařství.

Následující snímky z GDV kamery ukazují energetické pole muže ve věku 47 let. Horní řada snímků je před pobytem v pyramidě, spodní je po pobytu. Je zřetelně vidět, že došlo k harmonizování, scelení a posílení jeho aury.

Následující snímek ukazuje v levé části opět výrazné posílení, scelení a energetizování aury člověka po šestihodinovém pobytu v pyramidě v Priozersku:

 

GDV fotografie aury a čaker po 6 hodinách pobytu v pyramidě

GDV fotografie z oblasti bosenských pyramid

Profesor Korotkov pořizoval vlastní GDV snímky několika osob před a po návštěvě pyramid v Bosně (respektive podzemních tunelů u bosenské Pyramidy Slunce). Následující obrázek ukazuje rozdíl v auře ženy jménem Sabina před a po návštěvě pyramidálních podzemních tunelů:

GDV fotografie aury lidí z oblasti bosenských pyramid

Následující dvě tabulky ukazují, jak u osob po návštěvě podzemních tunelů u bosenských pyramid došlo ke snížení stresu v energetickém těle a ke zvýšení hladiny energie. Jedná se o přímé záznamy profesora Korotkova. Modrá ukazuje stav před, červená stav po.

Hladina stresu před a po návštěvě tunelů u bosenských pyramid

Stav energetických rezerv osob před a po návštěvě tunelů u bosenských pyramid

Výzkumy v pyramidách Alexandra Goloda

V roce 1988 se stal A. Golod spoluzakladatelem jednoho z prvních vědecko-výrobních družstev na Ukrajině, zaměřených na zemědělství. A tady byl zahájen výzkum působení pyramidálních forem na semena rostlin. Na tisících hektarech byla zaseta semena slunečnic, kukuřice, cukrové řepy a okurek, která byla předtím uložena v pyramidě. Výsledky: úroda byla o 30 – 50% vyšší, okurky netrpěly žádnými „okurkovými“ neduhy a rostliny neobvykle dobře přežily sucha i kyselé deště.  Experiment nebyl ohraničen pouze na Ukrajinu, přidali se i jugoslávští vědci se stejným úspěchem. Ke spolupráci byli přizváni lékaři, biologové, fyzici, chemici, mineralogové a další vědci z ruské a ukrajinské akademie věd a dalších institucí.

Alexander Golog před svou pyramidou

Alexander Golod postupem času postavil několik větších pyramid na území Ukrajiny a Ruska, přičemž tvar pyramidy odvodil od Fibonacciho poměru, takže je mnohem špičatější, než mají egyptské pyramidy. Golod nechal ve svých pyramidách provést mnoho experimentů, z nichž následující se zabývají přímým vlivem pyramid na zdraví člověka (zdroj www.pyramids.ru):

 1. Vliv pyramidy na schopnost imunoglobulinu likvidovat viry

Profesor S. M. Klimenko a D. N. Nosik z Ivanovského výzkumného ústavu virologie pod ruskou Akademií lékařských věd zkoumali vliv pyramidy na protivirovou účinnost imunoglobulinu. K experimentu byl použit jeho specifický druh, lidský venoglobulin určený pro nitrožilní užití. Za testovací materiál byla vybrána kultura myšího viru, způsobujícího zánět mozku a srdečního svalu (encefalomyokarditida), a vhodná buněčná kultura lidské tkáně.
Venoglobulin byl náležitě zředěn destilovanou vodou na koncentraci 50 mikrogramů/ml a jeho polovina byla umístněna na 24 hodin do pyramidy. Viru bylo mezitím umožněno rozmnožit se. Po aplikaci venoglobulinu vědci sledovali, jak vzorek z pyramidy likviduje virus více než třikrát rychleji než vzorek, který v pyramidě vystaven nebyl. Vědci následně ředí venoglobulin ještě více, přičemž protivirová aktivita venoglubulinu zůstává při uložení v pyramidě zachována i při dalším ředění, a to i při koncentraci pouhých 0,00005 mikrogramů na mililitr.

 1. Léčení novorozenců vodou uloženou v pyramidě

Tým profesora A. G. Antonova z oddělení resuscitace novorozenců při Ruském výzkumném ústavu pediatrie, porodnictví a gynekologie zkoumal vliv 40% roztoku glukózy a destilované vody na novorozence poté, co byly glukóza i voda vystavené přímému účinku pyramidy. Roztok glukózy byl novorozencům aplikován intravenózně, destilovaná voda orálně. Výzkum byl prováděn na dvaceti novorozencích s velmi těžkými zdravotními vadami, kteří vykazovali často i jen slabé známky života. Ve všech dvaceti případech došlo k výraznému zlepšení okamžitého stavu novorozenců, přičemž mnohé indikátory se dostaly na úroveň normálu. K výraznému zlepšení stavu novorozenců došlo i v případě orální aplikace 1 ml destilované vody uložené dříve v pyramidě.

 1. Pyramidy udržely pokusné myši na živu

Doktorka N. B. Jegorová z Mechnikovova výzkumného ústavu ruské Akademie lékařských věd řídila experimenty, při nichž byly myši o váze 12-14 gramů infikovány zvyšovanými dávkami smrtelného kmenu 415 myšího tyfu salmonella typhi murium, dávkami od 10 do 104 mikrobiálních buněk. Myši byly rozděleny do několika skupin a opakovaně vystaveny vlivu pyramidy na různě dlouhou dobu. Kontrolní skupina zůstávala mimo. Jiné vlivy byly vyloučeny.

Pokusy jednoznačně ukázaly, že míra přežití myší vystavených působení pyramidy výrazně převýšila míru přežití kontrolní skupiny myší. Při kontaminaci menšími dávkami zůstalo na živu 60% myší ve skupině testované (vystavené pyramidě) oproti 7% přeživších ze skupiny kontrolní. Při kontaminaci velkými dávkami přežilo 30% myší držených v pyramidě oproti 3% myší z kontrolní skupiny, která s pyramidou do styku nepřišla.

„Mělo by být řečeno, že infekce salmonellou typhi murium je pro myši velmi vážná choroba a pouhá hrstka buněk je prakticky dostatečná k tomu, aby způsobila smrt,“ říká dr. Jegorová. „Pětadvacátého dne pozorování již byla všechna kontrolní zvířata mrtvá. Mezi skupinami vystavenými působení pyramid jich však 35-40 % přežilo. Nemůže být žádných pochyb, že to mělo co dělat s množstvím času stráveného v pyramidě. Nebyl tu žádný jiný důvod; co víc, nešlo jen o jedinou, ale hned o několik skupin myší. Je možné, že tu dochází ke změnám v buněčné a hormonální imunitě.“

Pobyt myší v pyramidě jednoznačně zvyšoval jejich rezistenci vůči kontaminaci myším tyfem. Na tom je možné postavit hypotézu o pozitivním vlivu pyramid na imunitní systém organismu. Podobného výsledku bylo dosaženo při zkoumání vlivu pyramid na myši s aplikovanými karcinogeny. Testované myši pili vodu, která byla skladovaná v pyramidě. Kontrolní myši pili obyčejnou vodu. Poměr výskytu zduřenin u kontrolní skupiny byl několikanásobně vyšší než u testovaných myší, které pobývaly v pyramidě.

 

Zdroje informací o ruských pyramidách a souvisejících výzkumech:

www.pyramids.ruwww.newpyramids.ruhttp://pyramids.ru.com/en/en-research/ , http://gizapyramid.com/ , http://bibliotecapleyades.lege.net/piramides/esp_piramides_mundo7.htm

Derivační koupele – snadné a zdravé hubnutí do plavek

Rozhodla jsem se že vám napíšu o derivačních koupelích, z toho důvodu že v dnešním nezdravém světě má čím dál tím víc žen i mužů problém s nadváhou. Mám je sama vyzkoušené, a vřele doporučuji.

Derivační koupel zbaví tělo škodlivin a nadváhy přirozenou cestou. Odstraní problémy s pletí, bolesti nejrůznějšího původu, ale i inkontinenci a mnoho dalších neduhů.

Co to ​​je derivační koupel?                                                 Velmi stručně řečeno – je to mytí pohlaví studenou vodou (z nádoby, nikoli tekoucí vody) pomocí jemné houbičky během 10 minut.

Je třeba, abyste byli v teplé místnosti nebo zbytek těla byl dobře oblečený, abyste nenastydli. Voda má být studená, ale ne ledová. Houbičku mít (vyhrazenou jen pro tento účel). Podle mne je nejlepší použit malou vařečku nebo něco podobného a kousek látky, ponožku, houbičku nejlépe bavlněnou natočit , aby se neochlazovala ruka, která má být také v teple. Provádíme ve směru zepředu do zadu. Pro dospělého člověka s hmotností méně než 70 kg stačí 10 minut na jednu lázeň, nad 70 kg je to 15 minut, maximální doba je 20 minut. Derivační koupel děláme několik týdnů jednou denně, pouze při velké zátěži dvakrát denně.

Kdy a jak koupel dělat                                                             Derivační koupel neděláme nikdy hned po, ​​ani těsně před jídlem. Uvolnění by mohlo vyvolat nevolnost. Po jídle by měla být pauza  1 až 1,5 hodiny. Před jídlem půl hodiny.Těhotné ženy i malá miminka reagují pozitivně a velmi rychle.

Neprovádějte během menstruace                                         Během menstruace si koupele nedělejte. Jednak by to nebylo pohodlné a potom je lepší teplotu ve spodní části břicha během menstruace nenarušovat.

Jak to celé působí?                                                               Ochlazování pohlaví způsobuje to, že se přebytečné látky, které tělo nedokázalo zpracovat a začaly se léty ukládat, uvolňují a dostávají zpět do vylučovacích orgánů. Jsou vyloučeny hlavně stolicí (ta je během aplikace koupele častější než obvykle).

Upřesnění                                                                                         Hubnout pomáhá jen těm kdo jsou opravdu silní, a přibrat jen těm, kdo jsou opravdu hubení.

Účinky derivační koupele                                                 Vylučováním nadbytků z těla, působí lázeň jako regulátor váhy bez zmenšování a ochabování svalové hmoty. Naopak, svalový tonus se zvýší. I štíhlí lidé, kteří nepotřebují hubnout, mají v těle přebytek nepotřebného. Derivační koupel působí jako harmonizátor organismu, navozuje pohodu (čehož důsledkem je snížení chuti na sladké), zbavuje organismus stresu. Přestože nejde o léčení, pomáhá derivační koupel i při akné, vráskách, ekzémech, bradavicích, astmatu, bílé vlasy získají svou původní barvu,a hlavně zbavování se toxinů.

Aplikování derivačního koupele má zřetelné výsledky při odstraňování přebytků z těla. Proto bychom ji měli zařadit do běžné péče o své tělo, tak jak je to s čištěním zubů.

Když máte pocit, že jste svou vinou příliš silní, že z nedostatku vůle jíte příliš mnoho nebo málo, jste psychicky v situaci blížící se depresi. Proto, jakmile začnete s derivačními koupelemi jsou pro vás blahodárné.

 • Je zbytečné se omezovat                                                           Protože derivační koupele už nedovolí přebytkům se po       dobu, kdy je budete praktikovat každý den, znovu usazovat.
 • Jak budete ztrácet váhu                                                             Někdo začne ztrácet váhu už koncem druhého týdne. Někdy to trvá i dva měsíce, ale během toho čekání nepřiberete.
 • Funguje i na Celulitidu                                                               Také ,,tuhé“ celulitidě to bude trvat několik týdnů, než změkne a začne odcházet, ale odejde
 • Zvládáte lépe své chutě                                                             Jste uvolněnější, a také odvodňování pomáhá organismu lépe vyjadřovat své potřeby. Začnete vnímat co je pro vás rozumné.
 • Kolikrát denně?                                                                         Jednou denně, dvakrát denně když se chcete zbavit velké zátěže nebo když spěcháte na výsledek.

  Udržovací kúra,

  Třikrát do týdne stačí,důležitá je pravidelnost, koupel provozujte v přibližně stejný čas. .
  Už dvakrát týdně je dobré, když nemáte příliš mnoho balastu. To je však  minimum.

Doporučuji koupit knihu kde naleznete další informace.

Slunce

Malé děti téměř vždy kreslí slunce s obličejem a úsměvem. Jeho vědomí není diskutováno ale jednoduše přijímáno. A ta tvář má oči: slunce nejenže vyzařuje světlo, ale i vidí. Podobné zobrazení slunce lze nalézt ve všech civilizacích, včetně Egypta, Babylónie, Řecka, Říma, Indie a celého křesťanského světa.

Egypťané a jiní starověké národy uctívali Slunce jako boha – neboť znali naprostou závislost všeho života na slunečním záření.

Nedávno bylo zjištěno, že slunce zní ozvěnou jako gong – miliónem tónů, kdy každý se odráží tam a zpátky mezi různými vrstvami vnitřku slunce, jejichž ozvěny jsou určeny právě těmito tóny. Kromě tohoto mimořádně složitého prostorově-časového průběhu vibrací jsou s jevy na povrchu slunce, jako jsou právě sluneční skvrny, spojeny i oscilace, perturbace a harmonické kmity elektromagnetického pole. 

Hudba je jediný způsob jak se dozvědět o srdci Slunce, protože světlo, které ze Slunce vidíme, pochází z jeho vnější strany. Magnetické bouře na Slunci jsou tak intenzivní, že mohou narušit rádiovou komunikaci, způsobit, že se poštovní holubi ztratí a jinak ovlivnit to co se děje na zemi.

Možná že slunce dokáže přemýšlet takovým způsobem, který si my při své omezené schopnosti myšlení můžeme jen stěží představit. Jeho myšlenky jsou spojeny s jeho neustále se měnícími vzorci vibrační aktivity. Tímto způsobem si lze vědecky představit, že by slunce mohlo být vědomé.

Slunce nám dává život a Zlaté Paprsky Slunce jsou nejvyšší vibrací energie Božské Lásky, jejíž vyšším vyjádřením  je spousta Božských Světelných Bytostí. Inteligence projektuje sebe jako Světlo a je to inteligence Slunce, která udržuje sluneční systém ve svém energetickém poli. Slunce působí jako Láska – svítí a ozařuje nás všechny stejně bez rozdílu.

Slunce je propojeno s Centrálními Sluncemi. Naše vlastní Centrální Slunce je Alcyone z Plejádského Systému, kterého jsme součástí. Je mnoho Sluncí a Centrálních Sluncí a prostřednictvím těchto Sluncí jsou všechny světy řízeny. Slunce načítá vibrace a pomáhá nám růst.

Meditace Slunce, za svítání nebo při večerním soumraku, nás může postupně naučit, jak udržet mysl v okamžiku tady a teď. Ve sluneční lázni se můžeme koupat ráno nebo večer, v zimě nebo v létě.

Meditace v přírodě

Můžete si pořídit pro meditaci sluneční kámen, například citrín a během meditace držet v otevřených dlaních.

Ruce složíme uvolněně do klína, a dlaně otočíme směrem ke Slunci. Nedokážeme-li ze začátku, během prvních dnů, udržet mysl bez myšlenek, opakujeme si pro udržení pozornosti tuto nebo podobnou mantru: ,,Čerpám životadárnou sluneční energii, vdechuji ji celým svým tělem. Vydechuji požehnání sobě i Matce Zemi.“ Čím více se otevřete, tím více světla si přinesete do svého života. Vnímejte, jestli k vám přicházejí obrazy, nebo myšlenky, které vám mohou napomoci vyřešit vaše problémy.

Udržet pozornost po dobu jedné či dvou minut by pro vás časem neměl být problém. Na konci tohoto slunečního rituálu poděkujeme Slunci za jeho životadárnou sílu, a požehnáme Lásku Zemi.

Meditace s Gazardielem

Strážný anděl vycházejícího a zapadajícího Slunce

I vy máte centrum sluneční energie: Centrum sluneční čakry se nachází za solar plexem. Tato důležitá oblast obsahuje potenciální sily vaší vůle a mysli, ačkoli ji často omezují uvězněné emocionální turbulence, které také sídlí v této oblasti. Přivolejte při sluneční meditaci sluneční energii, aby vám dodala silu, ať je venku jakékoli počasí. Když přizvete na pomoc i mě, pomohu vám vdechovat lásku a zlatou energii do solar plexu.

Pak si můžete představit, jak se tato oblast vašeho těla halí do zářivě zlatých paprsků. Sluneční energie vám dodá silu k uskutečnění vašich přání. Energii můžete ale vyslat i do celého těla – rozptýlíte tím bolest a uzdravíte všechna energetická centra – nebo skrze své nohy k srdci matky Země, což vám dodá rovnováhu a pomůže napravovat zkázu, kterou jí ustavičně způsobuje sobecké chování lidstva. Až podniknete tento krok, můžete požádat anděly, aby otevřeli vaši vůli a mysl pro duchovní růst.

Nad čím se podivovat více – nad obrovským přívalem světla, který zaplavuje Zemi každým okamžikem už čtyři a půl miliardy roků? Nebo máme žasnout nad nesmírnou marnotratností Slunce, s jakou vysílá svoji energii do bezedných vesmírných temnot? Nebo kroutit nechápavě hlavou nad lidskou nevšímavostí, nevděčností a netečností k tak cennému a životně důležitému daru od Slunce?

Děkuji ti slunce

Ruský mystik a jogín Porfirius Ivanov přináší rady, jak si vylepšit vlastní energetiku

11 rad, jak vylepšit vlastní energetiku

 

 

Tento muž žil až do svých 35 let normálním, obyčejným životem. Pak ale přišel na to, že takto se přece žít nedá, a vydal se do světa, přesněji řečeno – do přírody. Postupně se začal otužovat, zpočátku se ve studené vodě pouze myl, a to 2x denně, ale když si na to zvykl, začal si tělo pravidelně polévat studenou vodou z kbelíků a koupat se v přírodních vodních zdrojích. Na základě pravidelného otužování začal chodit v zimě bez teplého oblečení, pouze v šortkách.

 

Také se rozhodl otestovat svou vůli a trpělivost – alespoň jeden den v týdnu zůstal zcela o hladu. I hladovění po čase rozšířil a praktikoval je i po dobu tří až čtyř dnů v týdnu.Všechny procedury vykonával zcela uvědoměle. Miloval pohyb, rád běhal a plaval; ovšem hodně času také trávil přemýšlením a rozjímáním a k tomuto účelu si vedl i deník. V běžném životě to byl prostý, ale srdečný a otevřený člověk, možná trošku naivní. Takovýmto životem žil po několik let a není divu, že získal velmi silnou energetiku. Pokusy o změření jeho energetiky zvláštními přístroji ukázaly, že Porfiriův energetický systém převyšoval energetiku obyčejného člověka více jak 500x! Porfirius se také naučil léčit rukama: jednou rukou se dotýkal hlavy nemocného, druhou mu položil na nohy a předával mu mocný energetický proud. Aniž by si to Porfirius sám uvědomoval, naučil se být v kontaktu s vesmírnými a zemskými energiemi a využívat je.

Získal vědomosti, jak pročistit tělo a stimulovat je, aby produkovalo co nejvíce energie a efektivně ji využívalo. Sestavil jednoduchou, ale užitečnou metodu na vytvoření silné energetiky organizmu a jeho celkové očisty. Samozřejmě i ona má své nedostatky, zejména to, že nepočítá s individuálními vlastnostmi praktikujícího, ale pokud si každý člověk procedury přizpůsobí tak, aby mu vyhovovaly, může je bez problémů provádět.
Rada první – 2x denně se koupej ve studené vodě, aby ses cítil dobře. Koupej se, kde můžeš – v jezeře, v říčce nebo v koupelně, ale v koupelně se sprchuj nebo polévej nejprve teplou vodou, poté studenou. Jaký ozdravný efekt má na organizmus polévání se studenou vodou nebo střídání studené a teplé sprchy? Celkový elektrický náboj organizmu se dostane do normálu.
Nutno připomenout, že organizmu velmi škodí oděvy ze syntetických materiálů, obuv s umělou podešví (zejména domácí) a linoleum na podlaze. Všechny tyto věci narušují přirozený elektrický náboj organizmu: horní část se nabije kladně a dolní část záporně (proto v zimě člověk občas dostane ránu, když se dotkne kovového předmětu). V důsledku toho se naruší celková cirkulace energie energetickými kanály a některé orgány přestanou být dostatečně zásobovány energií, což znamená, že se sníží jejich funkční schopnosti.  
Přizměně celkového elektrického náboje organizmu se zákonitě změní i pH vnitřního prostředí. Právě to určuje, jak budou probíhat nejdůležitější životní procesy, například aktivita fermentů. Narušení má za následek vážné zdravotní problémy, zejména vznik takzvaně neléčitelných a vleklých chronických nemocí. Při změně celkového náboje organizmu se také naruší kapilární krevní oběh, který zčásti funguje na principu, že elektricky nabité červené krvinky se navzájem odpuzují a mohou se těmito kapiláry pohybovat.
V důsledku toho může probíhat obnova a regenerace. Celkový životní projev jedince se skládá z mnoha vlastností jednotlivých buněk. Genetický aparát buňky se však opotřebovává, buď časem přirozenou cestou, nebo v důsledku nemoci. To má za následek, že organizmus se už nemůže obnovovat tak rychle jako v mládí, a pomalu stárne. Může člověk samostatně ovlivňovat vlastní genetické ústrojí a jeho působení na buněčné úrovni? Ano, a není to ani tak těžké, pokud víme, že hodnota elektrického náboje buněčné membrány (buněčného obalu) ovlivňuje aktivitu genetického fondu (pokud se nachází uvnitř buňky).
Čím vyšší je elektrický potenciál buněčné membrány, tím lépe a efektivněji genetický aparát uvnitř buňky funguje. Na této aktivaci se podílí speciální aminokyseliny a fermenty, které jsou zodpovědné za biosyntetické procesy probíhající v jednotlivých buňkách i v organizmu jako celku. Naskýtá se jiná otázka: jakým způsobem se dá zvýšit potenciál membrán? Ukazuje se, že je to celkem snadné – stačí polévání chladnou vodou nebo střídavá sprcha.
Tělo člověka je obklopené a prodchnuté plazmou. Ta proniká organizmem a rozprostírá se i kolem něj, jako skořápka chrání vejce. Člověka můžeme přirovnat k jakémusi „plazmatickému vejci“ s vlastním magnetickým polem, jehož osa koliduje s elektrickou osou srdce. Co je to vlastně ona plazma, o níž tu hovoříme? Je to směs částic nabitých elektřinou, pro které platí, že absolutní hodnota náboje záporně nabitých částic (elektrony) se rovná absolutní hodnotě pozitivního náboje. Celkově jako systém je proto plazma neutrální a dobře vodivá.
Budete-li se polévat studenou vodou od hlavy k patě, zároveň ovlivňujete plazmu vlastního těla, a to jak teplotně (prudce ji ochlazujete), tak magneticky (plazma se v důsledku ochlazení stlačuje a silové magnetické meridiány se zužují). Tento jev v těle vytváří elektrický proud, jenž nabíjí membrány buněk; skrze ně se dále aktivuje i genetický fond. Aktivace spočívá ve větší odolnosti buněk před poškozením patogenními mikroorganizmy, v lepším plnění jejich funkcí i v rychlejší obnově a regeneraci. Vědci všech zemí se snaží vynalézt metodu, jak urychlit proces biosyntézy.
A přitom se to dá udělat jednoduše, přirozeně a efektivně s pomocí polévání studenou vodou nebo střídavým sprchováním studenou a teplou vodou ráno a navečer, jež pomáhají obnovit strukturu organizmu na úrovni tekutin. Voda v organizmu člověka se trochu odlišuje od vody, jak ji známe z obyčejného života. Přestože se skládá ze stejných prvků, dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku (H2O), není stejnorodá, homogenní.
Rozdíl tkví v tom, že atomy organické vody jsou mezi sebou spojeny jiným způsobem. Atom vodíků má dva „vodíkové můstky“ – dvě chemické vazby. Jsou velmi aktivní a atom se díky nim může spojovat s nepřeberným množstvím dalších prvků. Vodíkové vazby v molekule mohou být činné ve stejném směru, ale také v různých směrech.
Jinými slovy, atomy vodíku v molekule vody rotují kolem vazeb s atomy kyslíku synchronně a asynchronně. V přírodní vodě se ve čtvrtině molekul protony vodíku otáčejí synchronně, tedy na jednu stranu. Nyní jsme se přiblížili k nejdůležitější otázce, která se týká přímo fenoménu života.Víte, čím se živý tvor liší od neživého? Tím, že u živých tvorů prvky rotují jedním směrem, a sice nalevo, kdežto v neživé hmotě nic takového neexistuje a prvky rotují chaoticky.
Protože lidský organizmus z velké většiny sestává z vody, právě v molekulách vody se projevuje naše živost a vitalita – atomy vodíku se otáčejí synchronizovány stejným směrem. A čím je jejich otáčivý pohyb stabilnější a zřetelnější, tím je organizmus celkově zdravější a odolnější. A naopak, je-li tento pohyb narušený a zdeformovaný, člověk je slabý, strádající a nemocný. Paramolekuly vody zabezpečují životní aktivitu buněk. Nemocné buňky mají procentuálně méně synchronně rotujících molekul, přičemž tento podíl je závislý na stupni onemocnění.
Aby se mohly obnovit, nezbytně potřebují synchronní molekuly a horečnatě je spotřebovávají. V důsledku toho se celková rovnováha mezi chaoticky a rovnoměrně se otáčejícími molekulami vody v organizmu naruší ve prospěch těch prvních, což má za následek oslabení všech životních funkcí. Základní úkol uzdravení spočívá v tom, abychom obnovili správnou rotaci mikročástic prvků v buňkách, tedy abychom proměnili vodu ve svém těle z chaotického stavu do rovnoměrného. Nyní si povíme, jak toho můžeme dosáhnout. Molekula vody představuje elektrický a magnetický dvojpól. Impulzivní magnetické pole působí na chaotické molekuly vody tak, že nutí vodíkové vazby, aby rotovaly stejným směrem. Při tomto procesu vodíkové vazby částečně pohlcují impulz magnetického pole. Jeden proton vodíku v molekule vody změní směr pohybu na opačný a zároveň přechází na vyšší energetickou úroveň (to je spojeno s vylučováním tepla).
Voda změní stav a namísto chaotické se stává rovnoměrnou a strukturovanou (během tohoto procesu se vždy vylučuje teplo). Impulzivní magnetické pole se dá v organizmu vytvořit při polévání chladnou vodou nebo střídavém sprchování – jde o prudké ochlazení plazmy a stahování magnetických meridiánů. Pod vlivem magnetického pole, které vzniklo po studeném nebo střídavém polévání či sprchování, se mění poměr přírodní vody (25 % molekul synchronických, 75 % chaotických) i vody obsažené v organizmu.
Až tento vliv ustane, můžeme pozorovat obnovení předchozí rovnováhy – deset až dvanáct hodin poté. Jinými slovy, pokud se polijeme studenou vodou ráno, rovnoměrná struktura kapalin organizmu zůstane zachována po celý den, a pokud tak učiníme večer, struktura vydrží stabilní po celou noc. V tom tkví zázrak každodenního obnovování organizmu s pomocí studené vody. Prostá procedura polévání sama sebe od hlavy až k patě studenou vodou z kbelíku anebo střídavá sprcha (vždy lijeme teplou vodu asi po dobu 30 až 45 vteřin, pak na sebe pustíme na tři až pět vteřin studenou vodu a celý cyklus opakujeme několikrát) po ránu a nejlépe i navečer napomáhá procesu biosyntézy a bioenergetickým procesům v organizmu. Kromě toho uvádí do souladu struktury organizmu na tekuté úrovni a uspořádává je. Po horké koupeli je třeba opláchnout se studenou vodou. Neboť horká voda otevírá póry na kůži a uvolňuje celý organizmus, což umožňuje, že do organizmu vniká patogenní energie chladu nebo jiná škodlivá energie. Krátkodobý vliv studené vody organizmus ponouká, aby se stlačoval a komprimoval uzavřel póry a vytvořil si „energetické brnění“.
V takovém případě se cítíte plní energie, jste bodří, svěží a chránění.

