Zázračná moc mysli

Ani nevím kde začít. Mysl, myšlenky. Je v těch slovech neskutečná síla.

Cokoliv si Lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze DOSÁHNOUT.

Opravdu, ,,myšlenky mají značnou váhu“ , a to zejména tehdy, když jsou spojeny s pevně stanoveným cílem, vytrvalosti a palčivou touhou proměnit svůj cíl v realitu.

Úspěchů dosáhne ten, kdo v úspěch věří.                                         Neúspěch postihne ty, kteří díky své netečnosti přesvědčí sami sebe, že neúspěch je neodvratný.

Jsme strůjci svého osudu a kapitány své duše, protože je v naší moci ovládat své myšlenky. Náš mozek je magnetizován dominantními myšlenkami, které máme ve své myslí. A způsobem člověku neznámým k nám ,,magnety“ přitahují síly, lidí, životní okolností, které jsou s našimi dominantními myšlenkami v souladu. Podle mne se navzájem přitahují stejné frekvence na kterých jsme naladění.

Je třeba zdůraznit, že všichni ti, kteří nashromáždili velké jmění, prošli předtím, než je získali, určitou fázi snění, naději, chtění, toužení a plánování. A je zcela jedno jestli jde o jmění, zdraví, partnera atd..

Musíte si uvědomit že nikdy nedosáhnete svého snu, dokud se nedokážete do běla rozpálit touhou po tom po čem toužíte a vpravdě uvěřit že budete zcela zdráv, mít skvělého partnera, práci, peníze atd.

Jestliže si člověk něco přeje, neznamená to ještě, že je zralý své přání realizovat. Je připraven dosáhnout cíle teprve tehdy, když uvěří, že uspěje. Jeho mysl musí být ve stavu přesvědčení, nikoli pouhé naděje nebo přání.

Pamatujte že mířit vysoko a čekat od života úspěch a blahobyt nevyžaduje úsilí o nic větší, než jakého je třeba k přijetí chudoby, bídy a nemoci.

Mysl nemá hranic kromě těch, které sami uznáváme. Nemoc, chudoba i bohatství pocházejí z myšlení.

Víra je katalyzátorem myslí. Je – li s myšlenkou spojena víra, naše podvědomí okamžitě zaznamená její emanace, převede je na hodnotu jim rovnocennou v duchovní sféře a vyšle je k Nekonečné inteligenci jako je tomu v případě. modlitby ( afirmací ).

Víra je stav myslí, který může byt vyvolán nebo vytvořen v podvědomí autosugescí pomocí ujišťování nebo opakovaných příkazů. Každý myšlenkový impuls, který se opakovaně ukládá do podvědomí, je nakonec přijat a podvědomí podle něj jedná.

Všechny myšlenky, které byly naplněny emocí (citem) a spojeny s vírou, se začínají bezodkladně proměňovat ve svou materiální podobu čili hmotný ekvivalent. Je li s nějakým myšlenkovým pochodem spojena víra, láska, sex, vyvolává se mnohem větší odezva. Podvědomí může být ovlivněno libovolnými kladnými či zápornými emocemi.

Nic vám nebrání své podvědomí ,,ošidit“ tím že mu budete autosugesci dávat příkazy. Chovejte se tak, jako byste skutečně již vlastnili onu materiální věc. Podvědomá mysl převede  do materiální podoby těmi nejpříjemnějšími a nejpraktičtějšími dostupnými prostředky jakýkoli příkaz, který je ji dán ve stavu přesvědčení či víry, že bude splněn.

Princip autosugesce uplatníme tak, že si své myšlenky zformulujeme písemně, naučíme se je zpaměti a stále si je v této podobě budeme opakovat, dokud nezačnou fungovat jako součást našeho podvědomí.

Sedm nejsilnějších kladných emocí.
 • Víra
 • Láska
 • Touha
 • Sex
 • Nadšení
 • Naděje
 • Romantika
Sedm nejsilnějších záporných emocí.
 • Strach
 • Žárlivost
 • Nenávist
 • Chamtivost
 • Pomstychtivost
 • Hněv
 • Pověrčivost

Nemůžete se k ní dopracovat pouhým čtením pokynů. Podstatné je, abyste ve vaší myslí podporovali kladné emoce jako dominantní síly a záporným emocím jste se bránili – a nebrali je na vědomi.

Zvykněte si používat kladné emoce! Nakonec vaší mysl výplní tak dokonale  že do ní ty záporné nebudou moci vstoupit.

Kopírovat  pouze v celém znění s odkazem.

Zázračná moc mysli

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *