Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru

Jak se cítíte? Už vám někdo osobně, nebo doma, v práci, měřil energie – vibrační hodnoty?

Měření energie u různých předmětů, míst, vody, potravin a mnohého jiného kdysi odhalil fyzik jménem A. Bovis. Nejsou to energie hmoty. Jednotky těchto kvant energie byly pojmenovány právě po něm. Naopak hmota přitahuje určité druhy energií, které ji ale nejsou vlastní. A můžeme říci těmito druhy energií hmota, místo, člověk a další předměty či pokrmy „září-vyzařuje“. Je to něco podobného jako antény či rezonátory, které přitahují určitý druh energií.

Bovisův biometr je měřící prostředek, který vynalezl francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 – 1947), který slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí.
Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Uchytil se tak pojem Bovisovy jednotky, odpovídající vlnové délce jedné tisíciny nanometru.
1000 jednotek Bovisů tak odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky, ale tato hodnota představuje tak zvané jednotky účinku.

Bovisy – můžeme přirovnat k měrným jednotkám…

pro tekutiny máme litry, váhovou jednotkou je kilogram…

a jednotkou energie je bovis

Dnešní člověk, byť zavalený informatikou, dozrál k tomu, aby poznal existenci nehmatatelného.

Pro srovnání:

1 000 jednotek bovisů odpovídá 1 nm (nanometru) běžné vlnové délky, udává však více.

  1 000   jednotek je smrtelně nízká hodnota

   500 – 1 600   žádná životní síla, exitus, vyzařuje mrtvý člověk

  2 000   křižovatky, kříž na kostele, destruktivní zóny (geopatogenní)

  3 000   destilovaná voda

  2 000 – 4 000   jednotek bývá na negativním křížení více zón, také hodnota rakoviny

  4 500 – 5 000   jednotek má negativní, unavený či nemocný člověk, znečištěný dům

  5 960   zdravá pitná voda z vodovodního řádu

  6 000 – 6 500   jednotek je hodnota fyzické energie zdravého člověka – neutrální hodnota

  6 000 – 7 000   zóny které jsou zdravé – bez destruktivních polí

  7 000 – 8 000   je zvýšená fyzická energie člověka díky místu či duchovnosti; vyčištěný dům.

  8 000 – 12 000   vibrují lepší orgonity, čímž neutralizují zóny ve svém okolí

  8 000 – 13 000   energetický přenos pomocí pravých léčitelů

  10 000   jednotek je měřeno u Diamantové vody a míst a lidí, kteří ji často užívají

  11 000   a více jednotek mají místa označená jako léčivá; místa síly, kde stojí menhir…

  11 000   chrám v Echnatonu http://de.wikipedia.org/wiki/Echnaton

  13 000   měl prý léčitel Kristus

  13 000  14 000   místo kostela, nikoliv uvnitř, ale venku

  13 500   jednotek je průměrná nemateriální intenzita na energetické či éterické rovině

  14 000   jednotek vibrují určitá místa v hinduistických a buddhistických chrámech

  18 000   jednotek a více vibrují výjimečně vyzařující místa síly, i zasvěcené orgonity

  18 000   Katedrála v Chartres ve Francii – venku

  21 000   Naquane Národní park, Capo di Ponte

  21 000   kokosový ořech

  23 000   pravotočivá léčivá voda z Fatimy

  26 000   pravotočivá léčivá voda z Lurd

  34 000   muškátový oříšek (pozor, ve větším množství je jedovatý)

  42 000   Menkaurova pyramida

  70 000   Cheprenova pyramida uvnitř

170 000   Cheopsova pyramida uvnitř – královská komnata

A nyní se vážení držte:

540 000   určité hory v Afganistánu

A nyní se opět držte:

6   KCN neboli cyankali

66   mobilní telefony v provozu, systém UMTS

100 – 150 mobilní telefony v provozu, systém GSM.

Radiestetickou metodou (kyvadlem, virgulí např.) lze testovat vibrační úroveň či hodnotu místa, bytu, domu, člověka, zvířat, potravin a souvislostí, které mají na tyto hodnoty zásadní vliv.

Místo vykazující hodnotu nižší než 5 500 jednotek stahuje i vibraci člověka, který tam přebývá, do oslabeného stavu náchylného k nemocím, a takové místo je i pro zvířata a rostliny škodlivé; zatěžuje již biochemické procesy na buněčné úrovni.