Rada druhá – Před koupelí anebo po ní (a pokud se koupeš v přírodě, pak souběžně s ní) vyjdi ven a choď bosýma nohama po zemi, v zimě na sněhu, a to alespoň jednu až dvě minuty. Dýchej ústy, nadechni se několikrát za sebou a v duchu popros vyšší síly o zdraví pro sebe i pro druhé. Bude-li se člověk řídit touto radou, skutečně pozná, nakolik je vlastně spjat s přírodou. Ivanov byl přesvědčen, že správné nádechy jsou velmi důležité. Doporučoval, aby člověk nasával vzduch jakoby z výšky a snažil se procítit jeho tlak. Správný nádech upevňuje energetické struktury v organizmu a přitom „vytlačuje“ nemoci ven. Při polévání celého těla voda vytlačené nemoci, respektive jejich energetický a informační základ, vsakuje a smývá je do země, kde budou pohlceny. Tak se organizmus zbaví patogenních energií, způsobujících nemoci, a bude pro něj snadnější se zcela uzdravit. Jak si vysvětlit větu: V duchu popros vyšší síly o zdraví pro sebe i pro druhé? Všechno v okolí člověka včetně ostatních lidí představuje specifické projevy prostoru, který je sám o sobě obrovským živým tvorem.
A když do něj vysíláte myšlenky na zdraví, vlastně přejete blaho a celistvost především jemu, tomuto obrovskému věčnému organizmu. Takové duchovní zásilky vám umožní přímo s ním komunikovat a působit na něj, a on vám odpovídá a reaguje na vaše dotazy. Čím je vaše prosba upřímnější, tím rozsáhlejší odpovědi se dočkáte. Na úrovni práce s vlastním vědomím jde o vytvoření odpovídající nálady k uzdravení.
Rada třetí – Neužívej alkohol ani nekuř! Alkoholizmus, kouření nebo nadměrné holdování jídlu či sexu – to všechno jsou druhy závislosti, a člověk, jenž jimi trpí, se neustále snaží jen o to, jak je uspokojit. Posuďte sami: člověk, který neustále pije, časem shoří od lihu, kuřák se otráví nikotinem a vypěstuje si plicní onemocnění, přejídání všelijakými delikatesami vede k zanesení organizmu odpadem, k tloustnutí, rozmnožování patogenních organizmů a samozřejmě vzniku všelijakých nemocí; a nekontrolované uspokojování sexuálních fantazií z člověka udělá sexuálního maniaka. Budete-li se řídit touto radou, můžete pracovat na odstranění nejničivějších rysů svého charakteru.
Rada čtvrtá – Alespoň jeden den v týdnu musíš vydržet bez jídla; nejlepší je období od pátku mezi 18.00 až 20.00 hodinou až do nedělního poledne. Je to pro tvůj klid. Jestliže je to pro tebe těžké, zkus to vydržet alespoň den. V neděli v poledne si vyjdi ven do přírody, nejlépe bosky, zhluboka dýchej a mysli na to, o čem jsem hovořil výše – na zdraví. Tento den je svátkem těla. Až se navrátíš, můžeš sníst vše, co tvůj žaludek ráčí. Tady je správně řečeno – je to pro tvůj klid. Co nejvíc znepokojuje lidské vědomí? Vášně, záliby, slabosti, zvyky a potřeby. Když člověk zabředne do svých hloupých vášní nebo zlozvyků, stane se na nich závislý, ať už to je cokoli, alkohol, cigarety, jídlo nebo sex.
Zlozvyky mu nedávají pokoje: kuřák se zajímá jen o to, jak by si koupil cigarety a kde by si zakouřil, alkoholik se stará o to, že se potřebuje napít, proutník vyhledává sexuální partnery, s nimiž by se mohl oddávat sexuálním hrátkám a cizoložit, a o většině lidí platí, že nechtějí zůstat dlouhodobě bez jídla, vynechávat obědy či večeře, neboť jim jídlo nabízí jisté potěšení. Takoví lidé věnují celý svůj život tomu, aby vyhověli svým vášním, a tak ztrácejí sami sebe. Čím důkladněji se člověk věnuje svým vášním a zlozvykům, tím víc se stává jejich otrokem a nechává se jimi ničit. Tato dvě přikázání pomohou překonat špatnosti uvnitř sebe sama a získat klid a pokoj, který přináší zdraví.
A proč je doporučováno dávat přednost víkendovým dnům? Protože to zesiluje mravní působení na člověka. Ve volných dnech se lidé procházejí poté, co se hodně najedli. Vy tak v podstatě kráčíte proti zavedeným společenským zvyklostem, váš charakter se ještě víc zakaluje a formuje se vaše silná vůle. Proč musíme vydržet hladovět alespoň dvacet čtyři hodin? Absence jídla či hladovění znamená dobrovolné odmítnutí přijímání potravy a vody po určitý časový úsek proto, abychom pomohli životním silám organizmu obnovit harmonické biologické procesy narušené v důsledku nemoci, celkového oslabení organizmu a podobně. Co může člověku přinést hladovění, tedy když vydrží nějakou dobu bez příjmu jídla? Zaprvé jeho vědomí bude disciplinované a ukázněné a pročistí se od nevhodných myšlenek, jež se na vzniku nemocí rovněž podílejí, a celkově je bude možné snadněji řídit. Člověk nejvíc trpí kvůli věcem, které nedokáže ovlivňovat a kontrolovat – sem patří jeho přání a procesy probíhající ve vědomí. Ty ho leckdy ponoukají k činům, které odporují zdravému životnímu stylu. Z tohoto hlediska je hladovění skvělým prostředkem k vylepšení vlastního charakteru a možnému vymýcení všech špatných a nežádoucích zvyků a vlastností. Zadruhé hladovění aktivuje centrální nervový systém na principu stresu z nedostatku živin a vody (a to organizmus nutí, aby pracoval lépe a probudil se ze stavu polodřímoty a přesycenosti, v němž obyčejně přetrvává).
Zažívací trakt je uvolněnýa může odpočívat, a krev i mezibuněčná tekutina se pročistí od odpadů, toxinů a produktů rozkladu. Zatřetí hladovění aktivuje imunitu neboli ochranné síly organizmu. Ocitne-li se organizmus v extrémních podmínkách, umí produkovat vodu uvnitř sebe sama z nepotřebných komponentů a také ji odebírá od patogenních mikroorganizmů. To vede k silnějšímu ozdravnému efektu než půst o vodě. Po několika takových ozdravných kúrách se celý organizmus člověka obnoví, zbaví všeho škodlivého a patogenního a také vnímá život jinak, jako lepší a svěží místo.
Rada pátá – Miluj přírodu kolem sebe. Neplivej, nic neodhazuj a chovej se správně. Zvykni si na to, že i tento zvyk je součástí tvého zdraví.
Člověk by se měl svými myšlenkami včlenit do prostoru, z něhož vzešel. Dosáhneme toho pouze s myšlenkami a city upnutými k lásce; pak teprve můžeme splynout s prostorem. Pokud to člověk chápe, snaží se přírodě neubližovat, a to žádným způsobem – ani odfrkáváním, ani pliváním. Mimochodem polykání vlastních slin působí preventivně před nemocemi jako svérázná homeopatická vakcinace.
Rada šestá – Všechny lidi, které potkáš, slušně pozdrav, zejména ty starší. Chceš-li k sobě přivolat zdraví, chovej se mile a se všemi se zdrav. Čím více myšlenek o zdraví kolem sebe člověk generuje, tím spíše a ve větším množství se k němu budou navracet a uzdravovat ho. Slovo zdravit se znamená přenášet myšlenky o zdraví a přát někomu zdraví. Abyste se s lidmi mohli zdravit nahlas, je třeba na sobě nejprve trochu zapracovat, například překonat stud, dodat si odvahy a nebát se případného odsuzování či pomluv. Tato rada sama o sobě vědomí člověka mění a dělá je čistší, otevřenější a naivnější. Čím méně strojenosti a intrik vědomí člověka obsahuje, tím je člověk zdravější a tím více se stává součástí Království nebeského.
Rada sedmá – Pomáhej ostatním, jak můžeš, v první řadě nemocným, chudým i těm, kterým bylo ublíženo nebo již se nacházejí v zoufalé situaci. Dělej to s radostí a z celého srdce! Nechť celá tvá duše zareaguje na neštěstí ostatních. Uvidíš, že v člověku, jemuž jsi pomohl, nalezneš nového přítele – a navíc pomůžeš celému světu! Naše vědomí je jakoby zakonzervované, ztvrdlé jako starý chléb a uzavřené, a proto jen s obtížemi reagujeme na potřeby jiných lidí. Je nám zatěžko lidem s radostí a z čistého srdce pomáhat.
Budeme-li se řídit touto radou, přemůžeme některé své špatné charakterové vlastnosti a vytvoříme si správný vztah s prostorem. Koneckonců každý člověk je výtvorem božím (ovšem jeho božská podstata je často maskována těmi charakterovými rysy, podle kterých soudíme jiné lidi), a proto bychom měli každému pomáhat s radostí. Vždyť tak velebíme to, co je v něm božské. Tak upevňujeme své spojení s prostorem, a můžeme z něj tudíž čerpat životní síly. On nám za to na oplátku sešle šťastné shody okolností a příznivý osud.
Rada osmá – Snaž se v sobě přemoci lakotu, lenost, samolibost, mamonářství, strach, pokrytectví, nadutost a pýchu.
Důvěřuj lidem a miluj je. Nikdy o nich nesuď nespravedlivě a neber si příliš k srdci, když oni sami hovoří o jiných špatně či je pomlouvají. Lakota, lenost, samolibost, strach, faleš, pýcha, nevraživost – to všechno je duševní odpad, jímž je zaneseno naše vědomí a který nám brání v tom, abychom žili svobodně a uvolněně. Ve vědomí člověka neustále probíhají myšlenkové procesy, které ovšem podporují výše jmenované negativní vlastnosti. Co z toho plyne? Zaprvé duševní odpad z nás vysává síly a životní energii, tudíž jsme více náchylní k nemocem a slabí a také se může celkově zkrátit délka našeho života. Jsou to svého druhu otrokáři lidského vědomí. Zadruhé tyto vlastnosti velmi silně ovlivňují náš osud. Jen se nad tím zamyslete: člověk, jehož vědomí je zasaženo a zaneseno myšlenkovým odpadem, se cítí nešťastný, nedůvěřuje ostatním a dopředu čeká, že bude někým podveden. Napětí ve vědomí také způsobuje vnitřní konflikt a agresivní chování. Je třeba mít neustále na paměti, že člověk je božím projevem, zahaleným a spoutaným jeho vlastními charakterovými rysy.
Proto je nutné, abychom se snažili pohlížet na člověka skrze jeho charakterové rysy a viděli v něm jeho božskou podstatu. Pouze v takovém případě je možné lidi milovat a důvěřovat jim a zároveň vnímat božskou spravedlnost. Ta je k nám vysílána skrze jiné lidi za účelem, abychom se morálně a duchovně zdokonalovali, očišťovali své vědomí od hloupých rysů a vlastností a odpracovali své karmické dluhy a povinnosti. Toto přikázání člověku pomůže navázat těsné spojení s prostorem a čerpat jeho sílu. Nespravedlnost, odsuzování, nekorektní soudy, to vše člověka naopak od životodárné síly prostoru izoluje.
Rada devátá – Nemysli na nemoci, neduhy a smrt, v tom tkví tvé vítězství! Člověk je zdravý, anebo nemocný podle toho, jakými myšlenkami se zabývá. To ony určují jeho zdravotní stav a také to, zda bude šťastný, anebo nešťastný. Budeme-li přemýšlet o nemocech, neduzích nebo smrti, bude nám ubývat životní síla, ale nejen to; špatné myšlenky nás ničí, rozkládají zevnitř a negativně ovlivňují průběh veškerých životních procesů. Je třeba od nich co nejdříve upustit, stejně jako se zbavujeme nebezpečných a jedovatých prvků – prostě je vyhodit z mysli ven. To však není vůbec jednoduché, ba naopak, je to velmi složitá a důkladná práce, při níž musí být charakter očištěn od veškerého „odpadu“.
Člověk si musí uvědomit život jako celek, své předurčení i životní cíle. Teprve až všechno toto učiní, pozná velkou vnitřní sílu a pravou svobodu.
Rada desátá – Neodděluj myšlenky od činu. Něco sis přečetl – dobře, ale hlavně konej! Přijímané informace by vždy měly být užitečné. Ale hlavně by se měly realizovat jako konkrétní činy, aby člověk nezůstal jen „u slov“. Lidstvo uvízlo ve spleti informací všeho druhu, které jsou většinou k ničemu, ba dokonce škodí. Patří sem například všelijaké bulvární pomluvy, papírování a byrokracie, jež vědomí moderního člověka jen zanášejí a ubírají člověku jeho životní sílu. Tento proces dokáže člověka pořádně oslabit. Informace o ozdravení, které byly vstřebány, ale nikoli zrealizovány, jsou k ničemu, zbytečné vědomosti. Mají význam jedině tehdy, pokud se promění ve skutečné činy: polévání vodou, správné dýchání, procházky v přírodě, blahorodné myšlenky o zdraví či uvědomělé hladovění, neboť jen v takových případech přináší skutečné zlepšování zdraví.
Rada jedenáctá – Předávej své zkušenosti dále, vždy pomáhej ostatním, nikdy nechval sám sebe, nepovyšuj se nad ostatní a zůstaň skromný. Skromnost je velmi významná ctnost, zatímco vychloubání a namyšlenost jsou hloupé vlastnosti, které kazí charakter člověka. Toto přikázání je o tom, že se musíme špatných vlastností zbavit.
Často se totiž stane, že člověk, sotva se trochu uzdraví, pookřeje a uvede svůj život do normálu, ihned začne na okolní svět shlížet poněkud spatra. Zprvu neškodné povýšené nazírání však může přerůst ve skutečnou pýchu a namyšlenost nebo egoizmus. Je důležité, aby se každý věnoval sobě, své práci a za všech okolností zůstával sám sebou. Vyvarujte se toho, abyste si vypěstovali nové hloupé návyky, když jste se s obtížemi zbavovali těch starých – to by vás přivedlo k dalším nemocem a přineslo další nepřízeň osudu.

Zdroj: sluncebrno.com

Zázračná – soda bicarbona

Soda Bicarbona – noční můra farmaceutického průmyslu

soda-bikarbonaPodle výsledků vědeckého výzkumu, se rakovině daří v prostředí, kde je přítomna kyselina mléčná. Ta se vytváří tehdy, jestliže jistá houba nebo plíseň žije bez dostatku kyslíku. 

Také se zjistilo, že pokud se rakovinné buňky vystaví vysoce koncentrovaným molekulám kyslíku, kompletně je to zničí.

Je těžké si pro kohokoli představit, že tak běžná substance, jakou je Soda Bicarbona (nazývaná také Jedlá soda) dokáže poskytnout mnohem více přínosu než drahé farmaceutické léky.

Existují však fascinující důkazy, že tato látka opravdu dokáže léčit mnohá vážná onemocnění, jako například rakovinu nebo cukrovku. Dokonce i lékařům je často doporučeno ji používat, protože má úžasné vlastnosti.

Běžně se aplikuje na onkologii či jednotkách intenzivní péče

Zde je nutné zdůraznit, že Soda Bicarbona je široce zkoumanou látkou a používá se již mnoho let, dokonce i samotnými onkology.

že jejich aplikace často ničí důležité životní orgány jako játra či ledviny. Proto se těmto pacientům běžně podává Jedlá soda, aby se předešlo selhání těchto orgánů.

Na celém světě si ji lidé přidávají do vody, aby tím léčili různé zdravotní problémy, včetně klinické acidózy a dalších onemocnění.

Také se ví, že zachránila mnoho životů na jednotkách intenzivní péče. Kombinace jedlé sody s dalšími přírodními substancemi, například solemi jódu nebo hořčíku, vytvářejí směsi, které jsou v medicínském světě zázrakem.

Acidobazická nerovnováha narušuje v těle biochemické reakce

Hlavním problémem z pohledu lidské fyziologie, je nedostatek bikarbonových iontů. Výsledkem je pak snížení hodnoty pH v krvi, ale také v jiných tkání a mezibuněčných prostorech. Enzymy jsou základní součástí biochemických reakcí. Jsou však vysoce senzitivní na úrovně pH. Reakce probíhají nejlépe v prostředí, které není kyselé.

Fakt, že buňky fungují nejlépe v mírně alkalickém (zásaditém) prostředí, dodává efektivnosti jedlé sody značnou kredibilitu.

Dieta a udržování acidobazické rovnováhy

Strava sehrává při udržování správných úrovní pH v organismu důležitou roli. Bohužel, naše moderní dieta způsobuje snižování těchto úrovní a vytváří v těle kyselé prostředí.

Buněčné aktivity a funkce jsou dramaticky narušeny v případě, že se tkáně permanentně nacházejí ve stavu acidobazické nerovnováhy.

Při nízkých úrovních začínají buňky kolabovat. To pak následně vede k onemocněním jako:

 • rakovina
 • gastritida
 • osteoporóza
 • cukrovka
 • kardiovaskulární onemocnění
 • a mnohé další

Soda Bicarbona přispívá k transportu kyslíku tím, že rozšiřuje cévy a napomáhá tak jeho uvolňování do buněk. Tím se v buňkách vlastně zvyšuje pH.

Nemoci, kterým předchází konzumace sody

Pokud je například pH moči vysoké (zásadité), nedochází ke krystalizaci odpadních látek metabolismu v močovém traktu.

Je známým faktem, že kyselina močová způsobuje dnu, ledvinové kameny, cukrovku a nemoci srdce. Alkosan je toxická sloučenina, kterou vytvářejí houby v kyselém prostředí.Je dokázáno, že tato látka vyvolává několik druhů rakovin a cukrovku.

Orální konzumací jedlé sody dokážete zabránit onemocněním jako artritida, dna a dokonce i chřipka. Také pomáhá slinivce správně vykonávat své funkce, mezi které patří převážně tvorba inzulínu a bílkoviny štěpících enzymů.

Nezáleží na tom, zda člověk trpí těžkým onemocněním jako choroba srdeční, rakovina nebo lehčím, jako například chřipka. Když se mu podá kombinace jedlé sody a chloridu hořečnatého, jde o účinnou a zároveň bezpečnou léčbu.

Tato kombinace pracuje tak efektivně, že dokáže zbavit buňky, tkáně i celé orgány všech toxinů a kyselin.

Jak užívat jedlou sodu

Při akutních onemocněních jako chřipka či nachlazení: Užívejte 1/2 čajové lžičky ve sklenici studené vody 4 až 6 krát denně během několika dní.

Při chronických onemocněních nebo jako forma prevence: Užívejte 1/2 čajové lžičky ve sklenici studené vody 2 krát denně po dobu několika týdnů. Po čase si ale dejte na chvíli pauzu a pak kúru znovu opakujte.

Vodu s Jedlou sodou užívejte vždy alespoň 30 minut před jídlem. Její užití po jídle by neutralizovalo kyselinu v žaludku a narušilo trávení jídla. Nikdy neužívejte více než 5 čajových lžiček denně.

Závěr

Soda je vskutku zázračná přírodní substance. Není proto divu, že pro farmaceutický průmysl je doslova noční můrou.

Zdroj: Baking Soda – The Nightmare of the Pharmaceutical Industry

Rozdíl mezi lítosti a soucitem – a jak si můžem ublížit

Krásné ráno všem, dnes bych Vám chtěla napsat jaký je rozdíl mezi lítosti a soucitem.

Jsou jak dva sourozenci, sestřička a bratříček.
A jak to u dětí bývá každé je jiné.

Sestra lítost 

Lítost není dobrý způsob, jak pomáhat lidem. Lidé jednoduše netuší, jak velké problémy může vyvolat lítost. Při práci s lidmi jsem se přesvědčila, že mnozí pokládají lítost za dobrý, čistý a ušlechtilý cit.

Jenže tomu tak není, když litujete člověka, automaticky na podvědomé úrovni, přivoláte do svého a také do jeho života jen nepříjemnosti. Vždyť vy jim i sobě posíláte zhoubné myšlenky !“( Je mi tě tak líto, jseš takový chudák, je mi tak líto že jsi furt nemocný ) Zní to hrozně jen když to čtu. Slyšíte to taky? Vnímáte tu špatnou, negativní energii?

Cožpak to znamená, že člověka nemůžeme litovat ? V žádném případě. Lítost je pro člověka a pro jeho duši škodlivá.

wood-1452655

Bratříček soucit, to je jiná energie.

Soucit se řídí prostou pravdou: všechny bytosti mají právo na štěstí. Štěstí jedněch je přímo závislé na štěstí druhých.
Soucit jako dívání se kolem sebe a překračování svého pohodlí s cílem vnímat, pomáhat a podporovat ty, kteří tu žijí se mnou nebo poblíž, třeba jen úsměvem nebo milým slovem. Je to hlavně o souznění, pochopení a toleranci.

Člověku můžeme a potřebujeme pomáhat prostřednictvím péče, pozornosti, lásky, milosrdnosti. Když pomáháte člověku řešit jeho problém, projevujete milosrdnost a soucit, dostáváte „očkování“ proti stejnému problému“.

Když litujete člověka, projevujete nesouhlas s jeho nemocí, neštěstím a jeho osudem všeobecně.
Tímto jednáte proti silám Vesmíru.

Nejlepší způsob, jak pomoci člověku je přece jenom láskou. Jinak řečeno, přestaňte vyjadřovat nespokojenost, odsuzovat, kritizovat, opovrhovat, nenávidět a litovat.

Posílejte lidem jen dobré, světlé, laskavé myšlenky.
Tolerujte a važte si světa jiného člověka a měňte svůj vlastní svět.

Léčení mědi – o kterém věděl už Aristoteles

Měď,  jako  domácí prostředek na léčení nemocí se datuje v mnoha odlišných civilizacích tisíce let nazpět. Egypťané, Římané, Aztékové používali  po tisíce let měď, ve špercích, obvazech, kosmetice a jako lidový prostředek.
 
O léčivých účincích mědi, věděli i v Tibetu, Číně kde ji s oblibou používal i otec dnešní medicíny sám velký Hippokrates. O léčebných vlastnostech mědi věděli již ve starověku. Aristoteles se ukládal k spánku vždy s měděnou koulí v ruce. Lékaři na dálném východě k prevenci zlomenin kostí používali červený měděný prášek, který zamíchali do mléka nebo do vody. V Indii mědí léčili nemoci kůže a očí.
 
Měď je schopna zabíjet choroboplodné zárodky – např. dělníci z tavíren mědi nikdy neonemocněli cholerou. Kováři, kteří byli opásáni kolem těla měděným drátem, nikdy netrpěli zánětem míšního kořene (radiculitis). Za starých časů existoval originální a snadný způsob, jak zahnat horečku: mince z čisté mědi byla vhozena do nádoby s horkou vodou. Pacient z této vody užíval jednu polévkovou lžíci 3x denně. Pacientům s epilepsií byly dávány do rukou měděné mince, míčky a kroužky.
Měď je možno použít:  na záněty, zhmožděniny, modřiny, bolesti zad, žaludeční a střevní potíže, u zatvrdlin prsních žláz, zánět močového měchýře, vyrovnání cukru, nemoci cévního systému, pooperační stavy – hojení ran, ledvinové kameny a písek, srdeční nevolnosti – přikládat na klíčovou jamku, bolesti hlavy – měď přiložit na čelo, spánky nebo zátylek, podle toho, kde nás hlava bolí.
 
U destiček lze zvýšit účinnost tím, že se pravidelně leští a vyvrtá se do nich několik děr.
 
 
 

Antibakteriální účinek

Měď vyvolává elektrickou stimulaci a aktivuje neuronové buňky v nervové tkáni, což vede k vyslání neurosignálů tlumící povahy. Tak dochází k vypnutí receptorů bolesti. Rovněž udržuje čistotu vody, snižuje množst- ví bakterií, úspěšně ničí zejména bakterie E- coli a legionelly.

Pro svůj antibakteriální účinek se hodí k výrobě dveřních klik, které se používají v nemocnicích a tam, kde prochází velké množství lidí. Využívá se při výrobě mincí a předmětů používaných v domácnosti, k výrobě léků proti vředům a zánětům, jako ochrana proti rentgenovým paprskům v radiologii, při léčbě křečí a epilepsie.

Měděné plíšky, pásy a spirály se používají přiložením na tělo ( při citlivé kůži dát na obvaz, kapesník ) a upevňují se přiloženou gumou či obinadlem. Většinou po přiložení ucítíte příjemné teplo a úlevu. Při úrazech končetin, může dojít k dočasnému zvýšení bolesti v rámci hojícího procesu, tato bolest rychle ustoupí.
 
Kůží se dostávají nezdravé látky z  těla  a proto může dojít k zabarvení kůže do černé, modré, fialové či zelené barvy. Skvrny postupně zmizí nebo se mohou odstranit pleťovým mlékem či olejem.  Před použitím je potřeba měď omýt slaným roztokem z mořské či kuchyňské soli nebo ožehnout plamenem ať se smyje okysličení a špatné energie.
kettle-365501
 
První egyptskou zmínku o léčbě mědí lze nalézt ve starověkém papyru z období 2600 až 2200 před Kristem. Měď má i obrovský význam při zevním užívání. Např. jako minerál je potřebný pro správnou tvorbu kostí a jejich udržování, je přítomný ve všech tělesných tkáních a řadě enzymů. Přispívá ke zbarvení pokožky a vlasů, metabolismu bílkovin a procesu hojení.
 

Měď v potravinách

Měď jako stopový prvek vyskytující se v potravinách je pro člověka nenahraditelná. Je potřebná pro stabilitu kostí, k činnosti svalstva těla a srdce, pro vývoj mozku, k tvorbě červených a bílých krvinek. Náš organizmus neumí měď syntetizovat, a proto je třeba ji pravidelně doplňovat prostřednictvím potravy. Nejvíce tohoto prvku obsahují rostlinná semena, oříšky, mandle, ořechy, játra, brambory, maso a čokoláda.  

Vědecky již bylo prokázáno, že při použití zlata, mědi, olova a zinku teče proud z kovu na kůži. Při aplikaci stříbra nebo cínu ale teče proud z kůže na kov. Proto se doporučují zlato, měď a olovo a zinek k léčbě v případě poruch a slabé funkce orgánů, zatímco stříbro a cín se využívají při nadměrné funkci orgánů.  

Můj první výrobek
Můj první výrobek

Něco o spirálách
Spirála je univerzální symbol života a tím i koncentrovaného toku energie.  Je to silný energetický obrazec a symbol. Pravotočivá spirála přijímá vesmírnou energii a tím tělu dodává energii. Levotočivá spirála vytváří vibraci na pozemské úrovni a  energii rozptyluje a tím se využívá při léčbě nemocí. Může ji zmírnit nebo i odstranit. Pravotočivou spirálou rozumíme závit ve směru hodinových ručiček, tzn., že máme-li ji na těle jako hodinky – energii přijímáme a naopak. Spirály lze též použít na odrušení elektrosmogu, záření z mobilních telefonů, televizorů, počítačů, geopatogenních zón, ochraně majitele atd.
 
Měď se doporučuje přikládat na dobu několik hodin denně (možno i přes noc) do uvolnění bolesti nebo cca 12 dnů. Po 5-7 denní pauze opakovat.Max. po dobu 3 týdnů. Důležité je být k sobě vnímaví, poslouchat sami sebe, své tělo a léčbu dle toho korigovat. Každý máme v sobě samoléčící schopnosti a různé pomůcky pouze urychlují naše rozhodnutí být zdraví.
Ne nadarmo se od pradávna říká: Víra tvá tě uzdraví.
Proto je též potřeba, představovat si sám sebe zdravého. Na co myslíme, to posilujeme. Pokud myslíme na nemoc, dáváme ji energii, pokud na zdraví, několikanásobně posilujeme a urychlujeme léčbu. Jste totiž jedinečné bytosti a máme v sobě úžasné schopnosti o kterých zřejmě něco málo tušíme, ale tento obrovský potenciál je zatím zahalen tajemstvím.
 
Nicméně za posledních několik let se zájem o zdraví a o věci mezi ,,nebem a zemí,, silně rozmohl,  o síle myšlenek, autosugesci, přirozených možnostech léčení.
 Přeji Vám brzké uzdravení a mnoho radosti při dalším uzdravování těla i ducha a dalším sebeobjevování protože nemoc je informace hlavně pro nás.

Nejlepší potraviny, ke zdravému hubnutí

Nejlepší potraviny na hubnutí

 

Pokud si chceš hubnutí usnadnit, tak bašti tyto nejlepší potraviny na hubnutí a tvá postava se bude přetvářet a tvarovat mnohem lépe. Existuje hromada potravin, ale existují i ty nejlepší, které bys do svého  jídelníčku měl/a zařadit. 

Dnešní supermarkety jsou zahlceny především průměrnými potravinami a těch nejlepších není zase až tolik.  Najdou se ale skutečně nejlepší potraviny, které by si zasloužily skončit ve tvém bříšku.

Velice často kupuješ potraviny, které považuješ za dobré a vidíš, že je s oblibou nakupují i ostatní. Bohužel to není záruka kvality! Jedná se o tvé tělo a není dobré se nechat ovlivnit davem. Musíš se tedy rozhodnout, jestli při sestavování zdravého jídelníčku půjdeš, tak říkajíc s davem, nebo se dáš cestou opravdové pravdy.

Připravila jsem pro tebe výběr nejlepších potravin na hubnutí, které ti dodají vše potřebné pro zdravé fungování tvého těla.

Špenát, jako nelepší zelenina.

Špenát opravdu dodává sílu!

Pepek námořník byl chlapík chytrý a věděl moc dobře, co tato jedna z nejlepších potravin ukrývá. Vědci podávali skupině myší vodu obohacenou o nitráty, to jsou chemické látky, které se ve vysokých koncentracích vyskytují v této listové zelenině. Pak porovnávali funkce svalů těchto myší s kontrolní skupinou. Myšky, které baštily nitráty, měly svaly silnější než ty, které nitráty nedostávaly.

Pokud chceš zdravě hubnout a mít sílu do cvičení, tuto jednu z nejlepších potravin do svého jídelníčku určitě napasuj. Tato zelená potravina dále obsahuje vitamíny K, vitamín C a imunitu posilující vitamín A. Pozor: jedná se sice o super potravinu na hubnutí, ale vědci varují před zvýšeným obsahem pesticidů u běžně pěstovaného špenátu. 

Pokud chceš mít jistotu, že kupuješ nejlepší potravinu na hubnutí, sáhni po BIO kvalitě.

Quinoa, jako nejlepší zdroj sacharidů.

Chceš získat pekáč buchet a pochlubit se krásným vysekaným bříškem? Tak to je pro tebe quinoa ideálním řešením. Většina lidí se sacharidů bojí a společně s tuky se těmto složkám potravin vyhýbá.

Jihoamerická quinoa je při hubnutí ideálním řešením. Ořechová chuť a výborný výživový profil z ní činí opravdu nejlepší zdroj komplexních sacharidů pro zvládnutí těžkých tréninků, které ti zároveň pomáhají hubnout. Tato potravina obsahuje také celý zásobník esenciálních aminokyselin, které podporují budování čisté svalové hmoty, která ti pomáhá spalovat přebytečný tuk. Současně je zdrojem vlákniny a hořčíku, který pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Úplně nejlepší na tom je, že quinou uvaříš o polovinu dříve než rýži natural.

Zkus quinou ochutit trochou chilli, výborně se hodí do masových směsí ale i jako náhražka ovesné kaše.

Vajíčka, jako nejlepší zdroj bílkovin. 

Určitě je možné dopřávat si celá vajíčka pravidelně k snídani, ale použít je můžeš i při vytváření oběda nebo večeře.

Pokud se budeme bavit o kvalitním a levném zdroji bílkovin, pak vajíčka nemají konkurenci. Vajíčka jsou bohatá na proteiny, vitamíny, minerály a antioxidanty.

Visačku nejlepší potraviny na hubnutí si vajíčka opravdu zaslouží. Nedávné zkoumání a studie, která analyzovala cca 26 výzkumů došla k závěru, že bílkoviny z vajec mají významný vliv na budování svalové hmoty a hubnutí jako takové.

Chytří pánové, kteří zkoumají a bádají, často používají vajíčka jako standart pro porovnání kvality bílkovin z jiných druhů potravin, protože vajíčka mají dokonalý aminokyselinový profil.

Je pravda, že se žádané bílkoviny nacházejí především v bílku, ani žloutek bys neměl/a podceňovat! Žloutky obsahují celou řadu důležitých živin, mezi nimiž je vitamín D, antioxidant selen a mozkovou činnost podporující cholin.

Fáma, že jsou vajíčka nezdravá, hoď za hlavu a zapiš si za uši, že vajíčka jsou jedna z dalších nejlepších potravin na hubnutí. 🙂

Makrela, nejlepší potravina na obsah omega tuků.

Snaž se kupovat atlantskou makrelu, která má vyšší podíl omega-3 kyselin než makrela španělská.

Makrela obsahuje více omega-3 tuků než kterákoliv jiná rybka. Tato nejlepší ryba by ve tvém jídelníčku neměla chybět, aspoň občas. Nedávno se objevila studie, která prokázala, že omega-3 mastné kyseliny podporují spalování tuků, navyšují sílu svalů a mají příznivý vliv na proteosyntézu svalových bílkovin. Bylo také zjištěno, že dávka rybího tuku podporuje prokrvení během tréninku, což vede ke zlepšení výkonnosti i regenerace. Makrela je také zdrojem zdravých bílkovin a vitamínu D.

Tip: Někde můžeš koupit makrelu celou, což se hodí zejména na gril, ale do sendvičů, salátů a míchaných vajíček jsou vhodnější filety z uzené makrely.

sushi-1565856_1920

Chia semínka

Další nejlepší potravina na hubnutí jsou chia semínka, která jsou bohatá na vlákninu.

Dávej pozor! Tuky obsažené v chia semínkách mohou žluknout, skladuj proto chia semínka v lednici, aby sis zajistil/a tu největší kvalitu. 

Většina lidí se soustřední na to, aby nepřijali moc tuku a sacharidů a mnohdy se zapomíná myslet na to, co by se přijímat naopak mělo.

Vláknina je pro tebe velmi důležitá a chia semínka jsou super zdravým zdrojem. Odborné studie prokazují, že ženy, které baští dostatek vlákniny, mají nižší procento tělesného tuku. Potraviny bohaté na vlákninu ti umožní navodit potřebný pocit nasycení, takže snáze odoláš neřestným choutkám na nezdravé bašty. Současně tím zabráníš náhlému zvyšování hladiny cukru v krvi, která vede k ukládání tuků.

Cca dvě lžíce chia semínek obsahují 7 gramů velmi kvalitní vlákniny. Tím pádem se z chia semínek stává další, nejlepší potravina na hubnutí, která si zaslouží tvoji pozornost i vzhledem k obsahu omega-3 mastných kyselin a antioxidantů, které ti umožní vyvarovat se mnoha chronickým onemocněním.

Nejlepší zdroj antioxidantů jsou borůvky.

Borůvky, které rostou v lese, obsahují více antioxidantů než zahradní varianta.

Mimo borůvkovou sezónu můžeš běžně v supermarketech koupit borůvky mražené.

Já si borůvky přidávám do koktejlů, ovesné kaše, jogurtu, salátů nebo do palačinek.

Antioxidanty jsou definovány jako látky schopné zabránit některým reakcím volných radikálů tím, že neutralizují proces oxidace a tlumí celulární poškození, které přispívají ke vzniku onemocnění, a zpomaluje regeneraci po těžkém tréninku. Česky, jasně a stručně to znamená, že pokud pravidelně sportuješ a chceš zdravě hubnout, měla by být tvoje strava na antioxidanty bohatá.

Chytří pánové zjistili, že borůvky si mezi ovocem a zeleninou drží první místo, co se týče obsahu antioxidantů. Navíc borůvky potlačují záněty probíhající uvnitř těla vlivem velmi intenzivního cvičení.

Sušené maso, jako nejlepší potravina na hubnutí a svačinka. 

V obchodě se snaž vybírat sušené maso, které neobsahuje monosodium glutamát (MSG) konzervant a dochucovadlo. 

Můj typ na zdravou svačinku: smíchej kousky sušeného masa s ořechy, semínky a plátky kokosu.

Pokud jsi zrovna po náročném cvičení, tak máš určitě chuť k jídlu. Zrovna teď, by se ti mohlo sušené maso hodit. Většina sušeného masa obsahuje prakticky jenom bílkoviny, což znamená, že ve 35 g porci na tebe čeká cca 14 gramů velmi kvalitních bílkovin. Jak je známo, bílkoviny tě zasytí a oddálí tvůj hlad a ty pak mnohem lépe odoláš zhřešit.  V poslední době se nabídka sušeného masa hodně rozšířila, dnes již koupíš sušeného lososa, krůtí, hovězí a další masa.

Řecký jogurt jako nejlepší potravina na hubnutí.

Opravdu moc studií potvrzuje, že pokud chceš zlepšit poměr mezi svaly a tělesným tukem, měl/a bys jíst mléčné výrobky. Lidé, které konzumují vhodně bílkovin ve formě mléčných výrobků, spálí více tuku a naberou více zdravé svalové hmoty než ti, jejich jídelníček obsahuje bílkovin z mléka méně. Řecký jogurt obsahuje dvakrát víc bílkovin v porovnání s jogurtem klasickým, zdá se být tedy tou nejlepší variantou. V řeckém jogurtu najdeš také slušnou dávku probiotik, což jsou užitečné bakterie, které zlepšují trávení a posilují imunitu.

POZOR! Určitě se nesnaž hledat netučnou variantu této nejlepší potraviny na hubnutí, protože tuky v jogurtu obsažené, jsou velmi důležité pro vstřebání a absorpci dalších živin. Vyhýbej se spíš doslazovaným variantám! Samozřejmě nejlepší je jogurt bílý.

Tempeh jako nejlepší potravina na hubnutí a zároveň super vegetariánský zdroj bílkovin.

Velké pozor! Většina sóji pěstována v severní Americe je geneticky modifikována, pokud se chceš vyhnout GMO potravinám, vybírej tempeh v bio kvalitě.

Kam mám ten tempeh do svého jídelníčku zařadit?

No, výborně se hodí do polévek, chilli směsí, omáček na těstoviny či tacos.

Sójový protein je velkým kamarádem pro tvoje svaly i hubnutí. Zřejmě nejlepší potravinou na hubnutí, kterou nejíš je tempeh fermentovaný, který se vyrábí z vařených sójových bobů. Fermentační proces vede k tomu, že je potravina snáze stravitelná a živiny v ní obsažené se lépe vstřebávají. Navíc pak tempeh obsahuje důležité baktérie, stejně jako jogurt. Tempeh má ve srovnání s tofu vyšší obsah bílkovin a vlákniny.

Věřím, že jsem ti problematiku nejlepších potravin na hubnutí objasnila.

 

Zdroj informací: Svět kulturistiky 2/14
 
 
 
 

 

 

 

Stevia ničí patogen lymské boreliózy

Stevia ničí patogen lymské boreliózy lépe než antibiotika

Borelióza má vícero nepříjemných vlastností. Jednak se těžko zjišťuje, protože typický prstenec kolem hmyzího kousance se často vůbec neobjeví a lékaři pak posílají pacienta trpícího nespecifickými obtížemi od čerta k ďáblu. Za druhé se těžko léčí, jelikož borelie mění podobu, jak se jim právě hodí, a antibiotika s nimi pak vedou nerovný boj. A konečně, nepříznivé důsledky léčby antibiotiky v mnoha případech přetrvávají dlouhou dobu. Poslední dvě vlastnosti by mohl vyřešit extrakt z celých listů jedné oblíbené sladké rostliny.

Sayer Ji, GreenMedInfo

Lymskou boreliózu není vzhledem k pleomorfickým schopnostem patogenu nijak snadné léčit a konvenční antibiotická léčba v mnoha případech selhává. Díky jedné slibné předklinické studii nicméně vědci zjistili, že možná existuje jiný, lepší lék – stevie. Ve studii je přímo uvedeno, že: „Extrakt z celého listu rostliny stevia rebaudiana působil proti všem známým morfologickým formám patogenu borrelia burgdorferi.“

CDC přiznává, že ročně je lymskou boreliózou nakaženo přinejmenším 300 000 Američanů, kteří se následně léčí antibiotiky. Ta jsou nejen toxická, ale navíc se poslední dobou zjišťuje, že působí jen proti povrchovým aspektům této choroby a po léčbě pacientovi nejednou zůstane hluboko v organismu patogen rezistentní vůči antibiotikům, který nadále škodí.

B. burgdorferi má velmi komplexní životní cyklus a může existovat ve velmi odlišných formách: jako spirochety, sféroblasty (neboli l-formy, jimž chybí buněčná stěna), jako kulatá tělíska, jako cysty (které bakteriím umožňují období klidu, kdy je není možno vystopovat metodou PCR – polymerázovou řetězovou reakcí) nebo ve formě biofilmů s vysokou odolností k antibiotikům. Kvůli těmto pleomorfickým schopnostem antibiotická léčba selhává – některá antibiotika jsou totiž efektivní při likvidaci forem s buněčnou stěnou (např. spirochet), ale formy bez buněčné stěny ničit neumí. Borelie prostě změní formu, aby se vyhnuly útoku. Biofilm zase vytváří účinnou bariéru proti většině konvenčních antibiotik, i když se zkombinují. Podle nových poznatků je vytváření biofilmů nejefektivnější mechanismus rezistence borelií.

Nová studie vyšla v odborném periodiku European Journal of Microbiology & Immunology pod názvem Účinnost extraktu z celého listu rostliny stevia rebaudiana proti různým morfologickým formám borrelie burgdorferi in vitro; provedli ji vědečtí pracovníci z katedry biologie a ekologie University of New Haven v Connecticutu.

Vědci porovnali účinky alkoholového extraktu z listu stevie, což je výrobek na americkém trhu běžný, s účinky konvenčních antibiotik a zhodnotili schopnost zkoumaných prostředků ničit různé formy borelie, včetně těch odolných.

Autoři poukázali na to, že podle oficiálních údajů se 10-20% nemocných boreliózou při doporučované antibiotické léčbě v trvání 2-4 týdnů potýká s nepříznivými vedlejšími účinky léků. K těm patří vyčerpanost a bolesti různého druhu, hlavně v kloubech a svalech. U některých pacientů tyto účinky přetrvají i déle než půl roku. Tito pacienti pak obdrží diagnózu „chronické lymské boreliózy“ nebo „syndromu po léčbě lymské boreliózy“. Za tento syndrom mohou být opravdu zodpovědné nepříjemné vedlejší účinky antibiotik, zejména na střevní mikroflóru, ale jiná možnost je taková, že léky zaženou odolné formy patogenu hlouběji do systému, což vede k dlouhodobé slabosti způsobené těmito skrytými boreliemi.

Vzhledem k těmto dobře známým problémům při léčbě boreliózy konvenčními prostředky se vědci rozhodli prozkoumat potenciál stevie.

Stevia se běžně za antimikrobiální agens nepovažuje, ale všechny rostliny mají vrozený fytochemický obranný systém, který je chrání proti infekcím a z něhož můžeme díky jejich konzumaci za určitých okolností profitovat i my. Jak je uvedeno ve studii:

„Výtažek z listů stevie obsahuje mnoho fytochemikálií včetně austroinulinu, β-karotenu, dulkosidu, nilacinu, oxidů rebaudiolu, riboflavinu, steviolu, steviosidu a tiaminu, což jsou látky s prokázanými antimikrobiálními vlastnostmi, schopné ničit mnoho patogenů [40, 42, 43]. Rolí těchto látek je hlavně chránit rostlinu před mikrobiálními infekcemi a před nepříznivými vlivy okolního prostředí [38–43].“

Účinky stevie na kultury B. burgdorferi porovnávali vědci s působením tří nejběžnějších antibiotik používaných k léčbě boreliózy: doxycyklinu, cefoperazonu a daptomycinu a také jejich kombinací.

Výsledky byly shrnuty takto:

„Ze získaných výsledků je zřejmé, že se stevia vyznačuje významnou schopností eliminovat spirochety a přetrvávající formy B. burgdorferi (…) při zkoumání účinků stevie a tří zmíněných antibiotik na biofilm stevia podstatně redukovala formy B. burgdorferi. Z výsledků této studie vyplývá, že přirozený produkt jako je extrakt z listů stevie lze považovat za účinný prostředek proti původci lymské boreliózy.“

Pozoruhodné je, že neodolnější forma borelií, tedy biofilm, při kontaktu s antibiotiky dokonce navýšila svou hmotu, zatímco stevia biofilm na obou testovaných površích (plastu a kolagenu) redukovala asi o 40%.

Je nutné upozornit, že steviosidový extrakt sám o sobě takto proti boreliím nepůsobil, a tudíž je jisté, že ty nejběžnější komerční přípravky se steviosidy (kterými je slazena i „Truvia“, Coca-cola se stevií) proti borelióze na rozdíl od výtažku z celého listu nepomohou. To potvrzuje pravdivost v přírodní medicíně známého principu celistvosti, který říká, že účinky celku nelze nahradit jednou částí a že léčivé působení celku neodpovídá léčivé aktivitě součtu částí.

Toto je sice předběžná studie, která by neměla být interpretována tak, že konzumace extraktu z celých steviových listů povede ke klinickým zlepšením srovnatelným s těmi, jakých lze dosáhnout podáváním konvenčních antibiotik, ale určitě otvírá možnosti k budoucímu výzkumu antibiotických účinků stevie. Nicméně každý, kdo by se rád pokusil o prevenci lymské boreliózy nebo by chtěl zkusit podpořit konvenční léčbu, může klidně užívat tento přirozený prostředek. Je velmi nepravděpodobné, že by užívání výtažku ze steviových listů nějak škodilo – na rozdíl od antibiotik. Pro další informace (v angličtině) můžete zabrousit do oddílu, který na našich stránkách věnujeme stevii.

 

Zdroj