Na průsečíku Hartmannovy patogenní mřížky například spadne hodnota na 2 000 jednotek, což je úroveň bující rakoviny. Taková místa je třeba energeticky vyhodnotit, vyčistit a pozvednout například pomocí kladných zářičů, orgonitů.

Větší část lidstva se ve smyslu vitality nachází mezi 3 000 až 5 000 jednotkami, což je alarmující.Pro upevnění svého zdraví, vitality a síly je vhodné čistit a navyšovat vibrace u sebe i v prostoru, kde spíme a pobýváme.

Hodnotu – výši vibrací u člověka nebo fyzického místa si můžeme změřit pomocí virgule, kyvadla a vhodně zvolené stupnice či metody.

Jak zjistit dobrá a špatná místa a zářiče – test svalů:

Každý člověk má své oblíbené místo. Na pohovce v obývacím pokoji, pod pergolou na zahradě, u krbu nebo třeba u dvou velkých dubů v lese. 

Existuje také opak: stůl v restauraci, kam si nikdo nechce jít sednout, místa v kanceláři, kde se člověk špatně soustředí, nebo les, který vůbec neláká k procházce.

Proč je tomu tak? Proč se člověk cítí někde velmi dobře a někde je mu nepříjemně? Souvisí to především s kvalitou a množstvím přítomné energie v prostoru.

Oblíbeným a rychlým testem vyzařování a působení energií je test svalů. Tímto testem vyhodnotíte nejenom místa, ale také kvalitu vyzařování různých předmětů, amuletů, drahých kamenů a jejich vhodnost k Vám.

Jak na to?

Pravou rukou se paží chytneme testovaného stromu, levou ruku natáhneme vlevo. Druhý člověk se nám po napočítání do tří pokusí dvěma prsty levou ruku sklopit – stlačit dolů a my se budeme snažit mu vzdorovat zatímco pravá ruka se drží stromu. Pamatujeme si svoji sílu v levé ruce. Potom se chytíme třeba plotu, nebo něčeho a opět opakujeme testování a snahu vzdorovat levou rukou. Zjistíme nejspíše, že strom nám skrze pravou ruku poskytoval energii – sílu, a tak se nám dařilo vzdorovat lépe, než když jsme strom nedrželi.

Tímto testováním lze také vyhodnotit – ukázat si, jakou povahu energie mají například zářiče jako křesťanský kříž (velice oslabuje, protože rozděluje energie), mobil (velmi oslabuje, byť jej jen držíme a nevoláme), nebo symboly namalované na papír – ten pak zmačkáme, uchopíme a rozdíly jsou také velmi jasně znát (např. napsané číslo 666 velmi oslabuje, byť je papír pak zmuchlaný do ruky); lze zkoušet energii kamenů, vyhodnocovat jejich nabíjení atd.

 Svalovým testem vlastně vyhodnocujeme, kolik mají předměty životní (život podporující) energie, nebo kolik nám jí ubírají.

Jak to funguje?

Lidským tělem procházejí meridiány, jimiž proudí životní energie. Každý meridián souvisí s některým svalem a orgánem v těle. V ruce máme čakru, jež lze přirovnat k velkému a velice složitému akupunkturnímu bodu. Je spojena s meridiány v těle a jeden z nich prochází svalem na rameni, který se stará o to, abychom mohli paži zvedat a napínat.

Sval je silný, pokud meridiánem proudí hodně životní energie a slabý, pokud proudí málo životní energie. Některé předměty nám životní energie dodávají a některé ubírají. Svalovým testem to vyhodnotíte snadno a správně.

Pozor například na křesťanské kříže…

Lidé mají zejména na vesnicích špatný zvyk – mít doma pověšený křesťanský kříž. Jak jsme se mnohokrát skutečně přesvědčili v konkrétních desítkách případů, často tato místa a místnosti „vybavené“ (zatížené) křesťanským křížem provází zdravotní potíže a především únava a nedostatek energie.

Když si pak lidé osobně vyzkouší svalovým testem, jak jim takové zářiče ubírají životní energie, jsou vždy velmi překvapeni, protože by nečekali, že jim křesťanský kříž okamžitě odebere (stejně jako mobil) energii – tolik síly z ruky a těla, a většinou se jich rádi a rychle zbavují. Ani já to nevěděl, dokud jsem to mnohokrát nezkusil svalovým testem na sobě.

Následně lidé po zbavení se kříže zjišťují, že se nejen lépe vyspí, mají více energie a vitality, ale také se například začne lépe dařit pokojovým rostlinám, kterým se samozřejmě v blízkostiestruktivně působícího kříže dobře dařit nemohlo.

Podobně cítíme slabost v kostelech – skrytým záměrem tu bohužel bylo pomocí křížů a dalších způsobů udržovat boží stádo – ovečky v poslušnosti a podřízenosti. Povšimněte si, že kazatelny mají půlkruhový tvar – tento tvar chrání kazatele před ubíráním životní energie! Na rozdíl od věřících oveček, těm je snížena životní energie směrem do destrukce. Pánové pak pokračovali směrem na pivo – rychle zase energii doplnit a ženy se shlukovaly ke klevetám a pokračování negativních nízkých energií a pak na sluníčko do pole – zase si energii doplnit.

Znovu prosím – vyzkoušejte si sami jednoduše svalovým testem, co kříž způsobuje – jak ihned oslabuje energie proudící do vašich svalů (ale především životní energie a vitalitu). Nedovolil bych si to zde uvádět, kdyby to nebylo tak zdraví nebezpečné. Můžete to zkoušet snadno tím svalovým testem, kdokoli a kdykoli, opakovaně, a je to prostě tak, ten kříž výrazně oslabuje energie.

Pozor také na módní nesmysly jako nošení křesťanského křížku na krku. Sebekrásněji vyvedený křížek vám ubírá soustavně energie – tříští ty životní. Chcete si dobrovolně nechat snižovat vitalitu, energii a elán? Pokud ne, všech křížů se rychle zbavte. Odnést kříž do bazaru asi není to nejlepší řešení – přece nechceme takto působící zářič předat někomu jinému, aby mu škodil.

Pozor na působení symbolů kříže s Kristem! Zapojte selský rozum a uvědomte si, zda je rozumné pověsit si doma symbol mrtvoly a co takový symbol vyzařuje. Pověsili byste si doma oběšence? Byť by to byl oběšený nejmilejší člen rodiny, pravděpodobně byste k němu spíše správně a logicky chovali nadále lásku a úctu – jen v srdci. Vytestujte si to sami svalovým testem.

Stejně nevhodné jsou rituály „přijímání těla páně a krve páně“ – energie takovéto věci jsou velmi podobné kanibalismu. Máte chuť na něčí krev nebo tělo? Ale v kostele je to „v pořádku“, máte to i s posvěcením – koho?

Mějte tu největší úctu ke Kristu jako k léčiteli, který na zemiskutečně žil a léčil. To je naprosto v pořádku. Ostatních (církevních) nápadů a zvyků se v zájmu i svého zdraví zbavte; pokud budete podporovat a šířit všeobjímající bezpodmínečnou lásku ze svého srdce, je to to nejlepší, co opravdu můžete udělat v tom nejčistějším a upřímném záměru.

 Pro zajímavost a své uzdravení si také vyzkoušejte, jak vyzařují různé „svaté“ obrázky, podobizny, sošky včetně Panny Marie a dalších. Možná budete překvapeni.

Církev záměrně svými stavbami špuntovala životodárné akupunkturní body a meridiány Země, jimiž má naopak volně proudit silná životní energie pro každého.
Dílo dovršili ještě použitím energie rozdělujících křížů vchodem kostela počínaje a jeho střechou konče.

 Kdo by chtěl jít do detailu, zamyslí se nad stínem mnohých svátků a zvyků, jako jsou Vánoce. Datum Vánoc stanovila církev. Podle datování se Kristus narodil již v říjnu. Vánoční zvyky jsou udržovány kvůli podstatnému zvýšení prodeje a určitému pozlátku. Důsledkem a ovocem je opět ovládání oveček a široké veřejnosti nejen k tomu, aby hodně utratili, ale aby svoji „lásku“ a obdarovávání někoho soustředili k určitému datu, zatímco správné je dávat dárky a dělat radost a prokazovat lásku ze srdce, kdykoli takovou věc chceme vyjádřit a druhého potěšit.

Všímejte si tedy, co snižuje vaše energie a držte se toho, co je skutečně zvyšuje…

Poznámka: Aktuální stav růstu energií Bovis najdete např. na těchto německých stránkách:

Kosmischer WETTERBERICHT der LIEBE

kde jsou hodnoty denně aktualizovány (musíte rolovat myší trochu dolů, až ke grafům a tabulkám).

Zdroj: http://www.elektrosmog-zony.cz/bovis.html, http://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/1408/energie-z-vesmiru-bovis

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *